Sunteți pe pagina 1din 6

ȘCOALA GIMNAZIALĂ POIANA

DISCIPLINA : CONSILIERE ȘI ORIENTARE


CLASA A V-A
PROFESOR : SCÎRȚU MARIUS COZMIN
NR.INREGISTRARE : .........../...................

PLANIFICARE

CONSILIERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ

Conform programei şcolare pentru disciplina „Consiliere şi dezvoltare personală ” - OMEN nr.3393/28.02.2017

C L A S A a V-a
An școlar 2021-2022

Avizat, Avizat,
Director , Responsabil comisie,
Prof. Prof.

Competențe generale
1. Adoptarea atitudinilor pozitive faţă de sine şi a unui stil de viaţă sănătos și echilibrat
2. Relaţionarea armonioasă cu ceilalţi în contexte școlare și extrașcolare
3. Reflectarea asupra motivației și eficacității strategiilor pentru progres în învățare
4. Luarea deciziilor legate de continuarea studiilor şi carieră prin valorificarea informațiilor despre sine, educație și ocupații

Domenii de conţinut Conţinuturi


Autocunoaştere şi stil de viaţă sănătos și
echilibrat • Caracteristici și resurse personale: interese, abilități, aptitudini, credințe, valori, caracteristici pozitive,
preferințe
• Concept de sine global. Concept de sine școlar
• Schimbare și dezvoltare. Caracteristicile preadolescenței, modificări psihosomatice specifice vârstei
• Sănătatea persoanei și a mediului: starea de sănătate și prevenirea îmbolnăvirilor, surse de stres și
strategii de prevenire, igiena personală/igiena în colectivitate, alimentație sănătoasă, ritm biologic de
activitate și odihnă
Dezvoltare socio-emoţională
• Emoții de bază/emoţii diverse
• Acordarea feedbackului pozitiv
Managementul învățării
• Factorii care facilitează/blochează învățarea
• Strategii și tehnici de învățare eficientă
• Motivația învățării. Optimum motivațional
• Portofoliul personal de învățare: scop, principii și rol în învățare
Managementul carierei
• Rolul educației în alegerea unei cariere
• Ocupații și domenii de activitate
• Beneficiile ocupațiilor pentru individ și pentru societate: remunerație, perspective de angajare, stilul
de viață, prestigiu, rezolvarea unor probleme globale
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4, RM. VÂLCEA AVIZAT RESPONSABIL COMISIE
DISCIPLINA: CONSILIERE SI DEZVOLTARE PERSONALĂ PROF.
NR. ORE: 1 ORA/SAPTAMÂNĂ
DIRIGINTE PROF. PERȚA MIHAELA
CLASA A V-A AVIZAT DIRECTOR
PROF.
PLANIFICAREA ANUALĂ
AN ȘCOLAR 2021-2022

Conform programei şcolare pentru disciplina „Consiliere şi dezvoltare personală ” - OMEN nr.3393/28.02.2017

In perioada 30 martie – 03 aprilie 2020 (Semestrul II) se desfăşoară săptămâna dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare
,,ŞCOALA ALTFEL“ având orar specific, ora de consiliere şi orientare fiind inclusă în acesta.

PERIOADA DOMENIUL TEMATIC NUMAR DE ORE

Evaluare iniţială, Prezentarea manualului 1


Autocunoaştere şi stil de viaţă sănătos şi
SEMESTRUL I 7
echilibrat
Dezvoltare emoţională şi socială 6
Recapitulare, evaluare, feedback 1
TOTAL SEM I 15
Managementul învăţării 7
SEMESTRUL II Managementul carierei 7
Recapitulare, evaluare, feedback 5
TOTAL SEM II 19 +1 (Școala Altfel)
TOTAL AN ŞCOLAR 35

1
PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ PE SEMESTRUL I

NR. DOMENIUL COMPETENŢE NR.


CONŢINUTURI ASOCIATE SĂPTĂMÂNA OBS.
CRT. TEMATIC SPECIFICE ORE
Prezentarea manualului. Evaluare
NOŢIUNI GENERALE 1 S1
iniţială
1. AUTOCUNOAŞTERE 1.1 Cine sunt EU? 1 S2
ŞI STIL DE VIAŢĂ Identificarea (caracteristici şi resurse personale:, interese,
SĂNĂTOS ŞI resurselor personale şi abilităţi, aptitudini, credinţe, valori,
ECHILIBRAT a oportunităţilor de preferinţe)
dezvoltare specifice Imaginea de sine 1 S3
vârstei (concept de sine global, concept de sine
şcolar, schimbare şi dezvolatare,
1.2 caracteristicile preadolescenţei, modificări
Analiza resurselor de psihosomatice specifice vârstei)
stres şi a consecinţelor Eu- tezaur de resurse 1 S4
acestuia asupra (preferințe, interese, aptitudini, abilități)
sănătăţii şi stării de Credințe și valori 1 S5
bine (valorile personale)
Despre stres 1 S6
Cum fac faţă stresului 1 S7
(sănătatea persoanei şi a mediului : ritm
biologic de activitate şi odihnă) S8
Interviul 1
Cartea de povești a clasei mele
Recapitulare domeniu tematic 1 1 S9
Evaluare, autoevaluare. Reflecţie,
feedback
2. DEZVOLTARE 2.1 Ce sunt emoţiile? 1 S10
EMOŢIONALĂ ŞI Recunoaşterea unei (emoţii de bază/emoţii diverse)
SOCIALĂ varietăţi de emoţii Mozaicul emoţiilor 1 S11
trăite în raport cu sine (emoţii de bază/emoţii diverse)
şi cu ceilalţi Cum ma simt? Ce pot sa fac? 1 S12
(emoţii de bază/emoţii diverse)
2.2 Comunicare si emotii 1 S13
Acordarea feedback- (acordarea feedback-ului pozitiv)

2
NR. DOMENIUL COMPETENŢE NR.
CONŢINUTURI ASOCIATE SĂPTĂMÂNA OBS.
CRT. TEMATIC SPECIFICE ORE
ului pozitiv în (acordarea feedback-ului pozitiv)
relaţionarea cu ceilalţi Reportaj la Școala Prieteniei – Mozaicul 1 S14
emotiilor

Puzzle-ul emotiilor 1 S15


Evaluare şi autoevaluare. Reflecţie,
feedback

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ PE SEMESTRUL AL II-LEA


NR. DOMENIUL COMPETENŢE NR.
CONŢINUTURI ASOCIATE SĂPTĂMÂNA OBS.
CRT. TEMATIC SPECIFICE ORE
3. MANAGEMENTUL 3.1 Invat. Cand? Cum? Ce? Pana cand? 1 S16
ÎNVĂŢĂRII Identificarea ( motivaţia învăţării)
factorilor personali şi Ce mă ajuta, ce ma impiedica sa învăţ? 2 S17 - S18
de context care (optimum motivaţional / factori care
facilitează/ blochează facilitează/blochează învăţarea)
învăţarea Cum procedez pentru învăţa repede si 1 S19
bine?
3.2 (strategii şi tehnici de învăţre eficientă)
Prezentarea Invat pentru ca ... 1 S20
progreselor în (motivaţia învăţării)
învăţare, utilizând Cum arata o zi in care ma pregatesc 1 S21
modalităţi variate de pentru scoala
comunicare (portofoliul personal de învăţare. Scop,
principiu şi rol în învăţare)
Recapitulare domeniul tematic 3 1 S22
Școala care îmi place 1 S23
4. MANAGEMENTUL 4.1 De ce mergem la scoala 1 S24 S28,,Școala
CARIEREI Recunoaşterea ( rolul educatiei în alegerea carierei) Altfel”
oportunităţilor pe Relaţia discipline- profesii 1 S25
care le oferă educaţia (ocupaţii si domenii de activitate)
pentru alegerea Activitatile extrascolare si orientarea 1 S26
carierei in cariera
(ocupaţii şi domenii de activitate)

3
NR. DOMENIUL COMPETENŢE NR.
CONŢINUTURI ASOCIATE SĂPTĂMÂNA OBS.
CRT. TEMATIC SPECIFICE ORE
4.2 Caruselul meseriilor 1 S27
Identificarea unor (ocupaţii şi domenii de activitate /
ocupaţii din domenii perspective de angajare, rezolvarea unor
diferite de activitate probleme globale)
şi a beneficiilor Beneficiile meseriilor 1 S29
acestora pentru (beneficiile ocupaţiilor pentru individ:
persoana şi pentru perspective de angajare, rezolvarea unor
societate probleme globale)
Recapitulare domeniul tematic 4 1 S30
Poezia meseriilor 1 S31
Micul meu CV 1 S32
Prezentarea portofoliilor, feedback 1 S33-34
Eu, la sfârșitul clasei a V-a 1

S-ar putea să vă placă și