Sunteți pe pagina 1din 2

DECALOG AL BUNELOR MANIERE ÎN UNITATEA ȘCOLARĂ

Profesia de dascăl nu poate fi urmată de oricine - e nevoie de vocație, de dăruire,


de dragoste față de copii și de răbdare pentru a fi un bun pedagog. În general, copiii copiază
comportamentul profesorului, deci acesta trebuie să fie foarte atent la gestionarea propriilor
emoții, căutând să nu se enerveze, să nu vorbească pe ton ridicat. Dincolo de rolul de a transmite
cunoașterea unor noțiuni legate de obiectele de studiu, profesorul este un model pentru copii,
având rol în educarea și modelarea elevilor.

Ținuta profesorului este foarte importantă, pentru că elevii au tendința de a copia și


modelele vestimentare ale profesorilor. Un dascăl trebuie să fie conștient de responsabilitățile pe
care le are și de modul în care influențează viața elevului.

Comunicarea cadru didactic- elevi joacă un rol important. Un dascăl rigid, care e
veșnic încruntat și nemulțumit, care umple catalogul de note mici, se va impune prin frică,
nicidecum prin respectul pe care i-l poartă elevii. Un dascăl care vorbește calm, zâmbind, îi va
atrage pe copii și le va câștiga simpatia și respectul, cu condiția ca acest dascăl să știe să
motiveze copiii să vină la școală, să învețe.

Profesorul va trata fiecare copil ca pe o ființă cu personalitate unică, îi va fi ghid


elevului în menținerea interesului pentru școală, îl va încuraja, nu-l va discredita în fața colegilor
de clasă. Dacă există motive pentru a i se face reproșuri unui elev în privința comportamentului
sau a slabei pregătiri, aceste observații se vor face doar în prezența respectivului elev, eventual și
a unuia dintre părinți.

Între elevi și profesori este ideal să existe o comunicare activă, eficientă. Profesorul
va ține cont de faptul că dialogul deschis sparge barierele, iar un copil se simte confortabil și este
sincer când i se vorbește pe ton calm.

Orice profesor e necesar să cunoască resursele pe care le are elevul și să le


valorifice, astfel acesta devine nu doar un elev bun, ci și un coleg bun. Atmosfera destinsă are
efect pozitiv asupra elevilor.

Într-o unitate școlară, un cadru didactic:

1• este punctual ;

2• generează respect faţă de sine şi faţă de ceilalţi ;

3• radiază nobleţe sufletească ;

4• îşi respectă cu sfinţenie cuvântul dat ;

5• îşi lărgeşte orizonturile;


6• gândeşte în perspectivă;

7•are o ținută decentă ;

8• are principii ferme ;

9• este blând .

10 • reușește să fie răbdător.