Sunteți pe pagina 1din 12

Avizat director, prof.

Gerea Ancuţa Victoria


Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ PENTRU DISCIPLINA
LIMBA ENGLEZĂ – CLASA a VI-a A/B, L2
ANUL ŞCOLAR 2020 - 2021
Unitatea de învățământ: Şcoala Profesională Scânteia
Clasa: a VI-a A/B, L2
Nr. ore: 2 ore/săpt.
Profesor: Mihai Ştefania
Manual: Ana Magdalena Iordăchescu-Mariana Stoenescu, Ed. Litera, 2017
Planificarea a fost realizată conform OMEN nr. 3393 din 28.02 2017
Semestrul I - 17 săpt.
Semestrul al II-lea – 17 săpt. (inclusiv săpt. școala altfel)

Modulul și
unitatea de Teme și elemente de Competențe specifice Nr. Săptămâna Observații
învățare construcție a comunicării ore

Recapitulare: vocabular
REVISION membrii familiei, haine, 4 14.09-18.09
Gramatica: verbul „to be”, 21.09-25.09
„have got” la afirmativ,
negativ si interogativ
Present Simple and
Continuous Include si un test initial
Placement test

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a VI-a A/B, L2
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061
1. Welcome Vocabulary Introductions 1.1. Identificarea semnificației globale 2 28.09-02.10
module! Clothes a unui mesaj oral clar articulat in
School subjects contexte familiare
2.1.Formularea unui mesaj simplu in
Family situații uzuale, cu sprijin din partea
interlocutorului 2 06.10-09.10
Grammar To be 2.3.Descrierea simpla a unei
Have got
persoane/unui personaj
Subject
2.4.Manifestarea deschiderii pentru a
pronouns and possesive
adjectives participa la scurte interacțiuni sociale

Speaking Introducing 3.4.Manifestarea deschiderii pentru


yourself receptarea de mesaje scrise simple in
limba străină
4.1.Completarea de date
personale(nume, prenume, adresa,
vârsta, pasiuni etc)
4.2.Redactarea de mesaje simple
despre sine/despre alții
4.3.Manifestarea disponibilităților
pentru schimbul de mesaje scrise
simple
2. Module 1 Vocabulary Film types 1.1.Identificarea semnificației globale 4 12.10-16.10
On screen Tv a unui mesaj oral clar articulat in
programmes contexte familiare 19.10-23.10
2

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a VI-a A/B, L2
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061

Unit 1a – Gramma Present 1.3.Explorarea unor aspecte culturale


Film types simple simple
Question
Unit 1b – words 2.1.Formularea unui mesaj simplu in
TV programmes There situații uzuale, cu sprijin din partea
is/There are interlocutorului
Advebs of
frequency
2.4.Manifestarea deschiderii pentru a
Reading Forum
discussion: Mehmet’s participa la scurte interacțiuni sociale
Movie Blog
3.2.Identificarea unor elemente
Writing A review importante de reperare a unui
Capital letters eveniment pe un afiș (inclusiv afiș
and punctuation digital) sau pe un alt suport
3.4.Manifestarea deschiderii pentru
Listening Looking at family receptarea de mesaje scrise simple in 2 26.10-30.10
photos limba străină

Speaking Talking about 4.2.Redactarea de mesaje simple


likes and dislikes/ Talking despre sine/despre alții
about films

Culture Film awards 4.3.Manifestarea disponibilităților


pentru schimbul de mesaje scrise

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a VI-a A/B, L2
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061
simple
3. Progress Modular assessment 2 02.11–6.11
check – M 1
1.1.Identificarea semnificației globale 4 09.11-13.11
4. Module 2 Vocabulary Outdoor a unui mesaj oral clar articulat in 16.11-20.11
Outdoor survival activities contexte familiare
Feelings 1.3.Explorarea unor aspecte culturale
Unit 2a –Outdoor simple
activities Grammar Present simple 2.1.Formularea unui mesaj simplu in
Present situații uzuale, cu sprijin din partea
continuous
interlocutorului

Unit 2b – Reading Microblogging 2.3.Descrierea simpla a unei 2 23.11-27.11


Feelings and a wiki page: Adventures persoane/unui personaj
of a wild camper 2.4.Manifestarea deschiderii pentru a
participa la scurte interacțiuni sociale
Writing A blog entry 3.2.Identificarea unor elemente
Conjunctions: and, importante de reperare a unui
but, because eveniment pe un afiș(inclusiv afiș
digital) sau pe un alt suport

Listening Life with a Tribe


3.4.Manifestarea deschiderii pentru
Speaking Making receptarea de mesaje scrise simple in
plans/Before a weekend trip limba străină
4.3.Manifestarea disponibilităților
4

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a VI-a A/B, L2
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061
pentru schimbul de mesaje scrise
Culture Summer camps simple

5. Progress Modular assessment 1 27.11


check – M 2
6. Module 3 Vocabulary Life events 1.1.Identificarea semnificației globale 2 30.11-04.12
Plan the future Musical a unui mesaj oral clar articulat in
instruments contexte familiare
7. Unit 3a – 1.3.Explorarea unor aspecte culturale
Life events Grammar Present simple 2 07.12-11.12
continuous for planned 2.1.Formularea unui mesaj simplu in
Unit 3b – actions situații uzuale, cu sprijin din partea
Musical Ordinal numbers
interlocutorului
instruments
Reading An 2.4.Manifestarea deschiderii pentru a
infographic: Demographics participa la scurte interacțiuni sociale
3.2.Identificarea unor elemente
importante de reperare a unui
Writing A class survey eveniment pe un afiș(inclusiv afiș
Expressions of amount digital) sau pe un alt suport

3.4.Manifestarea deschiderii pentru


receptarea de mesaje scrise simple in 2 14.12-18.12
Listening The road to limba străină
success
4.2.Redactarea de mesaje simple

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a VI-a A/B, L2
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061
Speaking Asking for and despre sine/despre alții
giving advice/In a music shop

Culture Music in schools

8. Progress Modular assessment 1 18.12


check – M 3

Vocabulary Jobs 1.1.Identificarea semnificației globale


9. Module 4 Health a unui mesaj oral clar articulat in
Good citizens problems and first aid contexte familiare 2 11.01-15.01
1.3.Explorarea unor aspecte culturale
Grammar Countable and simple
Unit 4a –Jobs uncountable nouns 2.1.Formularea unui mesaj simplu in
situații uzuale, cu sprijin din partea
interlocutorului
Reading A blog spot: The
global water crisis 2.2.Cererea si oferirea de informații
Unit 4b –
Health problems referitoare la numere ,la preturi, la 2 18.01-22.01
and first aid exprimarea orei

2.3.Descrierea simpla a unei


Writing A description of a
persoane/unui personaj
person
too and also 2.4.Manifestarea deschiderii pentru a
participa la scurte interacțiuni sociale
Listening Mountain rescue
3.4.Manifestarea deschiderii pentru
6

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a VI-a A/B, L2
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061
receptarea de mesaje scrise simple in
Speaking Giving limba străină
opinions/Talking about jobs
4.2.Redactarea de mesaje simple
Culture The Police despre sine/despre alții

10. Progress Modular assessment 1 25.01-29.01


check – M4
SEMESTRUL AL II-LEA
1.1.Identificarea semnificației globale
11. Module 5 Vocabulary Discoveries a unui mesaj oral clar articulat in
Historical events Natural contexte familiare. 2 08.02-12.02
disasters
1.3.Explorarea unor aspecte
Unit 5a – Grammar Be: past simple culturale simple
Discoveries Past simple:
regular and irregular verbs 2.1.Formularea unui mesaj simplu
Unit 5b – in situații uzuale, cu sprijin din
Natural disasters Reading A magazine partea interlocutorului
article: Food Origins
2.3.Descrierea simpla a unei 2 15.02-19.02
Writing A biography persoane/unui personaj
Time
prepositions 2.4.Manifestarea deschiderii pentru
a participa la scurte interacțiuni
Listening Famous natural sociale

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a VI-a A/B, L2
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061
disasters
3.4.Manifestarea deschiderii pentru
Speaking Asking for receptarea de mesaje scrise simple
information/At the library in limba străină

Culture Explorers 4.2.Redactarea de mesaje simple


despre sine/despre alții
12. Module 6 Vocabulary Transport 1.1.Identificarea semnificației globale 2 22.02-26.02
Transpot and Travel a unui mesaj oral clar articulat in
travel contexte familiare

Unit 6a – Grammar Past simple- 1.2.Identificarea orei si a cantității


Sport extensive practice exprimate numeric(preturi, numere) in
cadrul unui mesaj audiat articulat clar 2 01.03-05.03
Unit 6b – Reading History essay si rar 1.3.Explorarea unor aspecte
What is it like? -On two wheels culturale
2.1.Formularea unui mesaj simplu in
Writing A story situații uzuale, cu sprijin din partea
Time interlocutorului
Connectors: first, then, in the
end 2.2.Cererea si oferirea de informații
Listening Graham Hughes referitoare la numere, la preturi, la
exprimarea orei

Speaking Asking for travel 2.4.Manifestarea deschiderii pentru a 2 08.03-12.03


information/A bus trip participa la scurte interacțiuni sociale

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a VI-a A/B, L2
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061

Culture Public transport 3.4.Manifestarea deschiderii pentru


receptarea de mesaje scrise simple in
limba străină
13. Progress Modular assessment 2 15.03-19.03
Check – M 6
14. Module 7 Vocabulary Money 1.1.Identificarea semnificației globale 4 22.03-26.03
Personal Computer a unui mesaj oral clar articulat in 29.03-02.04
possessions equipment contexte familiare

Grammar The adjective- 1.2.Identificarea orei si a cantității


Unit 7a – Comparative and superlative exprimate numeric(preturi, numere) in
Money form cadrul unui mesaj audiat articulat clar
si rar 1.3.Explorarea unor aspecte
culturale simple
The forms of the genitive – 2.1.Formularea unui mesaj simplu in
Expressing possessions situații uzuale, cu sprijin din partea
interlocutorului 2 12.04-16.04

2.2.Cererea si oferirea de informații


Unit 7b – Reading referitoare la numere, la preturi, la
Computer exprimarea orei
equipment Consumer advice leaflet: 2 19.04-23.04
How to save money 2.3.Descrierea simpla a unei
persoane/unui personaj
2.4.Manifestarea deschiderii pentru a
Writing A description
9

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a VI-a A/B, L2
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061
Adjective word participa la scurte interacțiuni sociale
order
3.2.Identificarea unor elemente
importante de reperare a unui
eveniment pe un afiș (inclusiv afiș
Listening My online swap digital) sau pe un alt suport
shop
4.2.Redactarea de mesaje simple
Speaking Buying and
selling/Going shopping despre sine/despre alții

Culture Charity shops

15. Progress Modular assessment 2 10.05-14.05


Check – M7
16. Module 8 Vocabulary Playing games 1.1.Identificarea semnificației globale
Having Fun Places to visit a unui mesaj oral clar articulat in
contexte familiare
Unit 8a – Grammar Tense
Playing games review: present simple and 1.3.Explorarea unor aspecte culturale 2 17.05-21.05
continuous, past simple simple

Unit 8b – Places to Reading A factual text 2.1.Formularea unui mesaj simplu in


visit - situații uzuale, cu sprijin din partea
Board games: from cardboard interlocutorului 2 24.05-28.05
to pixels

10

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a VI-a A/B, L2
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061
2.4.Manifestarea deschiderii pentru a
Writing An email participa la scurte interacțiuni sociale
Verb tenses

Listening End of exams 3.2.Identificarea unor elemente


importante de reperare a unui
eveniment pe un afiș(inclusiv afiș
Speaking Expressing digital) sau pe un alt suport
preferences/At a holiday
camp
3.3.Identificarea datelor cuprinse intr-
Culture Beaches in the un formular simplu (nume, prenume,
UK data nașterii, adresa)

17. Progress Modular assessment 1 31.05-04.06


Check – M8

18. Life skills Group Project – Proiect de grup 1 07.06-11.06


collaborative Choose three places and
project 3 write notes about them

19. Final Vocabulary and grammar Recapitulare finala 1 14.06-18.06


Revision 1 assessment 1

11

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a VI-a A/B, L2
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061

12

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a VI-a A/B, L2