Sunteți pe pagina 1din 3

MĂSURI INTEGRATE PENTRU PARTICIPARE ȘI REINTEGRARE ȘCOLARĂ ÎN STRUCTURI

ȘCOLARE DEFAVORIZATE ÎN VEDEREA CREȘTERII PARTICIPĂRII LA EDUCAȚIE ȘI


FORMARE ÎN MEDIUL RURAL ȘI COMUNITĂȚI MARGINALIZATE DIN JUDEȚUL IAȘI_
PARESCO, POCU/74/6/18/18/106294

MINI PROIECT DE PRACTICĂ -FORMULAR DE APLICARE


Nr. ____/_______2019

AVIZAT,

DIRECTOR,

Proiect educațional
1.Nume proiect: Arta populară decorativă
2.Şcoala: Gimnazială Valea - Seacă
3.Perioada de desfăşurare: 30 martie – 12 iunie 2020
4.Argument
Acest proiect formează o multitudine de competențe, odată cu dezvoltarea creativităţii, a
simţului estetic, a plăcerii de a lucra independent, cunoștințele care sunt puse în valoare, ușurința cu
care poate fi abordat de fiecare copil, fiind un mijloc agreabil și util de petrecere a timpului liber.
Astfel, copiilor li se dezvoltă creativitatea în realizarea, pe baza tehnicilor învăţate, a unor produse noi,
obiectele realizate captează atenţia copiilor cu posibilităţi intelectuale mai reduse şi le oferă un mijloc
de afirmare. Stimulează lucrul în grup iar copiii dobândesc respect pentru munca lor, dar şi pentru
munca altora. Este exersată atenţia, capacitatea de concentrare, dezvoltă şi stimulează imaginaţia şi
creativitatea. Dezvoltă spiritul de colaborare și întrajutorare și este un mijloc de stimulare a frecvenţei
la şcoală. Formează dragostea pentru frumos, stimulează interesul pentru artă populară și tradiții,
împărtășește spiritul nealterat al identității tradiționale populare a românilor și creează un mediu de
valorificare sau o cale de aducere la lumină a unor iscusinţe care, în contextul educaţional actual, tind
să fie refuzate copilului.
A-ţi forma competența de a aprecia şi valorifica arta tradiţională într-o perioadă când
multe, considerate „demodate”, dispar, este un act cultural cu atât mai important, căci tradiţie nu
înseamnă mers înapoi, învechit, ci valoros şi validat.
Produsele realizate sunt de utilitate practică și pot deveni prin comercializare o sursă de
venituri care să contribuie la rezolvarea problemelor financiare ale familiei Se confecționează obiecte
estetice pentru decorarea interioarelor / exterioarelor, accesorii vestimentare, ce-și găsesc locul în
interioarele moderne, fiind foarte apreciate în țara noastră, dar mai ales peste hotare.
5.Scop: crearea unor contexte variate de dezvoltare a competențelor, abilităților, atitudinilor pentru
reducerea riscului de abandon școlar timpuriu
6.Obiective SMART:
•impicarea a minimum 40 elevi din clasele II – IV, 10 părinți, 3 profesori din școală în activitățile
propuse până pe 12 iunie 2020;
•creșterea implicării părinților în activitatea școlară cu accent pe sprijinirea și motivarea elevilor clasei
a IV-a pe întreg parcursul educațional pentru realizarea scopului de reducere a riscului de eșec școlar în
anul 2019/2020;
•realizarea a minimum 40 de aplice decorative, 40 ouă încondeiate, 40 batiste brodate și 40 de covorașe
în perioada 30 martie – 12 iunie, 2020;
•promovarea exemplului de bună practică, la nivelul școlii dar și la nivelul altor școli, prin participarea
la concursuri interșcolare cu obiecte de artă populară realizate de elevi, prin popularizare în mass
media, în anul școlar curent;
7.Beneficiari:
Direcți: 5 elevi aflați în situație de risc din clasa a IV-a+ elevii claselor II-IV;
Indirecți - părinţii elevilor clasei
8.Profesor coordonator: ALTAM AURICA
9.Profesori implicaţi: Aganencei Mihaela, Raiosu Maria, Sandu Ovidiu
10. Planul de activităţi propuse :
Nr. Titlul Data Loc de desfășurare
crt.
1 Tehnica macramé: Aplice decorative din fire textile 30.03.2020 Structura Conțești
2 Meșteșuguri populare: Ouă încondeiate 03.04.2020 Structura Conțești
3 Arta broderiei: batistuța cu punct înaintea acului 23.04.2020 Structura Conțești
4 Covorul național:covoraș țesut la gherghef 04.06.2020 Structura Conțești

11. Resurse necesare:


a)umane: 40 şcolari, 3 cadre didactice, 10 părinţi;
b)de timp: martie - iunie 2020;
c)materiale: fibre de origine vegetală (bumbac, cânepă, iută), fibre artificiale ( mătasea acetat), fibre de
origine animală (lâna) și fibre sintetice, accesorii (bile, mărgele, nasturi) şi ustensile (suportul de lucru,
ace de cusut, ace cu gămălie

12. Rezultate estimate:


- realizarea unui târg cu obiecte de artă populară pe holul școlii: 40 aplice decorative, 40 ouă
încondeiate, 40 batiste brodate și 40 de covorașe;
- participarea la concursuri interșcolare cu obiecte de artă populară realizate de elevi;
- editarea unui CD/DVD cu momentele semnificative ale activităţilor desfăşurate în timpul proiectului;
- diplome;
- popularizare în mass media

13. Costuri – Bugetul estimativ al proiectului defalcate pe tipuri de cheltuieli


Activitate Materiale utilizate Cantitate Preț/unitate Total cost
a nr.
1 Sfoară de cânepă 40 4 160
Mărgele din lemn 5 13 65
2 Vopsele 5 12,5 62

3 Etamină 8 21 168
Fire bumbăcel 5 30 150
Ace 1 2 2
4 Fire lână 8 11 88
Fire bumbac 3 35 105
Total 800

Întocmit: prof. înv. primar, ALTAM AURICA