Sunteți pe pagina 1din 23

PROIECTAREA UNITĂTII TEMATICE: 3.

IN FAMILIE

PERIOADA: S 6-8-9 / 19.10.2020- 13.11.2020 Vacanta: 26.10.2020 -30.10.2020

S1

Ziua Compet. Activităţi integrate/discipline şi organizarea colectivului de elevi Detalii de conținut Resurse materiale
specifice Evaluare
LUNI DP: 1.1; -recunoașterea în imagini a respectării/încălcării regulilor de Sunt sanatos Materiale:caiet, fișe de lucru Observarea
2.1. igienă pentru ca am grija Procedurale: conversația, sistematică
19.10 AVAP: - desenarea unor peresonaje carer respectă/nu respectă regulile de de mine exercițiul, problematizarea,
2.2. igienă joc de rol
Forme de organizare:
activitate frontală/individuală

M.E.M. - evidenţierea unor caracteristici privind forma corpului, poziţia de Corpul omenesc. Evaluare
deplasare, efectuarea diverselor mişcări necesare în activitatea Scheletul Materiale: caiet, fișe de orală
AVAP: zilnică a omului lucru, ghicitori, planșe observare
2.1, 2.2 - recunoaşterea părţilor corpului şi localizarea acestora pe imagini, Procedurale: conversația, sistematică
mulaje explicația, exercițiul, munca
- relaţionarea scheletului cu celelalte structuri ale organismului şi în echipă
stabilirea rolurilor acestuia Forme de organizare:
activitae frontală, individuală

RELIGIE

C.L.R. - recunoașterea literi e, în titlu și în seria de litere In familie Resurse materiale: caiet, Observarea
1.1 1.2 - stabilirea poziției sunetului în cuvânt; Sunetul și litera e. fișe de lucru, planșa literei, sistematică
1.3 1.4 - exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației Grupul de sunete material video pentru
2.1 2.2 din manual: formulare de întrebări și răspunsuri despre anotimp, ea. File din istoria scrierea literei, auxiliar
2.3 2.4 personaje, loc, obiecte; scrisului Elicart
3.1 3.2 - recunoașterea literelor a, A, m, M, t, T, i, I, e, E în cuvinte Resurse procedurale:
3.3 4.1 scrise și ilustrate, cu precizarea poziției literei în cadrul conversația, explicația,
DP: 1.1; cuvântului; exercițiul, munca în echipă
2.2. - citirea unor cuvinte ilustrate, despărțite în silabe, scrise doar cu Forme de organizare:
AVAP: litera nouă; activitae frontală, individuală
2.2. - identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
- observarea scrierii literelor e, E: elemente grafice componente,
așezarea pe liniatura tip I, scrierea în duct continuu
- scrierea literelor e, E pe liniatura tip I
- copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru
exersarea legăturii dintre litere
- dictare: litere
- jocuri de numire în lanț a unor cuvinte care încep cu litera a, m,
i, e, : fiecare copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot fi spuse
întregi sau despărțite în silabe, se poate spune și poziția sunetului
în cadrul cuvântului și chiar silaba care îl conține
MARTI C.L.R. - recunoașterea literelor e, E în titlu și în seria de litere Sunetul și litera E. Resurse materiale: caiet, Observarea
20.10 1.1 1.2 - acordarea de nume personajelor ilustrate, care au sunetul inițial Vreau să știu! fișe de lucru, planșa literei, sistematică
1.3 1.4 A, M, T I, E; Alineatul. Punctul. material video pentru
2.1 2.2 - stabilirea poziției sunetului în cuvânt; Scrierea cu scrierea literei, auxiliar
2.3 2.4 - asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a majusculă Elicart
3.1 3.2 cuvintelor nume de persoană, de animale; Resurse procedurale:
3.3 4.1 - exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației conversația, explicația,
DP: 1.1; din manual: formulare de întrebări și răspunsuri despre anotimp, exercițiul, munca în echipă
2.2. personaje, loc, obiecte; Forme de organizare:
AVAP: - recunoașterea literelor a, A, m, M, t, T, i, I, e, E în cuvinte activitae frontală, individuală
2.2. scrise și ilustrate, cu precizarea poziției literei în cadrul
cuvântului;
- exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul
cuvântului;
- citirea unor cuvinte ilustrate, despărțite în silabe, scrise doar cu
litera nouă;
- identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
- observarea scrierii literelor e, E: elemente grafice componente,
așezarea pe liniatura tip I, scrierea în duct continuu
- scrierea literelor e, E pe liniatura tip I
- copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru
exersarea legăturii dintre litere
- dictare: litere
- jocuri de numire în lanț a unor cuvinte care încep cu litera a, m,
t, i, e, : fiecare copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot fi spuse
întregi sau despărțite în silabe, se poate spune și poziția sunetului
în cadrul cuvântului și chiar silaba care îl conține
C.L.R. - recunoașterea literelor e, E în titlu și în seria de litere Scrierea cu Resurse materiale: caiet, Observarea
1.1 1.2 - acordarea de nume personajelor ilustrate, care au sunetul inițial majusculă fișe de lucru, planșa literei, sistematică
1.3 1.4 A, M, T I, E; Consolidarea material video pentru
2.1 2.2 - stabilirea poziției sunetului în cuvânt; literelor învățate scrierea literei, auxiliar
2.3 2.4 - asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a Elicart
3.1 3.2 cuvintelor nume de persoană, de animale; Resurse procedurale:
3.3 4.1 - exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației conversația, explicația,
DP: 1.1; din manual: formulare de întrebări și răspunsuri despre anotimp, exercițiul, munca în echipă
2.2. personaje, loc, obiecte; Forme de organizare:
AVAP: - recunoașterea literelor a, A, m, M, t, T, i, I, e, E în cuvinte activitae frontală, individuală
2.2. scrise și ilustrate, cu precizarea poziției literei în cadrul
cuvântului;
- exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul
cuvântului;
- citirea unor cuvinte ilustrate, despărțite în silabe, scrise doar cu
litera nouă;
- identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
- observarea scrierii literelor e, E: elemente grafice componente,
așezarea pe liniatura tip I, scrierea în duct continuu
- scrierea literelor e, E pe liniatura tip I
- copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru
exersarea legăturii dintre litere
- dictare: litere
- jocuri de numire în lanț a unor cuvinte care încep cu litera a, m,
u, t, i, e, : fiecare copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot fi
spuse întregi sau despărțite în silabe, se poate spune și poziția
sunetului în cadrul cuvântului și chiar silaba care îl conține
ED.
FIZICĂ
MM: 1.1; -jocuri şi exerciţii de tehnică vocală; 1. Melodia Materiale: CD-uri, laptop observare
2.1. -jocuri de diferenţiere a sunetelor înalte şi a sunetelor joase; 2. Sunete înalte și Procedurale: conversația, sistematica
MEM: -interpretarea şi memorizarea unor cântece; joase explicația, demonstația, proba orală
1.1. - interpretarea alternativă, de la vers la vers, vocal şi în gând, timp exercițiul
în care se marchează sonor metrul (măsura); Forme de organizare:
“Șade rața pe butoi”, muzica A. Pașcanu frontală, individuală, pe
Concertul grupe
MIER- M.E.M. - efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-10; Evaluare
CURI - evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate), fără Adunarea Materiale: caiet, fișe de orală
21.10 AVAP: precizarea terminologiei; numerelor de la 1 lucru, ghicitori, planșe observare
2.1, 2.2 - aflarea sumei a două numere mai mici decât 10; la 10. Procedurale: conversația, sistematică
- crearea unor probleme simple după imagini/ desene/ scheme Proprietățile explicația, exercițiul, munca
date; adunării în echipă
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică Forme de organizare:
dată/de la numere sau imagini date; activitae frontală, individuală
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete sau
reprezentări simbolice;
- organizarea datelor unei probleme în tabel - compunerea şi
rezolvarea unor probleme utilizând date scrise într-un tabel
C.L.R. 1.1 - recunoașterea literelor e, E în titlu și în seria de litere Alineatul. Punctul. Resurse materiale: caiet, Observarea
1.2 1.3 1.4 - acordarea de nume personajelor ilustrate, care au sunetul inițial Scrierea cu fișe de lucru, planșa literei, sistema
2.1 2.2 2.3 A, M, T I, E; majusculă material video pentru tică
2.4 3.1 3.2 - stabilirea poziției sunetului în cuvânt; scrierea literei, auxiliar
3.3 4.1 - asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a Elicart
DP: 1.1; cuvintelor nume de persoană, de animale; Resurse procedurale:
2.2. - exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației conversația, explicația,
AVAP: din manual: formulare de întrebări și răspunsuri despre anotimp, exercițiul, munca în echipă
2.2. personaje, loc, obiecte; Forme de organizare:
- recunoașterea literelor a, A, m, M, t, T, i, I, e, E în cuvinte activitae frontală, individuală
scrise și ilustrate, cu precizarea poziției literei în cadrul
cuvântului;
- exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul
cuvântului;
- citirea unor cuvinte ilustrate, despărțite în silabe, scrise doar cu
litera nouă;
- identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
- observarea scrierii literelor e, E: elemente grafice componente,
așezarea pe liniatura tip I, scrierea în duct continuu
- scrierea literelor e, E pe liniatura tip I
- copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru
exersarea legăturii dintre litere
- dictare: litere
- jocuri de numire în lanț a unor cuvinte care încep cu litera a, m,
t, i, e, : fiecare copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot fi spuse
întregi sau despărțite în silabe, se poate spune și poziția sunetului
în cadrul cuvântului și chiar silaba care îl conține
CLR1.1. - recunoașterea literelor n, ă, Ă în titlu și în seria de litere Sunetul și litera n. Resurse materiale: caiet, evaluare
1.2. 1.3. - acordarea de nume personajelor ilustrate, care au sunetul inițial Aniversarea zilei fișe de lucru, planșa literei, orală
1.4. 1.6. A, M, N, I, E,T, Ă; de naștere. material video pentru observare
3.1. 3.2. - stabilirea poziției sunetului în cuvânt; Felicitarea scrierea literei, auxiliar sistematică
5.2. - asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a Transcrierea Elicart
cuvintelor nume de persoană, de animale; propoziției Resurse procedurale:
D.P. - exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației conversația, explicația,
1.1 din manual: formulare de întrebări și răspunsuri despre anotimp, exercițiul, munca în echipă
personaje, loc, obiecte; Forme de organizare:
- recunoașterea literelor a, A, m, M, t, T, n, N, i, I, e, E, ă, Ă în activitae frontală, individuală
AV.A.P cuvinte scrise și ilustrate, cu precizarea poziției literei în cadrul
1.1 cuvântului;
- exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul
cuvântului;
- citirea unor cuvinte ilustrate, despărțite în silabe, scrise doar cu
litera nouă;
- identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
- observarea scrierii literelor n, N, ă, Ă: elemente grafice
componente, așezarea pe liniatura tip I, scrierea în duct continuu
- scrierea literelor n, N, ă, Ă pe liniatura tip I
- copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru
exersarea legăturii dintre litere
- dictare: litere
- jocuri de numire în lanț a unor cuvinte care încep cu litera a, m,
t, n, i, e, ăc: fiecare copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot fi
spuse întregi sau despărțite în silabe, se poate spune și poziția
sunetului în cadrul cuvântului și chiar silaba care îl conține
ED.
FIZICA
JOI CLR1.1. - recunoașterea literelor n, N, ă, Ă în titlu și în seria de litere Sunetul și litera N. Resurse materiale: caiet, evaluare
22.10 1.2. 1.3. - acordarea de nume personajelor ilustrate, care au sunetul inițial Jocuri și jucării fișe de lucru, planșa literei, orală
1.4. 1.6. A, M, N, I, E,T, Ă; Transcrierea material video pentru observare
3.1. 3.2. - stabilirea poziției sunetului în cuvânt; propoziției scrierea literei, auxiliar sistematică
5.2. - asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a Elicart
cuvintelor nume de persoană, de animale; Resurse procedurale:
D.P. - exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației conversația, explicația,
1.1 din manual: formulare de întrebări și răspunsuri despre anotimp, exercițiul, munca în echipă
personaje, loc, obiecte; Forme de organizare:
- recunoașterea literelor a, A, m, M, t, T, n, N, i, I, e, E, ă, Ă în activitae frontală, individuală
AV.A.P cuvinte scrise și ilustrate, cu precizarea poziției literei în cadrul
1.1 cuvântului;
- exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul
cuvântului;
- citirea unor cuvinte ilustrate, despărțite în silabe, scrise doar cu
litera nouă;
- identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
- observarea scrierii literelor n, N, ă, Ă: elemente grafice
componente, așezarea pe liniatura tip I, scrierea în duct continuu
- scrierea literelor n, N, ă, Ă pe liniatura tip I
- copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru
exersarea legăturii dintre litere
- dictare: litere
- jocuri de numire în lanț a unor cuvinte care încep cu litera a, m,
t, n, i, e, ăc: fiecare copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot fi
spuse întregi sau despărțite în silabe, se poate spune și poziția
sunetului în cadrul cuvântului și chiar silaba care îl conține
CLR1.1. - recunoașterea literelor n, N, ă, Ă în titlu și în seria de litere Sunetul și literele Resurse materiale: caiet, evaluare
1.2. 1.3. - acordarea de nume personajelor ilustrate, care au sunetul inițial ă, Ă fișe de lucru, planșa literei, orală
1.4. 1.6. A, M, N, I, E,T, Ă; Cuvinte cu aceeași material video pentru observare
3.1. 3.2. - stabilirea poziției sunetului în cuvânt; formă și înțeles scrierea literei, auxiliar sistematică
5.2. - asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a diferit Elicart
cuvintelor nume de persoană, de animale; Resurse procedurale:
D.P. - exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației conversația, explicația,
1.1 din manual: formulare de întrebări și răspunsuri despre anotimp, exercițiul, munca în echipă
personaje, loc, obiecte; Forme de organizare:
- recunoașterea literelor a, A, m, M, t, T, n, N, i, I, e, E, ă, Ă în activitae frontală, individuală
AV.A.P cuvinte scrise și ilustrate, cu precizarea poziției literei în cadrul
1.1 cuvântului;
- exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul
cuvântului;
- citirea unor cuvinte ilustrate, despărțite în silabe, scrise doar cu
litera nouă;
- identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
- observarea scrierii literelor n, N, ă, Ă: elemente grafice
componente, așezarea pe liniatura tip I, scrierea în duct continuu
- scrierea literelor n, N, ă, Ă pe liniatura tip I
- copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru
exersarea legăturii dintre litere
- dictare: litere
- jocuri de numire în lanț a unor cuvinte care încep cu litera a, m,
t, n, i, e, ăc: fiecare copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot fi
spuse întregi sau despărțite în silabe, se poate spune și poziția
sunetului în cadrul cuvântului și chiar silaba care îl conține
M.E.M. - efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-10;; observare
2.1. - crearea unor probleme simple după imagini/ desene/ scheme Scăderea Materiale: caiet, fișe de sistematica;
date; numerelor lucru, ghicitori, planșe proba scrisa
MM: 1.1 - formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică naturale până la Procedurale: conversația,
dată/de la numere sau imagini date; 10 explicația, exercițiul, munca
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete sau în echipă
reprezentări simbolice; Forme de organizare:
- organizarea datelor unei probleme în tabel - compunerea şi activitae frontală, individuală
rezolvarea unor probleme utilizând date scrise într-un tabel
MM: 1.1; -jocuri şi exerciţii de tehnică vocală; 1. Melodia Materiale: CD-uri, laptop observare
2.1. -jocuri de diferenţiere a sunetelor înalte şi a sunetelor joase; 2. Sunete înalte și Procedurale: conversația, sistematica
MEM: -interpretarea şi memorizarea unor cântece; joase explicația, demonstația, proba orală
1.1. - interpretarea alternativă, de la vers la vers, vocal şi în gând, timp exercițiul
în care se marchează sonor metrul (măsura); Forme de organizare:
“Eu am zece degetele ” Jocuri de miscare frontală, individuală, pe
grupe
VINERI M.E.M. Aflarea probă orală
23.10 4.2 - efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-10; numărului Materiale: caiet, fișe de proba scrisă
- evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate), fără necunoscut lucru, ghicitori, planșe observare
CLR:2.3 precizarea terminologiei; Procedurale: conversația, sistematică
- aflarea sumei a două numere mai mici decât 10; explicația, exercițiul, munca
- crearea unor probleme simple după imagini/ desene/ scheme în echipă
date; Forme de organizare:
rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, fără trecere activitae frontală, individuală
peste ordin, respectând algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor
şi a zecilor
- aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici decât 10
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei
- aşezarea unor cartonaşe reprezentând zilele săptămânii, în
ordinea succesiunii lor în săptămână
- efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu obiecte sau prin
operaţia inversă
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică
dată/de la numere sau imagini date;
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete sau
reprezentări simbolice;
- organizarea datelor unei probleme în tabel - compunerea şi
rezolvarea unor probleme utilizând date scrise într-un tabel
AVAP: - culorile spectrului solar: culori primare şi binare; 1. Elemente de Materiale: creioane colorată, AVAP: 1.1;
1.1; 1.3; - materiale şi instrumente - acuarele, hârtie, pensulǎ; limbaj plastic: foarfecă, lipici, hârtie glasată, 1.3; 2.1;
2.1; 2.2. Jocuri (pensulaţie, modelare, presare, pliere) linia, punctul hârtie creponată, acuarele, 2.2.
MEM: - exerciții de prelucrare a unor forme spontane obținute prin pensulă, plastilină MEM: 5.1.
5.1. tehnica plierii prin adăugarea unor elemente; 2.Tehnici de Procedurale: conversația,
- exerciții de prelucrare a unor forme spontane obținute prin lucru: pensulație, explicația, exercițiul
tehnica presării prin adăugarea unor elemente tăiere, decupare Forme de
după contur, organizare:activitate
origami, frontală/individuală
modelare liberă

AVAP: - culorile spectrului solar: culori primare şi binare; 1. Elemente de Materiale: creioane colorată, AVAP: 1.1;
1.1; 1.3; - materiale şi instrumente - acuarele, hârtie, pensulǎ; limbaj plastic: foarfecă, lipici, hârtie glasată, 1.3; 2.1;
2.1; 2.2. Jocuri (pensulaţie, modelare, presare, pliere) linia, punctul hârtie creponată, acuarele, 2.2.
MEM: - exerciții de prelucrare a unor forme spontane obținute prin 2.Tehnici de pensulă, plastilină MEM: 5.1.
5.1. tehnica plierii prin adăugarea unor elemente; lucru: pensulație, Procedurale: conversația,
- exerciții de prelucrare a unor forme spontane obținute prin tăiere, decupare explicația, exercițiul
tehnica presării prin adăugarea unor elemente după contur, Forme de
origami, organizare:activitate
modelare liberă frontală/individuală
LB. ENG

S2

Ziua Compet. Activităţi integrate/discipline şi organizarea colectivului de Detalii de conținut Resurse materiale
specifice elevi Evaluare
LUNI DP: 1.1; recunoașterea în imagini a respectării/încălcării regulilor de igienă Reguli de igienă Materiale:caiet, fișe de lucru Observarea
2.11 2.1. - desenarea unor peresonaje carer respectă/nu respectă regulile de personala Procedurale: conversația, sistematică
AVAP: igienă exercițiul, problematizarea,
2.2. joc de rol
Forme de organizare:
activitate frontală/individuală

M.E.M. Exerciții și Evaluare


- efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-10; probleme Materiale: caiet, fișe de orală
AVAP: - evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate), fără lucru, ghicitori, planșe observare
2.1, 2.2 precizarea terminologiei; Procedurale: conversația, sistematică
- aflarea sumei a două numere mai mici decât 10; explicația, exercițiul, munca
- crearea unor probleme simple după imagini/ desene/ scheme în echipă
date; Forme de organizare:
rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, fără trecere activitae frontală, individuală
peste ordin, respectând algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor
şi a zecilor
- aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici decât 10
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei
- aşezarea unor cartonaşe reprezentând zilele săptămânii, în
ordinea succesiunii lor în săptămână
- efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu obiecte sau prin
operaţia inversă
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică
dată/de la numere sau imagini date;
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete sau
reprezentări simbolice;
- organizarea datelor unei probleme în tabel - compunerea şi
rezolvarea unor probleme utilizând date scrise într-un tabel
RELIGIE

CLR1.1. - recunoașterea literelor n, N, ă, Ă în titlu și în seria de litere Cuvinte cu aceeași Resurse materiale: caiet, evaluare
1.2. 1.3. - acordarea de nume personajelor ilustrate, care au sunetul inițial formă și înțeles fișe de lucru, planșa literei, orală
1.4. 1.6. A, M, N, I, E,T, Ă; diferit material video pentru observare
3.1. 3.2. - stabilirea poziției sunetului în cuvânt; Consolidarea scrierea literei, auxiliar sistematică
5.2. - asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a literelor învățate Elicart
cuvintelor nume de persoană, de animale; Lectura dupa Resurse procedurale:
D.P. - exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației imagini”Scufita conversația, explicația,
1.1 din manual: formulare de întrebări și răspunsuri despre anotimp, Rosie” exercițiul, munca în echipă
personaje, loc, obiecte; Forme de organizare:
- recunoașterea literelor a, A, m, M, t, T, n, N, i, I, e, E, ă, Ă în activitae frontală, individuală
AV.A.P cuvinte scrise și ilustrate, cu precizarea poziției literei în cadrul
1.1 cuvântului;
- exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul
cuvântului;
- citirea unor cuvinte ilustrate, despărțite în silabe, scrise doar cu
litera nouă;
- identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
- observarea scrierii literelor n, N, ă, Ă: elemente grafice
componente, așezarea pe liniatura tip I, scrierea în duct continuu
- scrierea literelor n, N, ă, Ă pe liniatura tip I
- copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru
exersarea legăturii dintre litere
- dictare: litere
- jocuri de numire în lanț a unor cuvinte care încep cu litera a, m,
t, n, i, e, ăc: fiecare copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot fi
spuse întregi sau despărțite în silabe, se poate spune și poziția
sunetului în cadrul cuvântului și chiar silaba care îl conține
MARTI C.L.R. - recunoașterea literelor r, R în titlu și în seria de litere Sunetul și litera r. Resurse materiale: caiet, Observarea
2.11 1.1 - acordarea de nume personajelor ilustrate, care au sunetul inițial În parc fișe de lucru, planșa literei, sistematică
1.2 A, M, , N, I, E, R, T, Ă; Semnul întrebării material video pentru a elevilor
2.,1 - stabilirea poziției sunetului în cuvânt; scrierea literei, auxiliar privind
2.3 - asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a Elicart Evaluare
2.4 cuvintelor nume de persoană, de animale; Resurse procedurale: orală
AVAP - exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației conversația, explicația,
1.1. din manual: formulare de întrebări și răspunsuri despre anotimp, exercițiul, munca în echipă
personaje, loc, obiecte; Forme de organizare:
- recunoașterea literelor a, A, m, M, t, T, n, N, i, I, e, E, r, R, ă, Ă activitae frontală, individuală
în cuvinte scrise și ilustrate, cu precizarea poziției literei în cadrul
cuvântului;
- exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul
cuvântului;
- citirea unor cuvinte ilustrate, despărțite în silabe, scrise doar cu
litera nouă;
- identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
- observarea scrierii literelor r, R : elemente grafice componente,
așezarea pe liniatura tip I, scrierea în duct continuu
- scrierea literelor r, R pe liniatura tip I
- copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru
exersarea legăturii dintre litere
- dictare: litere
- jocuri de numire în lanț a unor cuvinte care încep cu litera a, m,
t, n, i, e, ă: fiecare copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot fi
spuse întregi sau despărțite în silabe, se poate spune și poziția
sunetului în cadrul cuvântului și chiar silaba care îl conține
C.L.R. - recunoașterea literelor r, R în titlu și în seria de litere Sunetul și litera R. Observarea
- acordarea de nume personajelor ilustrate, care au sunetul inițial O întâmplare Resurse materiale: caiet, sistematică
A, M, N, I, E, R, T, Ă; amuzantă fișe de lucru, planșa literei, a Evaluare
- stabilirea poziției sunetului în cuvânt; material video pentru orală
- asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a scrierea literei, auxiliar
cuvintelor nume de persoană, de animale; Elicart
- exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației Resurse procedurale:
din manual: formulare de întrebări și răspunsuri despre anotimp, conversația, explicația,
personaje, loc, obiecte; exercițiul, munca în echipă
- recunoașterea literelor a, A, m, M, t, T, n, N, i, I, e, E, r, R, ă, Ă Forme de organizare:
în cuvinte scrise și ilustrate, cu precizarea poziției literei în cadrul activitae frontală, individuală
cuvântului;
- exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul
cuvântului;
- citirea unor cuvinte ilustrate, despărțite în silabe, scrise doar cu
litera nouă;
- identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
- observarea scrierii literelor r, R : elemente grafice componente,
așezarea pe liniatura tip I, scrierea în duct continuu
- scrierea literelor r, R pe liniatura tip I
- copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru
exersarea legăturii dintre litere
- dictare: litere
- jocuri de numire în lanț a unor cuvinte care încep cu litera a, m,
t, n, i, e, ă: fiecare copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot fi
spuse întregi sau despărțite în silabe, se poate spune și poziția
sunetului în cadrul cuvântului și chiar silaba care îl conține
ED.
FIZICĂ
MM: 1.1; -jocuri şi exerciţii de tehnică vocală; 1. Melodia Materiale: CD-uri, laptop observare
2.1. -jocuri de diferenţiere a sunetelor înalte şi a sunetelor joase; 2. Sunete înalte și Procedurale: conversația, sistematica
MEM: -interpretarea şi memorizarea unor cântece; joase explicația, demonstația, proba orală
1.1. - interpretarea alternativă, de la vers la vers, vocal şi în gând, timp exercițiul
în care se marchează sonor metrul (măsura); Forme de organizare:
“Șade rața pe butoi”, muzica A. Pașcanu frontală, individuală, pe
Concertul grupe
MIER- M.E.M. Probleme care se Evaluare
CURI - efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-10; află printr-o Materiale: caiet, fișe de orală
4.11 AVAP: - evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate), fără operație lucru, ghicitori, planșe observare
2.1, 2.2 precizarea terminologiei; Procedurale: conversația, sistematică
- aflarea sumei a două numere mai mici decât 10; explicația, exercițiul, munca
- crearea unor probleme simple după imagini/ desene/ scheme în echipă
date; Forme de organizare:
rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, fără trecere activitae frontală, individuală
peste ordin, respectând algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor
şi a zecilor
- aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici decât 10
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei
- aşezarea unor cartonaşe reprezentând zilele săptămânii, în
ordinea succesiunii lor în săptămână
- efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu obiecte sau prin
operaţia inversă
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică
dată/de la numere sau imagini date;
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete sau
reprezentări simbolice;
- organizarea datelor unei probleme în tabel - compunerea şi
rezolvarea unor probleme utilizând date scrise într-un tabel
CLR - recunoașterea literelor r, R în titlu și în seria de litere Resurse materiale: caiet, observare
1.2. 2.1. - acordarea de nume personajelor ilustrate, care au sunetul inițial Cuvinte cu sens fișe de lucru, planșa literei, sistematică
2.3.. 3.2. A, M, U, N, I, E, R, T, Ă; opus material video pentru evaluare
4.1 - stabilirea poziției sunetului în cuvânt; Consolidarea scrierea literei, auxiliar orală
- asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a literelor învățate Elicart
cuvintelor nume de persoană, de animale; Resurse procedurale:
D.P. - exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației conversația, explicația,
1.1 din manual: formulare de întrebări și răspunsuri despre anotimp, exercițiul, munca în echipă
personaje, loc, obiecte; Forme de organizare:
- recunoașterea literelor a, A, m, M, t, T, n, N, i, I, e, E, r, R, ă, Ă activitae frontală, individuală
AV.A.P în cuvinte scrise și ilustrate, cu precizarea poziției literei în cadrul
1.1 cuvântului;
- exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul
cuvântului;
- citirea unor cuvinte ilustrate, despărțite în silabe, scrise doar cu
litera nouă;
- identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
- observarea scrierii literelor r, R : elemente grafice componente,
așezarea pe liniatura tip I, scrierea în duct continuu
- scrierea literelor r, R pe liniatura tip I
- copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru
exersarea legăturii dintre litere
- dictare: litere
- jocuri de numire în lanț a unor cuvinte care încep cu litera a, m,
t, n, i, e, ă: fiecare copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot fi
spuse întregi sau despărțite în silabe, se poate spune și poziția
sunetului în cadrul cuvântului și chiar silaba care îl conține
CLR - recunoașterea literelor r, R în titlu și în seria de litere Resurse materiale: caiet, observare
1.2. 2.1. - acordarea de nume personajelor ilustrate, care au sunetul inițial Cuvinte cu sens fișe de lucru, planșa literei, sistematică
2.3.. 3.2. A, M, U, N, I, E, R, T, Ă; opus material video pentru evaluare
4.1 - stabilirea poziției sunetului în cuvânt; Consolidarea scrierea literei, auxiliar orală
- asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a literelor învățate Elicart
cuvintelor nume de persoană, de animale; Resurse procedurale:
D.P. - exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației conversația, explicația,
1.1 din manual: formulare de întrebări și răspunsuri despre anotimp, exercițiul, munca în echipă
personaje, loc, obiecte; Forme de organizare:
- recunoașterea literelor a, A, m, M, t, T, n, N, i, I, e, E, r, R, ă, Ă activitae frontală, individuală
AV.A.P în cuvinte scrise și ilustrate, cu precizarea poziției literei în cadrul
1.1 cuvântului;
- exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul
cuvântului;
- citirea unor cuvinte ilustrate, despărțite în silabe, scrise doar cu
litera nouă;
- identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
- observarea scrierii literelor r, R : elemente grafice componente,
așezarea pe liniatura tip I, scrierea în duct continuu
- scrierea literelor r, R pe liniatura tip I
- copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru
exersarea legăturii dintre litere
- dictare: litere
- jocuri de numire în lanț a unor cuvinte care încep cu litera a, m,
t, n, i, e, ă: fiecare copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot fi
spuse întregi sau despărțite în silabe, se poate spune și poziția
sunetului în cadrul cuvântului și chiar silaba care îl conține
ED.
FIZICA
C.L.R. - acordarea de nume personajelor ilustrate, care au sunetul inițial Resurse materiale: caiet, observare
1.1. 1.2. A, M, U, N, I, E, R, T, Ă; Sunetul și litera u. fișe de lucru, planșa literei, sistematică
JOI 1.3. 1.4. - stabilirea poziției sunetului în cuvânt; Grupul de sunete material video pentru evaluare
5.11 1.6. 3.1. - asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a uă, ua scrierea literei, auxiliar orală
3.2. 5.2. cuvintelor nume de persoană, de animale; Ce fel de desene Elicart
D.P. - exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației animate preferi ? Resurse procedurale:
2.1. din manual: formulare de întrebări și răspunsuri despre anotimp, conversația, explicația,
personaje, loc, obiecte; exercițiul, munca în echipă
- recunoașterea literelor a, A, m, M, u, U, n, N, i, I, e, E, r, R, t, Forme de organizare:
T, ă, Ă în cuvinte scrise și ilustrate, cu precizarea poziției literei în activitae frontală, individuală
cadrul cuvântului;
- exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul
cuvântului;
- citirea unor cuvinte ilustrate, despărțite în silabe, scrise doar cu
litera nouă;
- identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
- observarea scrierii literelor studiate elemente grafice
componente, așezarea pe liniatura tip I, scrierea în duct continuu
- copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru
exersarea legăturii dintre litere
- dictare: litere
- jocuri de numire în lanț a unor cuvinte care încep cu litera a, m,
u, n, i, e, r ă, t: fiecare copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot fi
spuse întregi sau despărțite în silabe, se poate spune și poziția
sunetului în cadrul cuvântului și chiar silaba care îl conține
C.L.R. - acordarea de nume personajelor ilustrate, care au sunetul inițial Resurse materiale: caiet, observare
1.1. 1.2. A, M, U, N, I, E, R, T, Ă; Sunetul și litera u. fișe de lucru, planșa literei, sistematică
1.3. 1.4. - stabilirea poziției sunetului în cuvânt; Grupul de sunete material video pentru evaluare
1.6. 3.1. - asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a uă, ua scrierea literei, auxiliar orală
3.2. 5.2. cuvintelor nume de persoană, de animale; Ce fel de desene Elicart
D.P. - exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației animate preferi ? Resurse procedurale:
2.1. din manual: formulare de întrebări și răspunsuri despre anotimp, conversația, explicația,
personaje, loc, obiecte; exercițiul, munca în echipă
- recunoașterea literelor a, A, m, M, u, U, n, N, i, I, e, E, r, R, t, Forme de organizare:
T, ă, Ă în cuvinte scrise și ilustrate, cu precizarea poziției literei în activitae frontală, individuală
cadrul cuvântului;
- exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul
cuvântului;
- citirea unor cuvinte ilustrate, despărțite în silabe, scrise doar cu
litera nouă;
- identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
- observarea scrierii literelor studiate elemente grafice
componente, așezarea pe liniatura tip I, scrierea în duct continuu
- copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru
exersarea legăturii dintre litere
- dictare: litere
- jocuri de numire în lanț a unor cuvinte care încep cu litera a, m,
u, n, i, e, r ă, t: fiecare copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot fi
spuse întregi sau despărțite în silabe, se poate spune și poziția
sunetului în cadrul cuvântului și chiar silaba care îl conține
M.E.M. - efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-10; Probleme care se observare
2.1. - evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate), fără află printr-o Materiale: caiet, fișe de sistematica;
precizarea terminologiei; operație lucru, ghicitori, planșe proba scrisa
MM: 1.1 - aflarea sumei a două numere mai mici decât 10; Procedurale: conversația,
- crearea unor probleme simple după imagini/ desene/ scheme explicația, exercițiul, munca
date; în echipă
rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, fără trecere Forme de organizare:
peste ordin, respectând algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor activitae frontală, individuală
şi a zecilor
- aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici decât 10
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei
- aşezarea unor cartonaşe reprezentând zilele săptămânii, în
ordinea succesiunii lor în săptămână
- efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu obiecte sau prin
operaţia inversă
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică
dată/de la numere sau imagini date;
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete sau
reprezentări simbolice;
- organizarea datelor unei probleme în tabel - compunerea şi
rezolvarea unor probleme utilizând date scrise într-un tabel
MM: 1.1; -jocuri şi exerciţii de tehnică vocală; 1. Melodia Materiale: CD-uri, laptop observare
2.1. -jocuri de diferenţiere a sunetelor înalte şi a sunetelor joase; 2. Sunete înalte și Procedurale: conversația, sistematica
MEM: -interpretarea şi memorizarea unor cântece; joase explicația, demonstația, proba orală
1.1. - interpretarea alternativă, de la vers la vers, vocal şi în gând, timp exercițiul
în care se marchează sonor metrul (măsura); Forme de organizare:
“Șade rața pe butoi”, muzica A. Pașcanu frontală, individuală, pe
Concertul grupe
VINERI M.E.M. - efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-10; Recapitulare probă orală
6.11 4.2 - evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate), fără Materiale: caiet, fișe de proba scrisă
precizarea terminologiei; lucru, ghicitori, planșe observare
CLR:2.3 - aflarea sumei a două numere mai mici decât 10; Procedurale: conversația, sistematică
- crearea unor probleme simple după imagini/ desene/ scheme explicația, exercițiul, munca
date; în echipă
rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, fără trecere Forme de organizare:
peste ordin, respectând algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor activitae frontală, individuală
şi a zecilor
- aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici decât 10
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei
- aşezarea unor cartonaşe reprezentând zilele săptămânii, în
ordinea succesiunii lor în săptămână
- efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu obiecte sau prin
operaţia inversă
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică
dată/de la numere sau imagini date;
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete sau
reprezentări simbolice;
- organizarea datelor unei probleme în tabel - compunerea şi
rezolvarea unor probleme utilizând date scrise într-un tabel
AVAP: - culorile spectrului solar: culori primare şi binare; 1. Elemente de Materiale: creioane colorată, evaluare
1.1; 1.3; - materiale şi instrumente - acuarele, hârtie, pensulǎ; limbaj plastic: foarfecă, lipici, hârtie glasată, orală
2.1; 2.2. Jocuri (pensulaţie, modelare, presare, pliere) linia, punctul hârtie creponată, acuarele, observare
MEM: - exerciții de prelucrare a unor forme spontane obținute prin pensulă, plastilină sistematică
5.1. tehnica plierii prin adăugarea unor elemente; 2.Tehnici de Procedurale: conversația,
- exerciții de prelucrare a unor forme spontane obținute prin lucru: pensulație, explicația, exercițiul
tehnica presării prin adăugarea unor elemente tăiere, decupare Forme de
« Marionete pe degete » după contur, organizare:activitate
origami, frontală/individuală
modelare liberă

AVAP: - culorile spectrului solar: culori primare şi binare; 1. Elemente de Materiale: creioane colorată, probă orală
1.1; 1.2; - materiale şi instrumente - acuarele, hârtie, pensulǎ; limbaj plastic: foarfecă, lipici, hârtie glasată, observare
2.3. Jocuri (pensulaţie, modelare, presare, pliere) linia, punctul hârtie creponată, acuarele, sistematică
MM: - exerciții de prelucrare a unor forme spontane obținute prin pensulă, plastilină
tehnica plierii prin adăugarea unor elemente; 2.Tehnici de Procedurale: conversația,
- exerciții de prelucrare a unor forme spontane obținute prin lucru: pensulație, explicația, exercițiul
tehnica presării prin adăugarea unor elemente tăiere, decupare Forme de
« Marionete pe degete » după contur, organizare:activitate
origami, frontală/individuală
modelare liberă

LB. ENGL

S3

Ziua Activităţi integrate/discipline şi organizarea colectivului de Detalii de conținut Resurse materiale


Compete elevi Evaluare
nţe
specifice
LUNI DP: 1.1; -recunoașterea în imagini a respectării/încălcării regulilor de Evaluare-Ma Materiale:caiet, fișe de lucru Observarea
9.11 2.1. igienă cunosc mai bine Procedurale: conversația, sistematică
AVAP: - desenarea unor peresonaje carer respectă/nu respectă regulile de exercițiul, problematizarea,
2.2. igienă joc de rol
- fișe de lucru pentru exersarea învățării regulilor de igienă Forme de organizare:
personală activitate frontală/individuală

M.E.M. Exercitii si Materiale: caiet, fișe de Evaluare


- efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-10; probleme lucru, ghicitori, planșe orală
AVAP: - evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate), fără Operatii cu Procedurale: conversația, observare
2.1, 2.2 precizarea terminologiei; numere in explicația, exercițiul, munca sistematică
- aflarea sumei a două numere mai mici decât 10; concentrul o-10 în echipă
- crearea unor probleme simple după imagini/ desene/ scheme Forme de organizare:
date; activitae frontală, individuală
rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, fără trecere
peste ordin, respectând algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor
şi a zecilor
- aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici decât 10
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei
- aşezarea unor cartonaşe reprezentând zilele săptămânii, în
ordinea succesiunii lor în săptămână
- efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu obiecte sau prin
operaţia inversă
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică
dată/de la numere sau imagini date;
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete sau
reprezentări simbolice;
- organizarea datelor unei probleme în tabel - compunerea şi
rezolvarea unor probleme utilizând date scrise într-un tabel

RELIGIE

C.L.R. - stabilirea poziției sunetului în cuvânt; Sunetul și litera U. Resurse materiale: caiet, Observarea
CLR: 1.1; - asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a Povestea de seară fișe de lucru, planșa literei, sistematică
1.3; 1.4; cuvintelor nume de persoană, de animale; material video pentru
2.1. - exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației scrierea literei, auxiliar
DP: 1.1; din manual: formulare de întrebări și răspunsuri despre anotimp, Elicart
2.2. personaje, loc, obiecte; Resurse procedurale:
AVAP: - citirea unor cuvinte ilustrate, despărțite în silabe, scrise doar cu conversația, explicația,
2.2. litera nouă; exercițiul, munca în echipă
- identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate Forme de organizare:
- observarea scrierii literelor studiate elemente grafice activitae frontală, individuală
componente, așezarea pe liniatura tip I, scrierea în duct continuu
- copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru
exersarea legăturii dintre litere
- dictare: litere, cuvinte

C.L.R. Repovestirea unei Observarea


MARTI 1.1 - acordarea de nume personajelor ilustrate, care au sunetul inițial întâmplări auzite sistematică
10.11 1.2 A, M, U, N, I, E, R, T, Ă; a elevilor
2.,1 - stabilirea poziției sunetului în cuvânt; privind
2.3 - asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a Evaluare
2.4 cuvintelor nume de persoană, de animale; orală
AVAP - exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației
1.1. din manual: formulare de întrebări și răspunsuri despre anotimp,
personaje, loc, obiecte;
- recunoașterea literelor a, A, m, M, u, U, n, N, i, I, e, E, r, R, t,
T, ă, Ă în cuvinte scrise și ilustrate, cu precizarea poziției literei în
cadrul cuvântului;
- exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul
cuvântului;
- citirea unor cuvinte ilustrate, despărțite în silabe, scrise doar cu
litera nouă;
- identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
- observarea scrierii literelor studiate elemente grafice
componente, așezarea pe liniatura tip I, scrierea în duct continuu
- copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru
exersarea legăturii dintre litere
- dictare: litere
- jocuri de numire în lanț a unor cuvinte care încep cu litera a, m,
u, n, i, e, r ă, t: fiecare copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot fi
spuse întregi sau despărțite în silabe, se poate spune și poziția
sunetului în cadrul cuvântului și chiar silaba care îl conține
C.L.R. Recapitularea Observarea
- acordarea de nume personajelor ilustrate, care au sunetul inițial literelor învățate sistematică
A, M, U, N, I, E, R, T, Ă; Dictare a Evaluare
- stabilirea poziției sunetului în cuvânt; Transcrierea unor orală
- asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a cuvinte
cuvintelor nume de persoană, de animale;
- exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației
din manual: formulare de întrebări și răspunsuri despre anotimp,
personaje, loc, obiecte;
- recunoașterea literelor a, A, m, M, u, U, n, N, i, I, e, E, r, R, t,
T, ă, Ă în cuvinte scrise și ilustrate, cu precizarea poziției literei în
cadrul cuvântului;
- exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul
cuvântului;
- citirea unor cuvinte ilustrate, despărțite în silabe, scrise doar cu
litera nouă;
- identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
- observarea scrierii literelor studiate elemente grafice
componente, așezarea pe liniatura tip I, scrierea în duct continuu
- copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru
exersarea legăturii dintre litere
- dictare: litere
- jocuri de numire în lanț a unor cuvinte care încep cu litera a, m,
u, n, i, e, r ă, t: fiecare copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot fi
spuse întregi sau despărțite în silabe, se poate spune și poziția
sunetului în cadrul cuvântului și chiar silaba care îl conține
ED.
FIZICĂ
MM: 1.1; - jocuri şi exerciţii de tehnică vocală; 1. Melodia Materiale: CD-uri, laptop observare
2.1. - jocuri de diferenţiere a sunetelor înalte şi a sunetelor joase; 2. Sunete înalte și Procedurale: conversația, sistematica
MEM: - interpretarea şi memorizarea unor cântece; joase explicația, demonstația, proba orală
1.1. - interpretarea alternativă, de la vers la vers, vocal şi în gând, timp exercițiul
în care se marchează sonor metrul (măsura); Forme de organizare:
“Un motan cât un pisoi”, muzică din folclorul copiilor frontală, individuală, pe
Brotăceii și broscoiul grupe
MIER- M.E.M. Exercitii si Materiale: caiet, fișe de Evaluare
CURI - efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-10; probleme lucru, ghicitori, planșe orală
11.11 AVAP: - evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate), fără Operatii cu Procedurale: conversația, observare
2.1, 2.2 precizarea terminologiei; numere in explicația, exercițiul, munca sistematică
- aflarea sumei a două numere mai mici decât 10; concentrul o-10 în echipă
- crearea unor probleme simple după imagini/ desene/ scheme Forme de organizare:
date; activitae frontală, individuală
rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, fără trecere
peste ordin, respectând algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor
şi a zecilor
- aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici decât 10
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei
- aşezarea unor cartonaşe reprezentând zilele săptămânii, în
ordinea succesiunii lor în săptămână
- efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu obiecte sau prin
operaţia inversă
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică
dată/de la numere sau imagini date;
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete sau
reprezentări simbolice;
- organizarea datelor unei probleme în tabel - compunerea şi
rezolvarea unor probleme utilizând date scrise într-un tabel

CLR observare
1.2. 2.1. - acordarea de nume personajelor ilustrate, care au sunetul inițial Recapitularea sistematică
2.3.. 3.2. A, M, U, N, I, E, R, T, Ă; literelor învățate evaluare
4.1 - stabilirea poziției sunetului în cuvânt; Dictare orală
- asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a Transcrierea unor
cuvintelor nume de persoană, de animale; cuvinte
D.P. - exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației
1.1 din manual: formulare de întrebări și răspunsuri despre anotimp,
personaje, loc, obiecte;
- recunoașterea literelor a, A, m, M, u, U, n, N, i, I, e, E, r, R, t,
AV.A.P T, ă, Ă în cuvinte scrise și ilustrate, cu precizarea poziției literei în
1.1 cadrul cuvântului;
- exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul
cuvântului;
- citirea unor cuvinte ilustrate, despărțite în silabe, scrise doar cu
litera nouă;
- identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
- observarea scrierii literelor studiate elemente grafice
componente, așezarea pe liniatura tip I, scrierea în duct continuu
- copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru
exersarea legăturii dintre litere
- dictare: litere
- jocuri de numire în lanț a unor cuvinte care încep cu litera a, m,
u, n, i, e, r ă, t: fiecare copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot fi
spuse întregi sau despărțite în silabe, se poate spune și poziția
sunetului în cadrul cuvântului și chiar silaba care îl conține
CLR3.2. - acordarea de nume personajelor ilustrate, care au sunetul inițial Recapitularea evaluare
4.1 A, M, U, N, I, E, R, T, Ă; literelor învățate orală
- stabilirea poziției sunetului în cuvânt; Dictare observare
- asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a Transcrierea unor sistematică
D.P. cuvintelor nume de persoană, de animale; cuvinte
1.1 - exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației
din manual: formulare de întrebări și răspunsuri despre anotimp,
personaje, loc, obiecte;
AV.A.P - recunoașterea literelor a, A, m, M, u, U, n, N, i, I, e, E, r, R, t,
1.1 T, ă, Ă în cuvinte scrise și ilustrate, cu precizarea poziției literei în
cadrul cuvântului;
- exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul
cuvântului;
- citirea unor cuvinte ilustrate, despărțite în silabe, scrise doar cu
litera nouă;
- identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
- observarea scrierii literelor studiate elemente grafice
componente, așezarea pe liniatura tip I, scrierea în duct continuu
- copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru
exersarea legăturii dintre litere
- dictare: litere
- jocuri de numire în lanț a unor cuvinte care încep cu litera a, m,
u, n, i, e, r ă, t: fiecare copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot fi
spuse întregi sau despărțite în silabe, se poate spune și poziția
sunetului în cadrul cuvântului și chiar silaba care îl conține
ED.
FIZICA
JOI C.L.R. - acordarea de nume personajelor ilustrate, care au sunetul inițial observare
12.11 1.1. 1.2. A, M, U, N, I, E, R, T, Ă; Evaluare sistematică
1.3. 1.4. - stabilirea poziției sunetului în cuvânt; Dictare evaluare
1.6. 3.1. - asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a Transcrierea unor scrisa
3.2. 5.2. cuvintelor nume de persoană, de animale; cuvinte si
D.P. - exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației propozitii
2.1. din manual: formulare de întrebări și răspunsuri despre anotimp,
personaje, loc, obiecte;
- recunoașterea literelor a, A, m, M, u, U, n, N, i, I, e, E, r, R, t,
T, ă, Ă în cuvinte scrise și ilustrate, cu precizarea poziției literei în
cadrul cuvântului;
- exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul
cuvântului;
- citirea unor cuvinte ilustrate, despărțite în silabe, scrise doar cu
litera nouă;
- identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
- observarea scrierii literelor studiate elemente grafice
componente, așezarea pe liniatura tip I, scrierea în duct continuu
- copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru
exersarea legăturii dintre litere
- dictare: litere
- jocuri de numire în lanț a unor cuvinte care încep cu litera a, m,
u, n, i, e, r ă, t: fiecare copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot fi
spuse întregi sau despărțite în silabe, se poate spune și poziția
sunetului în cadrul cuvântului și chiar silaba care îl conține
C.L.R. - acordarea de nume personajelor ilustrate, care au sunetul inițial observare
1.1. 1.2. A, M, U, N, I, E, R, T, Ă; Evaluare sistematică
1.3. 1.4. - stabilirea poziției sunetului în cuvânt; Dictare evaluare
1.6. 3.1. - asocierea folosirii literei mari de tipar la scrierea cu majusculă a Transcrierea unor scrisa
3.2. 5.2. cuvintelor nume de persoană, de animale; cuvinte si
D.P. - exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației propozitii
2.1. din manual: formulare de întrebări și răspunsuri despre anotimp,
personaje, loc, obiecte;
- recunoașterea literelor a, A, m, M, u, U, n, N, i, I, e, E, r, R, t,
T, ă, Ă în cuvinte scrise și ilustrate, cu precizarea poziției literei în
cadrul cuvântului;
- exemplificarea altor cuvinte care se scriu cu A la începutul
cuvântului;
- citirea unor cuvinte ilustrate, despărțite în silabe, scrise doar cu
litera nouă;
- identificarea sunetului în numele continentelor ilustrate
- observarea scrierii literelor studiate elemente grafice
componente, așezarea pe liniatura tip I, scrierea în duct continuu
- copiere, transcriere, scrierea unor grupuri de litere pentru
exersarea legăturii dintre litere
- dictare: litere
- jocuri de numire în lanț a unor cuvinte care încep cu litera a, m,
u, n, i, e, r ă, t: fiecare copil spune câte un cuvânt; cuvintele pot fi
spuse întregi sau despărțite în silabe, se poate spune și poziția
sunetului în cadrul cuvântului și chiar silaba care îl conține
M.E.M. - efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-10; Evaluare Materiale: caiet, fișe de Evaluare
- evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate), fără lucru, ghicitori, planșe scrisa
AVAP: precizarea terminologiei; Procedurale: conversația,
2.1, 2.2 - aflarea sumei a două numere mai mici decât 10; explicația, exercițiul, munca
- crearea unor probleme simple după imagini/ desene/ scheme în echipă
date; Forme de organizare:
rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, fără trecere activitae frontală, individuală
peste ordin, respectând algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor
şi a zecilor
- aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici decât 10
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei
- aşezarea unor cartonaşe reprezentând zilele săptămânii, în
ordinea succesiunii lor în săptămână
- efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu obiecte sau prin
operaţia inversă
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică
dată/de la numere sau imagini date;
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete sau
reprezentări simbolice;
- organizarea datelor unei probleme în tabel - compunerea şi
rezolvarea unor probleme utilizând date scrise într-un tabel
MM: 1.1; - jocuri şi exerciţii de tehnică vocală; 1. Melodia Materiale: CD-uri, laptop observare
2.1. - jocuri de diferenţiere a sunetelor înalte şi a sunetelor joase; 2. Sunete înalte și Procedurale: conversația, sistematica
MEM: - interpretarea şi memorizarea unor cântece; joase explicația, demonstația, proba orală
1.1. - interpretarea alternativă, de la vers la vers, vocal şi în gând, timp Interpretare- exercițiul
în care se marchează sonor metrul (măsura); percutie muzicala Forme de organizare:
“Un motan cât un pisoi”, muzică din folclorul copiilor frontală, individuală, pe
Brotăceii și broscoiul grupe
VINERI M.E.M. - efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-10; Ameliorare, Materiale: caiet, fișe de probă orală
13.11 - evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate), fără aprofundare lucru, ghicitori, planșe observare
AVAP: precizarea terminologiei; Procedurale: conversația, sistematică
2.1, 2.2 - aflarea sumei a două numere mai mici decât 10; explicația, exercițiul, munca
- crearea unor probleme simple după imagini/ desene/ scheme în echipă
date; Forme de organizare:
rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, fără trecere activitae frontală, individuală
peste ordin, respectând algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor
şi a zecilor
- aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici decât 10
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei
- aşezarea unor cartonaşe reprezentând zilele săptămânii, în
ordinea succesiunii lor în săptămână
- efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu obiecte sau prin
operaţia inversă
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică
dată/de la numere sau imagini date;
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete sau
reprezentări simbolice;
- organizarea datelor unei probleme în tabel - compunerea şi
rezolvarea unor probleme utilizând date scrise într-un tabel
AVAP: - culorile spectrului solar: culori primare şi binare 1. Elemente de Materiale: creioane colorată, evaluare
1.1; 1.3; Evantaiul (origami) limbaj plastic: foarfecă, lipici, hârtie glasată, orală
2.1; 2.2. linia, punctul hârtie creponată, acuarele, observare
MEM: - materiale şi instrumente - acuarele, hârtie, pensulǎ pensulă, plastilină sistematică
5.1. Măști ( pensulaţie, decupare, lipire) 2.Tehnici de Procedurale: conversația,
lucru: pensulație, explicația, exercițiul Forme
tăiere, decupare de organizare: activitate
după contur, frontală/ individuală
origami,
modelare liberă

AVAP: - culorile spectrului solar: culori primare şi binare 1. Elemente de Materiale: creioane colorată, evaluare
1.1; 1.3; Evantaiul (origami) limbaj plastic: foarfecă, lipici, hârtie glasată, orală
2.1; 2.2. linia, punctul hârtie creponată, acuarele, observare
MEM: - materiale şi instrumente - acuarele, hârtie, pensulǎ pensulă, plastilină sistematică
5.1. Măști ( pensulaţie, decupare, lipire) 2.Tehnici de Procedurale: conversația,
lucru: pensulație, explicația, exercițiul Forme
tăiere, decupare de organizare: activitate
după contur, frontală/ individuală
origami,
modelare liberă

LB.
ENGL