Sunteți pe pagina 1din 3

Liceul Teoretic “Benjamin Franklin”

Str. Gh. Tăttărescu, nr. 1, Sector 3, București


Tel.021 324.48.90; 021 324.30.10
Fax 021 324.53.20
AVIZAT,
DIRECTOR,
PROF. VIORICA – GABRIELA POPESCU

ȘEF CATEDRĂ,
PROF. ALINA MIHALACHE

Profesor Florin Tudose

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


ANUL ŞCOLAR 2019-2020
Disciplina: Sociologie Clasele a XI – a A, B
Timp: 1 oră/săptămână

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna* Observaţii/


învăţare specifice ore Semestru
alocate
Perspectiva 1.1.; 1.2. Specificul cunoașterii sociologice 1 S1: 10.09.- I
sociologică 14.09-2018
asupra societăţii

Metodologia 1.1.; 2.1. Metode, tehnici, procedee, instrumente ale investigației 4 S2-S5: 17.09.-
cercetării 2.2.; 2.3. sociologice. 12.10.2018
sociologice 2.4.; 3.1.

Societatea și viața 2.4.; 2.6. - Status şi rol 9 S6-S14: 15.10.-


socială 3.1.; 5.2. - Relaţii sociale 14.12.2018
Structura socială - Grupuri sociale; grupuri mici
Societatea și viața 1.2.; 2.5. Familia, școala, biserica, statul, partidele politice, 4 S15-S18: I
socială 2.6.; 3.1. ONG-urile 17.12.2018-
01.02.2019
Instituţii şi 5.2.
organizaţii sociale
Unitatea de Competențe Conținuturi Nr. de Săptămâna* Observații/
învățare specifice ore Semestrul
alocate
Societatea și viața 2.5.; 2.6.; - Rolul socializării 3 S19-S21 II
socială 3.1.; 4.2. - Stadiile socializării (primară, secundară, resocializarea)
Socializarea

Societatea și viața Probleme sociale (discriminarea, infracționalitatea, 11 S22-S32:


2.1.; 2.2.; 04.03.-
socială conflictele sociale, corupția, sărăcia)
4.1.; 4.2.; 31.05.2019
Probleme sociale
4.3.; 5.1.;
5.2.
Recapitulare 2 S33-S34: II
anuală 03.06.-
14.06.2019

„Școala altfel” se va desfășura în: S8 29.X - 2.XI 2018


Vacanța inter-semestrială: 2 - 10 februarie 2019

Vacanța de primăvară: 20 aprilie - 5 mai 2019