Sunteți pe pagina 1din 41

Avizat director, prof.

Gerea Ancuţa Victoria


Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ PENTRU DISCIPLINA


LIMBA ENGLEZĂ – CLASA a III-a A/B, L1
ANUL ŞCOLAR 2020 - 2021

Unitatea de învățământ: Şcoala Profesională Scânteia


Clasa: a III-a A/B, L1
Nr. ore: 2 ore/săpt.
Profesor: Mihai Ştefania
Manual: Fairyland, UniScan, Express Publishing
Planificarea a fost realizată conform OMEN 5003/02.12.2014
Semestrul I - 17 săpt. (inclusiv săpt. de vacanță la ciclul primar)
Semestrul al II-lea – 17 săpt. (inclusiv săpt. școala altfel)

Nr. Unităţi de Conţinuturi Competenţe specifice Nr. ore Săpt. Observaţii


crt. învăţare

1. Revision  Colours 1.1 Oferirea unei reacții adecvate la o Competențe


 Numbers întrebare/instrucțiune simplă rostită clar și le specifice
 Family members foarte rar; vizate sunt
 Parts of the body 1.2 Recunoașterea pozițiilor de bază ale conform
unor obiecte din universul imediat, în 2 14.09 – programei

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a III-a 1
A/B
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061

 Clothes mesaje articulate clar și rar; 18.09 pentru clasa


 Adjectives 1.3 Manifestarea curiozității față de a II-a L1
 School objects sesizarea semnificației globale a unor OM nr.
filme și a unor cântece; 3418 /
2.1 Reproducerea unor cântece/poezii 19.03.2013
simple pentru copii;
2.2 Prezentarea unei persoane/unui
personaj cunoscut folosind căteva detalii
familiare;
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în
care reproduce sau creează rime/mesaje
scurte
2.4 Cererea și oferirea unor informații
scurte și simple referitoare la localizarea
obiectelor din universul imediat;
3.1 Manifestarea curiozității pentru
decodarea unor mesaje scrise simple și
scurte din universul imediat;

UNIT 1
 Greetings 1.1 Identificarea semnificației globale a
 Making unui mesaj oral clar articulat în contexte 1 21 – 25.09

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a III-a 2
A/B
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061

2. Hello! introductions familiare;


 Asking for and 1.3 Manifestarea disponibilității pentru
offering receptarea de mesaje orale simple;
information about 2.2 Participarea la interacțiuni în contexte
one’s name de necesitate imediată/pe teme familiare;
 Spelling 3.1 Recunoașterea semnificației unor fraze
one’s
name uzuale tipice pentru viața cotidiană;
3.3 Descifrarea unor mesaje simple
familiare;
4.2 Redactarea unui mesaj simplu către un
coleg;
 Numbers 1 to 10 1.1 Identificarea semnificației globale a
 Who and What unui mesaj oral clar articulat în contexte 1 21 – 25.09
3. The Magic  Asking for and familiare;
Forest offering 1.3 Manifestarea disponibilității pentru
information about receptarea de mesaje orale simple;
one’s age 2.1 Cererea și oferirea de informații
referitoare la numere, la prețuri, la
exprimarea orei;
2.2 Participarea la interacțiuni în contexte
de necesitate imediată/pe teme familiare;
3.1 Recunoașterea semnificației unor fraze

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a III-a 3
A/B
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061

uzuale tipice pentru viața cotidiană;


3.3 Descifrarea unor mesaje simple
familiare;
4.2 Redactarea unui mesaj simplu către un
coleg;
 Colours 1.1 Identificarea semnificației globale a
 Describing objects unui mesaj oral clar articulat în contexte 1 28.09 –
4. Colours! and people familiare; 02.10
 Requesting and 1.3 Manifestarea disponibilității pentru
providing receptarea de mesaje orale simple;
information on 2.1 Cererea și oferirea de informații
numbers and referitoare la numere, la prețuri, la
colours exprimarea orei;
2.2 Participarea la interacțiuni în contexte
de necesitate imediată/pe teme familiare;
2.3 Descrierea simplă a unei persoane/a
unui personaj;
3.2 Identificarea semnificației globale a
unui text simplu pe teme familiare;
4.2 Redactarea unui mesaj simplu către un
coleg;
UNIT 2

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a III-a 4
A/B
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061

 School objects 1.1 Identificarea semnificației globale a


 a/an + adj./noun unui mesaj oral clar articulat în contexte 1 28.09 –
5. Time for  Requesting and familiare; 02.10
school! providing 1.2 Identificarea orei și a cantității
information on exprimate numeric în cadrul unui mesaj
various objects audiat;
 This/that 1.3 Manifestarea disponibilității pentru
receptarea de mesaje orale simple;
2.1 Cererea și oferirea de informații
referitoare la numere, la prețuri, la
exprimarea orei;
2.2 Participarea la interacțiuni în contexte
de necesitate imediată/pe teme familiare;
3.1 Recunoașterea semnificației unor fraze
uzuale tipice pentru viața cotidiană;
3.2 Identificarea semnificației globale a
unui text simplu pe teme familiare;
3.3 Descifrarea unor mesaje simple
familiare;
4.2 Redactarea unui mesaj simplu către un
coleg;
 School objects 1.1 Identificarea semnificației globale a

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a III-a 5
A/B
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061

6. It’s a magic  The plural of unui mesaj oral clar articulat în contexte 1 05.10 –
pen! nouns familiare; 09.10
 Showing 1.3 Manifestarea disponibilității pentru
possession receptarea de mesaje orale simple;
2.1 Cererea și oferirea de informații
referitoare la numere, la prețuri, la
exprimarea orei;
2.2 Participarea la interacțiuni în contexte
de necesitate imediată/pe teme familiare;
3.1 Recunoașterea semnificației unor fraze
uzuale tipice pentru viața cotidiană;
3.2 Identificarea semnificației globale a
unui text simplu pe teme familiare;
3.3 Descifrarea unor mesaje simple
familiare;
4.2 Redactarea unui mesaj simplu către un
coleg;
 Verbs designating 1.1 Identificarea semnificației globale a
7. Let’s do it! activities unui mesaj oral clar articulat în contexte 1 05.10–
 The Imperative familiare; 09.10
 Listening for 1.3 Manifestarea disponibilității pentru
specific receptarea de mesaje orale simple;

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a III-a 6
A/B
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061

information 2.2 Participarea la interacțiuni în contexte


 Describing objects de necesitate imediată/pe teme familiare;
3.1 Recunoașterea semnificației unor fraze
uzuale tipice pentru viața cotidiană;
3.2 Identificarea semnificației globale a
unui text simplu pe teme familiare;
3.3 Descifrarea unor mesaje simple
familiare;
4.2 Redactarea unui mesaj simplu către un
coleg;
Troll Tales!  Listening for the 1.1 Identificarea semnificației globale a
8. Go green! gist and for unui mesaj oral clar articulat în contexte 1 12.10 –
Our World specific familiare; 16.10
Checkpoint information 1.3 Manifestarea disponibilității pentru
 The parts of a tree receptarea de mesaje orale simple;
 Requesting and 2.2 Participarea la interacțiuni în contexte
providing personal de necesitate imediată/pe teme familiare;
information 2.3 Descrierea simplă a unei persoane/a
unui personaj;
3.1 Recunoașterea semnificației unor fraze
uzuale tipice pentru viața cotidiană;
3.2 Identificarea semnificației globale a

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a III-a 7
A/B
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061

unui text simplu pe teme familiare;


3.3 Descifrarea unor mesaje simple
familiare;
4.2 Redactarea unui mesaj simplu către un
coleg;
UNIT 3
 Family members 1.1 Identificarea semnificației globale a
 Numbers 11 to 20 unui mesaj oral clar articulat în contexte 1 12.10 –
9. My family!  The present of „to familiare; 16.10
be” 1.3 Manifestarea disponibilității pentru
 Requesting and receptarea de mesaje orale simple;
providing personal 2.1 Cererea și oferirea de informații
information on referitoare la numere, la prețuri, la
names and ages exprimarea orei;
2.2 Participarea la interacțiuni în contexte
de necesitate imediată/pe teme familiare;
2.3 Descrierea simplă a unei persoane/a
unui personaj;
3.1 Recunoașterea semnificației unor fraze
uzuale tipice pentru viața cotidiană;
3.2 Identificarea semnificației globale a
unui text simplu pe teme familiare;

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a III-a 8
A/B
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061

3.3 Descifrarea unor mesaje simple


familiare;
4.1 Scrierea unei felicitări de ziua cuiva
sau pentru o sărbătoare;

10. Grandma’s  Family members 1.1 Identificarea semnificației globale a Vacanța


here!  The present of „to unui mesaj oral clar articulat în contexte 2 19.10 – ciclul
be” familiare; 23.10 primar
 Requesting and 1.3 Manifestarea disponibilității pentru (26.10-
providing personal receptarea de mesaje orale simple; 30.10)
information 2.1 Cererea și oferirea de informații
 Short answers referitoare la numere, la prețuri, la
 Adjectives exprimarea orei;
expressing states 2.2 Participarea la interacțiuni în contexte
de necesitate imediată/pe teme familiare;
2.3 Descrierea simplă a unei persoane/a
unui personaj;
3.1 Recunoașterea semnificației unor fraze
uzuale tipice pentru viața cotidiană;
3.2 Identificarea semnificației globale a
unui text simplu pe teme familiare;
3.3 Descifrarea unor mesaje simple

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a III-a 9
A/B
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061

familiare;
4.2 Redactarea unui mesaj simplu către un
coleg;
 Jobs 1.1 Identificarea semnificației globale a
11. It’s my job!  Requesting and unui mesaj oral clar articulat în contexte 1 02.11 –
providing personal familiare; 06.11
information 1.3 Manifestarea disponibilității pentru
 Family trees receptarea de mesaje orale simple;
 Listening for 2.1 Cererea și oferirea de informații
specific referitoare la numere, la prețuri, la
information exprimarea orei;
2.2 Participarea la interacțiuni în contexte
de necesitate imediată/pe teme familiare;
2.3 Descrierea simplă a unei persoane/a
unui personaj;
3.1 Recunoașterea semnificației unor fraze
uzuale tipice pentru viața cotidiană;
3.2 Identificarea semnificației globale a
unui text simplu pe teme familiare;
3.3 Descifrarea unor mesaje simple
familiare;
4.1 Scrierea unei felicitări de ziua cuiva

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a III-a 10
A/B
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061

sau pentru o sărbătoare;


4.2 Redactarea unui mesaj simplu către un
coleg;
UNIT 4
 Toys 1.1 Identificarea semnificației globale a
12. At the  This/that; unui mesaj oral clar articulat în contexte 1 02.11 –
toyshop! these/those familiare; 06.11
 Adjectives 1.3 Manifestarea disponibilității pentru
describing objects receptarea de mesaje orale simple;
 Asking for and 2.1 Cererea și oferirea de informații
giving opinions referitoare la numere, la prețuri, la
exprimarea orei;
2.2 Participarea la interacțiuni în contexte
de necesitate imediată/pe teme familiare;
2.3 Descrierea simplă a unei persoane/a
unui personaj;
3.1 Recunoașterea semnificației unor fraze
uzuale tipice pentru viața cotidiană;
3.2 Identificarea semnificației globale a
unui text simplu pe teme familiare;
3.3 Descifrarea unor mesaje simple
familiare;

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a III-a 11
A/B
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061

4.2 Redactarea unui mesaj simplu către un


coleg;
 Means of transport 1.1 Identificarea semnificației globale a
13. Open it and  The plural of unui mesaj oral clar articulat în contexte 2 09.11 –
see! nouns familiare; 13.11
 Describing objects 1.2 Identificarea orei și a cantității
 Adjectives exprimate numeric în cadrul unui mesaj
audiat;
1.3 Manifestarea disponibilității pentru
receptarea de mesaje orale simple;
2.1 Cererea și oferirea de informații
referitoare la numere, la prețuri, la
exprimarea orei;
2.2 Participarea la interacțiuni în contexte
de necesitate imediată/pe teme familiare;
3.1 Recunoașterea semnificației unor fraze
uzuale tipice pentru viața cotidiană;
3.2 Identificarea semnificației globale a
unui text simplu pe teme familiare;
3.3 Descifrarea unor mesaje simple
familiare;
4.2 Redactarea unui mesaj simplu către un

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a III-a 12
A/B
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061

coleg;
 Vocabulary related 1.1 Identificarea semnificației globale a
to birthdays unui mesaj oral clar articulat în contexte 1 16.11 –
 Writing a birthday familiare; 20.11
14. Happy card 1.2 Identificarea orei și a cantității
Birthday!  Listening for exprimate numeric în cadrul unui mesaj
specific audiat;
information 1.3 Manifestarea disponibilității pentru
 Requesting and receptarea de mesaje orale simple;
providing personal 2.1 Cererea și oferirea de informații
information referitoare la numere, la prețuri, la
exprimarea orei;
2.2 Participarea la interacțiuni în contexte
de necesitate imediată/pe teme familiare;
3.1 Recunoașterea semnificației unor fraze
uzuale tipice pentru viața cotidiană;
3.2 Identificarea semnificației globale a
unui text simplu pe teme familiare;
3.3 Descifrarea unor mesaje simple
familiare;
4.1 Scrierea unei felicitări de ziua cuiva
sau pentru o sărbătoare;

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a III-a 13
A/B
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061

Troll Tales!  Listening for the 1.1 Identificarea semnificației globale a


15. Go green! gist and for unui mesaj oral clar articulat în contexte 1 16.11 –
Our World specific familiare; 20.11
Checkpoint information 1.3 Manifestarea disponibilității pentru
 Vocabulary related receptarea de mesaje orale simple;
to recycling 2.1 Cererea și oferirea de informații
 Requesting and referitoare la numere, la prețuri, la
providing personal exprimarea orei;
information 2.2 Participarea la interacțiuni în contexte
de necesitate imediată/pe teme familiare;
3.1 Recunoașterea semnificației unor fraze
uzuale tipice pentru viața cotidiană;
3.2 Identificarea semnificației globale a
unui text simplu pe teme familiare;
3.3 Descifrarea unor mesaje simple
familiare;
4.2 Redactarea unui mesaj simplu către un
coleg;
UNIT 5
 The rooms in a 1.1 Identificarea semnificației globale a
house unui mesaj oral clar articulat în contexte
Hide!  Pieces of furniture familiare;

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a III-a 14
A/B
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061

16.  Objects in the 1.3 Manifestarea disponibilității pentru 2 23.11 –


house receptarea de mesaje orale simple; 27.11
 Possessive 2.1 Cererea și oferirea de informații
adjectives referitoare la numere, la prețuri, la
 Expressing exprimarea orei;
possession 2.2 Participarea la interacțiuni în contexte
de necesitate imediată/pe teme familiare;
3.1 Recunoașterea semnificației unor fraze
uzuale tipice pentru viața cotidiană;
3.2 Identificarea semnificației globale a
unui text simplu pe teme familiare;
3.3 Descifrarea unor mesaje simple
familiare;
4.2 Redactarea unui mesaj simplu către un
coleg;
 Pieces of furniture 1.1 Identificarea semnificației globale a 02.12-
17. Come out!  Prepositions of unui mesaj oral clar articulat în contexte 1 04.12
place familiare;
 Expressing 1.3 Manifestarea disponibilității pentru
location receptarea de mesaje orale simple;
2.2 Participarea la interacțiuni în contexte
de necesitate imediată/pe teme familiare;

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a III-a 15
A/B
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061

3.1 Recunoașterea semnificației unor fraze


uzuale tipice pentru viața cotidiană;
3.2 Identificarea semnificației globale a
unui text simplu pe teme familiare;
3.3 Descifrarea unor mesaje simple
familiare;
4.2 Redactarea unui mesaj simplu către un
coleg;
 Pieces of furniture 1.1 Identificarea semnificației globale a
18. Where’s  Requesting and unui mesaj oral clar articulat în contexte 1 02.12-
Alvin? providing familiare; 04.12
information on 1.3 Manifestarea disponibilității pentru
location receptarea de mesaje orale simple;
 Describing a room 2.2 Participarea la interacțiuni în contexte
and the objects in de necesitate imediată/pe teme familiare;
a room 2.3 Descrierea simplă a unei persoane/a
unui personaj;
3.1 Recunoașterea semnificației unor fraze
uzuale tipice pentru viața cotidiană;
3.2 Identificarea semnificației globale a
unui text simplu pe teme familiare;
4.2 Redactarea unui mesaj simplu către un

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a III-a 16
A/B
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061

coleg;
UNIT 6
 The rooms in a 1.1 Identificarea semnificației globale a
house unui mesaj oral clar articulat în contexte 1 07.12 –
19. In the old  There is/There arefamiliare; 11.12
house!  The plural of 1.2 Identificarea orei și a cantității
nouns exprimate numeric în cadrul unui mesaj
 Describing a room audiat;
 Expressing 1.3 Manifestarea disponibilității pentru
location receptarea de mesaje orale simple;
2.1 Cererea și oferirea de informații
referitoare la numere, la prețuri, la
exprimarea orei;
2.2 Participarea la interacțiuni în contexte
de necesitate imediată/pe teme familiare;
3.1 Recunoașterea semnificației unor fraze
uzuale tipice pentru viața cotidiană;
3.2 Identificarea semnificației globale a
unui text simplu pe teme familiare;
3.3 Descifrarea unor mesaje simple
familiare;
 Various household 1.1 Identificarea semnificației globale a

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a III-a 17
A/B
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061

objects unui mesaj oral clar articulat în contexte 1 07.12 –


20. Where’s  Requesting and familiare; 11.12
Missy? providing 1.3 Manifestarea disponibilității pentru
information on receptarea de mesaje orale simple;
location 2.2 Participarea la interacțiuni în contexte
 Describing a room de necesitate imediată/pe teme familiare;
and the objects in 3.1 Recunoașterea semnificației unor fraze
a room uzuale tipice pentru viața cotidiană;
 Is there ...?/ Are 3.2 Identificarea semnificației globale a
there ...? unui text simplu pe teme familiare;
3.3 Descifrarea unor mesaje simple
familiare;
4.2 Redactarea unui mesaj simplu către un
coleg;
 Various household 1.1 Identificarea semnificației globale a
objects unui mesaj oral clar articulat în contexte 1 14.12–
21. Welcome!  Describing objects familiare; 18.12
 Describing one’s 1.3 Manifestarea disponibilității pentru
house receptarea de mesaje orale simple;
 Listening for 2.1 Cererea și oferirea de informații
specific referitoare la numere, la prețuri, la
information exprimarea orei;

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a III-a 18
A/B
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061

2.2 Participarea la interacțiuni în contexte


de necesitate imediată/pe teme familiare;;
3.1 Recunoașterea semnificației unor fraze
uzuale tipice pentru viața cotidiană;
3.2 Identificarea semnificației globale a
unui text simplu pe teme familiare;
3.3 Descifrarea unor mesaje simple
familiare;
4.2 Redactarea unui mesaj simplu către un
coleg;
Merry  Vocabulary 1.1 Identificarea semnificației globale a
22. Christmas! associated with unui mesaj oral clar articulat în contexte 1 14.12 –
Happy New Christmas and familiare; 18.12
Year! New Year 1.3 Manifestarea disponibilității pentru
 Listening for the receptarea de mesaje orale simple;
gist and for 2.2 Participarea la interacțiuni în contexte
specific de necesitate imediată/pe teme familiare;
information 2.3 Descrierea simplă a unei persoane/a
 Songs, carols, unui personaj;
poems 3.1 Recunoașterea semnificației unor fraze
uzuale tipice pentru viața cotidiană;
3.2 Identificarea semnificației globale a

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a III-a 19
A/B
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061

unui text simplu pe teme familiare;


3.3 Descifrarea unor mesaje simple
familiare;
4.1 Scrierea unei felicitări de ziua cuiva
sau pentru o sărbătoare;
Troll Tales!  Listening for the 1.1 Identificarea semnificației globale a
23. Go green! gist and for unui mesaj oral clar articulat în contexte 1 11.01 –
Our World specific familiare; 15.01
Checkpoint information 1.2 Identificarea orei și a cantității
 Insects exprimate numeric în cadrul unui mesaj
 Requesting and audiat articulat clar și rar;
providing 1.3 Manifestarea disponibilității pentru
information on receptarea de mesaje orale simple;
location 2.1 Cererea și oferirea de informații
 Providing personal referitoare la numere, la prețuri, la
information exprimarea orei;
2.2 Participarea la interacțiuni în contexte
de necesitate imediată/pe teme familiare;
3.1 Recunoașterea semnificației unor fraze
uzuale tipice pentru viața cotidiană;
3.2 Identificarea semnificației globale a
unui text simplu pe teme familiare;

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a III-a 20
A/B
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061

3.3 Descifrarea unor mesaje simple


familiare;
4.2 Redactarea unui mesaj simplu către un
coleg;
UNIT 7
 Parts of the body 1.1 Identificarea semnificației globale a
24. It’s so cute!  Have got / has got unui mesaj oral clar articulat în contexte 1 11.01 –
(the affirmative) familiare; 15.01
 Requesting and 1.2 Identificarea orei și a cantității
providing exprimate numeric în cadrul unui mesaj
information on audiat;
physical features 1.3 Manifestarea disponibilității pentru
receptarea de mesaje orale simple;
2.1 Cererea și oferirea de informații
referitoare la numere, la prețuri, la
exprimarea orei;
2.2 Participarea la interacțiuni în contexte
de necesitate imediată/pe teme familiare;
2.3 Descrierea simplă a unei persoane/a
unui personaj;
3.1 Recunoașterea semnificației unor fraze
uzuale tipice pentru viața cotidiană;

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a III-a 21
A/B
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061

3.2 Identificarea semnificației globale a


unui text simplu pe teme familiare;
3.3 Descifrarea unor mesaje simple
familiare;
4.2 Redactarea unui mesaj simplu către un
coleg;
 Parts of the body 1.1 Identificarea semnificației globale a
25. We’re all  Have got / has got unui mesaj oral clar articulat în contexte 1 18.01 –
wet! (the negative and familiare; 22.01
the interrogative) 1.2 Identificarea orei și a cantității
 Requesting and exprimate numeric în cadrul unui mesaj
providing audiat articulat clar și rar;
information on 1.3 Manifestarea disponibilității pentru
physical features receptarea de mesaje orale simple;
 The plural of 2.1 Cererea și oferirea de informații
nouns referitoare la numere, la prețuri, la
exprimarea orei;
2.2 Participarea la interacțiuni în contexte
de necesitate imediată/pe teme familiare;
2.3 Descrierea simplă a unei persoane/a
unui personaj;
3.1 Recunoașterea semnificației unor fraze

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a III-a 22
A/B
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061

uzuale tipice pentru viața cotidiană;


3.2 Identificarea semnificației globale a
unui text simplu pe teme familiare;
3.3 Descifrarea unor mesaje simple
familiare;
4.2 Redactarea unui mesaj simplu către un
coleg;
 Listening for 1.1 Identificarea semnificației globale a
26. I’m so sweet! specific unui mesaj oral clar articulat în contexte 1 18.01 –
information familiare; 22.01
 Adjectives 1.2 Identificarea orei și a cantității
 Describing people exprimate numeric în cadrul unui mesaj
 Writing a short audiat;
description of 1.3 Manifestarea disponibilității pentru
one’s favourite receptarea de mesaje orale simple;
hero/heroine 2.1 Cererea și oferirea de informații
referitoare la numere, la prețuri, la
exprimarea orei;
2.2 Participarea la interacțiuni în contexte
de necesitate imediată/pe teme familiare;
2.3 Descrierea simplă a unei persoane/a
unui personaj;

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a III-a 23
A/B
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061

3.1 Recunoașterea semnificației unor fraze


uzuale tipice pentru viața cotidiană;
3.2 Identificarea semnificației globale a
unui text simplu pe teme familiare;
3.3 Descifrarea unor mesaje simple
familiare;
4.1 Scrierea unei felicitări de ziua cuiva
sau pentru o sărbătoare;
4.2 Redactarea unui mesaj simplu către un
coleg;
27. Final Everything studied so far Everything studied so far 2 25.01 –
Revision 1 29.01

SEMESTRUL II

UNIT 8
 Leisure activities 1.1 Identificarea semnificației globale a
 The modal verb unui mesaj oral clar articulat în contexte
1. Talent ”can” familiare; 2 08.02
Show!  Requesting and 1.3 Manifestarea disponibilității pentru -12.02
providing receptarea de mesaje orale simple;
information on 2.1 Cererea și oferirea de informații

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a III-a 24
A/B
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061

abilities referitoare la numere, la prețuri, la


exprimarea orei;
2.2 Participarea la interacțiuni în contexte
de necesitate imediată/pe teme familiare;
3.1 Recunoașterea semnificației unor fraze
uzuale tipice pentru viața cotidiană;
3.2 Identificarea semnificației globale a
unui text simplu pe teme familiare;
3.3 Descifrarea unor mesaje simple
familiare;
4.2 Redactarea unui mesaj simplu către un
coleg;
 Listening for 1.1 Identificarea semnificației globale a
2. Abracadabr specific unui mesaj oral clar articulat în contexte 2 15.02
a! information familiare; -19.02
 The modal verb 1.3 Manifestarea disponibilității pentru
”can” receptarea de mesaje orale simple;
 Requesting and 2.1 Cererea și oferirea de informații
providing referitoare la numere, la prețuri, la
information on exprimarea orei;
abilities 2.2 Participarea la interacțiuni în contexte
 Vocabulary related de necesitate imediată/pe teme familiare;

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a III-a 25
A/B
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061

to leisure activities 2.3 Descrierea simplă a unei persoane/a


unui personaj;
3.1 Recunoașterea semnificației unor fraze
uzuale tipice pentru viața cotidiană;
3.2 Identificarea semnificației globale a
unui text simplu pe teme familiare;
3.3 Descifrarea unor mesaje simple
familiare;
4.2 Redactarea unui mesaj simplu către un
coleg;
 Vocabulary related 1.1 Identificarea semnificației globale a
3. Watch me to leisure activities unui mesaj oral clar articulat în contexte 22.02
go!  Requesting and familiare; 1 -26.02
providing 1.3 Manifestarea disponibilității pentru
information on receptarea de mesaje orale simple;
abilities 2.1 Cererea și oferirea de informații
 Listening for referitoare la numere, la prețuri, la
specific exprimarea orei;
information 2.2 Participarea la interacțiuni în contexte
de necesitate imediată/pe teme familiare;
2.3 Descrierea simplă a unei persoane/a
unui personaj;

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a III-a 26
A/B
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061

3.1 Recunoașterea semnificației unor fraze


uzuale tipice pentru viața cotidiană;
3.2 Identificarea semnificației globale a
unui text simplu pe teme familiare;
3.3 Descifrarea unor mesaje simple
familiare;
4.2 Redactarea unui mesaj simplu către un
coleg;
Troll Tales!  Listening for the 1.1 Identificarea semnificației globale a
4. Go green! gist and for unui mesaj oral clar articulat în contexte
Our World specific familiare; 1 22.02-
Checkpoint information 1.2 Identificarea orei și a cantității 26.02
 The five senses exprimate numeric în cadrul unui mesaj
 Requesting and audiat;
providing personal 1.3 Manifestarea disponibilității pentru
information receptarea de mesaje orale simple;
2.1 Cererea și oferirea de informații
referitoare la numere, la prețuri, la
exprimarea orei;
2.2 Participarea la interacțiuni în contexte
de necesitate imediată/pe teme familiare;
2.3 Descrierea simplă a unei persoane/a

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a III-a 27
A/B
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061

unui personaj;
3.1 Recunoașterea semnificației unor fraze
uzuale tipice pentru viața cotidiană;
3.2 Identificarea semnificației globale a
unui text simplu pe teme familiare;
3.3 Descifrarea unor mesaje simple
familiare;
4.2 Redactarea unui mesaj simplu către un
coleg;
UNIT 9
 Clothes 1.1 Identificarea semnificației globale a
 Present Tense unui mesaj oral clar articulat în contexte
5. My new Continuous for familiare; 01.03
clothes! current activities 1.2 Identificarea orei și a cantității 2 -05.03
 Describing what exprimate numeric în cadrul unui mesaj
someone is audiat articulat clar și rar;
wearing 1.3 Manifestarea disponibilității pentru
 Colours receptarea de mesaje orale simple;
 Requesting and 2.1 Cererea și oferirea de informații
providing referitoare la numere, la prețuri, la
information on exprimarea orei;
someone’s clothes 2.2 Participarea la interacțiuni în contexte

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a III-a 28
A/B
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061

de necesitate imediată/pe teme familiare;


2.3 Descrierea simplă a unei persoane/a
unui personaj;
3.1 Recunoașterea semnificației unor fraze
uzuale tipice pentru viața cotidiană;
3.2 Identificarea semnificației globale a
unui text simplu pe teme familiare;
3.3 Descifrarea unor mesaje simple
familiare;
4.2 Redactarea unui mesaj simplu către un
coleg;

 Adjectives related 1.1 Identificarea semnificației globale a


6. A lovely day! to the weather unui mesaj oral clar articulat în contexte 2 08.03
 Describing the familiare; -12.03
weather 1.3 Manifestarea disponibilității pentru
 Requesting and receptarea de mesaje orale simple;
providing 2.2 Participarea la interacțiuni în contexte
information on the de necesitate imediată/pe teme familiare;
weather 3.1 Recunoașterea semnificației unor fraze
uzuale tipice pentru viața cotidiană;
3.2 Identificarea semnificației globale a

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a III-a 29
A/B
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061

unui text simplu pe teme familiare;


3.3 Descifrarea unor mesaje simple
familiare;
4.2 Redactarea unui mesaj simplu către un
coleg;
 Listening for 1.1 Identificarea semnificației globale a
7. Who’s specific unui mesaj oral clar articulat în contexte
wearing...? information familiare; 2 15.03
 Vocabulary related 1.3 Manifestarea disponibilității pentru -19.03
to clothes receptarea de mesaje orale simple;
 Writing a short 2.2 Participarea la interacțiuni în contexte
description of de necesitate imediată/pe teme familiare;
one’s clothes 2.3 Descrierea simplă a unei persoane/a
unui personaj;
3.1 Recunoașterea semnificației unor fraze
uzuale tipice pentru viața cotidiană;
3.2 Identificarea semnificației globale a
unui text simplu pe teme familiare;
3.3 Descifrarea unor mesaje simple
familiare;
4.2 Redactarea unui mesaj simplu către un
coleg;

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a III-a 30
A/B
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061

UNIT 10
 Wild animals 1.1 Identificarea semnificației globale a
8. At the  unui mesaj oral clar articulat în contexte 2
Everyday activities 22.03
animal park!  Present Tensefamiliare; -26.03
Continuous 1.3 Manifestarea disponibilității pentru
(questions) receptarea de mesaje orale simple;
2.2 Participarea la interacțiuni în contexte
de necesitate imediată/pe teme familiare;
3.1 Recunoașterea semnificației unor fraze
uzuale tipice pentru viața cotidiană;
3.2 Identificarea semnificației globale a
unui text simplu pe teme familiare;
3.3 Descifrarea unor mesaje simple
familiare;
4.2 Redactarea unui mesaj simplu către un
coleg;
 Wild animals 1.1 Identificarea semnificației globale a
 Comparing unui mesaj oral clar articulat în contexte
9. Wild things! pictures familiare; 2 29.03
 Requesting and 1.2 Identificarea orei și a cantității -02.04
providing exprimate numeric în cadrul unui mesaj
information on audiat;

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a III-a 31
A/B
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061

someone’s current 1.3 Manifestarea disponibilității pentru


activities receptarea de mesaje orale simple;
2.1 Cererea și oferirea de informații
referitoare la numere, la prețuri, la
exprimarea orei;
2.2 Participarea la interacțiuni în contexte
de necesitate imediată/pe teme familiare;
2.3 Descrierea simplă a unei persoane/a
unui personaj;
3.1 Recunoașterea semnificației unor fraze
uzuale tipice pentru viața cotidiană;
3.2 Identificarea semnificației globale a
unui text simplu pe teme familiare;
3.3 Descifrarea unor mesaje simple
familiare;
 Listening for 1.1 Identificarea semnificației globale a
10. Two funny specific unui mesaj oral clar articulat în contexte
rabbits! information familiare; 2 12.04 S10 -
 Domestic animals 1.3 Manifestarea disponibilității pentru -16.04 Săptămâna
 Describing receptarea de mesaje orale simple; școala
animals 2.2 Participarea la interacțiuni în contexte altfel: - „Să
 Describing de necesitate imediată/pe teme familiare; ştii mai

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a III-a 32
A/B
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061

activities 2.3 Descrierea simplă a unei persoane/a multe, să fii


unui personaj; mai bun"-
3.1 Recunoașterea semnificației unor fraze 19.04 –
uzuale tipice pentru viața cotidiană; 23.04
3.2 Identificarea semnificației globale a
unui text simplu pe teme familiare;
3.3 Descifrarea unor mesaje simple
familiare;
4.2 Redactarea unui mesaj simplu către un
coleg;
 Vocabulary related 1.1 Identificarea semnificației globale a
11. Happy to Easter unui mesaj oral clar articulat în contexte 1 26.04
Easter!  Songs and poems familiare; -30.04
1.3 Manifestarea disponibilității pentru
receptarea de mesaje orale simple;
2.2 Participarea la interacțiuni în contexte
de necesitate imediată/pe teme familiare;
3.1 Recunoașterea semnificației unor fraze
uzuale tipice pentru viața cotidiană;
3.2 Identificarea semnificației globale a
unui text simplu pe teme familiare;
3.3 Descifrarea unor mesaje simple

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a III-a 33
A/B
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061

familiare;
4.1 Scrierea unei felicitări de ziua cuiva
sau pentru o sărbătoare;
Troll Tales!  Listening for 1.1 Identificarea semnificației globale a
12. Go green! specific unui mesaj oral clar articulat în contexte
Our World information familiare; 1 26.04
Checkpoint  Vocabulary related 1.2 Identificarea orei și a cantității -30.04
to farms exprimate numeric în cadrul unui mesaj
 Describing audiat;
pictures 1.3 Manifestarea disponibilității pentru
receptarea de mesaje orale simple;
2.1 Cererea și oferirea de informații
referitoare la numere, la prețuri, la
exprimarea orei;
2.2 Participarea la interacțiuni în contexte
de necesitate imediată/pe teme familiare;
2.3 Descrierea simplă a unei persoane/a
unui personaj;
3.1 Recunoașterea semnificației unor fraze
uzuale tipice pentru viața cotidiană;
3.2 Identificarea semnificației globale a
unui text simplu pe teme familiare;

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a III-a 34
A/B
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061

3.3 Descifrarea unor mesaje simple


familiare;
UNIT 11
 Expressing time 1.1 Identificarea semnificației globale a
 The meals of the unui mesaj oral clar articulat în contexte 10.05
13. Lunchtime! day familiare; 2 -14.05
 Food 1.2 Identificarea orei și a cantității
 Expressing food exprimate numeric în cadrul unui mesaj
preferences audiat;
 Requesting and 1.3 Manifestarea disponibilității pentru
providing receptarea de mesaje orale simple;
information on 2.1 Cererea și oferirea de informații
food preferences referitoare la numere, la prețuri, la
exprimarea orei;
2.2 Participarea la interacțiuni în contexte
de necesitate imediată/pe teme familiare;
3.1 Recunoașterea semnificației unor fraze
uzuale tipice pentru viața cotidiană;
3.2 Identificarea semnificației globale a
unui text simplu pe teme familiare;
3.3 Descifrarea unor mesaje simple
familiare;

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a III-a 35
A/B
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061

4.2 Redactarea unui mesaj simplu către un


coleg;
 Food 1.1 Identificarea semnificației globale a
 a/an unui mesaj oral clar articulat în contexte
14. Fairy cakes!  some/any familiare;
 There is/There are 1.2 Identificarea orei și a cantității 2 17.05
 Expressing exprimate numeric în cadrul unui mesaj -21.05
existence and audiat;
location 1.3 Manifestarea disponibilității pentru
 Requesting and receptarea de mesaje orale simple;
2.1 Cererea și oferirea de informații
providing
information on referitoare la numere, la prețuri, la
exprimarea orei;
location
2.2 Participarea la interacțiuni în contexte
de necesitate imediată/pe teme familiare;
2.3 Descrierea simplă a unei persoane/a
unui personaj;
3.1 Recunoașterea semnificației unor fraze
uzuale tipice pentru viața cotidiană;
3.2 Identificarea semnificației globale a
unui text simplu pe teme familiare;
3.3 Descifrarea unor mesaje simple

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a III-a 36
A/B
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061

familiare;
4.2 Redactarea unui mesaj simplu către un
coleg;

 Listening for 1.1 Identificarea semnificației globale a


specific unui mesaj oral clar articulat în contexte
information familiare; 2 24.05
Listen to my  Food 1.2 Identificarea orei și a cantității -28.05
15. tummy!  Expressing food exprimate numeric în cadrul unui mesaj
preferences audiat;
 Writing sentences 1.3 Manifestarea disponibilității pentru
about one’s food receptarea de mesaje orale simple;
preferences 2.1 Cererea și oferirea de informații
referitoare la numere, la prețuri, la
exprimarea orei;
2.2 Participarea la interacțiuni în contexte
de necesitate imediată/pe teme familiare;
3.1 Recunoașterea semnificației unor fraze
uzuale tipice pentru viața cotidiană;
3.2 Identificarea semnificației globale a
unui text simplu pe teme familiare;
3.3 Descifrarea unor mesaje simple

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a III-a 37
A/B
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061

familiare;
4.2 Redactarea unui mesaj simplu către un
coleg;
UNIT 12
 Everyday activities1.1 Identificarea semnificației globale a
16. Alvin’s day!  Present Tense unui mesaj oral clar articulat în contexte 1 31.05-
Simple used for familiare; 04.06
expressing 1.3 Manifestarea disponibilității pentru
routines receptarea de mesaje orale simple;
 The parts of the 2.1 Cererea și oferirea de informații
day referitoare la numere, la prețuri, la
exprimarea orei;
2.2 Participarea la interacțiuni în contexte
de necesitate imediată/pe teme familiare;
3.1 Recunoașterea semnificației unor fraze
uzuale tipice pentru viața cotidiană;
3.2 Identificarea semnificației globale a
unui text simplu pe teme familiare;
3.3 Descifrarea unor mesaje simple
familiare;
 The four seasons 1.1 Identificarea semnificației globale a
17. Environmen  Present Tense unui mesaj oral clar articulat în contexte 1 31.05-

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a III-a 38
A/B
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061

t day! Simple familiare; 04.06


 Requesting 1.3 Manifestarea disponibilității pentru
and
providing receptarea de mesaje orale simple;
2.1 Cererea și oferirea de informații
information on the
weather and one’sreferitoare la numere, la prețuri, la
favourite season exprimarea orei;
2.2 Participarea la interacțiuni în contexte
de necesitate imediată/pe teme familiare;
3.1 Recunoașterea semnificației unor fraze
uzuale tipice pentru viața cotidiană;
3.2 Identificarea semnificației globale a
unui text simplu pe teme familiare;
3.3 Descifrarea unor mesaje simple
familiare;
4.2 Redactarea unui mesaj simplu către un
coleg;
 The days of the 1.1 Identificarea semnificației globale a
week unui mesaj oral clar articulat în contexte
18. Another  Listening for familiare; 1 07.06
lovely day! specific 1.2 Identificarea orei și a cantității -11.06
information exprimate numeric în cadrul unui mesaj
 Requesting and audiat;

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a III-a 39
A/B
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061

providing 1.3 Manifestarea disponibilității pentru


information on receptarea de mesaje orale simple;
one’s favourite 2.1 Cererea și oferirea de informații
day of the week referitoare la numere, la prețuri, la
 Requesting and exprimarea orei;
providing 2.2 Participarea la interacțiuni în contexte
information on de necesitate imediată/pe teme familiare;
personal routines 3.1 Recunoașterea semnificației unor fraze
uzuale tipice pentru viața cotidiană;
3.2 Identificarea semnificației globale a
unui text simplu pe teme familiare;
3.3 Descifrarea unor mesaje simple
familiare;
4.2 Redactarea unui mesaj simplu către un
coleg;
Troll Tales!  Listening for 1.1 Identificarea semnificației globale a 07.06
19. Go green! specific unui mesaj oral clar articulat în contexte 1 -11.06
Our World information familiare;
Checkpoint  Vegetables 1.2 Identificarea orei și a cantității
 Requesting and exprimate numeric în cadrul unui mesaj
providing personal audiat;
information 1.3 Manifestarea disponibilității pentru

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a III-a 40
A/B
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061

receptarea de mesaje orale simple;


2.1 Cererea și oferirea de informații
referitoare la numere, la prețuri, la
exprimarea orei;
2.2 Participarea la interacțiuni în contexte
de necesitate imediată/pe teme familiare;
3.1 Recunoașterea semnificației unor fraze
uzuale tipice pentru viața cotidiană;
3.2 Identificarea semnificației globale a
unui text simplu pe teme familiare;
3.3 Descifrarea unor mesaje simple
familiare;
4.2 Redactarea unui mesaj simplu către un
coleg;
20. Final Everything studied so far Tot ce s-a studiat pana acum 2 14.06
Revision -18.06

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a III-a 41
A/B