Sunteți pe pagina 1din 2

Activitate 2.4.b. Aplicare la clasă.

Jurnal reflexiv (270 min)


În lumina concluziilor dvs. de până acum, începeți aplicarea la clasă a unității de învățare
proiectate la activitatea 2.3.b. Aplicați 2 ore din UI; documentați aplicarea cu dovezi din
derularea la clasă (teme ale elevilor, fotografii ale produselor realizate etc). Scrieți max. 1
pagină de jurnal reflexiv referitor la modul în care a decurs fiecare oră. Încercați să
răspundeți la următoarele întrebări: ce am intenționat? ce am obținut? ce reacții au avut
elevii (pozitive, negative)? ce feedback am oferit elevilor? ce aș fi putut face mai bine? ce
îmi propun pentru data următoare?

Înscrieți în acest spațiu pagina de jurnal (fără imagini).

Pagina de jurnal reprezintă Tema 3 de portofoliu.

După proiectarea unităţii de învăţare „My family”, în cadrul primei ore „Family members” am urmărit
dezvoltarea următoarelor competenţe:

1.1. oferirea unei reacții non verbale adecvate, la salut/ o întrebare/ instrucțiune simplă rostită clar și rar;

2.1. reproducerea unor formule / unor mesaje simple si scurte, respectând pronunția și intonația specifice;

3.2.identificarea semnificaţiei globale a unui text simplu pe teme familiar.

Am utilizat un material audio-video https://www.youtube.com/watch?v=rYnvnf5XRk0 în care sunt prezentaţi


membrii familiei. Apoi, am realizat împreună cu elevii exerciţii de dicţie: repetarea unor cuvinte care
desemnează membrii familiei (mother/father /brother/sister; grandfather/grandmother; aunt; uncle; son/daughter;
parents; grandparents;cousin,).
Am folosit o fişă-suport „Family ties”, unde sunt prezentaţi membrii familiei, iar elevii au asociat imagini cu
termenii care desemnează membrii familiei aşa cum au fost auziţi şi văzuţi în materialul video. Elevii au notat pe
flipchart şi pe caiete cuvinte care desemnează membrii familiei.
La finalul orei, elevii au desenat arborele genealogic si au scris gradele de rudenie ale membrilor familiei lor.
În a doua oră, am urmărit dezvoltarea următoarelor competenţe:
2.1. reproducerea unor formule / unor mesaje simple si scurte, respectând pronunția și intonația specifice;

3.2. identificarea semnificaţiei globale a unui text simplu pe teme familiare;

3.3. descifrarea unor mesaje simple familiare primite de la prieteni, colegi, profesor, în situații uzuale.

Am început ora prin completarea unui text lacunar cu vocabular care desemnează membrii familiei pe baza
textului support „The British Royal family”, pag.36, manual, clasa a V-a, Editura Uniscan.
După ce au urmărit un material audio-video https://www.youtube.com/watch?v=agGQgR981AY , am realizat
împreună cu elevii exerciţii de pronunţie: propunţia cuvintelor care desemnează membrii familiei şi care sunt
însoţite de adjectiv posesiv. Apoi, elevii au rezolvat ex.2, pag.36, manual digital,
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20V-a/Limba%20moderna%20engleza/UNISCAN1/A478.pdf ,
unde au ales adjectivul posesiv corect. Răspunsurile au fost notate pe tablă şi în caiete.

Ce am intenționat?
Am intentionat să realizez o învațare prin descoperire utilizand metode active-participative, care să implice toată
clasa pentru o colaborare şi comunicare eficientă, să îi învăţ membrii familiei şi să folosească diverse cuvinte
care exprimă posesia, atât în comunicarea orală, cât şi în cea scrisă.

Ce am obţinut?
Elevii au învăţat cu uşurinţă membrii familiei. S-au implicat aproape toţi elevii în scrierea pe flipchart şi pe tablă.
De asemenea, au realizat corect arborele genealogic. Atmosfera din clasă a fost antrenantă şi captivantă.

Ce reacţii au avut elevii?


Elevii au fost foarte încântaţi de modalitatea de predare a lecţiei, de faptul că am folosit diverse resurse. Ei au
participat la toate sarcinile de lucru şi au fost interesaţi de fiecare moment din lecţii.

Ce feedback am oferit elevilor?


I-am apreciat verbal şi le-am dat emoticoane de diverse culori: roşu-pentru răspunsuri foarte bune, galben-pentru
răspunsuri bune şi albastru-pentru încercări de răspunsuri. I-am încurajat pe cei ce au obţinut emoticoane
albastre, spunându-le că s-au descurcat bine şi vor reuşi şi mai bine în activităţile viitoare.

Ce aş fi putut face mai bine?


Aş fi putut să am câteva fişe cu exerciţii pentru elevii care au terminat de rezolvat sarcinile de lucru mai repede
şi au aşteptat ca şi colegii lor să termine.

Ce îmi propun pentru data viitoare?


Îmi propun să aplic un joc în perechi, pentru ca elevii să comunice mai bine.