Sunteți pe pagina 1din 8

Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic “Mircea Eliade”, Sighişoara

Clasa a IX a
Aria curriculară : Om- Societate AVIZ DIRECTOR
Disciplina : Religie – cultul ortodox Prof. Tomuleț Marius
Număr de ore / săptămână: 1
Număr de săptămâni: 35
- Semestrul I :15 AVIZ RESPONSABIL COMISIE METODICǍ,
- Semestrul II : 20 Prof. Gavrilă Gheorghe
Profesor: Zămăcău Elvira

Planificare calendaristică orientativă


Anul şcolar : 2019– 2020
Conform programei in vigoare, aprobata prin O.M nr 5230/01.09.2008
Conform OM Nr. 3191/2019 din 20 februarie 2019 privind structura anului şcolar 2019 - 2020
EMITENT:MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL
NR. 145 din 22 februarie 2019

Nr. Unitatea de Competenţe Conţinuturile învăţării Nr. Săptămâna Perioada


crt.
învaţare specifice ore
SEMESTRUL I
1. Învățătura de *Lecție introductivă- 1 S1 09-13.09
credință. recapitulare
(Noțiuni de * Respectul față de cele sfinte 1 S2 16-20.09
dogmatică) 1.1;2.1;3.1 * Adorarea lui Dumnezeu 1 S3 23-27.09
1.1;2.1;3.1 *Preacinstirea Maicii 1 S4 30.09-04.10
Domnului
1.1;2.1;3.1 *Cinstirea sfinților 1 S5 07-11.10
S6 Săptămâna Şcoala altfel: “ Să ştii mai multe, să fii mai bun!”
14-18 octombrie 2019
2. Trăirea 1.2;2.2;3.2;4.1 *Datoriile față de Dumnezeu 1 S7 21-25.10
învățăturii 1.2;2.2;3.2;4.1 *Datoriile față de sine 1 S8 28.10-01.11
creştine 1.2;2.2;3.2;4.1 * Datoriile față de aproapele 1 S9 04-08.11
(Noțiuni de 1.1;3.2;4.3 * Evaluare 1 S10 11-15.11
morală creştină)
3. Spiritualitate şi 2.1;3.1;4.1 *Chemarea omului spre 1 S11 18-22.11
viață crestină. asemănarea cu Dumnezeu
(Noțiuni de 1.1;3.3;4.1;4.3 *Eu şi duhovnicul meu 1 S12 25-29.11
spiritualitate şi
misiune) •Naşţerea Domnului* 1 S13 02-06.12
*Recapitulare şi evaluare 2 S14-S15 09-13.12
semestrială 16-20.12
VACANŢǍ DE IARNA:
21 DECEMBRIE 2019-12 IANUARIE 2020
SEMESTRUL al II-lea

3. Spiritualitate şi 3.3;4.2 * Bucurie şi responsabilitate 1 S16 13-17.01


viață creştină. În relațiile dintre tineri
(Noțiuni de 1.1;2.2;3.3; * Monahismul- formă a 2 S17- S18 20-24.01
spiritualitate şi 4.3 spiritualitații creştine 27-31.01
misiune)
4. Religiile lumii 1.3;2.2;5.3 *Religiile în antichitate: în 2 S19- S20 03-07.02
Mesopotamia şi Egipt 10-14.02
1.3;2.2;5.3 *Religiile în antichitate: în 2 S21-S22 17-21.02
Grecia 24-28.02
1.3;2.2;5.3 Religiile în antichitate: în 2 S23-S24 02-06.03
Roma 09-13.03
7
Evaluare 1 S25 16-20.03

5. 5.1; *Viața religioasă oglindită


în creații populare, în datini şi 1 S26 23-27.03
în obiceiuri.
Ortodoxie şi
cultură națională *Urcuş spre Înviere* 1 S27 30.03-03.04
VACANŢǍ DE PRIMĂVARĂ:
04- 19 APRILIE 2020
3.3;5.2 * Contribuția Bisericii 2 20-24.04
Ortodoxe la apariția şi dezvoltarea 27-30.04
învățământului românesc.
(Veniamin Costachi, Andrei
Șaguna)
6 Creştinismul şi 4.1;4.2 *Muzica în viața tinerilor 1 S30 04-08.05
provocările lumii
contemporane 4.1;4.2 *Pericolul drogurilor 1 S31 11-15.05
4.1;4.2 *Tineretul şi mass media 1 S32 18-22.05
4.1;4.2 *Tinerii şi viața intimă 1 S33 25-29.05
*Recapitulare şi evaluare 2 S34-S35 02-05.06
anuală 08-12.06
Notă:
*Programul "Să știi mai multe, să fii mai bun", 14-18 octombrie 2019
 Zile libere: Sem.I – 30 Noiembrie şi 1 Decembrie 2019; Sem. II. – 1 Mai şi 1 IUNIE 2020

COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE


1.DEFINIREA SPECIFICULUI PROPRIEI CREDINŢE , ÎN RAPORT CU ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI
1.1 Argumentarea importanţei sfinţeniei şi a respectului creştinilor faţă de cele sfinte.
1.2 Explicarea importanţei împlinirii datoriilor morale şi materiale pentru viaţa şi progresul spiritual al crestinilui.
1.3 Prezentarea elementelor definitorii ale religiilor lumii antice
2. UTILIZAREA ADECVATĂ A CONCEPTELOR SPECIFICE RELIGIEI, ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE
2.1 Utilizarea adecvată a termenilor specifici religiei în argumentarea învăţăturii de credinţă ortodoxă
2.2 Integrarea corectă a termenilor specifici religiei în diferite contexte de comunicare
3. INTEGRAREA VALORILOR ŞI A CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE ÎN STRUCTURA PROPRIILOR ATITUDINI ŞI
COMPORTAMENTE.
3.1 Identificarea şi folosirea unor modele de comportament creştin în exemplele din Biblie şi din istoria Bisericii
3.2 Analiza datoriilor creştinului şi a specificului acestora în contextual societăţii actuale.
3.3Aplicarea învăţăturilor creştine referitoare la modul de participare personală la viaţa liturgică a Bisericii
4. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ŞI A COMUNITĂŢII
4.1 Aplicarea normelor moralei creştine în situaţii concrete de viaţă
4..2 Formarea de soluţii pentru diferitele probleme ale tinerilor , în lumina învăţăturii creştine.
4..3 Practicarea introspecţiei/meditaţiei crestine, în scopul dezvoltării capacităţii de autocunoaştere şi a participării conştiente şi active la
viaţa liturgică a Bisericii

5. CORELAREA CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE CU CELE DOBÂNDITE LA ALTE DISCIPLINE DE ÎNVĂŢĂMÂNT


5.1 Explicarea argumentată a influentei crestinismului asupra culturii noastre naţionale
5.2 Prezentarea argumentată a contribuţiei majore a Bisericii Ortodoxe la apariţia şi dezvoltarea învăţământului romănesc
5.3 Corelarea informaţiilor despre religiile lumii antice cu datele referitoare la cultura şi viaţa socială a lumii antice însuşite la alte
discipline

7
Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic “Mircea Eliade”, Sighişoara
Clasa a X a
Aria curriculară : Om- Societate AVIZ DIRECTOR,
Disciplina : Religie – cultul ortodox Prof. Tomuleţ Marius
Număr de ore / săptămână: 1
Număr de săptămâni: 35
-semestrul I : 15 AVIZ RESPONSABIL COMISIE METODICǍ,
- semestrul II: 20 Prof. Gavrilă Gheorghe
Profesor: Zămăcău Elvira

Planificare calendaristică orientativă


Anul şcolar : 2019 – 2020
Conform programei in vigoare, aprobata prin O.M nr 5230/01.09.2008
Conform OM Nr. 3191/2019 din 20 februarie 2019 privind structura anului şcolar 2019 - 2020
EMITENT:MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL
NR. 145 din 22 februarie 2019

Nr Unitatea de Competenţe Conţinuturile învăţării Săptămâna Perioada


crt.
învaţare specifice
SEMESTRUL I
1 Învătătura de • Lecţie introductivă 1 S1 09-13.09
Credinţă( 1.1;2.1;3.1;4.3
• Respectul faţă de cele sfinte 1 S2 16-20.09
Noţiuni de dogmatică) 1.1;2.1;3.1;4.3
• Cinstirea sfintelor icoane 1 S3 23-27.09
1.1;2.1;3.1;4.3
• Cinstirea sfintei cruci 1 S4 30-04.10
*Evaluare 1 S5 07-11.10
S6 Săptămâna Şcoala altfel: “ Să ştii mai multe, să fii mai bun!”
14-18 octombrie 2019
2 Trăirea 3.2;4.1;4.2 • Legea morală a Vechiului 2 S7-S8 21-25.10
învăţăturii Testament( Decalogul) 28.10-01.11
creştine 3.2;4.1;4.2 • Legea morală a Noului 2 S9-S10 04-08.11
(Noţiuni de Testament( Predica de pe 11-15.11
morală creştină) munte)
3.2;4.1;4.2 • Virtute şi păcat 1 S11 18-22.11

2.1;3.2;4.1; • Conştiinţa morală – glasul 1 S12 25-29.11


4.2;5.2 lui Dumnezeu în om

•Naşţerea Domnului* 1 S13 02-06.12


•Recapitulare şi evaluare 1 S14-S15 09-13.12
semerstrială 16-20.12
VACANŢA DE IARNǍ:
21 decembrie 2019- 12 ianuarie 2020
SEMESTRUL al II-lea
3. Spiritualitate şi 3.1;3.2;4.1;4.2 •Iubire şi dreptate 1 S16 13-17.01
viaţă creştină. 3.1;3.2;4.1;4.2 •Rugăciune şi reconciliere 1 S17 20-24.01
(Noţiuni de spiritualitate şi • Evaluare 1 S18 27-31.01
misiune)
4. Exprimarea 1.2;4.3 • Locaşurile de cult ale 2 S19-S20 03-07.02
învăţăturii de creştinilor – apariţia şi 10-14.02
credinţă dezvoltare în contextual
(Noţiuni de culturii universale.
liturgică) 2.2; • Stiluri arhitecturale 2 S21-S22 17-21.02
reprezentative ( în lume şi 24-28.02
în țară)
• Evaluare 1 S23 02-06.03
7
1.4;2.2;5.3 •Religiile orientale 2 S25-S26 09-13.03
(hinduismul, budismul) 16-20.03
5 Religiile lumii
1.4;2.2;5.3 •Religiile orientale 2 S27-S28 23-27.03
(confucianismul) 30.03-03.04
•Urcuș spre Înviere

VACANŢǍ DE PRIMĂVARĂ:
04-19 APRILIE 2020
• Evaluare Religiile lumii 1 S29 20-24.04

6. Ortodoxie şi 1.3;3.1;5.1 Contribuţia mitropoliţilor 2 S30-S31 27-30.04


cultură naţională români la dezvoltarea culturii 04-08.05
naţionale (Mitropolitul
Varlaam, Dosoftei, Antim
Ivireanu)
7. Creştinismul şi 1.4;3.3;4.2; • Superstiţia şi Magia 2 S32 11-15.05
provocările 5.2 18-22.05
lumii
1.4;3.3;4.2; • Astrologia, Numerologia 2 S33 25-29.05
contemporane
5.2
Recapitulare si evaluare 2 S34-S35 02-05.06
anuală 08-12.06
Notă
* Din orele aflate la dispoziţia profesorului.
*Programul "Sa stii mai multe, sa fii mai bun", 14-18 octombrie 2019
 Zile libere: Sem.I – 30 Noiembrie şi 1 Decembrie 2019; Sem. II. – 1 Mai şi 1 IUNIE 2020

COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE


1.DEFINIREA SPECIFICULUI PROPRIEI CREDINŢE , ÎN RAPORT CU ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI
1.1 Argumentarea importanţei sfinţeniei şi a respectului creştinilor faţă de cele sfinte.
1.2 Identificarea şi prezentarea elementelor definitorii ale artei crestin ortodoxe în contextual integrării acesteia în
arta laică românească şi în arta creştină universală
1.3 Explicarea argumentată a contribuţiei mitropoliţilor români la dezvoltarea culturii nationale şi europene.
1.4 Identificarea diferenţelor dintre spiritualitatea creştină şi alte religii, concepţii şi practice religioase existente în
lumea contemporană.
2. UTILIZAREA ADECVATĂ A CONCEPTELOR SPECIFICE RELIGIEI, ÎN DIFERITE CONTEXTE DE
COMUNICARE
2.1 Utilizarea adecvată a termenilor specifici unui minim de vocabulary creştin în argumentarea învăţăturii de credinţă ortodoxă
2.2 Elaborarea unor texte ( referate, eseuri, articole) folosind termini specifici religiei
3. INTEGRAREA VALORILOR ŞI A CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE ÎN STRUCTURA PROPRIILOR ATITUDINI
ŞI COMPORTAMENTE.
3.1 Identificarea şi prezentarea unor modele de comportament creştin, în exemplele personalităţilor biblice şi în cele din istoria
bisericească românească
3.2Argumentarea importanţei aplicării învăţăturilor moralei creştine în contextual social complex, complicat şi paradoxal a lumii
contemporane
3.3 Explicarea consecinţelor pe care le poate avea asupra oamenilor credinţa în superstiţie, magie, astrologie, numerologie
4. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ŞI A COMUNITĂŢII
4.1 Identificarea modalităţilor concrete de aplicare a virtuţilor creştine în diferite situaţii de viaţă
4.2 Analizarea consecinţlor negative a comportamentului care încalcă morala creştină, asupra vietii personale şi asupra
comunităţii
4.3 Aplicarea învăţăturii despre respectful faţă de cele sgfinte în diferite contexte ale vietii personale sau ale comunităţii

5. CORELAREA CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE CU CELE DOBÂNDITE LA ALTE DISCIPLINE DE


ÎNVĂŢĂMÂNT
5.1 Analizarea contribuţiei mitropolitilor români la dezvoltarea culturii naţionale , în contextual istoric respective
5..2 Explicarea efectelor pe care le pot avea concepţiile străine spiritualităţii cresţine, asupra formării unei personalităti moral-
crestine armonioase
5.3 Valorificarea eficientă a cunoştiţelor de istorie a religiilor pentru abordarea unei atitudini responsabile , de acceptare a
semenilor care împărtăşesc alte religii şi convingeri morale

7
Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic “Mircea Eliade”, Sighişoara
Clasa a XI a
Aria curriculară : Om- Societate AVIZ DIRECTOR,
Disciplina : Religie – cultul ortodox Prof. Tomuleţ Marius
Număr de ore / săptămână: 1
Număr de săptămâni: 35
-semestrul I :15 AVIZ RESPONSABIL COMISIA METODICĂ,
- semestrul II: 20 Prof. Gavrilă Gheorghe
Profesor: Zămăcău Elvira

Planificare calendaristică orientativă


Anul şcolar : 2019– 2020
Conform programei in vigoare, aprobata prin O.M nr 5230/01.09.2008
Conform OM Nr. 3191/2019 din 20 februarie 2019 privind structura anului şcolar 2019 - 2020
EMITENT:MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL
NR. 145 din 22 februarie 2019

Nr Unitatea de Competenţe Conţinuturile învăţării Nr Săptămâna Perioada


crt. învaţare specifice ore

SEMESTRUL I
1 Învătătura de • Lecţie introductivă 1 S1 09-13.09
credinţă. 1.1;2.1;3.3; • Descoperirea lui Dumnezeu 2 S2-S3 16-20.09
( Noţiuni de 23-27.09
dogmatică) 1.1;2.1;3.1 • Întruparea Fiului lui 1 S4 30.09-04.10
Dumnezeu
1.1;2.1;3.1 • Jertfa pe Cruce a 1 S5 07-11.10
Mântuitorului Iisus Hristos
S6 Săptămâna Şcoala altfel: “ Să ştii mai multe, să fii mai bun!”
14-18 octombrie 2019
1.1;2.1;3.1; • Adeverirea morţii şi 1 S7 21-25.10
5.2 realitatea Învierii
Mântuitorului
1.1;2.1;3.3 • Lucrarea Sântului Duh în 1 S8 28.10-01.11
lume
• Evaluare 1 S9 04-08.11
2 Trăirea 3.2;4.2 • Familia creştină - azi 2 S10-S11 11-15.11
învăţăturii 18-22.11
creştine 3.2;4.2 • Rolul creştinilor în 1 S12 25-29.11
(Noţiuni de promovarea valorilor religioase
morală creştină) 3.2;4.2 • Forme de denaturare a 1 S13 02-06.12
Persoanei ( corupţia,
Minciuna, înşelătoria)
*Recapitulare şi evaluare 2 S14-S15 09-13.12
semestrială 16-20.12

VACANŢA DE IARNA :
21 DECEMBRIE 2019 - 12 IANUARIE 2020

SEMESTRUL al II-lea
3. Spiritualitate şi 1.1;2.1;3.2; • Jertfă euharistică şi iubire jertfelnică
1 S16 13-17.01
viaţă creştină. 3.3
(Noţiuni de 1.1;2.2;5.2 •Respectul faţă de lumea 1 S17 20-24.01
spiritualitate şi creată ( ecologie crestină)
misiune)

7
•Evaluare 1 S18 27-31.01

4. Exprimarea 1.3;2.2 • Elemente de iconografie 1 S19 03-07.02


Învăţăturii de 1.3;2.2; • Semnificaţia aşezării 2 S20-S21 10-14.02
credinţă sfintelor icoane în biserică 17-21.02
(Noţiuni de
liturgică)
5. Religiile lumii 1.2;5.3 • Iudaismul 2 S22-S23 24-28.02
02-06.03
1.2;5.3 • Creştinismul 2 S24-S25 09-13.03
16-20.03
1.2;5.3 •Neînţelegerile din 1054 1 S26 23-27.03
•Urcuş spre Înviere 1 S27 30.03-03.04
VACANŢǍ DE PRIMĂVARĂ:
04-19 APRILIE 2020
1.2;5.3 •Reforma protestantă 1 S28 20-24.04
1.2;5.3 •Uniaţia. Scoala Ardeleană 1 S29 27-30.05

1.2;5.3 •Islamul 1 S30-S131 04-08.05


•Evaluare 1 S32 11-15.05

6. Ortodoxie şi 1.3;3.1;5.1 • Contribuţia voievozilor 1 S33 18-22.05


cultură români la dezvoltarea culturii
naţională naţionale
-Mircea cel Bătrân, Ştefan
cel Mare
-Constantin Brâncoveanu
şi Neagoe Basarab
7. Creştinismul şi 2.2;3.3;4.3; • Minuni şi false minuni, 1 S34 25-29.06
provocările 5.2 fenomene normale şi
lumii paranormale
contemporane
• Recapitulare şi evaluare semestrială
2 S35 02-05.06
08-12.06

Notă
* Din orele aflate la dispoziţia profesorului.
** Programul "Sa stii mai multe, sa fii mai bun", 14-18 octombrie 2019
 Zile libere: Sem.I – 30 Noiembrie şi 1 Decembrie 2019; Sem. II. – 1 Mai şi 1 IUNIE 202
COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE
1.DEFINIREA SPECIFICULUI PROPRIEI CREDINŢE , ÎN RAPORT CU ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI
1.1 Sintetizarea principalelor învăţături de credinţă ortodoxă despre Sfânta treime şi lucrările Sale în lume
1.2 Analiza comparativă a marilor relii ale lumii, pornind de la un set de criterii ( caracteristici definitorii, arie de răspândire,
doctrină, adepţi, importanţa in istoria omenirii)
1.3 Prezentarea semnificaţiei şi rolul iconografiei în cult
2. UTILIZAREA ADECVATĂ A CONCEPTELOR SPECIFICE RELIGIEI, ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE
2.1 Elaborarea de argumentări fundamentale scripruristic, (oral sau scris) referitoare la învăţătura de credinţă ortodoxă
2.2 Compararea unor opinii şi argumente diferite în discutii şi dezbateri pe teme religioase
3. INTEGRAREA VALORILOR ŞI A CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE ÎN STRUCTURA PROPRIILOR ATITUDINI ŞI
COMPORTAMENTE.
3.1 Evidenţierea promovării convingerilor şi atitudinilor moral-creştin, însusite din învăţătura Mântuitorului şi din exemplele oferite de
marile personalitătî din istoria naţională, prin promovarea unui comportament social- moral elevat.
3.2 Analizarea responsabilităţilor şi a modului de implicare a tânărului creştin, în familie şi în societatea contemporană.
3.3 Explicarea caracteristicilor relaţiei om- Dumnezeu şi a relaţiei dintre semeni, fundamentate pe valorile moralei crestine

4. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ŞI A COMUNITĂŢII


4.1 Identificarea responsabilităţilor faţă de lumea creată şi primită în dar de la Dumnezeu
4.2 Analizarea consecinţlor negative a comportamentului care încalcă morala creştină, asupra vietii personale şi asupra comunităţii
4.3 Folosirea învăţăturilor Bisericii pentru a deosebi correct minunile de falsele minuni, fenomene normale şi paranormal
5. CORELAREA CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE CU CELE DOBÂNDITE LA ALTE DISCIPLINE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
5.1 Sintetizarea şi prezentarea contribuţiei voievozilor români la formarea şi dezvoltarea culturii naţionale ,utilizând cunoştinţe dobândite la
diferite discipline.
5.2 Utilizarea cunoştinţelor de la diferite discipline alături de cele religioase pentru a dialog ape o temă dată
5,3 utilizarea cunoştinţelor de istorie a religiilor în susţinerea importanţei respectului şi a dialogului între oameni, comunităţi, Biserici 7
Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic “Mircea Eliade”, Sighişoara
Clasa a XII a
Aria curriculară : Om- Societate AVIZ DIRECTOR,
Disciplina : Religie – cultul ortodox Prof. Tomuleţ Marius
Număr de ore / săptămână: 1
Număr de săptămâni: 33
- Semestrul I :15 AVIZ RESPONSABIL COMISIA METODICĂ,
- Semestrul II: 18 Prof. Gavrilă Gheorghe
Profesor: Zămăcău Elvira

Planificare calendaristică orientativă


Anul şcolar : 2019– 2020
Conform programei in vigoare, aprobata prin O.M nr 5230/01.09.2008
Conform OM Nr. 3191/2019 din 20 februarie 2019 privind structura anului şcolar 2019 - 2020
EMITENT:MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL
NR. 145 din 22 februarie 2019

Nr. Unitatea de Competenţe Conţinuturile învăţării Nr. Săptămâna Perioada


crt. învaţare specifice ore
SEMESTRUL I
1 Învătătura de • Lecţie introductivă 1 S1 09-13.09
Credinţă. 1.1;2.1;5.2 • Credinţa în înviere şi viaţa veşnică 2 S2-S3 16-20.09
( Noţiuni de 23-27.09
dogmatică) 1.1;2.14.2 • Rugăciunile pentru cei 1 S4 30.09-04.10
adormiţi în Domnul
• Evaluare 1 S5 07-11.10

S6 Săptămâna Şcoala altfel: “ Să ştii mai multe, să fii mai bun!”


14-18 octombrie 2019
2 Trăirea 1.3;2,13,2;4,1; • Rolul tinerilor în apărarea 2 S7-S8 21-25.10
învăţăturii 4.2;4,3 vieţii 28.10-01.11
creştine • Combaterea violenței şi
(Noţiuni de a sinuciderii
morală crştină) • Combaterea eutanasiei
şi a degradării umane
3. Spiritualitate şi 1.3;2.2;3.1; • Asceza creştină ( post, 2 S9-S10 04-08.11
viaţă creştină. 3.2;4.2;4.3 Rugăciune, milostenie) 11-15.11
(Noţiuni de 1.3;2.2;4.1; • Rolul dialogului ecumenic 1 S11 18-22.11
spiritualitate şi 4.24.3 şi inter - religios
misiune) • Naşterea Domnului* 2 S12-S13 25-29.11
02-06.12
•Recapitulare şi evaluare semestrială 2 S14-15 09-13.12
16-20.12
VACANŢĂ DE IARNǍ:
21 DECEMBRIE 2019- 12 IANUARIE 2020

SEMESTRUL al II-lea
4. Creştinismul şi 1.3;2.2;4.1;4.2 • Dialogul între credinţă 1 S16 13-17.01
provocările 5.2 şi ştiinţă
lumii contempo-
rane
5. Exprimarea 1.2;5.1;5.2 • Monumente reprezentative 2 S17-S18 20-24.01
învăţăturii de de artă religioasă din Europa 27-31.01
credinţă şi din România 7
(Noţiuni de
liturgică)
6 Confesiuni 1.2;3.2 • Ortodoxia 2 S19-S20 03-07.02
creştine în 10-14.02
România
1.2;3.2 • Catolicismul 2 S21-S22 17-21.02
24-28.02

1.2;3.2 • Protestantismul 1 S23 02-06.03


1.2;3.2 •Neoprotestantismul 1 S24 09-13.03
• Evaluare S25 16-20.03
1

• Urcuș spre Înviere 2 S26-S27 23-27.03


30-03.04
1
VACANŢǍ DE PRIMǍVARǍ:
04-19 APRILIE 2020
7. Ortodoxie şi 3.1;3.3; • Oameni de cultură români- 1 S28 20-24.04
cultură naţională promotori ai credinţei
creştine:
•Nicolae Iorga,
•Nichifor Crainic ,
•Vasile Voiculescu
4.3 •Nicolae Steinhard, 2 S29-S30 27-30.04
Petre Ţuţea, Dumitru 04-08.05
Stăniloae

3.1;3.3;4.3; •Mircea Eliade, Constantin Brâncuşi 1 S31 11-15.05

•Recapitulare şi evaluare 2 S32-S33 18-22.05


anuală 25-29.05

Notă
* Din orele aflate la dispoziţia profesorului.
** Programul "Sa stii mai multe, sa fii mai bun", 14-18 octombrie 2019.
 Zile libere: Sem. I – 30 Noiembrie şi 1 Decembrie 2019; Sem. II. – 1 Mai şi 1 IUNIE 2020

COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE


1.DEFINIREA SPECIFICULUI PROPRIEI CREDINŢE , ÎN RAPORT CU ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI
1.1 Sintetizarea principalelor învăţături de credinţă ortodoxă despre înviere şi viaţa veşnică
1.2 Prezentarea elementelor definitorii ale confesiunii crestine din ţara noastră
1.3 Prezentarea poziţiei şi învăţăturii Bisericii Ortodoxe referitoare la anumite probleme actuale
2. UTILIZAREA ADECVATĂ A CONCEPTELOR SPECIFICE RELIGIEI, ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE
2.1 Elaborarea de argumentări orale sau scrise referitoare la învâţâtura de credinţă ortodoxă folosind termini specifici religiei
2.2 Elaborarea şi compararea unor opinii şi argumente diferite referitoare la o temă de religie
3. INTEGRAREA VALORILOR ŞI A CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE ÎN STRUCTURA PROPRIILOR ATITUDINI ŞI
COMPORTAMENTE.
3.1 Identificarea unor modele de comportament moral- creştin în exemplele oferite de mari personalităti religioase din Istoria Bisericii noastre
şi a oamenilor de cultură români, promotori ai creştinismului
3.2 Asumarea unui comportament responsabil şi altruist în relaţiile cu aproapele
3.3 Integrarea şi manifestarea în propriul comportament a valorilo morale creştine promovate de marii oameni de cultură români
4. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ŞI A COMUNITĂŢII
4.1 Analizarea problemelor lumii contemporane în lumina învăţăturii creştine
4.2 Aplicarea învăţăturii de credinţă a Bisericii în situaţii concrete din viaţa personală
4.3 Cunoaşterea şi promovarea valorilor creştine în societate
5. CORELAREA CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE CU CELE DOBÂNDITE LA ALTE DISCIPLINE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
5.1 Analizarea unor monumente de artă bisericească, evidenţiind semnificaţia spirituală şi valoarea artistică a acestor
5.2 Argumentarea unei opinii proprii, referitoare la o temă dată, utilizând atât învăţătura de credinţă a Bisericii, căt şi cunoştinţe de la alte
discipline.