Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA „VALAHIA” TÂRGOVIŞTE

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ȘI


ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI
MASTER DSEBC

Portofoliu privind cercetarea cu tema:

Sfinții Trei Ierarhi – Modele de slujire


socială

Coordonator ştiinţific:
Con. Dr. Ion Croitoru

Absolvent:
Cobianu Mihai

Târgovişte
- 2020 –
Cuprins

Fișa nr. 1: Tema cercetării ...............................................................3

Fișa nr. 2: Motivația cercetării..........................................................4

Fișa nr. 3 Instrumente și metode folosite în realizarea cercetării............5

Fișa nr. 4 Planul cercetării ...............................................................6

Fișa nr. 5 Rezumatul cercetării .........................................................7

Fișa nr. 6 Relevanța cercetării ..........................................................8

Fișa nr. 7 Bibliografie ................................................................... 10

2
Fișa nr. 1: Tema cercetării

Sfinții Trei Ierarhi – Modele de slujire


socială

3
Fișa nr. 2: Motivația cercetării

Începând din sec. IV. numele de „Părinţi” sau „Sfinţi Părinţi” exprimă autoritatea
supremă în materie de ortodoxie a credinţei. Părinţii sunt reprezentanţi normativi ai
Tradiţiei doctrinare a Bisericii născută din credința apostolică prin primii învățători
bisericești și totodată ei sunt martorii și criteriile adevăratei credințe a Bisericii, judecătorii
Ortodoxiei.
În general sunt reprezentanți ai clerului, de obicei, episcopi și preoți, dar nu numai,
pentru că, numele de „părinți” se extinde cu timpul și asupra unor scriitori bisericești clerici
sau neclerici. Termenul de „părinte" desemnează în mod special pe martorul sau
mărturisitorul dreptei credinţei a vechii Biserici cu o viață plină de sfințenie, care
îndeplinește următoarele criterii: 1. Ortodoxia credinței – credință dreaptă; 2. Sfințenia
vieții - ca trăire practică a doctrinei; 3. Aprobarea Bisericii – receptarea de către
Biserică prin Sinoade ; 4. Vechimea - limita fixată de condiția vechimii este secolul VIII.
Desigur, Sfinții Părinți au o importanță permanentă pentru misiunea, viața și
spiritualitatea Bisericii. Sunt oarecum un fel de „stetoscop” care constată starea de
normalitate și sănătate a vieții Bisericii și totodată, „coloana ei vertebrală”, care o fac
permanent pe Biserică să rămână Biserică, adică corabia mântuirii credincioșilor, Împărăția
lui Dumnezeu, Trupul sacramental al lui Hristos în confruntarea cu păcatele și ispitele lumii.
Ei alături de dobândirea sfințeniei personale, s-au străduit permanent să ridice și să mențină și
viața întregii Bisericii la starea de adevărată sfințenie prin Duhul Sfânt.
Sfinții Părinți ai Bisericii au dobândit această calitate deosebită în istoria și memoria
eshatologică a mântuirii, mai ales prin faptul că au înțeles cu adevărat care este sensul vieții
creștine: de a fi oameni pentru ceilalți oameni, de a fi buni creștini care păstrează o legătură
personală și în iubire autentică cu Dumnezeu și de a manifest credința creștină într-un mod
actual, contemporan și prin care să se manifeste viața duhovnicească în totalitatea ei.

4
Fișa nr. 3: Instrumente și metode folosite în
realizarea cercetării

Modalitatea de cercetare folosită a fost cea analitică-sintetică, mai ales


în ceea ce privește viața, activitatea și raportarea istorică a învățăturii și vieții
celor Trei Sfinți Ierarhi în lucrarea socială.

Instrumentele folosite au fost cele din mediul online cu precădere studii


de patrologie de la anumite universități în format electronic pe care le-am
accesat și în format online. De asemenea, am folosit și bibliografia clasică pe
tematica Sfinților Trei Ierarhi consultând manuale, cărți și studii de specialitate.

5
Fișa nr. 4: Planul cercetării

Introducere

I. Teologia socială şi actualitatea ei


1. Temeiuri biblice și patristice ale filantropiei creştine
2. Filantropia diaconală între „jugul” lui Hristos şi mântuirea noastră
3. Filantropia creştină – istorie şi spiritualitate

II. Filantropia - o modă actuală sau un modus vivendi al Bisericii


II. 1. Universalitatea filantropiei creştine
II. 2. Filantropia Sfintei Treimi
II. 3. Iisus Hristos – centru şi izvor al milei şi dragostei

III. Sfinții Trei Ierarhi și slujirea socială


III. 1. Bunurile materiale – mijloace de slujire socială
III. 2. Viața Sfinților Trei Ierarhi
III.3. Activitatea filantropică a Sfinților Trei Ierarhi
III.4. Vasiliada – model al slujirii sociale

IV. Responsabilitatea socială a creştinului pentru întreaga lume


IV. 1. Repere actuale ale filantropiei Bisericii
IV.2. Sfinții Trei Ierarhi astăzi

Concluzii

6
Fișa nr. 5: Rezumatul cercetării

În primul capitol vom trata despre cum este înțeleasă teologia socială,
izvoarele pe care le are ca disciplină teologică și actualitatea pe care o are în
lumea contemporană, astfel, necesitatea studierii ei.
În cel de-al doilea capitol vom aborda tema filantropiei sau a iubirii de
celălalt prin faptele practice și practicate, acolo unde sensul și scopul este
ajutorul acordat și oferit tuturor oamenilor.
În cel de-al treilea capitol vom aborda tema slujirii sociale în învățătura
și viața Sfinților Trei ierarhi. Oferind modele din viața lor pre cum și din
învățăturile pe care le-au lăsat peste veacuri.
În capitolul IV vom încerca o actualizare a responsabilității sociale pe
care trebuie să o avem față de ceilalți și față de întreaga lume luând ca reper
responsabilitatea Sfinților Trei Ierarhi de a face cu adevărat filantropia, în
înțelesul primordial de iubire, practicată, de oameni.

7
Fișa nr. 6: Relevanța cercetării

Sfinții Părinți prin trăirea lor autentică a relației personale cu Duhul lui
Hristos, sunt temeiuri ale credinței, și învățători ai trăirii vieții cu sens. Ceea ce
ne atrage cel mai mult la Părinții Bisericii și la Scrierile lor este marea
actualitatea pe care ne-o prezintă într-un mod alarmant de contemporan. Multe
dintre probleme societății de atunci sunt problemele societății de astăzi, de
multe ori răspunsurile părinților părând, a fi incredibil de actuale, ca și cum ei ar
fi trăit același timpuri cu noi. Și, într-adevăr au trăit același timpuri cu noi și le
trăiesc, pentru că legătura pe care o facilitează trăirea și scrierile cu autorul
operelor este una vie și dinamică în ortodoxie. Sfinții nu au murit, ci s-au mutat
de la viață, la o altă viață. Ei păstrează legătura cu noi și pot intra în legătură cu
noi, în primul rând prin scrierile sale, care citite în duhul potrivit, ne transmit de
fapt viața și înțelegerea duhovnicească a părinților, care ne fac pe noi să
conștientizăm, adevărurile divine exprimate de către ei.
Vitalitatea duhovnicească pe care o exprimă Sfinții Părinți în operele lor
și care transmit un mod creștin de a trăi viața, așa cum a fost înțeles de către
fiecare în parte, însă potrivit Scripturii și Duhului lui Hristos, păstrând legătura
cu ceilalți credincioși. Viața trăită de către Sfinții Părinți este o viață autentică în
Iisus Hristos, în care au căutat mereu caracterul personal și dialogal al
comuniunii cu ceilalți, încercând să imprime preceptele adevăratei credințe atât
în ei înșiși, cât și în ceilalți.
Actualitatea lor nu trebuie căutată în aplicarea lor fără niciun fel de
discernământ a situaților lor, la situațiile noastre și nici a răspunsurilor pe care ei
le-au dat situaților contextuale din timpul lor, la problemele de astăzi atribuind
răspunsuri goale de conținut și plate din punct de vedere duhovnicesc ca,
„Sfântul cutare a zis...”, „Sfinții Părinți zic...”. Sfinții Părinți nu zic nimic
pentru astăzi, dacă nu avem și duhul potrivit pentru a-i înțelege cu adevărat ca

8
pe niște prieteni și sfătuitori pentru noi. Actualitatea lor constă exact în ceea ce
a constat actualitatea argumentelor lor bazate pe textele vechi ale Scripturii, în
vremea lor. Au adus „vremea aceea”1 în vremea lor, folosindu-se și de
încărcătura culturală a vremii lor, încercând să încreștineze științele vremii din
care își luau argumentele pentru a face mesajul evanghelic mai ușor accesibil
celorlalți. Astfel și noi trebuie să facem, să aducem vremea părinților în vremea
de astăzi, fără să împrumutăm mot-a-mot scrierile lor și să le aplicăm ca atare
controverselor, problemelor și provocărilor contemporane, ci, prin actualizarea
duhului, gândirii și trăirii părinților, în viața și problemele pe care ni le ridică
societatea contemporană și nu numai. Acesta este modul autentic de a actualiza
pe Sfinții Părinți ai Bisericii Ortodoxe, de a transforma vremurile, într-o
realitatea unică și de a trăi în mod deplin comuniunea.

1
Expresie folosită la fiecare citire Evanghelică în cadrul cultului public și particular al Bisericii
Ortodoxe

9
Fișa nr. 7: Bibliografie

1 BIBLIOGRAFIE
1. - Prof. Dr. Nifon Mihăiţă, Misiologie creştină, Editura Asa, Bucureşti,
2006;
2. - Idem, Teologie, cultură şi dialog inter-religios în misiunea
Bisericii, Valahia University Press, Târgovişte, 2015.
3. - Pr. Prof. Dr. Valer Bel, Misiune, parohie, pastoraţie. Coordonate pentru
o strategie misionară, Editura Renaşterea, Sluj Napoca, 2002;
4. - Stăniloae, Pr. Prof. Dr. Dumitru, Slujire şi proexistenţă, în „Glasul
Bisericii”, nr. 11-12/ 1963;
5. - Vicovan, Ion, Daţi-le voi să mănânce! Filantropia creştină – istorie şi
spiritualitate, Editura Trinitas, Iaşi, 2001.
6. - ***, Asistenţa social-filantropică şi medicală organizată de Biserica
Ortodoxă Română în trecut şi astăzi, Editura Basilica, Bucureşti, 2012.
7. - Constantelos, Demetrios, Filantropia bizantină şi asistenţa socială,
Editura Doxologia, Iaşi, 2014.
8. Bel, Pr. Prof. Dr. Valer, Misiune, parohie, pastoraţie. Coordonate pentru
o strategie misionară, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2002
9. Idem, Misiunea Bisericii în lumea contemporană, Editura Presa
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2004
10.Idem, Temeiurile teologice ale misiunii creştine, în vol. „Pastoraţie şi
misiune în Biserica Ortodoxă”, Ed. Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi
2001
11.Bobrinskoy, Pr. Prof. Dr. Boris, Împărtăşirea Sfântului Duh, Editura
Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,
1981
12.Branişte, Pr. Prof. Ene, Mijloacele şi metode de lucru în activitatea
pastorală şi misionară a preoţimii de azi, în „Biserica Ortodoxă
Română”, XCIX (1981), nr. 1-2
13.Idem, Îndrumări către preoţi privitoare la datoria şi modul de a predica,
în „Mitropolia Olteniei”, XXIX (1977), nr. 7-9
14.Idem, Preotul ca liturghisitor, în „Studii Teologice”, II (1949), nr. 1-2
15.Idem, Participarea credincioşilor la Liturghie şi metode pentru
realizarea ei, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, Bucureşti, 1949
16.Bria, Pr. Prof. Dr. Ion, Dicţionar de teologie ortodoxă, Editura
Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,
1981

10
17.Idem, Ortodoxia şi semnificaţia ei azi, în „Almanah bisericesc” al
Arhiepiscopiei Târgoviştei, Editura ASA, Bucureşti, 2005
18.Idem, Liturghia după Liturghie, Ed. Atena, Bucureşti, 1996
19.Idem, Mărturia creştină în Biserica Ortodoxă, în „Glasul Bisericii”, nr.
1-3, 1982
20.Buchiu, Ştefan, Ortodoxie şi secularizare, Editura Libra, Bucureşti, 1999
21.Cabasila, N., Despre viaţa în Hristos, Tipografia Arhidiecezană, Sibiu,
1946
22.Idem, Tâlcuirea Dumnezeieştii Liturghii, trad. Diac. Ene Branişte, Ed.
IBM al BOR, Bucureşti, 1946
23.Cândea, Pr. Prof. Spiridon, Contribuţii la problema conducerii pastorale
la oraşe, Editura Arhidiecezană, Sibiu, 1939
24.Chiţescu, Pr. Prof. N., Biserica, trupul tainic al Domnului, Editura
Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,
1942
25.Idem, Teologia dogmatică şi simbolică, vol. II, Editura Institutului Biblic
şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1958
26.Colotelo, Pr. Dr. Dumitru, Regenerarea pastoraţiei urbane în Biserica
Ortodoxă Română, în „Almanah bisericesc”, Sfânta Arhiepiscopie a
Bucureştilor, Bucureşti, 1999
27.Coman, Vasile Episcopul Oradiei, Scrieri de teologie liturgică şi
pastorală, Editura Episcopiei Oradei, Oradea, 1983
28.David, Diac. Conf. Petre I., Responsabilitatea misionară după Sfinţii Trei
Ierarhi, în Studii Teologice”, XXXVI (1984), nr. 5-6
29.Drăgulin, Pr. Dr. Gh., Chipul preotului ortodox contemporan, slujitor
evanghelic al lui Dumnezeu şi oamenilor, în „Ortodoxia”, nr. 3, 1973
30.Evdokimov, Paul, Ortodoxia, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1996
31.Idem, Iubirea nebună a lui Dumnezeu, Ed. Anastasia, Bucureşti , 1993
32.Idem, Femeia şi mântuirea lumii, Editura Christiana, Bucureşti, 1995
33.Himcinschi, Pr. Mihai, Biserica în societate. Aspecte misionare ale
Bisericii în societatea actuală, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2006
34.Ică, Pr. Prof. Dr. Ioan, Importanţa parohiei pentru misiune. Unitatea
dintre parohie şi Biserica locală, unitatea internă a parohiei, mijloace şi
metode de menţinere a acesteia, în „Pastoraţie şi misiune în Biserica
Ortodoxă” Editura Episcopiei Dunării de jos, Galaţi, 2001
35.Lossky, Vladimir, Teologia mistică a Bisericii de Răsărit, traducere de
Pr. Vasile Răducă, Editura Anastasia, Bucureşti, 1991
36.Mantzaridis, Georgios I., Globalizare şi universalitate, traducere de Pr.
Prof. Dr. Vasile Răducă, Editura Bizantină, Bucureşti, 2002
37.Metallinos, Gheorghios D., Parohia – Hristos în mijlocul nostru,
traducere de Pr. Prof. Ioan I. Ică, Editura Deisis, Sibiu, 2004

11
38.Meyendorff, John, Teologia Bizantină, Editura Institutului Biblic şi de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1996
39.Mihăiţă, Conf. Dr. Nifon, Eclesiologia pastorală, în „Studii Teologice”,
nr. 1-4, 1979
40.Idem, Misiologie creştină, Editura Asa, Bucureşti, 2006;
41.Idem, Teologie, cultură şi dialog inter-religios în misiunea Bisericii,
Valahia University Press, Târgovişte, 2015.
42.Miron, Arhim. Prof. Vasile, Chipul preotului ortodox reflectat în opera
teologică şi pastorală a Sfinţilor Trei Ierarhi, în „Studii teologice”, seria
a II-a, anul XLIX (1997), nr. 3-4
43.Mladin, Mitropolit Dr. Nicolae şi colaboratorii, Morala creştină, vol. I,
Editura Institutului Biblic şi de Misiunea al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucureşti, 1986
44.Moisiu, Pr. Prof. Dr. Al., Mântuitorul şi pastoraţia individuală, în
„Mitropolia Banatului", XXIX (1979), nr. 10-12
45.Moldovan, Pr. Prof. Dr. Ilie, Valori creştine ale familiei în România şi
practici contrare acestora în “Familia şi Viaţa la începutul unui nou
mileniu creştin”, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, Bucureşti, 2001
46.Necula, Pr. Prof. Nicolae, Preotul ortodox şi cerinţele pastoraţiei
contemporane, în „Îndrumător bisericesc", Episcopia Buzăului, Buzău,
1985
47.Idem, Cerinţe ale pastoraţiei contemporane în mediul urban, în
„Almanah bisericesc”, Sfânta Arhiepiscopie a Bucureştilor, Bucureşti,
1999
48.Oprişiu, Ioan, Drept, Religie şi Morală în ordinea socială, în “Almanah
Bisericesc” 1996
49.Pavel, Dr. Constantin, Viaţa morală a orăşenilor şi misiunea Bisericii, în
„Biserica Ortodoxă Română”, 1939, nr. 11-12
50.Petraru, Pr. Prof. Dr. Gheorghe, Aspecte misionare în scrierile creştine de
început, în „Dialog Teologic”, nr.5, Ed. Presa Bună, Iaşi, 1999
51.Plămădeală, Antonie, Preotul în Biserică, în lume, acasă, Tipografia
Arhidiecezană, Sibiu, 1996
52.Pop, Pr. Conf. Univ. Dr. Octavian, Misiunea socială a Bisericii, Editura
Tradiţie, Bucureşti, 2003
53.Popa, Pr. Lect. Dr. Gheorghe, Înnoirea discursului teologic, o exigenţă a
teologiei contemporane, în „Ortodoxia”, LIV (2003), nr.1-2
54.Idem, Înnoirea discursului teologic, o exigenţă a teologiei contemporane,
în „Ortodoxia”, LIV (2003), nr.1-2
55.Popescu, Dumitru, Ortodoxie şi contemporaneitate, Editura Diogene,
Bucureşti, 1992
56.Idem, Teologie şi cultură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1993
12
57.Idem, Ortodoxia în dialog cu lumea secularizată, în „Almanah
Bisericesc”, Bucureşti, 1997
58.Popescu, Pr. Dr. Teodor M., Despre Biserică, în „Ortodoxia”, nr. 3, 1955
59.Idem, Biserica şi actualitatea socială, în „Ortodoxia”, V (1953), nr. l
60.Rezuş, Pr. Prof. Petru, Biserica în planul lui Dumnezeu, în „Ortodoxia”,
anul XV (1963), nr. 3-4
61.Schmemann, Pr. Alexander, Biserică, lume, misiune, traducere de Maria
Vinţeler, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2006
62.Idem, Introducere în Teologia Liturgică, traducere de Ierom. Vasile
Bârzu, Editura Sophia, 2002
63.Skouteris, Prof. univ. Dr. Konstantinos V., Ortodoxia şi Europa. O
critică bazată pe istorie şi realitate, în „Ortodoxia – parte integrantă din
spiritualitatea şi cultura europeană”, Editata de Consiliul Judeţean
Braşov, august 2004
64.Stavără, Pr. Mihai, Misiunea preoţească în societatea românească
contemporană, în „Almanah bisericesc”, Sfânta Arhiepiscopie a
Bucureştilor, 1999
65.Stăniloae, Pr. Prof. Dr. Dumitru, Ortodoxia Românească, Editura
Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii, Ortodoxe Române,
Bucureşti, 1992
66.Idem, Din aspectul sacramental al Bisericii, în „Studii Teologice”, XVIII
(1966), nr. 9-10
67.Idem, Spiritualitate şi comuniune în Sfânta Liturghie, Ed. Mitropoliei
Olteniei, Craiova 1986
68.Idem, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. I, Editura IBM al BOR,
Bucureşti, 1978
69.Tănase, Lect. Laurenţiu D., Familia şi societatea într-o lume
secularizată, în “Almanah Bisericesc”, Bucureşti, 2002
70.Tia, Arhim. Teofil, Reîncreştinarea Europei? Teologia religiei în
pastorale şi misiologia occidentală contemporană, Editura Reîntregirea,
Alba Iulia, 2003
71.Timiadis, Mitropolit Emilianos, Preot, parohie, înnoire, traducere de Paul
Brusanowski, Editura Sofia, Bucureşti, 2001
72.Vasilescu, Diac. Prof. Emilian, Cultura preotului de astăzi, în „Biserica
Ortodoxă Române”, LXXVIII (1955), nr. 7
73.Vidam, Prof. Teodor, Teoria culturii morale, Editura Clusium, Cluj-
Napoca, 1996
74.Vintilescu, Pr. Petre, Preotul în faţa chemării sale de păstor al sufletelor,
Tipografia Gutenberg, Bucureşti, 1935
75.Idem, Parohia - teren al activităţii pastorale a preotului, Tipografia
Gutenberg, Bucureşti, 1937
76.Zamfir, Pr. Lect. Gheorghe, Mijloace şi metode pastorale în societatea
contemporană. Problemele dintr-o parohie din mediul rural şi
13
problemele dintr-o parohie din mediul urban, în „Pastoraţie şi Misiune în
Biserica Ortodoxă”, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2001
77.Zăvoianu, Drd. Cornel, Chipul preotului după opera Sf. Grigorie de
Nazianz. Despre preoţie, în „Ortodoxia”, nr. 2, 1979
78.Yannoulatos, Anastasios, Ortodoxia şi problemele lumii contemporane,
traducere de Drd. Gabriel Mândrilă şi Pr. Prof. Dr. Constantin Coman,
Editura Bizantină, Bucureşti, 2003

14

S-ar putea să vă placă și