Sunteți pe pagina 1din 6

SCOAA GIMNAZIALA „MATEI GR”.

VLADEANU Avizat, Responsabil Comisie Metodică


Prof. OPREA FLORINA
Diriginte: NECULOIU GEORGIANA DIANA
Disciplina : Consiliere și dezvoltare personală
An școlar: 2019-2020
Nr. ore pe săpt.: 1h
Nr. total ore/ an: sem. I- 15 ore/ sem. II- 20 ore (19 + 1 Scoala Altfel)
Vizat, Director

Prof. CONSTANTINESCU IRINA

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
CONSILIERE SI DEZVOLTARE PERSONALA
CLASA A VI-A

Programa școlară pentru disciplina CONSILIERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ CLASELE a V-a, a VI– a ,a VII-a, VIII-a:

Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educației naționale nr. 3393 / 28.02.2017

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE


PLANIFICARE ANUALA
CONSILIERE SI DEZVOLTARE PERSONALA
CLASA A VI-A
DOMENII DE CONŢINUT
Semestrul 1 Semestrul 2 Anual
SI
Nr.crt Număr de ore Număr de ore Număr de ore
COMPETENTE GENERALE

Autocunoaştere şi stil de viaţă sănătos și echilibrat


1 10 10
Adoptarea atitudinilor pozitive faţă de sine şi a unui stil de
viaţă sănătos și echilibrat

Dezvoltare socio-emoţională

2 Relaţionarea armonioasă cu ceilalţi în contexte școlare și 5 3 7


extrașcolare

Managementul învățării

3 Reflectarea asupra motivației și eficacității strategiilor 8 8


pentru progres în învățare

Managementul carierei

Luarea deciziilor legate de continuarea studiilor şi carieră


4 8 8
prin valorificarea informațiilor despre sine, educație și
ocupații

TOTAL ORE 15 20(19+1 scoala altfel) 35


PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

NR.
NR. CONŢINUTURI COMPETENTE GENERALE SĂPT. ACTIVITATI DE INVATARE
ORE

AUTOCUNOAŞTERE ŞI
STIL DE VIAŢĂ
SĂNĂTOS ȘI 10 - autoanaliza calităților personale și a direcțiilor de
ECHILIBRAT dezvoltare a acestora prin fișe de lucru sau prin exerciții
S1
creative cu tema „Viața mea ca o carte - coperți,
1.
Care sunt interesele mele? capitole, titluri, conținuturi, idei principale”, „Calendar
S2
anual pentru clasa a VI-a” cu mesaje și imagini
2. Ce abilitati am? 1.1. Explorarea direcţiilor - stabilirea unor repere importante, a evenimentelor din
S3
de dezvoltare a viața personală din trecut, prezent sau viitor sub forma
Care sunt aptitudinile caracteristicilor personale unor metafore de tipul: „Călătoria”, „Linia vieții”,
S4
3. mele? 1.2. Identificarea „Râul”, „Comoara”
alternativelor de soluționare - folosirea unor carduri/imagini inspiraționale care
S5
Caracteristici pozitive a unor situaţii de stres reprezintă arhetipuri/personaje din povești clasice, citate
4. pentru asigurarea stării de pentru explorarea valorilor și credințelor proprii
Concept de sine global si bine - formularea unui plan de acțiune privind direcțiile
5 S6
scolar dezvoltării personale: „Eu peste 5/10/20 de ani”
- întâlniri cu specialişti pentru analizarea unor situații
S7
6. Schimbare si dezvoltare limită de viață și identificarea modalităților de
soluționare a acestora
S8
7. Sunt preadolescent - organizarea unor evenimente inedite avâd ca teme:
optimismul, gândirea pozitivă, sănătatea și echilibrul,
S9
SCOALA ALTFEL fericirea, starea de bine: expoziții, teatru, concursuri,
8. festivaluri
Starea de sanatate si - dezbateri privind aplicarea în viața de zi cu zi a
9. S10
prevenirea imbolnavirilor condițiilor care conduc la asigurarea stării de bine

Surse de stres si strategii


10. S11
de prevenire
11.
Alimentatia sanatoasa
DEZVOLTARE SOCIO- -realizarea de către elevi a unei expoziții, prin
EMOŢIONALĂ colectarea, în timp, a fotografiilor ce ilustrează
2.1. Exprimarea emoţiilor în 7 emoții diverse, surprinse în contexte diferite
acord cu nevoile personale - jocuri de rol/ scenete cu personaje aflate în situații ce
12. S12
Emotii diverse și cu specificul situaţiilor reflectă emoții diverse: “Prima zi de școală”,
S13
„În vizită la prietenul meu”, „Sunt răcit, nu mă simt prea
13. Controlarea emotiilor bine”, „Nu știu să rezolv o problemă”
S14
2.2. Identificarea - dezbateri despre relația dintre evenimente, gânduri,
S15
14. Exprimarea emotiilor elementelor comunicării emoții și comportamente
eficiente în medii reale și - exerciţii art-creative de realizare a portretului unei
15. Ce este comunicarea? virtuale persoane care comunică eficient, cu listarea
aspectelor care îl recomandă şi argumentarea alegerilor
facute

SEMESTRUL al II-lea

Comunicarea in mediul S16


16. real - exerciţii art-creative de realizare a portretului unei
S17 persoane care comunică eficient, cu listarea
Comunicarea in mediul aspectelor care îl recomandă şi argumentarea alegerilor
17. virtual S18 făcute
- vizionarea unor secvenţe de film/discutarea unor studii
18. Comunicare si de caz pentru identificarea strategiilor de
comportament comunicare eficientă în medii reale şi virtuale
- desene/picturi/colaje pentru ilustrarea individuală sau
în echipă a unor atitudini și valori
importante în comunicarea interpersonală eficientă
- elaborarea unui „Cod al respectului“ în comunicarea
reală/virtuală și argumentarea alegerilor
personale

3.1. Autoevaluarea S19 - realizarea unor proiecte pe teme familiare elevilor,


MANAGEMENTUL progreselor în învățare, specifice altor discipline de studiu sau
ÎNVĂȚĂRII utilizând instrumente simple 8 integrate, pentru identificarea pașilor necesari în învățare
1. de planificare și și a tehnicilor de învățare eficientă
Cum si unde invatam? monitorizare - analiza produselor diferitelor activități de învățare la
S20 alte discipline și autoevaluarea
2. Invatarea in context progresului în învățare în perioade delimitate de timp,
formale 3.2. Manifestarea interesului S21 utilizând fișe de lucru, grafice,
3. pentru a învăța de la ceilalți planificatoare
Invatarea in context non- și pentru a-i sprijini pe S22 - identificarea unor noi obiective de învățare pe baza
formale si informale ceilalți în autoevaluării progreselor înregistrate
4. învățare S23 utilizând organizatoare grafice, instrumente simple de
Planificarea invatarii planificare
S24 - planificarea pașilor pentru continuarea constituirii și
5. Invatarea eficienta revizuirii permanente a portofoliului
S25 personal de învățare
6. Experiente de invatare - analiza unor experiențe de învățare non-formală ale
S26 elevilor (în familie, între colegi sau
7.
Conditiile interne si prieteni, în comunitate) și identificarea beneficiilor
externe ale invatarii acestor experiențe pentru succesul în
8. învățare
Cum ma autoevaluez? - simularea unor situații de învățare prin asumarea unor
roluri specifice în spațiul educațional:
profesor, coleg mai mare/mai mic, părinte, inspector,
ministru al educației
- analiza unor povești de viață motivaționale pentru
identificarea factorilor și strategiilor
personale de depășire a dificultăților
- selecția produselor învățării și a altor elemente
relevante pentru activitatea de învățare a
elevilor pentru continuarea constituirii portofoliului
personal de învățare
MANAGEMENTUL S28 - inițierea unor dezbateri cu membri ai familiei sau
CARIEREI profesioniști din comunitatea locală pentru
4.1. Compararea unor trasee 8 identificarea cerințelor educaționale necesare pentru
Ocupatii si cariere educaționale din perspectiva S29 exercitarea unor ocupații: „Modele de
9. alegerii carierei viață, modele de carieră” și introducerea rezultatelor în
Trasee educationale S30 portofoliul personal de învățare
10.
- explorarea dirijată a unor surse de informații despre
11. Caracteristicile unor 4.2. Analiza unor ocupații S31 trasee educaționale, ocupații și cariere pe
ocupatii din perspectiva tema „Cum aflu ce îmi oferă un liceu/o instituție de
responsabilităților, învățământ profesional”
Calitati personale necesare condițiilor de lucru și a - desene, colaje pe tema „Drumul carierei mele” având
12. pentru anumite ocupatii consecințelor asupra stilului ca model familia sau persoane din
de viață anturajul apropiat
Criterii de alegere a unei - simularea unor interviuri în perechi despre diverse
13.
cariere ocupații, pe baza unor criterii, precum:
pregătirea profesională necesară, responsabilitățile
14. Top 10 profesii postului, condițiile și programul de lucru,
salariul aferent
15. Modele de cariera - realizarea de către elevi a unor fișe ale ocupațiilor prin
analiza unor exemple din Codul
Concluzii / evaluarea Ocupațiilor din România sau din profilele ocupaționale
16. portofoliilor S32 pe baza unor criterii, precum: conținut,
responsabilități, condiții de lucru,
S33 instrumente/echipamente de lucru, calități personale
necesare și contraindicații, satisfacția profesională,
S34 prestigiul social, cererea pe piața muncii,
educația necesară, salariul sau stilul de viață
S35 - realizarea unui proiect intitulat „Vizite în companii”,
prin parcurgerea pașilor: identificarea
companiilor/firmelor din zonă, efectuarea vizitei,
colectarea informațiilor legate de conținut,
responsabilități, condiții de lucru,
instrumente/echipamente de lucru, calități personale
necesare și contraindicații în anumite ocupații,
prezentarea experiențelor în cadrul unei
expoziții organizate de elevi și introducerea rezultatelor
în portofoliul personal de învățare
- crearea unui „Top 10 profesii/profesioniști” din
domenii diferite de activitate și introducerea
rezultatelor în portofoliul personal de învățare

S-ar putea să vă placă și