Sunteți pe pagina 1din 1

Bibliografie

† Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, Preoţia şi arta pastorală, Editura Arhidiecezana, Cluj-
Napoca, 1997, p. 30.

Allen, Joseph J., Slujirea Bisericii, chip al grijii parohiale, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca,
2010, p. 190.

Berdiaev, Nicolai, Originile şi sensurile comunismului rus, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1994,
p. 68.

Bonhoeffer, Dietrich, Letters and Papers from prison, Princeton University Press, 2011, p. 61.

Clément, Olivier, Despre secularizare, în “Teologie şi viaţă” an 12, 2002, nr. 5-8, p. 196-206.

Clement, Olivier, Biserica Ortodoxă, Bucureşti, 1999, p. 111-112.

Flaubert, Gustave, Doamna Bovary, p. 81-83.

Hazard, Paul, La crise de la conscience europeenne, Paris, 1994, p. 78.

Nietzsche, Friederich, Ştiinţa voioasă, Humanitas, 1994, p. 56.

Păcurariu, Mircea, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. II, Editura IBMBOR, p. 290.

Salvatorelli, Luigi, Chiesa e Stato dalla Rivoluzione francese ad oggi, Editura Nova Italia,
Roma 1955, p. 48.

Sfântul Ioan Gură de Aur, Despre preoţie, traducere Dumitru Fecioru, Editura Σοφία,
Bucureşti, 2004, p. 78.

Ţuţea, Petre, Între Dumnezeu şi neamul meu, Bucureşti, 1992, p. 268.