Sunteți pe pagina 1din 5

COLEGIUL NAŢIONAL “COSTACHE NEGRUZZI” IAŞI AN ŞCOLAR 2019-2020

CLASA a V-a …
DIRIGINTE: prof. ……………….

AVIZAT AVIZAT DIRECTOR,


Responsabil Comisia Diriginţilor, Prof. .............
Prof.

CONSILIERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ


Planificare anuală

 
Nr. DOMENIUL DE CONŢINUT CONŢINUTURI NUMĂR DE ORE OBSERVAŢI
Crt. Semestrul 1 Semestrul 2 Anual I
1. AUTOCUNOAŞTERE ŞI STIL Cine sunt eu? 4 4 8 *S 27 (30.03-
DE VIAŢĂ SĂNĂTOS ŞI Cum sunt eu? 3.04.2020) este
ECHILIBRAT Cresc, mă schimb, mă dezvolt dedicată
Sunt sănătos Programului
Trăiesc sănătos “Şcoala Altfel”
Fac faţă stresului
Imi respect ritmul
Recapitulare domeniul tematic 1
Evaluare, autoevaluare
2. DEZVOLTARE SOCIO- Emoţiile în viaţa noastră 3 5 8
EMOŢIONALĂ In explorarea emoţiilor
Modalităţi de gestionare a emoţiilor
Relaţiile dintre noi şi comunicarea
Exersarea feedback-ului pozitiv
Prietenia şi relaţionarea armonioasă
Recapitulare domeniul tematic 2
Evaluare şi autoevaluare
3. MANAGEMENTUL De ce să învăţ? 4 4 8
ÎNVĂŢĂRII De ce să învăţ cum să învăţ?

1
COLEGIUL NAŢIONAL “COSTACHE NEGRUZZI” IAŞI AN ŞCOLAR 2019-2020
CLASA a V-a …
DIRIGINTE: prof. ……………….
Ce mă ajută/ce mă împiedică să
învăţ?
Cum învăţ mai bine?
Recapitularea în sprijinul învăţării
Concentreaza-te pe succes!
Portofoliul meu, oglinda mea
Recapitulare domeniul tematic 3
4. MANAGEMENTUL CARIEREI Şcoala în viaţa mea 2 5 7
Rolul şi importanţa disciplinelor
şcolare
Relaţia dintre disciplinele şcolare,
domeniile de activitate şi profesii
Ocupaţiile de ieri, ocupaţiile de azi
O ocupaţie pentru mine
Recapitulare domeniul tematic 4
5. Ore la dispoziţia dirigintelui 2 1 3
Total ore 15 20* 35

  

2
COLEGIUL NAŢIONAL “COSTACHE NEGRUZZI” IAŞI AN ŞCOLAR 2019-2020
CLASA a V-a …
DIRIGINTE: prof. ……………….
CONSILIERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ
Planificare calendaristică - Semestrul I

DOMENIUL DE COMPETENŢE CONŢINUTURI NR. SĂPT. ACTIVITĂŢI DE OBS.


CONŢINUT SPECIFICE ASOCIATE ORE ÎNVĂŢARE
Noţiuni generale Prezentarea manualului, 1 S1 Chestionarea elevilor cu
a disciplinei privire la aşteptări,
organizarea clasei,
prezentarea specificului
disciplinei, a manualului
1. AUTOCUNOAŞTERE 1.1 Cine sunt eu? 4 S2 - Activităţi pentru
ŞI STIL DE VIAŢĂ Identificarea (caracteristici şi resurse cunoaşterea de sine şi pentru
SĂNĂTOS ŞI resurselor personale: interese, S3 intercunoaştere;
ECHILIBRAT personale şi a abilităţi, aptitudini, - Povestiri în care se
oportunităţilor de credinţe, valori, S4 evidenţiază stima de sine a
dezvoltare preferinţe) unor persoane sau
specifice vârstei Cum sunt eu? S5 personaje;
1.2 (concept de sine global, - Lucrul în echipă: ce este
Analiza resurselor sine şcolar) stima de sine (ce spun
de stres şi a Cresc, mă schimb, mă experţii, definiţii personale,
consecinţelor dezvolt
ghicitori)
acestuia asupra (schimbare şi
- Benzi desenate, colaje cu
sănătăţii şi stării dezvoltare,
tema „Cine sunt eu?”
de bine caracteristicile
preadolescenţei,
modificări
psihosomatice specifice
vârstei)
Sunt sănătos
(sănătatea persoanei şi a
mediului: starea de

3
COLEGIUL NAŢIONAL “COSTACHE NEGRUZZI” IAŞI AN ŞCOLAR 2019-2020
CLASA a V-a …
DIRIGINTE: prof. ……………….
sănătate şi prevenirea
îmbolnăvirilor)
2. DEZVOLTARE 2.1 Emoţiile în viaţa 3 S6 - Studii de caz
SOCIO-EMOŢIONALĂ Recunoaşterea noastră - Realizarea unor inventare
unei varietăţi de (emoţii de bază/emoţii S7 de situaţii care implică
emoţii trăite în diverse) manifestări emoţionale:
raport cu sine şi In explorarea S8 pierderea unui prieten,
cu ceilalţi emoţiilor câştigarea sau pierderea
2.2 (emoţii de bază/emoţii unei competiţii
Acordarea diverse) - Scenarii de cooperare/
feedback-ului Relaţiile dintre noi şi necooperare în grup
comunicarea
pozitiv în - Exerciţii de comunicare în
(acordarea feedback-
relaţionarea cu perechi/grup
ului pozitiv)
ceilalţi
3. MANAGEMENTUL 3.1 De ce să învăţ? 4 S9 - Discuţii de grup, dezbateri
ÎNVĂŢĂRII Identificarea (motivaţia învăţării) pe tema motivaţiei învăţării;
factorilor De ce să învăţ cum să - Identificarea unor
personali şi de învăţ? S10 materiale relevante despre
context care (optimum motivaţional) învăţare (pliante, broşuri,
facilitează/ Ce mă ajută/ce mă S11 vizionare de casete etc)
blochează împiedică să învăţ? - Realizarea unor postere,
învăţarea (factori care fişe de lucru pe tema „Cum
3.2 facilitează/blochează S12 învăţ mai bine?”
învăţarea)
Prezentarea
Cum învăţ mai bine?
progreselor în
(strategii şi tehnici de
învăţare, utilizând
învăţare eficientă)
modalităţi variate
de comunicare
4. MANAGEMENTUL 4.1 Şcoala în viaţa mea 2 S13 - Realizarea de către elevi a
CARIEREI Recunoaşterea (rolul educaţiei în unor seturi de întrebări

4
COLEGIUL NAŢIONAL “COSTACHE NEGRUZZI” IAŞI AN ŞCOLAR 2019-2020
CLASA a V-a …
DIRIGINTE: prof. ……………….
oportunităţilor pe alegerea carierei) S14 referitoare la rolul şcolii în
care le oferă Rolul şi importanţa alegerea carierei
educaţia pentru disciplinelor şcolare - Vizitarea unor instituţii
alegerea carierei (rolul educaţiei în - Jocuri de rol cu privire la
4.2 alegerea carierei) sarcinile şi responsabilităţile
Identificarea unor în şcoală/în profesie
ocupaţii din - Ghicitori
domenii diferite
de activitate şi a
beneficiilor
acestora pentru
persoana şi pentru
societate
Prezentarea 1 S15
portofoliilor, feedback