Sunteți pe pagina 1din 2

Matematica în Bucovina.

Concursul Internaţional
„Memorialul David Hrimiuc”
ediţia a XIV- a, 17 – 19 noiembrie 2017

Clasa a III-a

Barem de corectare
Subiectul I 7 p
1. Suma a două numere ab și ac este 154. Aflați cele două numere
știind că diferența numerelor ca și ba este 20. Justificați răspunsurile !
prof. înv. primar Cardasim Paraschiva

ab  ac  154  a  7 si b  c  14 ………....................……………...……….1p
ca  ba  20  c  b  2 ...........................................................................1p
 c=8 și b=6 ...... …......................................................................... 1p
ab  78 si ac  76 ...............................................................................1p

2. Află suma numerelor de trei cifre distincte abc care verifică relația
a+b+c=4

103; 130; 301; 310 ................................................................................2p

103+130+301+310=844 ......................................................................1p

Subiectul II 7 p
1. Calculați diferența dintre suma și diferența numerelor 443 și 365

443+365=808..... ..................................................................................1p
443-365=78 ........................................................................................1p
808-78=730 .........................................................................................1p

2.Comparați numerele a5a si 5b5

Pentru a<5, a5a  5b5 ...........................................................................1p


Pentru a=5 și b<5 a5a  5b5 ...................................................................1p
Pentru a=5 și b=5 a5a  5b5 ...................................................................1p
Pentru a>5 a5a  5b5 ..............................................................................1p
Subiectul III 7 p
Dacă merg la bunici cu bicicleta și mă întorc pe jos, îmi trebuie 2 ore.
Dacă merg dus-întors cu bicicleta îmi trebuie 40 minute. Cât timp îmi
trebuie să parcurg drumul dus-întors numai pe jos.
prof. înv. primar Cardasim Paraschiva

a) Cât timp îmi trebuie să merg cu bicicleta un singur drum, dus sau
întors ?
40:2 =20 minute......................................................................3p

b) În cât timp fac un singur drum pe jos ?


120-20=100 minute..................................................................2p

c) Cât timp îmi trebuie sî merg dus-întors numai pe jos ?


100+100 =200 minute =3h 20min…………………..…………….2 p

Notă: Orice altă rezolvare corectă se punctează corespunzător.

S-ar putea să vă placă și