Sunteți pe pagina 1din 2

Instrument de evaluare scrisă

Clasa: a VII-a, L2

Competența generală: 4. Redactarea de mesaje simple în situaţii de comunicare


uzuală

Competența specifică: 4.1. Redactarea de mesaje simple și scurte

Sarcină: Tu dois rédiger le texte pour un dépliant à distribuer dans ton école pour la
fête de Noël : précise l’endroit où la fête a lieu, les organisateurs, les participants,
l’heure, la date et la durée.

Grilă de evaluare

Elevi Nota 5 Nota 7 Nota 9 Nota 10

Redactează un Redactează un Redactează un Redactează un


text simplu text simplu text simplu text simplu
pentru pliantul pentru pliantul pentru pliantul pentru pliantul
pentru serbarea pentru serbarea pentru serbarea pentru serbarea
de Crăciun a de Crăciun a de Crăciun a de Crăciun a
școlii. școlii. școlii. școlii.
Textul este Textul este Textul este Textul este
scris cu scris în general scris clar, scris clar,
dificultate, are clar, are unele coerent, are precis şi
greşeli de greşeli de foarte puţine coerent, fără
ortografie şi ortografie şi greşeli de greşeli de
precizează precizează ortografie şi ortografie şi
foarte puţine puţine detalii, precizează precizează
detalii, deşi are deşi are la toate detaliile toate detaliile
la îndemână un îndemână un din din
plan / o plan / o planul/structura planul/structura
structură structură oferit/ă de oferit/ă de
oferit/ă de oferit/ă de profesor. profesor.
profesor. profesor.

Ce am vizat?

Prin folosirea acestui instrument de evaluare am urmărit dezvoltarea capacității de


exprimare scrisă prin realizarea unui pliant cu ocazia serbării școlare de Crăciun. Am urmărit
ca elevii să poată redacta un text simplu prin care să transmită informațiile esențiale legate de
acest eveniment.

Ce rezultat am obținut?

Elevii au fost încântați de tema propusă, majoritatea descurcându-se foarte bine, au


notat toate detaliile, iar unii dintre ei au făcut mici greşeli de ortografie.
Ce decid pe mai departe, pe baza a ceea ce am aflat la evaluare?

Voi mai realiza astfel de activități. Am descoperit că sunt niște copii foarte creativi și
că adoră genul acesta de provocări.

Clasa:

Competența generală:

Competența specifică:

Sarcină:

Grilă de evaluare

Elevi Nota 5 Nota 7 Nota 9 Nota 10

S-ar putea să vă placă și