Sunteți pe pagina 1din 5

SINDICATUL LIBER ÎNVĂŢĂMÂNT DÂMBOVIŢA

TÂRGOVIŞTE, B-dul REGELE CAROL I, Nr. 62


Tel.0245 613035 FAX 0345 401415
E-mail: sind.invatamant_dambovita@yahoo.com; Web: www.sli-db.ro

Nr. 195/03.01.2022

ÎN ATENŢIA MEMBRILOR DE SINDICAT

Având în vedere refuzul Guvernului României de a aplica prevederile


Legii nr.153/2017 privind creşterea salarială de 16% , acordându-se în fapt,
începând cu 1 ianuarie 2022, doar o majorare cu 4%, vă solicităm să vă exprimați
în scris acordul/dezacordul (DA/NU) față de acțiunile de protest propuse.
Menţionăm că aceste demersuri vin pe fondul unei inflaţii de 17% înregistrate în
intervalul 2019-2021, precum şi a altor numeroase probleme cu care se confruntă
sistemul de învățământ.
Totodată, vă aducem în atenţie că, potrivit art.183 din Legea Dialogului Social,
pentru a declanşa acţiunile de protest, este necesar acordul scris a cel puțin
jumătate din numărul membrilor de sindicat!
Este momentul de a trece de la vorbe la fapte!!!

GRUPA SINDICALĂ........................................................................

Nr.crt Nume și Funcția Neîncheierea Grevă de Grevă Semnătura


prenume situației școlare avertisment generală