Sunteți pe pagina 1din 8

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Manastirea Vodita

Coordonator: Student:
Pr.Prof.Dr. Sergiu Popescu Neantu Bogdan-Augustin
Cuprins

Introducere………………………………………….………...pag.

Scurt istoric……………...,,,,,………………………………...pag.

Reconstruirea din 1689 si 1991……………………….…........pag.

Concluzii………………………………………………………pag.

Bibliografie…………………………………………….....…….pag
Introducere

Manastirea Vodita este cea mai veche ctitorie voievodala atestata


documentar si, totodata, primul asezamant monahal din tara noastra
administrat autonom, dupa regulile specifice Bisericii Ortodoxe,
stabilite in canoane de Sfantul Vasile cel Mare.Inchinata Nasterii
Maicii Domnului si Sfantului Antonie cel Mare, manastirea asezata la
numai un kilometru distanta de apele Dunarii, in judetul Mehedinti,
este situata la o distanta de 17 kilometri vest de orasul Drobeta Turnu
Severin si la aproximativ opt kilometri est de Orsova; in dreptul
manastirii, pe drumul principal, se afla asezata o troita de lemn. Ea a
fost ridicata intre anii 1370-1372 de sfantul Nicodim de la Tismana pe
cheltuiala voievodului Vladislav I . Inca de la infiintare a fost
inzestrata de domnitor cu valoroase odoare bisericesti , bani si alte
venituri. Toate donatiile facute Manastirii Vodita de Vladislav
Voievod au fost intarite ulterior de catre urmasii acestuia: Dan I,
Mircea cel Batran, Dan al II-lea, Vlad Dracul si Radu cel Frumos.
Chiar si Sigismund de Luxemburg , regale Ungariei ( 1387-1437 ) a
recunoscut si confirmat posesiunile acordate Manastirii Vodita de
domnitorii romani, iar Stefan Lazarovici, despotul Serbiei, ii daruieste
in anul 1406, 10 sate sarbesti ca metose.
Manastirea Vodita - scurt istoric
Se spune ca intr-o noapte calugarului Nicodim i s-a aratat in vis
trimisul lui Dumnezeu care i-a spus: "Nicodime! Tu stai aici, te
odihnesti si fratii tai intr-u credinta de dincolo de Dunare sunt chinuiti
si obiditi pentru ca nu pot sa il slujeasca pe Dumnezeu. Scoala
Nicodime si mergi cat mai repede si ajuta-i pentru ca numai aceasta va
fi mantuirea lor". Tulburat de acest vis, Nicodim si-a luat cu el toate
cele trebuincioase pentru drum si a pornit spre Dunare. Dupa multe
zile de cautari si greutati a ajuns la malul fluviului intr-un loc unde
albia era adanca, de netrecut. Obosit si necajit din aceasta pricina s-a
culcat la umbra unui copac. In timpul somnului i s-a aratat din nou
trimisul lui Dumnezeu, care i-a spus sa intinda sutana pe apa si asa va
trece peste fluviu. Trezit din somn, a procedat asa si astfel a reusit sa
ajunga pe celalalt mal, intre doua rauri apropiate. A cercetat locul, a
pornit pe langa cursul de apa mai mic si a hotarat sa ridice o
manastire. Ajutat de localnici, a ridicat manastirea ale carei ruine se
vad si astazi.Sfantul Nicodim a avut acest vis de a ajunge in Tara
Romaneasca si aici a intemeiat Manastirea Vodita. Se spune despre el
ca era un om foarte credincios si a fost inzestrat cu anumite daruri de
la Dumnezeu si a trecut Dunarea pe mantia sa. A aruncat mantia pe
Dunare si a trecut in dreptul localitatii Rusava (Orsova de astazi)
pentru ca sunt toponime care amintesc acest fapt, „Dealul
Calugarului" sau „Valea Calugarului" si la noi si la sarbi. Dupa un
timp manastirea cade sub stapanirea Imperiulului Austro-Ungar si e
nevoit sa plece in alta parte unde a mai construit si alte locasuri sfante.
Reconstruirea din 1689 si 1991

 Reconstuirea din1689
Expansiunea Imperiului Otoman de la sfârşitul secolului al XV-lea
pentru cucerirea popoarelor Europei a influenţat în mod nemijlocit
existenţa Mânăstirii Vodiţa. Astfel, după ocuparea cetăţii Severinului
de către armatele turceşti conduse de Baliberg în anul 1524, toate
vechile moşii ale ctitoriei Sfântului Nicodim sunt confirmate, rând pe
rând, Mânăstirii Tismana. Mânăstirea Vodiţa va mai fi pomenită, din
nou, abia într-un hrisov din 14 octombrie 1662 când stareţul acestei
chinovii arhimandritul Nicodim a primit un ajutor de 350 de ruble de
la ţarul Rusiei, Alexei Mihailovici. Mai târziu, într-un document din
15 iunie 1689, se precizează că Vodiţa ar fi fost rezidită „din temelie”
de Cornea Brăiloiu, pe vremea când era mare agă. De asemenea ea
este menţionată alături de celelalte mânăstiri din Oltenia pe harta
întocmită în anul 1700 de stolnicul Constantin Cantacuzino”, se arată
pe site-ul Episcopiei Severinului şi Strehaiei. Chiar şi domnitorul
Constantin Brâncoveanu a acordat printr-un hrisov emis la 10 martie
1705, scutiri „schitului ce iaste la Vodiţa care iaste lângă Dunăre acolo
unde şi mai înainte scaun de mănăstire mare au fostu făcută de Sfântul
Nicodim”. Din acelaşi zapis se pare că unele lucrări de refacere ale
acestei mânăstiri ar fi fost executate şi de Athanasie, egumenul de
atunci al Tismanei. În urma războiului austro-turc încheiat cu pacea de
la Passarovitz din anul 1718, Mânăstirea Vodiţa va cunoaşte o nouă
perioadă de decădere. Ea va mai fi menţionată doar pe harta întocmită
în anul 1720 de Samuelis Köleseri.
 Reconstruirea din 1991

La data de 5 septembrie 1891 episcopul Ghenadie al Râmnicului


efectuează o vizită canonică la Vodiţa, descriind ruinele mânăstirii.
Din biserica celei mai vechi ctitorii voievodale atestate documentar
mai rămăseseră doar câteva ziduri, iar din chiliile înconjurătoare se
mai vedeau doar temeliile. În vederea reconstruirii acestei străvechi
mânăstiri, în luna martie 1990 s-a constituit, în municipiul Drobeta
Turnu Severin, Societatea „Vodiţa” , având binecuvântarea
vrednicului de pomenire Nestor Vornicescu, Mitropolitul de atunci al
Olteniei, se mai arată pe site-ul Episcopiei Severinului şi Strehaiei. La
propunerea acestei fundaţii, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române a aprobat, în şedinţa din luna ianuarie 1991, reînfiinţarea
Mânăstirii Vodiţa, ca mânăstire de călugări cu viaţă de obşte. În
perioada 1991-1995 s-a construit aici un impunător corp de chilii, în
care se mai află stăreţia şi trapeza mânăstirii. De asemenea, în anul
1995 a început execuţia unei frumoase biserici de lemn, la realizarea
căreia au fost preluate şi unele elemente din stilul tradiţional
maramureşan.
Concluzii

Lucrarile pentru refacerea Manastirii Vodita au inceput dupa anul


1991, piatra de temelie a noii manastiri fiind sfintita in anul 2001. Mai
apoi, intre anii 1991-1995, putin mai sus de ruinele originale, s-a
construit un corp mare de chilii, in care se afla staretia si trapeza
manastirii; in anul 1995 s-a inceput ridicarea unei biserici din lemn, in
stil maramuresan. Catapeteasma si stranile au fost sculptate de
mesterul Vasile, din Sighetul Marmatiei, iar pictura in fresca, pe
tencuiala, a fost lucrata de mesterii Eugen si Florica Papici.Manastirea
Vodtia a fost sfintita in data de 29 iulie 2001, de catre Inalt
Preasfintitul Teofan, Mitropolitul Oltenie. In drum spre actuala
manastire, pe partea stanga a drumului, se pot vedea si astazi cateva
ruine ramase de la cea mai veche manastire ortodoxa din Tara
Romaneasca.
Bibliografie

1. Ion-Viorel Vacariu, Viata Sfantului Nicodim cel Sfintit de


la Tismana povestita copiilor,editura Brumar 2013,pp 10-
13
2. Sfantul Patriarh Eftimie de Tarnovo, Corespondenta cu
Sfantul Nicodim de la Tismana, Mitropolitul Antim al
Ungrovlahiei, Monahul Ciprian, Editura Sophia,pp 7-10
3. Mihai Zorilă de la Episcopia Severinului şi Strehaiei, care
a publicat o lucrare despre Sfântul Nicodim in
Severin.Ziare.com