Sunteți pe pagina 1din 5

Şcoala Nr.

din__________
Aria Curriculară: Consilere şi orientare Aprobat, responsabil comisie,
Nr. ore: 1 oră/săptămână Prof.,
Manual: Consiliere şi dezvoltare personală, Editura Litera
Clasa a VII-a B Avizat
Profesor: Director,

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ – AN ŞCOLAR 2019 – 2020

PERIOADA DOMENIUL TEMATIC NUMĂR ORE

Semestrul I
 AUTOCUNOAŞTERE ŞI STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS ŞI ECHILIBRAT
15
9 septembrie – 20 decembrie2019  DEZVOLTARE EMOŢIONALĂ ŞI SOCIALĂ

Semestrul al II-lea
 MANAGEMENTUL ÎNVĂŢĂRII
19
13 ianuarie – 12 iunie 2020  MANGEMENTUL CARIEREI

Programul naţional „Şcoala Altfel” are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar şi poate fi derulat în perioada 7 octombrie 2019 – 29 mai 2020, pe baza unei
planificări ce rămâne la decizia şcolilor.

Total ore an şcolar: 34


Total săptămâni an şcolar: 35

Prof., clasa a VII-a


Nr. din__________
Aprobat, responsabil comisie,
Avizat Prof.
Director,

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ PE SEMESTRUL I

Nr. Domeniul tematic Conţinuturi asociate Competeţe Nr. Săpt Data Obs
crt. specifice ore
 Organizarea colectivului de elevi. Prezentarea manualului. Recapitulare iniţială. 1 S1 10.09.2019
 Portofoliu personal de învăţare – utilitatea, structura, modul de realizare şi de prezentare. Recapitulare 1 S2 17.09.2019
iniţială.
1. AUTOCUNOAŞTERE ŞI Lecţia 1 – Eu pot (autoeficacitate,etichetări) 1.1 Planificarea 7 S3 24.09.2019
STIL DE VIAŢĂ Lecţia 2 – Eu pot şi fac (abilităţi şi activităţi) acţiunilor S4 31.09.2019
SĂNĂTOS ŞI Lecţia 3 – Eu pot, fac şi am succes (performanţă şi specifice S5 08.10.2019
ECHILIBRAT succes) dezvoltării
Lectia 4 – Eu la vârsta provocărilor (provocări şi personale din S6 15.10.2019
oportunităţi, schimbări la nivel fizic şi emoţional la perspectiva
preadolescenţi) autoeficacităţii
Lectia 5 – Spun NU violenţei (comportamente 1.2 Autoevaluarea S7 22.10.2019
responsabile, agresivitate, violenţă, bullying: cauze, stilului de viaţă
forme, soluţii) sănătos în
Lecţia 6 – Internetul în viaţa mea de zi cu zi raport cu S8 29.10.2019
(comportamente responsabile; Internetul, reţelele mediul de viaţă
sociale şi viaţa zilnică)
Lecţia 7 – Momentul ECO (comportamente S9 05.11.2019
responsabile; atitudini faţă de resurse şi reciclare)
Recapitulare 1 S10 12.11.2019
Evaluare şi autoevaluare. Reflecţie, feedback
2. DEZVOLTARE Lecţia 1 – Diferenţele individuale sau de grup în 2.1 Manifestarea 5 S11 19.11.2019
EMOŢIONALĂ ŞI relaţiile dintre noi (emoţii, reacţii, comportamente faţă empatiei în
SOCIALĂ de diversitate – gen, vârstă, apartenenţă socială, raport cu
apatenenţă etnică, situaţie economică, stare de diferenţele
sănătate, dizabilităţi/copii cu nevoi speciale de individuale şi
educaţie) de grup
Prof., clasa a VII-a
Lecţia 2 – Gânduri, emoţii, reacţii în faţa diversităţii 2.2 Exprimarea S12 26.11.2019
(emoţii, reacţii, comportamente faţă de diversitate – asertivă în
gen, vârstă, apartenenţă socială, apatenenţă etnică, interacţiuni
situaţie economică, stare de sănătate, dizabilităţi/copii şcolare,
cu nevoi speciale de educaţie ) familiale şi
comunitare

S13 03.12.2019
Lecţia 3 – Empatia în dialog cu DIVERSITATEA
(empatia, emoţii, reacţii, comportamente faţă de
diversitate – gen, vârstă, apartenenţă socială,
apatenenţă etnică, situaţie economică, stare de
sănătate, dizabilităţi/copii cu nevoi speciale de S14 10.12.2019
educaţie )
Lectia 4 – Cooperarea şi colaborarea – încredere, S15 17.12.2019
sprijin şi respect reciproc (colaborarea şi cooperarea)
Lectia 5 – Comportamentul asertiv, pasiv, agresiv în
cominicare (caracteristici ale comportamentului
asertiv, pasiv, agresiv )

Prof., clasa a VII-a


Nr. din__________
Aprobat, responsabil comisie,
Avizat Prof.,
Director,

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ PE SEMESTRUL II

Nr. Domeniul tematic Conţinuturi asociate Competeţe Nr. Săpt Data Obs
crt. specifice ore
1. DEZVOLTARE Lecţia 6 – Comunicarea în limbajul asertivităţii 2.1 Manifestarea 1 S1 14.01.2020
EMOŢIONALĂ ŞI (caracteristici ale comportamentului asertiv, pasiv, empatiei în
SOCIALĂ agresiv) raport cu
diferenţele
Recapitulare individuale şi 1 S2 21.01.2020
Evaluare şi autoevaluare. Reflecţie, feedback de grup 1 S3 28.01.2020
2.2 Exprimarea
asertivă în
interacţiuni
şcolare,
familiale şi
comunitare
2. Lecţia 1 – Timpul – aliat sau duşman? (elemente de 3.1 Integritatea în 6 S4 04.02.2020
MANAGEMENTUL management al timpului: organizare, planificare) programul
ÎNVĂŢĂRII Lecţia 2 – Cum îmi organizez spaţiul de învăţare zilnic a unor S5 11.02.2020
(elemente de management al timpului: organizare, rutine privind
planificare) autodisciplina S6 18.02.2020
Lecţia 3 – Cine învaţă câştigă (reuşită şi eşec în şi stilul de viaţă
învăţare) sănătos S7 25.02.2020
Lectia 4 – Metode eficiente de învăţare (reuşită şi eşec 3.2 Raportarea
în învăţare) reflexivă şi S8 03.03.2020
Lectia 5 – Cum mă evaluez (reuşită şi eşec în învăţare) constructivă
Lecţia 6 – Pot să devin expert în învăţare ( mentalitate asupra S9 10.03.2020
de creştere versus mentalitate fixă în învăţare) reuşitelor şi
nereuşitelor în
Recapitulare învăţare 1 S10 17.03.2020
Evaluare şi autoevaluare. Reflecţie, feedback

Prof., clasa a VII-a


3. MANGEMENTUL Lecţia 1 – Scopuri personale, pentru fete şi baieţi 4.1 Formularea 6 S11 24.03.2020
CARIEREI (scopuri personale referitoare la educaţie, carieră şi unor scopuri
stil de viaţă; dimensiunea de gen în educaţie şi carieră) personale
Lecţia 2 – Alegeri de familie – alegerile mele(scopuri referitoare S12 31.03.2020
personale referitoare la educaţie, carieră şi stil de la educaţie,
viaţă; dimensiunea de gen în educaţie şi carieră) carieră şi
stil de viaţă

Vacanţa de primăvară: 4 – 21 aprilie 2020 4.2 Evaluarea


coresponden
ţei dintre
Lecţia 3 – Aspiraţiile mele – între dorinţă şi realizare aspiraţiile S13 22.04.2020
(aspiraţii personale, cerinţe ale unei ocupaţii şi nivelul personale,
de educaţie necesar pentru exercitarea acesteia) cerinţele S14 28.04.2020
Lectia 4 – Vizită în lumea ocupaţiilor (aspiraţii unei
personale, cerinţe ale unei ocupaţii şi nivelul de ocupaţii şi
educaţie necesar pentru exercitarea acesteia) nivelul de S16 12.05.2020
Lectia 5 – Biblioteca „Ocupaţiilor” (opţiunile de educaţie
carieră: relaţia dintre informaţiile despre sine – necesar
caracteristici personale, abilităţi, interese, valori
legate de muncă, nivelul de educaţie şi alegerea S17 19.05.2020
carierei)
Lecţia 6 – Traseul meu spre destinaţia CARIERA
(opţiunile de carieră: relaţia dintre informaţiile despre
sine – caracteristici personale, abilităţi, interese, valori
legate de muncă, nivelul de educaţie şi alegerea
carierei)

Recapitulare
Evaluare şi autoevaluare. Reflecţie, feedback 1 S18 26.05.2020

4. Recapitulare finală, evaluare şi autoevaluare. 2 S19 02.06.2020


Galeria portofoliilor de învăţare. Feedback-ul profesorului S20 10.06.2020

Săptămâna „Şcoala Altfel” S15 - 04. – 08. 05. 2020


Prof., clasa a VII-a

S-ar putea să vă placă și