Sunteți pe pagina 1din 3

LICEUL TEHNOLOGIC HÎRLĂU

Str. Mihai Eminescu nr. 14


Tel/fax.: 0232/722010
Email: licth.hirlau@yahoo.com
http://www.lic-th.ro

Raport de activitate al comisiei de monitorizare a absenteismului


An scolar
2019-2020
Semestrul I
Comisia de monitorizare a absenteismului are urmatoarele atributii:
urmareste aplicarea ROFUIP pentru absente cu aplicarea acelorasi masuri
disciplinare pentru toti elevii, are ca scop, cunoasterea de catre elevi si profesori a
ROFUIP ( articole referitoare la frecventa elevilor), monitorizeaza activitatea
profesorilor diriginti in ceea ce priveste gestionarea absentelor si aplicarea
regulamentelor in vigoare. Pe parcursul anului scolar am verificat cu atentie
dosarele cu scutiri ale elevilor precum si cererile de invoire acordate de
Regulamentul de Ordine Interioara al scolii si s-au monitorizat demersurile
intreprinse de conducerea scolii, consilierul educativ, psihopedagogul scolii si
profesorii diriginti pentru combaterea absenteismului si a abandonului scolar.
Instrumentele de lucru au fost urmatoarele: ROFUIP, Regulamentul de
ordine interioara al scolii, cataloagele, mapele dirigintilor, dosarele cu scutiri
si invoiri pentru fiecare elev in parte.
Ca urmare a numarului mare de absente nemotivate pe parcursul semestrului
I ,elevii au fost sanctionati dupa cum urmeaza: mustrari scrise, preavize de
exmatriculare la clasele a XI a si a XII a precum si exmatricularea elevilor
care au acumulat mai mult de 40 de absente nemotivate. Aceste sanctiuni au
fost inregistrate la secretariatul scolii, consemnate in cataloagele scolare, au fost
trimise prin posta parintilor , primariilor .
Comisia de monitorizare a absenteismului isi propune sa continue
activitatea de urmarire a absenteismului, de prevenire a abandonului scolar si de
imbunatatire a activitatii cu tot ceea ce implica aceasta. Una dintre masurile
principale pe care si le propune aceasta comisie este aceea de prevenire a
absenteismului elevilor prin: elaborarea unui program de prevenire a
absenteismului, completarea fiselor de monitorizare impreuna cu profesorii
diriginti, aplicarea de chestionare elevilor si parintilor in clasele unde absenteismul
este ridicat, solicitarea psihopedagogului scolii.

Centralizator absente an scolar 2019-2020


Nr crt Clasa Nr total de absente Nr. abs nemotivate

Clasa a IX a
1 IX A 148 82
2 IXB 584 391
3 IXC 758 680
4 IXD 1881 1664
5 IXE 1891 1489
6 IXF 1362 1234
7 IXG 1361 1015
8 IXI 537 516
9 IX J 1499 1333
10 IXH 2074 1850
Total 12095 10254
Clasa a Xa
11 XA 198 30
12 XB 1497 1454
13 XC 126 79
14 XD 549 349
15 XE 788 705
16 XF 989 794
17 XG 330 305
18 XH 265 120
19 XI 754 715
20 XJ 1498 945
TOTAL 6994 5496
CLASA a XI a
21 XI A 515 322
22 XIB 476 178
23 XIC 418 167
24 XID 230 197
25 XIE 444 244`
26 XIF 613 471
27 XIG 1234 1167
28 XIH 720 519
29 XI I 726 528
30 XIJ 983 881
31 XIK
TOTAL 6359 4674
CLASA a XII a
32 XII A 520 302
33 XII B 721 261
TOTAL 1241 563

In urma totalizarii numarului de absente pe clase , rezulta ca


Clasele : a 9 a ocupa primul loc cu un total de 12095 de absente , din care
10254 sunt nemotivate . Aceste absente provin 100% din abandonul scolar
al elevilor.
Aceeasi cauza se regaseste si la celelalte clase , respectiv clasele a X a si a XI.
Drept urmare , s -au luat masuri precum : instiintarea Primariilor
pentru a sanctiona parintii elevilor respectivi, instiintarea parintilor prin adrese
trimise la domiciliu de catre profesorii diriginti.

Intocmit
Responsabil comisie monitorizare absente : prof.Vulpe Monica