Sunteți pe pagina 1din 6

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MATEI GR.

VLADEANU”, CANDESTI
PROFESOR: NECULOIU GEORGIANA DIANA AVIZAT DIRECTOR:
CLASA I AVIZAT RESPONSABIL CATEDRĂ:
NIVEL: BEGINNERS
NR. ORE/SĂPT.: 1 ORĂ/SĂPT
MANUAL: ENGLISH FOR KIDS, BOOKLET

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ȘCOLAR 2019-2020
SEMESTRUL I

Nr. UNITATEA DE COMPETENȚE SPECIFICE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE Nr. OBSERVAȚII


SĂPTĂMÂNA
Crt. ÎNVĂȚARE Ore
1.1 Oferirea unei reacții adecvate la o VOCABULARY:
întrebare/instrucțiune scurtă și simplă Hello! Bye-bye! Good bye! Good
rostită clar și foarte rar, adresată cu morning, teacher! Good afternoon!
atenție de către interlocutor Good evening! Good night!
1.3 Manifestarea curiozității față de
What’s your name? My name is… I am
sesizarea semnificației globale a unor
a boy / girl. Nice to meet you! How old S1:
UNIT 1: GREETING AND filme și a unor cântece pentru copii în
1. are you? I’m … S2: 2h
INTRODUCING PEOPLE limba modernă respectivă.
2.1 Reproducerea unor cântece/poezii Songs: The Greetings Song
scurte și simple How Are You Today?
2.1 Formularea unor mesaje scurte de
prezentare personală (hobby-uri, adresa),
cu sprijin din partea interlocutorului

2. UNIT 2: MY FAMILY 1.1 Oferirea unei reacții adecvate la o VOCABULARY: Parents, father, S3 3h
întrebare/instrucțiune scurtă și simplă mother, sister, brother, grandmother, S4
rostită clar și foarte rar, adresată cu grandfather; S5
atenție de către interlocutor
1.3 Manifestarea curiozității față de
The colours: white, black, red, orange,
sesizarea semnificației globale a unor
blue, pink, green, brown, yellow
filme și a unor cântece pentru copii în
limba modernă respectivă. Practical activity: colouring and
2.1 Reproducerea unor cântece/poezii drawing activities
scurte și simple Listening activity
4.1 Participarea la proiecte de grup/la
nivelul clasei în care elaborează cu sprijin
scurte mesaje scrise
1.1 Oferirea unei reacții adecvate la o
întrebare/instrucțiune scurtă și simplă
rostită clar și foarte rar, adresată cu
atenție de către interlocutor
1.2 recunoașterea localizării elementare
(stânga, dreapta, aici, acolo) a unor
obiecte din universul imediat, în mesaje
REVISION articulate clar și rar
S6
3. 1.3 Manifestarea curiozității față de Round-up of units 1 and 2. 1h
sesizarea semnificației globale a unor
filme și a unor cântece pentru copii în
limba modernă respectivă.
2.1 Reproducerea unor cântece/poezii
scurte și simple
2.2 Formularea unor mesaje scurte de
prezentare personală (hobby-uri, adresa),
cu sprijin din partea interlocutorului
1.1 Oferirea unei reacții adecvate la o VOCABULARY: bat, witch,
întrebare/instrucțiune scurtă și simplă broomstick, ghost, pumpkin.
rostită clar și foarte rar, adresată cu
atenție de către interlocutor
1.3 Manifestarea curiozității față de Practical activity: Making Halloween
sesizarea semnificației globale a unor crafts
UNIT 3: IT’S S7
4. filme și a unor cântece pentru copii în 1h
HALLOWEEN limba modernă respectivă.
2.1 Reproducerea unor cântece/poezii
scurte și simple
4.1 Participarea la proiecte de grup/la
nivelul clasei în care elaborează cu sprijin
scurte mesaje scrise
5. UNIT 4: AT SCHOOL 1.1 Oferirea unei reacții adecvate la o VOCABULARY S9 4h
întrebare/instrucțiune scurtă și simplă 1. CLASSROOM OBJECTS: S10
rostită clar și foarte rar, adresată cu school bag, book, pen, pencil, S11
atenție de către interlocutor ruler, rubber, chair, desk S12
1.2 recunoașterea localizării elementare
2. THE NUMBERS FROM 1-
(stânga, dreapta, aici, acolo) a unor
obiecte din universul imediat, în mesaje
10.
articulate clar și rar
1.3 Manifestarea curiozității față de Instructions: Open the copybook!
sesizarea semnificației globale a unor Close the copybook!
filme și a unor cântece pentru copii în - matching activity
limba modernă respectivă. - colouring activity
2.1 Reproducerea unor cântece/poezii - Speaking activity
scurte și simple
2.2 Formularea unor mesaje scurte de
prezentare personală (hobby-uri, adresa),
cu sprijin din partea interlocutorului
1.1 Oferirea unei reacții adecvate la o
întrebare/instrucțiune scurtă și simplă 1. MY HOUSE
rostită clar și foarte rar, adresată cu VOCABULARY:
atenție de către interlocutor House, roof, door, windows
1.3 Manifestarea curiozității față de
ROOMS OF THE HOUSE:
sesizarea semnificației globale a unor
filme și a unor cântece pentru copii în
bedroom, bathroom, living room,
limba modernă respectivă. kitchen It’s Christmas
S13
2.2 Formularea unor mesaje scurte de - matching activity Time
S16
prezentare personală (hobby-uri, adresa), - colouring activity
S17:
6. UNIT 5: MY HOME cu sprijin din partea interlocutorului - speaking activity 4h
S18 S15: 18-
3.1 Manifestarea curiozității pentru
decodarea unor mesaje scrise simple și 2. MY ROOM 22.12.2018
scurte din universul imediat VOCABULARY: Merry
4.1 Participarea la proiecte de grup/la bed, table, sofa, bath, computer, Christmas!
nivelul clasei în care elaborează cu sprijin lamp, radio, T.V
scurte mesaje scrise
- matching activity
- colouring activity
- Speaking activity

1.1 Oferirea unei reacții adecvate la o


întrebare/instrucțiune scurtă și simplă
rostită clar și foarte rar, adresată cu
atenție de către interlocutor
1.2 recunoașterea localizării elementare
(stânga, dreapta, aici, acolo) a unor
obiecte din universul imediat, în mesaje
articulate clar și rar
S19
8. FINAL REVISION 1.3 Manifestarea curiozității față de Round-up of units 3-6 1h
sesizarea semnificației globale a unor
filme și a unor cântece pentru copii în
limba modernă respectivă.
2.1 Reproducerea unor cântece/poezii
scurte și simple
2.2 Formularea unor mesaje scurte de
prezentare personală (hobby-uri, adresa),
cu sprijin din partea interlocutorului
SEMESTRUL II

Nr.
Nr. UNITATEA DE
COMPETENȚE SPECIFICE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE SĂPTĂMÂNA Ore OBSERVAȚII
Crt. ÎNVĂȚARE
1.1 Oferirea unei reacții adecvate la o VOCABULARY:
întrebare/instrucțiune scurtă și simplă 1. MY FAVOURITE TOY: doll, car,
rostită clar și foarte rar, adresată cu ball, teddy bear, boat, train, kite, robot,
atenție de către interlocutor bike
1.3 Manifestarea curiozității față de
Practical activity: drawing and
sesizarea semnificației globale a unor
filme și a unor cântece pentru copii în
colouring the favourite toy.
limba modernă respectivă. 2. OPPOSITES (I): new/old, big/small, S20
9. UNIT 6: MY TOYS 2.2 Formularea unor mesaje scurte de S21 2h
prezentare personală (hobby-uri, adresa),
cu sprijin din partea interlocutorului
3.1 Manifestarea curiozității pentru
decodarea unor mesaje scrise simple și
scurte din universul imediat
4.1 Participarea la proiecte de grup/la
nivelul clasei în care elaborează cu sprijin
scurte mesaje scrise
10. UNIT 7: THE 1.1 Oferirea unei reacții adecvate la o 1. MY PETS S22 3h
ANIMALS întrebare/instrucțiune scurtă și simplă VOCABULARY: cat, dog, frog, S24
rostită clar și foarte rar, adresată cu parrot, mouse, turtle, fish, duck, horse
atenție de către interlocutor
S25
- Colouring activity
1.3 Manifestarea curiozității față de
- Matching activity
sesizarea semnificației globale a unor
filme și a unor cântece pentru copii în
- Listening activity
limba modernă respectivă.
2.1 Reproducerea unor cântece/poezii 2. FARM ANIMALS
scurte și simple VOCABULARY: duck, hen/rooster,
2.2 Formularea unor mesaje scurte de horse, cow, pig, mouse,
prezentare personală (hobby-uri, adresa),
cu sprijin din partea interlocutorului 3.WILD ANIMALS
3.1 Manifestarea curiozității pentru VOCABULARY: lion, dolphin,
decodarea unor mesaje scrise simple și
scurte din universul imediat elephant, bear, snake, tiger, giraffe,
penguin, fox, zebra
- Colouring activity
- Matching activity
- Listening activity
- Speaking activity

1.1 Oferirea unei reacții adecvate la o 1. MY FACE


întrebare/instrucțiune scurtă și simplă VOCABULARY: head, face, eyes,
rostită clar și foarte rar, adresată cu nose, ears, mouth, hair, teeth S26
atenție de către interlocutor - Colouring activity
1.3 Manifestarea curiozității față de
- Matching activity
sesizarea semnificației globale a unor
filme și a unor cântece pentru copii în
- Listening activity
limba modernă respectivă.
2.1 Reproducerea unor cântece/poezii 2. MY BODY
scurte și simple VOCABULARY: neck, arm, hand,
2.2 Formularea unor mesaje scurte de foot, finger, toes, knee, leg
UNIT 9: THE
11. prezentare personală (hobby-uri, adresa), - Colouring activity 3h
HUMAN BODY cu sprijin din partea interlocutorului S27
- Matching activity
- Listening activity

3. OPPOSITES (II)
VOCABULARY: long/short,
beautiful/ugly, tall/short, slim/fat
- Colouring activity
- Matching activity S28
- Speaking activity

12. REVISION All competences. REVIEW OF UNITS 7 AND 9 S29 1h


13. UNIT 10: FOOD AND 1.1 Oferirea unei reacții adecvate la o 1. AT THE SUPERMARKET S30 4h
DRINKS întrebare/instrucțiune scurtă și simplă VOCABULARY: apples, oranges,
rostită clar și foarte rar, adresată cu bananas, water, orange juice, milk,
atenție de către interlocutor biscuits, chocolate, ice cream
1.2 recunoașterea localizării elementare
- Colouring activity
(stânga, dreapta, aici, acolo) a unor
obiecte din universul imediat, în mesaje
- Matching activity S31
articulate clar și rar - Listening activity
1.3 Manifestarea curiozității față de - Speaking activity
sesizarea semnificației globale a unor
filme și a unor cântece pentru copii în 2.LET’S COOK!
limba modernă respectivă. VOCABULARY: sandwich, bread,
2.1 Reproducerea unor cântece/poezii cheese, salami, eggs, tomatoes S33
scurte și simple - Colouring activity
2.2 Formularea unor mesaje scurte de - Matching activity
prezentare personală (hobby-uri, adresa), - Listening activity
cu sprijin din partea interlocutorului - Speaking activity
S34
3.LET’S HVE A PARTY!
VOCABULARY: pizza, cake,
balloons, music, mask, party
GENERAL
15 All competences. Round-up of all units S35 1h
REVISION