Sunteți pe pagina 1din 14

PROIECTAREA UNITATII DE INVATARE, CLASA A II A

SEMESTRUL I

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 1

- the English 2.3Participarea la jocuri de comunicare în care reproduce sau


1. My Letters alphabet creează rime/ mesaje scurte 1 W1
2. Alice and - meeting the 2.2 Prezentarea unei persoane / unui personaj cunoscut folosind 1 W2
her friends! characters câteva detalii familiare (nume, gen, vârstă, hobby)

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 2


Lesson 1,Nice to see you
CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR EVALUARE
SPECIFICE INVATARE ORE
 Exerciţii de manual 2
1.1, 1.2 răspuns la salut ca
 A saluta/a 2.1, 2.2, formulă simplă de
răspunde la salut comunicare în
 A se prezenta societate
şi a prezenta pe  Exerciţii de
cineva repetare a formulelor
 Pronumele de salut
persona  Dialoguri de
prezentare personal
Locations,questions  Dialoguri
words: Where is simple de salut
your school? /răspuns
Where are you  Exerciţii de
from? desenare

1
 Exerciţii de Manualul S3 Observare sistematică
 A saluta/a răspuns la salut ca
răspunde la salut formulă simplă de
 Poem comunicare în
societate
The imperative,  Dialoguri
commands:Come simple de salut
here/Go there/Run.. /răspuns
 Exerciţii de
citire imagini cu
repetare

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 3


Lesson 2,Good morning, my dear friends

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR ORE EVALUARE


SPECIFICE INVATARE
1.1,1.2  Exerciţii de răspuns la Manualul 1 Observare sistematică
 A saluta/a 2.1,2.2, salut
răspunde la salut 2.3  Exersarea unor formule Flashcards
 Obiecte scolare simple de comunicare în
 Instructiuni societate
 Numeral 1-  Exerciţii de pronunţie
20 şi intonaţie
 Exerciţii de citire cu
model
 Exerciţii de repetare
după model
 Exerciţii de completare
 Exerciţii de repetare Manualul 1 Observare sistematică
 Formule de după model a unor cuvinte, Flashcards Probă orală
salut sintagme, propoziţii cu obiecte

2
 This is…  Exerciţii de citire cu colorate
 Art nehotarat model
a/an  Exerciţii de completare
 Exerciţii de citire si
ascultare

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 4


Lesson 3,Toys, toys!

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR ORE EVALUARE


SPECIFICE INVATARE
1.1,1.2  Exerciţii de pronunţie Manual 1 Observare sistematică
2.1,2.2,  Exerciţii de citire cu
 Culori 2.3 model
 Jucarii  Exerciţii de
 Look at my….! completare pe baza unui
This/these suport visual
The position of the
adjective: a red car

 Exerciţii de pronunţie 1 Observare sistematică


 What/Who?  Exerciţii de citire cu Manual
 Poem model Fişă de
 Halloween  Exerciţii de copiere, lucru-
words related de completare de spaţii; Halloween
copiere selectivă
 Exerciţii de
completare pe baza unui
suport visual

3
PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 6
Lesson 4, Happy birthday, Alice!

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR ORE EVALUARE


SPECIFICE INVATARE
1.1,1.2  Exerciţii de repetare 1 Observare
2.1,2.2, după model a unor cuvinte Manualul sistematică
 party words: 2.3, 3.1  Exerciţii de ascultare
cake, candle, sweets,  Exerciţii de
roses completare pe baza unui
 How old are support visual
you?
Can you find…?
Yes, I can/No, I can’t

 Exerciţii de repetare Manualul 1 Observare


 Do you have..?I după model a unor cuvinte, sistematică
have…. sintagme, propoziţii Probă orală
 parti ale  Exerciţii de citire cu
corpului voce tare cu model
 Exerciţii de
completare de spaţii, de
asociere

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 7


Lesson 5, In town

4
CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR ORE EVALUARE
SPECIFICE INVATARE
1.1,1.2  Exerciţii de 1 Observare
2.1,2.2, repetare după model Manualul sistematică
 Buildings in 2.3, 3.1 a unor cuvinte
town  Exerciţii de
 What’s number ascultare
1..?  Exerciţii de
completare pe baza
unui support visual

 Exerciţii de Manualul 1 Observare


 Where is…? repetare după model sistematică
 Prepositions: in, a unor cuvinte, Probă orală
on, behind, in front of sintagme, propoziţii
-Imperative mood: Go  Exerciţii de
to..!/Open the door! citire cu voce tare cu
model
 Exerciţii de
respectare a
instructiunilor

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 8


Lesson 6,We are from England

5
CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE INVATARE RESURSE NR ORE EVALUARE
SPECIFICE
1.1,1.2  Exerciţii de repetare după 1 Observare sistematică
2.1,2.2, model a unor cuvinte Manualul
 Where are you 2.3, 3.1  Exerciţii de ascultare Fise:
from?  Exerciţii de completare pe Christmas
 Adjective: baza unui support visual time!
long/short;
tall/big/small
-Christmas related
words
 Exerciţii de repetare după Manualul Observare sistematică
 Play a game:Is model a unor cuvinte, sintagme, Probă orală
this a..? Yes,it is/No, propoziţii
it isn’t!  Exerciţii de citire cu voce
 Who has? tare cu model
 Exerciţii de completare de
- Diferente intre spaţii, de asociere
imagini -Joc didactic
- Learn a short
poem

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 9


Lesson 7, My house

6
CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE INVATARE RESURSE NR ORE EVALUARE
SPECIFICE
1.1,1.2  Exerciţii de repetare după model 1 Observare
Rooms and objects in 2.1,2.2, a unor cuvinte Manualul sistematică
a house 2.3, 3.1  Exerciţii de ascultare
There is/there are- 4.1  Exerciţii de completare pe baza
interrogative, negative unui support visual
What a...!

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 10


Lesson 8, Whose clothes are these?

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE INVATARE RESURSE NR ORE EVALUARE


SPECIFICE
1.1,1.2  Exerciţii de repetare după model a 1 Observare
Obiecte vestimentare 2.1,2.2, unor cuvinte Manualul sistematică
Whose is this..? It’s 2.3, 2.4,3.1  Exerciţii de ascultare
Mike’s 4.1  Exerciţii de respectare instructiuni
Put on/Take off!

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 11


Revision( Round-up 1)

7
CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE INVATARE RESURSE NR ORE EVALUARE
SPECIFICE
Round up 3 all  Exerciţii de completare Exerciţii 1 Probă orală
de spaţii
Find the differences  Exerciţii de selectare
Have/Has Ex pag 50-57

SEMESTRUL AL DOILEA ( 15 ORE )

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 12


Lesson 9, A picnic with surprises

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE INVATARE RESURSE NR ORE EVALUARE


SPECIFICE
1.1,1.2  Exerciţii de discriminare 1 Observare sistematică
 Mancare, ustensile, 2.1,2.2,  Exerciţii de repetare după Manualul
fructe 2.3, 2.4,3.1 model a unor cuvinte,
 I have… sintagme,
 Exerciţii de citire cu voce
tare cu model

 Exerciţii de copiere Observare sistematică


 Exerciţii de potrivire a Manualul Probă orală
 There is/There imaginii cu textul
are
- Learn a poem
by heart

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 13


Lesson 10, My grandfather is cool!
8
CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE INVATARE RESURSE NR ORE EVALUARE
SPECIFICE
1.1, 1.2  Exerciţii de alegere 1 Observare sistematică
 Members of the 2.1, 2.2,  Exerciţii de completare de Manualul Probă orală
family 2.3,2.4, spaţii
3.1,4.1  Exerciţii de completare pe Flashcards
 This is../These baza unui support vizual
are…
- Descriere fizica:
black
hair,curly
hair..

 A/an….  Exerciţii de repetare după 1 Observare sistematică


 greetimg card model a ascultare/citire Manualul Probă orală
- I like cooking..  Exerciţii de citire cu voce
tare cu model
- Urari de zile  Exerciţii de completare pe
special: Happy baza unui support vizual
New Year..

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 14


Lesson 11, A town with shapes

COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR ORE EVALUARE


CONTINUTURI SPECIFICE INVATARE

9
 Figuri geometrice  Exerciţii de 1 Observare sistematică
- How many..? 1.1,1.2 citire/ascultare Manualul
 Numere pana la 2.1,2.2,  Exerciţii de repetare
100 2.3 după model a unor sintagme
- Numere pana la  Exerciţii de pronunţie şi 1 Observare sistematică
100 intonaţie Manualul
- Operatii  Exerciţii de completare
matematice de spaţii

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 15


Lesson 12,What is your job?

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE INVATARE RESURSE NR ORE EVALUARE


SPECIFICE
 Meserii 1.1,1.2  Exerciţii de discriminare 1 Observare sistematică
 Mijloace de 2.1,2.2,  Exerciţii de repetare după Manualul Probă orală
transport 2.3 model Probă scrisă
 I want to be a…  Exerciţii de identificare a
unor litere
 Execiţii de citire cu voce
tare cu model
 Where does he  Exerciţii de completare manual 1 Observare sistematică
work..? de spaţii
 Exerciţii de alegere

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 16


Lesson 13, Let’s go to the circus!

10
CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE INVATARE RESURSE NR ORE EVALUARE
SPECIFICE
 Circus word 1.1,1.2  Exerciţii de discriminare 1 Observare sistematică
related 2.1,2.2,  Exerciţii de repetare după Manualul Probă orală
 Making 2.3,3.1 model Probă scrisă
suggestions  Exerciţii de identificare a
 Let’s go to… unor litere
- What about going  Execiţii de citire cu voce
to..? tare cu model
-Means of
transportation
 Easter words  Exerciţii de completare de Manual Observare sistematică
related spaţii Fise de lucru
- Zilele  Exerciţii de alegere
saptamanii

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 17

Recapitulare
CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURS NR EVALUARE
SPECIFICE INVATARE E ORE
Revision  Exerciţii de Exerciţii 1
- Toate studiate alegere pg 32-39 Probă orală
- Round up 5  Exerciţii de
11
completare de
spaţii

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 18


Lesson 14,The king of animals

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE INVATARE RESURSE NR EVALUARE


SPECIFICE ORE
 Animale 1.1,1.2  Exerciţii de discriminare 1 Observare
salbatice 2.1,2.2,  Exerciţii de repetare după Manualul sistematică
 Have/Has 2.3, 3.1 model Probă orală
 Descriere de 4.1  Exerciţii de alegere si Probă scrisă
animale: long potrivire
tails,little ears, etc  Execiţii de citire cu voce tare
cu model
 There is/there  Exerciţii de completare de Manual Observare
are spaţii sistematică
- Guess the  Exerciţii de alegere
animals -Joc didactic

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 19


Lesson 15,Can you see me?

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
 Can you see..? 1.1,1.2  Exerciţii de 1 Observare sistematică
Yes, I can/No, I can’t! 2.1,2.2, discriminare Manualul Probă orală
- Can for ability 2.3, 3.1  Exerciţii de Probă scrisă
4.1 completare
12
 Exerciţii de
alegere si potrivire
 Execiţii de citire
cu voce tare cu model
 Ceasul  Exerciţii de Manual 1 Observare sistematică
- Free time activities completare de spaţii
 Exerciţii de
alegere

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 20


Lesson 16, We are having a great party

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
 Describe free time activities 1.1,1.2  Exerciţii de 1 Observare sistematică
Sort out rhymes and learn by heart 2.1,2.2, discriminare Manualul Probă orală
Present continuous 2.3, 3.1  Exerciţii de Probă scrisă
4.1 completare
 Exerciţii de
alegere si potrivire
 Execiţii de citire
cu voce tare cu model
PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 21

Recapitulare
CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE INVATARE RESURSE NR EVALUARE
SPECIFICE ORE

13
Revision toate  Exerciţii de alegere Exerciţii 3
- Toate studiate  Exerciţii de completare de pg 52-59 Probă orală
- Final review spaţii Proba scrisa

14