Sunteți pe pagina 1din 1

Rangu (Altam) Aurica

PIPP ID, Anul 1


Tema 4
Realizarea unui exerciiu de operaionalizare a obiectivelor de transfer pentru un coninut
educaional ales
Descriptor 4. Proiectarea unei liste de minimum obiective de transfer din !, "n domenii
taxonomice diferite#co$nitiv, afectiv, psi%omotor
Clasa: a II#a
Obiectul: &imba i literatura rom'n(
Subiectul: )&a mi*loc de codru des+, de ,i%ai -minescu
Obiectiv didactic fundamental : consolidarea deprinderilor de lucru cu textul literar
OBICTI! O"RA#IO$A%
&a sf'r.itul leciei elevii vor fi capabili/
Obiective cognitive:
O& s( extra$( "n scris, folosind manualul, minim trei cuvinte necunoscute0
O' s( formuleze oral, minim 1 enunuri, cu a*utorul cuvintelor noi0
O( s( identifice, pe baza cuno.tinelor asimilate, titlul, autorul .i structura poeziei0
O4 s( recite corect, con.tient .i expresiv poezia, pe baza citirii model de c(tre "nv((tor0
Obiective afective:
O) s( manifeste dorina de a citi inte$ral poezia0
O* s( exprime bucuria reu itei personale, a $rupului din care fac parte i a clasei0
O+ , s( manifeste iniiativ( .i interes "n realizarea sarcinilor propuse spre rezolvare0
Obiective psi-o , motorii:
O . s(#.i coordoneze activitatea oculo#motorie pentru citirea 2 scrierea simbolurilor $rafice0
O&/ , s( scrie lizibil i "n$ri*it, "n ritm propriu, respect'nd normele scrierii cali$rafice i orto$rafice0
O&& , s( lucreze eficient "n $rup pentru a completa un rebus.