Sunteți pe pagina 1din 12

Prof.

Psihopedagog:
GRIGOROIU PAULA-MARIANA

PROIECTARE DIDACTICA
DIRIGENTIE

CLASA a VII a A

AN SCOLAR 2009 / 2010


Structura anului scolar 2009 / 2010

Sem. I Sem.II
14 sept. – 18 dec. cursuri 08 febr. – 02 apr. cursuri
19 dec. – 03 ian. vacanta 03 apr. – 11 apr. vacanta
04 ian. – 29 ian. cursuri 12 apr. – 11 iunie cursuri
30 ian. – 07 febr.vacanta 12 iun. – 12 sept. vacanta

Colectivul de profesori ai clasei a VII a A

1. prof. diriginte GRIGOROIU PAULA


2. prof. educator ISTRATE IONUT
3. prof.ed. fizica BACIU CRISTIANA
4. prof.religie
5. prof.kinetoterapie
6. prof.logopedie MARINACHE ADINA
7. prof.psiholog LUNGU PETRUTA
8. prof. ed. tehnologica
CATALOGUL CLASEI a VII a A

Nr. Nume si prenume elev Data si locul nasterii Diagnostic Adresa/ Nr. telefon
Crt.
1. COSTACHE G. Hipoacuzie bilaterala Str. Farcaseanca, nr.15, bl.Z 16, sc.2, ap.25,
C-TIN CRISTIAN 17.07.95 protezata sect.5 Bucuresti
Bucuresti Grad I Tel. 021-685.64.33
2. DOCHIT R. OANA Str. Lotrioara, nr.39, bl.V40, sc.2, ap.73, sect.3
ALEXANDRA 27.02.96 Autism Bucuresti
Bucuresti Grad I Tel. 0745-477.571
3. FLOREA L. STEFAN C.P Sf. Petru si Pavel
DANUT 26.07.93 Hipotrofie Calea Dorobanti, nr.187, sect.1 Bucuresti
Bucuresti Grad II Tel. 021-230.06.78
4. MERCAS L. LOREDANA B-dul Ion Mihalache, nr.166, bl.2, sc.D, ap.125,
TIMEA 15.02.97 Sindrom Down sect.1 Bucuresti
Bucuresti Grad I Tel. 021-224.33.98
5. MOISE MARCEL IULIAN 16.07.1996 Tulb. hiperkinetica cu déficit C.P Sf. Petru si Pavel
Bucuresti de atentie Calea Dorobanti, nr.187, sect.1 Bucuresti
Intarziere mintala usoara Tel. 021-230.06.78
6. RADU I. VIRGIL 10.01.96 Tetrapareza spastica Str. Anul 1864, nr.7, bl.P19, sc.2, ap.23, sect.6
Bucuresti Grad I Bucuresti
Tel. 0769-674.739
7. VATAMANELU MARIUS 27.01.1994 Retard psihic accentuat Fundatia Internationala pt copii Romania str.
Bucuresti Sabareni, Bucuresti
Tel. 021-220.69.85
8. SIMA VICTOR 26.04.1995 Retard psihic accentuat Casuta “Bradut” Str. Somesul Rece, nr.47,
sect.1 Bucuresti
Tel . 021-231.31.16

Consiliere cu parintii: marti : 10 - 12

Comitetul de parinti: presedinte: Costache Marcela


membru: Dochit Elena
membru: Mercas Susana
Caracterizarea clasei
Colectivul clasei a VII a A este un colectiv eterogen din punct de vedere al diagnosticelor, clasa se imparte in trei
grupe:
- elevi cu deficiente grave: Dochit O, Radu V, Mercas L.
- elevi cu deficiente moderate: Florea D, Sima V, Vatamanelu M, Costache C.
- elev cu deficienta usoara: Moise I. (acest elev a fost reorientat din invatamantul de masa datorita tulburarilor
comportamentale, hiperkineziei si tulburarilor de atentie)
Cu grupele de elevi cu diagnostice usoare si moderate vom lucra dupa programele pentru invatamant special,
deficienta mintala moderata, adaptate potentialului lor de invatare. Cu elevii cu deficiente mintale severe vom lucra
dupa programele pentru invatamant special, deficienta mintala severa adaptate in PIP-uri.
In cadrul orelor de dirigentie imi propun sa discutam in primul rand abaterile comportamentale pe care elevii le
au in timpul saptamanii, situatia la invatatura, norme de comportare civilizata acasa si in societate, dezvoltarea
deprinderilor de autonomie si siguranta personala precum si alte teme pe care le voi prezenta in proiectarea anuala si
semestriala, aceste teme le vom discuta atat la orele de curs cat si in situatii concrete de viata (plimbari in parc, la
piata, in mijloacele de transport)
Activitati extra-scolare
- plimbari in parc
- la piata
- la Mc’Donald’s

Activitati extra-curriculare:

- Serbari tematice (de Craciun, de Paste, de 1 iunie, la sfarsitul anului scolar)


- Expozitii cu lucrari ale elevilor
An scolar: 2009/2010
Aria curriculara: CONSILIERE SI ORIENTARE
Disciplina: DIRIGENTIE
Nr.ore/saptamana: 1

OBIECTIVE CADRU

1. Organizarea şi educarea colectivului de elevi


2. Dezvoltarea capacităţii de valorizare maximă a potenţialului elevilor
3. Cunoaşterea şi respectarea valorilor fundamentale ale societăţii
democratice
4. Cunoaşterea şi respectarea regulilor privind securitatea personală
PROIECTARE ANUALA

Aria curriculara: CONSILIERE SI ORIENTARE


Disciplina: DIRIGENTIE Timp alocat: 35 sapt*1h=
35h
Aria curriculara: CONSILIERE SI ORIENTARE
Disciplina: DIRIGENTIE
Nr.ore/saptamana:1 Timp alocat sem. I: 18*1 = 18 ore

Nr. Componenta educationala Obiective de referinta Nr.ore


Crt
Sem.I Sem.II
.
1.1 Cunoaşterea şi organizarea colectivului clasei
1.2 Prelucrarea şi respectarea regulamentului clasei şi al şcolii
1. Managementul clasei ca 1.3 Formarea şi educarea deprinderilor de interacţiune socială în cadrul grupurilor de 4h 2h
grup apartenenţă
2.1 Formarea şi educarea capacităţii de autocunoaştere şi a cunoaşterii celorlalţi
2.2 Formarea unor priceperi, deprinderi de muncă, a unui stil de muncă adecvat
2h 4h
2. posibilităţilor lor
2.3 Identificarea şi afirmarea preferinţelor, a intereselor pentru diferite profile ocupaţionale
Dezvoltarea personalitatii 3.1 Cunoaşterea drepturilor copilului
3.2 Cunoaşterea şi respectarea regulamentelor, legilor şi instituţiilor statului
3.3 Cunoaşterea simbolurilor ţării şi a identităţii naţionale
6h 6h
3. 3.4 Educarea în spiritul respectului faţă de munca de calitate
3.5 Educarea pentru petrecerea, în mod plăcut şi util, a timpului liber
Educatia pentru valori 3.6 Educarea unor trăsături de caracter
3.7 Pregătirea pentru viaţa de familie
3.8 Formarea şi dezvoltarea unor comportamente ecologice
4. 4.1 Cunoaşterea şi respectarea normelor de igienă personală şi colectivă 6h 5h
4.2 Cunoaşterea pericolelor (substanţe nocive, focul, accidente etc) şi formarea de
Educatia pentru securitatea conduite preventive
personala 4.3 Cunoaşterea şi respectarea regulilor de circulaţie rutieră
4.4 Formarea comportamentelor de apărare în caz de catastrofe naturale (incendii,
cutremure, inundaţii)
4.5 Formarea şi dezvoltarea unor comportamente preventive faţă de factorii de risc care
conduc la delicvenţa juvenilă: agresivitate, violenţă, abuz, furt, devianţă, trafic de fiinţe etc.
PROIECTARE didactica semestriala (sem.I)
Nr. Componenta Ob. Durata Activitati de invatare Resurse si strategi
crt educationala Ref. Tema activitatii Nr. ore Per. didactice

1. Grupul scolar 1.1 Prezentarea membrilor colectivului clasei şi a


2.1 „Clasa noastră, o mică familie” 1h 18.09 profesorilor Conversatia
Fixarea responsabilităţilor în funcţie de opţiuni Explicatia
şi particularităţile fiecărui elev Munca indep.
Joc de rol „Ce fac eu?”
1.3 1h 25.09 Prezentarea şi discutarea regulamentului şcolar
„Responsabilitatile unui elev”
2.1 (drepturi şi Citirea explicativa
îndatoriri) Discutii libere
„Regulamentul scolii” 1h 02.10 Prezentarea regimului zilnic (ore de studiu., Conversatia
1.1 terapii, servirea mesei)
2.1 Elaborarea regulamentului clasei
„Regulamentul clasei” 1h 09.10

Ex-joc de descriere a propriei persoane sub Discutii libere


1.3 „Colegul meu de banca” 1h 16.10 aspect fizic/ moral Conversatia
Cunoastere si Ex de cunoaştere şi autocunoaştere („Cine sunt Explicatia
2. 2.1
autocunoastere eu?”, „Cum sunt?”, „Cum ne văd ceilalţi?”,
„Cum ne vad ceilalti?” 1h 23.10 „Eu în „oglindă”, „Eu şi prietenii mei”)

PROIECTARE didactica semestriala (sem.I)


Nr. Componenta Ob. Durata Activitati de invatare Resurse si strategi
crt educationala Ref. Tema activitatii Nr. ore Per. didactice
„Ce-ti doreşti cel mai mult?” 1h 30.10 Ex practice de cunoaştere a specificului
Meserii si diferitelor meserii Conversatia
3.
ocupatii 2.1 „Ce vrei să devii?” 1h 06.11 Explicatia
Ex de cunoaştere a potenţialului propriu pentru
2.3 Munca indep.
„Opţiunile mele” exercitarea
1h 13.11 unei anumite meserii Discuţii tematice

2.2 20.11 Ex –joc de asociere a diferitelor activităţi cu Citirea explicativa


„Ce ştiu despre meseria ...?” 1h grupurile în care
3.4 Discutii libere
se desfăşoară acestea Conversatia
1.3
„Oameni, locuri şi 2h 27.11- Vizionarea/ audierea de CD-uri educative, Concursuri
activităţi” 04.12 emisiuni radio/ TV
despre meserii
Conversatia
11-18.12 Ex de recunoaştere a pericolelor potenţiale din Explicatia
„Care sunt situatiile 2h mediul înconjurător (substanţe nocive, focul,
1.3 Planse
periculoase din mediul accidente)
4. Pericole 4.2 CD-uri educatonale
inconjurator?” Ex de identificare a obiectelor şi spaţiilor
Catastrofe 4.3
periculoase din mediu
naturale „Cum ne comportam in caz de 2h 08-15.01 Ex de formare a unor conduite de evitare şi
2.1 percol?” prevenire a pericolelor din mediu
4.4
4.5 Discutarea cazurilor de abateri 2h 22-29.01 Discutii despre comportamentul ficarui elev pe
comportamentale si anotelor la parcursul sem.I
purtare pe sem.I

Aria curriculara: CONSILIERE SI ORIENTARE


Disciplina: DIRIGENTIE
Nr.ore/saptamana:1 Timp alocat sem. II: 17*1 = 17 ore
PROIECTARE didactica semestriala (sem.II)
Nr. Componenta Ob. Durata Activitati de invatare Resurse si strategi
crt educationala Ref. Tema activitatii Nr. ore Per. didactice

Discutii cu o parte din profesorii clasei despre Conversatia


1. Grupul scolar „Clasa noastră, cum ne percep cum e perceputa clasa a VI a A fata de Explicatia
1.1 1h 13.02
2.1 ceilalti” celelalte clase din scoala Munca indep.

Prezentarea şi discutarea regulamentului şcolar


„Orice responsabilitate trebuie (drepturi şi îndatoriri)
1.3 1h 20.02 Elaborarea regulamentului clasei Citirea explicativa
indeplinita”
2.1 Discutii libere
Ex de descriere a membrilor familiei sub Conversatia
„Familia mea – modelul meu 1h 27.02 aspect fizic/ moral
Cunoastere si 1.3 in viata” Ex de cunoaştere şi autocunoaştere („Cine sunt
2. autocunoastere 2.1 eu?”, „Cum sunt?”, „Cum ne văd ceilalţi?”,
„Cum ne vad ceilalti?” 1h 06.03 „Eu în „oglindă”, „Eu şi prietenii mei”)
Discutii libere
3.6 „Cum ne influenteaza Joc de rol „Copil cuminte”, „Copil Conversatia
13-20.03 neascultator” si reactiile colegilor vis-a vis de Explicatia
2.1 parerea pe care ceilalti si-o 2h
comportamentul celor doi colegi
formeaza despre noi?”

PROIECTARE didactica semestriala (sem.II)


Nr. Componenta Ob. Durata Activitati de invatare Resurse si strategi
crt educationala Ref. Tema activitatii Nr. ore Per. didactice

Exerciţii-joc de simulare a unor situaţii de


„Violenţa în familie” 1h 27.03 viaţă pe tema conflictelor Conversatia
3.6 din cadrul grupurilor de apartenenţă; Lecturi tematice
Delicventa 4.5 „Lege şi fărădelege” 1h 03.04 Dramatizări
3.
juvenila Discuţii tematice: agresivitate, violenţă, Discuţii tematice
„Agresor şi victimă” 1h 10.04 abuz, furt, devianţă, trafic de fiinţe
3.1
3.2 „Violenţa şi urmările ei” 1h 24.04
Participarea la ora de dirigentie a unui Citirea explicativa
politest, care sa le explice elevilor care Discutii libere
sunt urmarile nerespectarii legilor
„Surse de producere a 1h 08.05 Exerciţii de simulare a unor situaţii limită
incendiilor” (incendiu, inundaţie, cutremur etc) Dialoguri tematice
3.8
4.2 Conversatia
„Prevenirea incendiilor în 15.05 Explicatia
1h Discuţii pe marginea unor texte cu suport
şcoală şi gospodărie” imagistic sugestiv „Focul, prieten şi Planse
4. Pericole;
Conduite duşman”, CD-uri educatonale
„Cum acţionăm în caz de 22.05
preventive 1h
cutremur/ inundaţii/
3.8 Vizionări de filme, casete
incendii?” Citirea explicativa
4.4 Exerciţii de simulare a unor calamităţi
„Comportamente şi atitudini Discutii libere
„Forţa omului-forţa naturii” 29.05 Conversatia
1h în situaţii limită”
Discutarea cazurilor de abateri
comportamentale si a notelor 2h Discutii despre comportamentul ficarui
05-12.06
la purtare pe sem.II elev pe parcursul sem.II

Caracterizarea clasei a VII a A pe semestrul I - an scolar 2009/2010


In primul semestru clasa a VII a A a functionat cu un numar de 8 elevi, colectivul clasei fiind un colectiv
eterogen din punct de vedere al diagnosticelor, motiv pentru care am lucrat pe trei grupe de nivel:
- elevi cu deficiente grave: Dochit O, Radu V, Mercas L.
- elevi cu deficiente moderate: Florea D, Sima V, Vatamanelu M, Costache C.
- elev cu deficienta usoara: Moise I.
Cu grupele de elevi cu diagnostice usoare si moderate am lucrat dupa programele pentru invatamant special,
deficienta mintala moderata, adaptate potentialului lor de invatare. Cu elevii cu deficiente mintale severe am lucrat
dupa programele pentru invatamant special, deficienta mintala severa adaptate in PIP-uri.
La sfarsitul primului semestru au promovat 7 din cei 8 elevi, unul – Moise Iulian aflat in C.P. Sf. Nicolae fiind
declarat cu situatia scolara neincheiata datorita numarului mare de absente nemotivate.
Educatorii din C.P. Sf. Nicolae au fost instiintati prin scrisoare recomandata, de catre dirigintele clasei, despre
situatia scolara a elevului Moise Iulian, urmand ca acestia sa ia masuri, astfel elevul va suporta consecintele stipulate
in regulamentul scolii.
Toti ceilalti elevi au inregistrat progrese mai ales in plan comportamental, niciunul nu a obtinut note mai mici
de 8 la purtare.
In cadrul orelor de dirigentie din semestrul II imi propun sa discutam in primul rand despre consecintele
faptelor lor, despre abaterile lor comportamentale (atunci cand se ivesc astfel de situatii), situatia la invatatura,
norme de comportare civilizata acasa si in societate, dezvoltarea deprinderilor de autonomie si siguranta personala
precum si alte teme pe care le-am abordat in proiectarea anuala si semestriala, aceste teme le vom discuta atat la orele
de curs cat si in situatii concrete de viata.