Sunteți pe pagina 1din 11

STR.

STEFAN CEL MARE NR 25, ALBA IULIA


TEL 0258835346, FAX 0258832813, E-mail: licsportiv@yahoo.com
________________________________________________________________

Vizat Director:

Vizat responsabil Comisie metodica:


Disciplina: Limba Engleza
Anul şcolar: 2015-2016
Unitate de invăţământ: Liceul cu program sportiv, Alba Iulia/ structura Micesti
Clasa a VIII-a D
Manual: Snapshot Intermediate, ed. Longman
Nr. ore/săptămână: 2
Profesor Ivancu Alexandra Eva
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Adaptata

SEMESTRUL I
Nr. Unitatea Continutul Instrumente Nr.o
Ctr. De Invatatre tematic al Continuturi C. S. de re Sapt Obs.
unitatii de vizate evaluare aloc .
invatare ate
 Present simple 1.1 să desprindă ideea principală dintr-un mesaj articulat clar, cu
viteză normală
 Handouts 4 S1
and continuous 1.2 să identifice elemente cheie (cine, ce, când) dintr-un discurs  Observar S2
REVISION standard pe subiecte familiar; 14.09
 Past simple and 2.2 să ofere şi să solicite informaţii despre subiecte din domenii
e -
continuous tematice cunoscute sistematic 25.09
2.3 să exprime in mod clar opinii despre / să explice ce îi place şi a
ce nu îi place în legătură cu o persoană / un eveniment / un lucru
 TEST
2.4 să realizeze scurte prezentări orale pe teme familiar
3.1 să extragă ideile principale dintr-un textpe teme cunoscute
3.2 să extragă elementele esenţiale dintr-un text funcţional
simplu

1
Unit 1.  Universul  Present simple 1.1 să desprindă ideea principală dintr-un mesaj articulat clar, cu
viteză normală
FAMILIES personal:Fa and continuous 1.2 să identifice elemente cheie (cine, ce, când) dintr-un discurs  Handouts 4 S3
standard pe subiecte familiar; Observar S4
milia  Present Perfect 2.3 să exprime in mod clar opinii despre / să explice ce îi place şi

simple ce nu îi place în legătură cu o persoană / un eveniment / un lucru e 28.09
2.4 să realizeze scurte prezentări orale pe teme familiar sistematic -
3.1 să extragă ideile principale dintr-un textpe teme cunoscute 9.10
3.2 să extragă elementele esenţiale dintr-un text funcţional a
simplu
3.3 să localizeze şi să extragă informaţii specifice din liste
tematice, grafice, tabele etc.
Unit 2.  Oameni si  the definite 1.1 să desprindă ideea principală dintr-un mesaj articulat clar, cu
viteză normală
NEPAL TREK locuri article 1.2 să identifice elemente cheie (cine, ce, când) dintr-un discurs  Handouts
standard pe subiecte familiar; Observar S5
:Calatorii.  phrasal vbs. 2.4 să realizeze scurte prezentări orale pe teme familiar

. 3.1 să extragă ideile principale dintr-un textpe teme cunoscute e 4 S6
3.2 să extragă elementele esenţiale dintr-un text funcţional sistematic 12.10
simplu -
3.3 să localizeze şi să extragă informaţii specifice din liste a 23.10
tematice, grafice, tabele

Unit 3.  Universul  Past simple,Past 1.1 să desprindă ideea principală dintr-un mesaj articulat clar, cu
viteză normală
LUCKY DAY personal:Via continuous, 1.2 să identifice elemente cheie (cine, ce, când) dintr-un discurs  Handouts
standard pe subiecte familiar;  Observar 4 S7
ta sanatoasa . 2.4 să realizeze scurte prezentări orale pe teme familiar
3.1 să extragă ideile principale dintr-un textpe teme cunoscute e S8
3.2 să extragă elementele esenţiale dintr-un text funcţional sistematic 26.10
simplu -
a 06.11
Unit 4.  Oameni si  the future with 1.1 să desprindă ideea principală dintr-un mesaj articulat clar, cu
viteză normală
 Handouts S9
FANCY locuri:Perso will 1.2 să identifice elemente cheie (cine, ce, când) dintr-un discurs  Observare 2 9.11-
sistematica 13.11
SEEING YOU standard pe subiecte familiar;
nalitati de 2.4 să realizeze scurte prezentări orale pe teme familiar
AGAIN seama. 3.1 să extragă ideile principale dintr-un textpe teme cunoscute
3.2 să extragă elementele esenţiale dintr-un text funcţional
simplu
REVISION  Travel  Past tense 1.1 să desprindă ideea principală dintr-un mesaj articulat clar, cu
viteză normală
 Handouts 4 S10-
 Family  Future tense 1.2 să identifice elemente cheie (cine, ce, când) dintr-un discurs  Observare 11
standard pe subiecte familiar; sistematica 16.11
 Present Perfect 2.3 să exprime in mod clar opinii despre / să explice ce îi place şi  TEST -
ce nu îi place în legătură cu o persoană / un eveniment / un lucru 27.11
2.4 să realizeze scurte prezentări orale pe teme familiar
3.1 să extragă ideile principale dintr-un textpe teme cunoscute
3.2 să extragă elementele esenţiale dintr-un text funcţional
simplu
Unit 5.  Oameni si  the present 1.1 să desprindă ideea principală dintr-un mesaj articulat clar, cu
viteză normală
 Handouts S12
THE locuri:Perso participle 1.2 să identifice elemente cheie (cine, ce, când) dintr-un discurs  Observare 2 30.11
sistematica 04.12
standard pe subiecte familiar;
2
THIRTY- nalitati de . 2.2 să ofere şi să solicite informaţii despre subiecte din domenii
tematice cunoscute
NINE STEPS seama 2.3 să exprime in mod clar opinii despre / să explice ce îi place şi
ce nu îi place în legătură cu o persoană / un eveniment / un lucru
2.4 să realizeze scurte prezentări orale pe teme familiar
3.1 să extragă ideile principale dintr-un textpe teme cunoscute
Unit 7. Universul  Adjectives and 1.1 să desprindă ideea principală dintr-un mesaj articulat clar, cu
viteză normală
MIND HOW personal:Gu degrees of 1.2 să identifice elemente cheie (cine, ce, când) dintr-un discurs
 Handouts
YOU GO! sturi si standard pe subiecte familiar;  Observare 4 S13-
coparison 2.2 să ofere şi să solicite informaţii despre subiecte din domenii sistematica
preferinte. tematice cunoscute 14
2.3 să exprime in mod clar opinii despre / să explice ce îi place şi 7.12
ce nu îi place în legătură cu o persoană / un eveniment / un lucru -
2.4 să realizeze scurte prezentări orale pe teme familiar 18.12
3.1 să extragă ideile principale dintr-un textpe teme cunoscute
3.2 să extragă elementele esenţiale dintr-un text funcţional
simplu
Unit 8.  Progres si  first conditional 1.1 să desprindă ideea principală dintr-un mesaj articulat clar, cu
viteză normală
 Handouts
READY FOR schimbare:O 1.2 să identifice elemente cheie (cine, ce, când) dintr-un discurs  Observare
LIFT-OFF standard pe subiecte familiar; sistematica 4 S15-
cupatii si 3.1 să extragă ideile principale dintr-un textpe teme cunoscute
profesii. 3.2 să extragă elementele esenţiale dintr-un text funcţional 16
simplu 11.01
-
22.01
Unit 9.  Incursiuni in  Present simple 1.1 să desprindă ideea principală dintr-un mesaj articulat clar, cu
viteză normală
 Handouts
STAR lumea and continuous 1.2 să identifice elemente cheie (cine, ce, când) dintr-un discurs  Observare 4 S17-
QUALITY standard pe subiecte familiar; sistematica 18
artei:Actori. 2.2 să ofere şi să solicite informaţii despre subiecte din domenii
25.01
tematice cunoscute
-
2.3 să exprime in mod clar opinii despre / să explice ce îi place şi
5.02
ce nu îi place în legătură cu o persoană / un eveniment / un lucru
2.4 să realizeze scurte prezentări orale pe teme familiar
3.1 să extragă ideile principale dintr-un textpe teme cunoscute

3
STR. STEFAN CEL MARE NR 25, ALBA IULIA
TEL 0258835346, FAX 0258832813, E-mail: licsportiv@yahoo.com
________________________________________________________________

Vizat Director:

Vizat responsabil Comisie metodica:


Disciplina: Limba Engleza
Anul şcolar: 2015-2016
Unitate de invăţământ: Liceul cu program sportiv, Alba Iulia/ structura Micesti
Clasa a VIII-a D
Manual: Snapshot Intermediate, ed. Longman
Nr. ore/săptămână: 2
Profesor Ivancu Alexandra Eva
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

SEMESTRUL II
Unit 11.  Universul  second 1.1 să desprindă ideea principală dintr-un mesaj articulat clar, cu viteză
normală
 Handouts
I WISH personal:Gust conditional 1.2 să identifice elemente cheie (cine, ce, când) dintr-un discurs standard pe  Observare S1
subiecte familiar; sistematica 6 S2
uri si  I wish/if 2.2 să ofere şi să solicite informaţii despre subiecte din domenii tematice
preferinte. only cunoscute S3
2.3 să exprime in mod clar opinii despre / să explice ce îi place şi ce nu îi 18.02
 Mijloace de  vb. place în legătură cu o persoană / un eveniment / un lucru -
comunicare in Need+geru 2.4 să realizeze scurte prezentări orale pe teme familiar 11.03
3.1 să extragă ideile principale dintr-un textpe teme cunoscute
societatea nd 3.2 să extragă elementele esenţiale dintr-un text funcţional simplu
moderna:Telef  Fct.com.:1, 3.3 să localizeze şi să extragă informaţii specifice din liste tematice, grafice,
tabele etc.
onul. 2,5. 4.2 să scrie un text scurt / relatare despre un eveniment sau o experienţă
personală pe
baza unui plan dat
4.3 să redacteze texte funcţionale simple (mesaje, anunţuri, instrucţiuni, e-
mail)
Unit 12.  Universul  vb. 1.1 să desprindă ideea principală dintr-un mesaj articulat clar, cu viteză
normală
 Handouts
REGRET personal:Viata Should/oug 1.2 să identifice elemente cheie (cine, ce, când) dintr-un discurs standard pe  Observare 4 S4
subiecte familiar;
4
S sanatoasa. ht 2.2 să ofere şi să solicite informaţii despre subiecte din domenii tematice sistematica S5
cunoscute
to/make/be 2.3 să exprime in mod clar opinii despre / să explice ce îi place şi ce nu îi 17,18,
t/be place în legătură cu o persoană / un eveniment / un lucru 24,25.
2.4 să realizeze scurte prezentări orale pe teme familiar 03
allowed to 3.1 să extragă ideile principale dintr-un textpe teme cunoscute
 Fct.com.:5, 3.2 să extragă elementele esenţiale dintr-un text funcţional simplu
3.3 să localizeze şi să extragă informaţii specifice din liste tematice, grafice,
9. tabele etc.
4.2 să scrie un text scurt / relatare despre un eveniment sau o experienţă
personală pe
baza unui plan dat
4.3 să redacteze texte funcţionale simple (mesaje, anunţuri, instrucţiuni, e-
mail)
Unit 13.  Incursiuni in  vbs.must/c 1.1 să desprindă ideea principală dintr-un mesaj articulat clar, cu viteză
normală
GUESS lumea an’t 1.2 să identifice elemente cheie (cine, ce, când) dintr-un discurs standard pe  Handouts S6
WHO? subiecte familiar; Observare 2 31.03
artei:Lumea  adj. for 2.2 să ofere şi să solicite informaţii despre subiecte din domenii tematice

1.04
filmului. orders cunoscute sistematica
2.3 să exprime in mod clar opinii despre / să explice ce îi place şi ce nu îi
 vbs. place în legătură cu o persoană / un eveniment / un lucru
seem/look/ 4.2 să scrie un text scurt / relatare despre un eveniment sau o experienţă
personală pe baza unui plan dat
sound 4.3 să redacteze texte funcţionale simple (mesaje, anunţuri, instrucţiuni, e-
 Fct.com.:1, mail)

2,3,5.
Unit 14.  Oameni si  vbs. used 1.1 să desprindă ideea principală dintr-un mesaj articulat clar, cu viteză
normală
 Handouts S7
THEY  Observare 7,8.04
locuri:Diversit to /be used 1.2 să identifice elemente cheie (cine, ce, când) dintr-un discurs standard pe
EMIGRA subiecte familiar; sistematica 2
atea spatiului to 2.2 să ofere şi să solicite informaţii despre subiecte din domenii tematice
TED anglo-saxon.  clauses of cunoscute
TO THE 2.3 să exprime in mod clar opinii despre / să explice ce îi place şi ce nu îi
purpose place în legătură cu o persoană / un eveniment / un lucru
U.S.A.  noun 2.4 să realizeze scurte prezentări orale pe teme familiar
3.1 să extragă ideile principale dintr-un textpe teme cunoscute
formation 3.2 să extragă elementele esenţiale dintr-un text funcţional simplu
 Fct.com.: 3.3 să localizeze şi să extragă informaţii specifice din liste tematice, grafice,
tabele etc.
4,5,9. 4.2 să scrie un text scurt / relatare despre un eveniment sau o experienţă
personală pe
baza unui plan dat
4.3 să redacteze texte funcţionale simple (mesaje, anunţuri, instrucţiuni, e-
mail)
ReVISIO  Viata  Modal 1.1 să desprindă ideea principală dintr-un mesaj articulat clar, cu viteză
normală
 Handouts 2 S8
N  Observare 14,15.0
sanatoasa verbs 1.2 să identifice elemente cheie (cine, ce, când) dintr-un discurs standard pe
4
subiecte familiar; sistematica
 Gusturi si  Conditiona 2.2 să ofere şi să solicite informaţii despre subiecte din domenii tematice
preferinte l clauses cunoscute
2.3 să exprime in mod clar opinii despre / să explice ce îi place şi ce nu îi

5
place în legătură cu o persoană / un eveniment / un lucru
2.4 să realizeze scurte prezentări orale pe teme familiar
3.1 să extragă ideile principale dintr-un textpe teme cunoscute
3.2 să extragă elementele esenţiale dintr-un text funcţional simplu
3.3 să localizeze şi să extragă informaţii specifice din liste tematice, grafice,
tabele etc.
4.2 să scrie un text scurt / relatare despre un eveniment sau o experienţă
personală pe
baza unui plan dat
4.3 să redacteze texte funcţionale simple (mesaje, anunţuri, instrucţiuni, e-
mail)
Unit 15.  Incursiuni in  Fct.com.: 1.1 să desprindă ideea principală dintr-un mesaj articulat clar, cu viteză
normală
 Handouts S9
HEAT  Observare 5,6.05
lumea 5,9. 1.2 să identifice elemente cheie (cine, ce, când) dintr-un discurs standard pe
AND subiecte familiar; sistematica 2
artei:Scriitori 2.2 să ofere şi să solicite informaţii despre subiecte din domenii tematice
DUST si carti. cunoscute
2.3 să exprime in mod clar opinii despre / să explice ce îi place şi ce nu îi
 Mijloace de place în legătură cu o persoană / un eveniment / un lucru
comunicare in 2.4 să realizeze scurte prezentări orale pe teme familiar
3.1 să extragă ideile principale dintr-un textpe teme cunoscute
lumea 3.2 să extragă elementele esenţiale dintr-un text funcţional simplu
moderna:Scris 3.3 să localizeze şi să extragă informaţii specifice din liste tematice, grafice,
tabele etc.
oarea. 4.2 să scrie un text scurt / relatare despre un eveniment sau o experienţă
personală pe
baza unui plan dat
4.3 să redacteze texte funcţionale simple (mesaje, anunţuri, instrucţiuni, e-
mail)
Unit 16.  Mediul  the passive 1.1 să desprindă ideea principală dintr-un mesaj articulat clar, cu viteză
normală
 Handouts S10-
STRUGG inconjurator:P  Fct.com.: 1.2 să identifice elemente cheie (cine, ce, când) dintr-un discurs standard pe  Observare 11
LE TO subiecte familiar; sistematica 4 12,13,1
rotectia 1,4,5. 2.2 să ofere şi să solicite informaţii despre subiecte din domenii tematice 9,20.05
SURVIV animalelor. cunoscute
AL 2.3 să exprime in mod clar opinii despre / să explice ce îi place şi ce nu îi
place în legătură cu o persoană / un eveniment / un lucru
2.4 să realizeze scurte prezentări orale pe teme familiar
3.1 să extragă ideile principale dintr-un textpe teme cunoscute
3.2 să extragă elementele esenţiale dintr-un text funcţional simplu
3.3 să localizeze şi să extragă informaţii specifice din liste tematice, grafice,
tabele etc.
4.2 să scrie un text scurt / relatare despre un eveniment sau o experienţă
personală pe
baza unui plan dat
4.3 să redacteze texte funcţionale simple (mesaje, anunţuri, instrucţiuni, e-
mail)
Unit 17.  Progres si  I wish/if 1.1 să desprindă ideea principală dintr-un mesaj articulat clar, cu viteză
normală
 Handouts
DON’T schimbare:Oc only 1.2 să identifice elemente cheie (cine, ce, când) dintr-un discurs standard pe  Observare 4 S12-
PANIC subiecte familiar; sistematica 13
upatii si  third 2.2 să ofere şi să solicite informaţii despre subiecte din domenii tematice
26,27.0
profesiuni.Sp conditional cunoscute
5

6
ortul.  Fct.com.: 2.3 să exprime in mod clar opinii despre / să explice ce îi place şi ce nu îi
place în legătură cu o persoană / un eveniment / un lucru
2,3.06

1,2,4,5. 2.4 să realizeze scurte prezentări orale pe teme familiar


3.1 să extragă ideile principale dintr-un textpe teme cunoscute
3.2 să extragă elementele esenţiale dintr-un text funcţional simplu
3.3 să localizeze şi să extragă informaţii specifice din liste tematice, grafice,
tabele etc.
4.2 să scrie un text scurt / relatare despre un eveniment sau o experienţă
personală pe
baza unui plan dat
4.3 să redacteze texte funcţionale simple (mesaje, anunţuri, instrucţiuni, e-
mail)
Unit 18.  Progres si  vbs.of 1.1 să desprindă ideea principală dintr-un mesaj articulat clar, cu viteză
normală
 Handouts
I DON’T schimbare:Oc speaking:s 1.2 să identifice elemente cheie (cine, ce, când) dintr-un discurs standard pe  Observare 2 S14
BELIEVE subiecte familiar; sistematica 9,10.06
upatii si ay/speak/ta 2.2 să ofere şi să solicite informaţii despre subiecte din domenii tematice
IT ! profesiuni. lk cunoscute
2.3 să exprime in mod clar opinii despre / să explice ce îi place şi ce nu îi
 Fct.com.:1, place în legătură cu o persoană / un eveniment / un lucru
3,5. 2.4 să realizeze scurte prezentări orale pe teme familiar
3.1 să extragă ideile principale dintr-un textpe teme cunoscute
3.2 să extragă elementele esenţiale dintr-un text funcţional simplu
3.3 să localizeze şi să extragă informaţii specifice din liste tematice, grafice,
tabele etc.
Unit 19.  Progres si  future 1.1 să desprindă ideea principală dintr-un mesaj articulat clar, cu viteză
normală
 Handouts S15
CAUGHT  Observare 2 16,17.0
schimbare:Int continuous 1.2 să identifice elemente cheie (cine, ce, când) dintr-un discurs standard pe
6
IN subiecte familiar; sistematica
ernet.  future 2.2 să ofere şi să solicite informaţii despre subiecte din domenii tematice
THE NET perfect cunoscute
2.3 să exprime in mod clar opinii despre / să explice ce îi place şi ce nu îi
 Fct.com.: place în legătură cu o persoană / un eveniment / un lucru
1,4,5. 2.4 să realizeze scurte prezentări orale pe teme familiar
3.1 să extragă ideile principale dintr-un textpe teme cunoscute
3.2 să extragă elementele esenţiale dintr-un text funcţional simplu
3.3 să localizeze şi să extragă informaţii specifice din liste tematice, grafice,
tabele etc.
4.2 să scrie un text scurt / relatare despre un eveniment sau o experienţă
personală pe
baza unui plan dat
4.3 să redacteze texte funcţionale simple (mesaje, anunţuri, instrucţiuni, e-
mail)
Unit 20.  Incursiuni in  Fct.com.: 1.1 să desprindă ideea principală dintr-un mesaj articulat clar, cu viteză
normală
 Handouts S16
HARRY  Observare 2 23,24.0
lumea 1,5,9. 1.2 să identifice elemente cheie (cine, ce, când) dintr-un discurs standard pe
6
subiecte familiar; sistematica
artei:Carti si 2.2 să ofere şi să solicite informaţii despre subiecte din domenii tematice
scriitori. cunoscute
2.3 să exprime in mod clar opinii despre / să explice ce îi place şi ce nu îi
place în legătură cu o persoană / un eveniment / un lucru
2.4 să realizeze scurte prezentări orale pe teme familiar
3.1 să extragă ideile principale dintr-un textpe teme cunoscute

7
3.2 să extragă elementele esenţiale dintr-un text funcţional simplu
3.3 să localizeze şi să extragă informaţii specifice din liste tematice, grafice,
tabele etc.
4.2 să scrie un text scurt / relatare despre un eveniment sau o experienţă
personală pe
baza unui plan dat
4.3 să redacteze texte funcţionale simple (mesaje, anunţuri, instrucţiuni, e-
mail)
REVISIO  The internet  Future 1.1 să desprindă ideea principală dintr-un mesaj articulat clar, cu viteză
normală
 Handouts 2 S17
N Observare 17.06
 Jobs and tense 1.2 să identifice elemente cheie (cine, ce, când) dintr-un discurs standard pe 
19.06
subiecte familiar; sistematica
occupations  Third 2.2 să ofere şi să solicite informaţii despre subiecte din domenii tematice
conditional cunoscute
2.3 să exprime in mod clar opinii despre / să explice ce îi place şi ce nu îi
place în legătură cu o persoană / un eveniment / un lucru
2.4 să realizeze scurte prezentări orale pe teme familiar
3.1 să extragă ideile principale dintr-un textpe teme cunoscute
3.2 să extragă elementele esenţiale dintr-un text funcţional simplu
3.3 să localizeze şi să extragă informaţii specifice din liste tematice, grafice,
tabele etc.

Saptamana 18-22.04 :Programul saptamana altfel:”Sa stii mai multe,sa fii mai bun!”

8
STR. STEFAN CEL MARE NR 25, ALBA IULIA
TEL 0258835346, FAX 0258832813, E-mail: licsportiv@yahoo.com
_____________________________________________________________________
Vizat Director

Vizat responsabil Comisie metodica

PLANIFICARE CALENDARISTICA ANUALA


MANUAL:Snapshot Intermediate, ed. Longman
AN ŞCOLAR: 2014-2015 NR. SĂPTĂMÂNI: 36
DISCIPLINA: Limba Engleza TOTAL ORE: 70 din care: predare-învăţare: 65 evaluare: 5
PROGRAMA aprobată cu O. M. Nr. Nr. 4877/22.07.2008 activităţi extraşcolare:
CLASA VIII-a E PROFESOR: Ivancu Alexandra Eva
Nr. Unitatea Nr.or
Ctr. De Invatatre e 6. REVISION 4
aloc
ate 7. Unit 5.THE THIRTY-NINE STEPS 2
1. REVISION 4
8. Unit 7.MIND HOW YOU GO! 4
2. Unit 1.FAMILIES 4
9. Unit 8.READY FOR LIFT-OFF 4
3. Unit 2.NEPAL TREK 4
10. Unit 9.STAR QUALITY 4
4. Unit 3.LUCKY DAY 4
11. REVISION 4
5. Unit 4.FANCY SEEING YOU AGAIN 2
9
Semestrul II 18. Unit 16.STRUGGLE TO 4
12. Unit 11.I WISH 6 SURVIVAL
19. Unit 17.DON’T PANIC 4
13. Unit 12.REGRETS 4
20. Unit 18.I DON’T BELIEVE IT ! 2
14. Unit 13.GUESS WHO? 2
21. Unit 19.CAUGHT IN THE NET 2
15. Unit 14.THEY EMIGRATED TO 2
THE U.S.A. 22. Unit 20.HARRY 2
16. ReVISION 2
23. REVISION 2
17. Unit 15.HEAT AND DUST 2

10
Manual : SNAPSHOT Intermediate, ed. Longman
Clasa a VIII-a
Proiectul unităţii de învăţare
Unitatea 2: NEPAL TREK

Conţinuturi CP Activităţi de învăţare RESURSE Evaluare Obs.


Materiale Organizare
 Travel 1.2 Ex. de lectură Manual individual Obs. sistematica
 Pharasal vbs. with ”go” 1.3 individuală Handout
2.1 Item de tip adevarat-fals CD
3.2 Item de tip pereche
Itemi de completare
Itemi cu alegere
multipla
Listening :ex 4-15
 Past simple vs. Present 1.2  Item de completare : ex Manual Individual Obs. sistematica
perfect 1.3 5-p 16
 Ttransport vocabulary 2.1  Redactare de paragraf ex
7 pag 16
 Articolul 1.2  Itemi de completare Manual Pairwork Obs. sistematica
2.1  Redactare de dialog
2.2
3.1
4.1
 A cere, da, refuza 1.2  Ex de listening Manual Individual Obs. sistematica
permisiunea 1.3  Reading for specific CD Pairwork
2.2 information
2.3  Redactarea unui dialog

S-ar putea să vă placă și