Sunteți pe pagina 1din 3

TEST – ED.

ANTREPRENORIALA
Se acordă 10 puncte din oficiu.

I. – 35 puncte
I.1 – 25 puncte
Alegeţi răspunsul corect:
1. Creșterea numărului de restaurante tip fast-food dintr-un oraș duce la:
a.prețuri mai mici și calitate mai bună ;
b.prețuri reduse și calitate mai puțină;
c.prețuri ridicate
2. O persoană care începe o afacere este cunoscută sub denumirea de :
a.manager;
b.birocrat;
c.antreprenor
3. O creștere de la 5% la 8% a ratei dobânzii practicate de băncii la acordarea de credite va încuraja
a.antreprenorii să investească solicitând credit;
b.persoanele fizice să obțină credite ipotecare;
c.persoanele să economisească
4. Pentru marea majoritate a oamenilor, cea mai mare parte obțin venituri sub formă de :
a.salariu;
b.chirii;
c.profit
5. Dacă prețul cărnii de vită s-a dublat, prețul cărnii de porc a rămas același, consumatorii vor
consuma:
a.Mai multă carne de porc și mai puțină vită;
b.mai puțină carne de porc și mai multă de vită;
c.aceeași cantitate de carne de porc și de vită
I.2 – 10 puncte
Cititi cu atentie enunturile. Daca sunt adevarate incercuiti litera A, daca nu sunt adevarate litera F:
a) A F Câștigul este o motivație interioară.
b) A F În lumea de azi alegerea unei ocupații se face o data pentru totdeauna
c) A F Momentul schimbării locului de muncă este o oportunitate, o nouă șansă
d) A F Antreprenorul are curajul de a face investiții.

II. – 25 puncte
1. Calculati:
a.1,75*2,5;
b.2,3/3,2;
c.120+25%*80;
d. 50m+0,1 dam+0,01hm=..........cm
10 puncte

2. Delimitați conceptele: afacere, antreprenor, antreprenoriat.


..........................................................................................

15 puncte
III- 30 puncte
Realizați un scurt eseu (20-30 rânduri ) în care să descrieți cariera profesională pe care doriți
să o urmați în viață.

Barem de corectare

Nr. Subdiviziuni ale itemilor/ raspuns corect item Punctaj


item acordat
I 35 p
1. 1. raspuns corect a 5p 25 p
2. raspuns corect c 5p
3. raspuns corect c 5p
4. raspuns corect a 5p
5. raspuns corect a 5p

2. a)Falsa 2, 5 p 10 p
b) Falsa 2, 5 p
c)Adevarata 2, 5 p
d) Adevarata 2, 5 p
II 25 p
1. a) 4,375 2,5 p 10 p
b) 0,71 2,5 p
c) 140 2,5 p
d) 5200cm 2,5 p
2. Afacere – a face ceva cu un anumit scop 5p 15 p
Antreprenorul este persoana care organizează și gestionează o
activitate de afaceri, de pe urma căreia urmărește să obțină profit
și își asumă în mod conștient o serie de riscuri inerente acestui tip
de activitate 5p
Antreprenoriatul este o muncă, o ocupație prin care un individ își
câștigă existența 5p
III 30 p
Pentru realizarea completă și corectă a eseului se acordă 30 p
Se acorda din oficiu: 10 p
Total 100 p