Sunteți pe pagina 1din 1

Prof.

Scutaru Doina

Numele..................................... 25.05.2016

Limba și literatura română


Evaluare sumativă
Citește cu atenție textul:

Frumoasă eşti, pădurea mea, 


Când umbra-i încă rară
Şi printre crengi adie-abia
Un vânt de primăvară.

Când de sub frunze moarte ies


În umbră viorele, 
Iar eu străbat huceagul* des
Cu gândurile mele... 

Când strălucesc sub rouă grea


Cărări de soare pline, 
Frumoasă eşti, pădurea mea. 
Şi singură ca mine...

(George Topîrceanu, Cântec)

huceag= pădure mică, tânără și deasă

Subiectul I

1. Completează harta textului.


Titlul:...............
Autorul:.........................
Tipul textului:......................
Număr strofe:.......................... a câte ..................versuri.
Anotimpul prezentat de poet:....................
Selectează din poezie o imagine artistică: vizuală.....................................
de mișcare ..............................
2. Explică semnificația versului: Când umbra-i încă rară.
3. Alcătuiește propoziții în care cuvântul mine să aibă alt înțeles decât cel din text.
4. Alcătuiește propoziții în care cuvântul iar să se scrie altfel decât în text.
5. Scrie câte un sinonim pentru: crengi, pădure, cărări.
6. Scrie câte un antonim pentru cuvintele: rară, pline, a ieși.
7. Analizează morfologic cuvintele subliniate în text.
8. Explică utilizarea cratimei în Umbra-i.

Subiectul II

Scrie din memorie o strofă dintr-o poezie învățată la școală.

Subiectul III

Realizează descrierea colegului/ colegei tale de bancă.