Sunteți pe pagina 1din 3

LICEUL TEORETIC CREŞTIN PRO DEO Director: Caraman Bratu-Maximilian

SOCILOGIE Șef catedră: Petric Ioan


NR. ORE ALOCATE: 2 ORE/SĂPT. Profesor: Teburzucă Elena
Clasa a-XI-a / An scolar 2014-2015
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
ANUL ŞCOLAR 2014-2015

Timp: 2 ore/săptămână
Clasa a XI-a
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna* Observaţii/
învăţare specifice ore Semestru
alocate
Perspectiva 1.1.; 1.2. Specificul cunoașterii sociologice 8 1–4 SEMESTRUL I
sociologică
asupra societăţii *Ce este sociologia?
*De la cunoasterea comuna la cunoasterea stiintifica
*Ce poate un sociolog
Metodologia 1.1.; 2.1. Metode, tehnici, procedee, instrumente ale investigației 18 5-9
cercetării 2.2.; 2.3. sociologice.
sociologice 2.4.; 3.1. *Etapele unei investigatii filosofice
*Teme de reflectie
*Chestionare
Societatea și viața 2.4.; 2.6. Individul si societatea 12 10 - 15
socială 3.1.; 5.2. *Status şi rol
Vacanta de iarna
Structura socială *Relaţii sociale
*Grupuri sociale; grupuri mici
*Socializarea
Institutiile sociale si tipologia lor

Recapitulare 6 16 - 18
semestriala
Evaluare

Vacanta
intersemestriala

Societatea și viața 1.2.; 2.5. Structura sociala 10 19 - 23 SEMESTRUL II


socială 2.6.; 3.1. *Grupul si relatiile sociale
Instituţii şi 5.2. *Familia, școala, biserica, statul, partidele politice, ONG-
organizaţii sociale urile
*Mobilitate sociala
*Clasele sociale in societatile contemporane

Mecanisme de 2.5.; 2.6.; 8 24 - 28 Vacanta de primavara


functionare a 3.1.; 4.2. Organizarea sociala
societatii *Rolul socializării
*Stadiile socializării (primară, secundară, resocializarea)
Integrarea socio-profesionala
Săptămână dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare 1 29

Societatea și viața Probleme sociale (discriminarea, infracționalitatea, 7 30 - 33


2.1.; 2.2.;
socială conflictele sociale, corupția, sărăcia)
4.1.; 4.2.;
Probleme sociale *Prejudecati si discriminare
4.3.; 5.1.;
*Devianta si infractionalitate
5.2.

Dinamica si 2.2;2.6;5.2;4. Continuitate si schimbare in societate 4 34 - 35


schimbare sociala 1 *Proprietatea si sistemele politice
Evaluare *Teorii ale schimbarii sociale
Recapitulare 2 36
finala
*Săptămânile sunt numerotate în raport cu structura anului şcolar 2014-2015