Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Colegiul ,,Alexei Mateevici” din Chișinău

Proiect Didactic
La limba și literatura română
Subiectul orei: Textul”Coridorul ispitei”
Clasa: IV-a E

A elaborat: Mandea Elena


Verificat de: Covali Violeta
Coordonator practica: Covali Violeta _________
Învățător: Oxana Brașoveanu
Nota: _______________

Chișinău, 2021
Date generale:
CLASA: IV-a E
INVĂŢĂTOR: Mandea Elena
DISCIPLINA: Limba și literatura română
MODULUL: Chibzuință
SUBIECTUL: Textul ” Coridorul ispitei”
TIPUL LECŢIEI: De formare a capacităților de înțelegere a cunoștințelor
TIMP ACORDAT: 2x45

Unități de Obiective operaţionale:


competenţe La sfâşitul lecţiei, elevul va fi capabil:
3.1. Utilizarea eficientă O1- să identifice în text cuvintele necunoscute.
a tehnicilor de lectură O2 - să numească personajele întâlnite în text.
corectă, conștientă și O3 – să ilustreze prin propoziții cuvintele cheie.
fluidă. O4 – să înlocuiască cuvintele din fraza propusă
3.3. Formularea ideeilor cu antonime și sinonime.
principale ale unui text O5 – să prezinte inters pentru lecția desfășurată.
citit. O6 – să recunoască portretul autorului textului
3.4. Recunoașterea unor studiat.
specii literare în baza O7- să răspundă la întrebări folosind un limbaj
celor mai simple literar.
trăsături de structură
specifice

Strategia didactică a lecţiei:

а) forme de organizare: frontal, individual, în perechi


в) metode, procedee şi tehnici: Metoda cvintetul, conversația, exercițiul, metoda semaforului, jocul didactic.
c) mijloace de învățământ: prezentare power point, manual, tablă, desen,
Resurse informaţionale şi metodologice:
1) Curriculumul şcolar pentru clasele I-IV, Chişinău, 2018
2) Limba română, Manual pentru clasa a 4,ed. Prut Internaţional, Chişinău, 2015;
3)
Momentele Conţinutul lecţiei Strategii didactice Metode de
Obi

lecţiei evaluare
Resurs Sarcini didactice Metode, Mijloace Forme de

ectiv
e de procedee şi organizare

e
timp
tehnici didactice
Salutul cu elevii, mă prezint și îi rog să fie
atenți și receptivi astăzi. frontal
7min Elevii se așează în bănci, încep captarea Metoda
Evocare atenției cu o mini prezentare colorată clusteringului tablă
asemănătoare cu un rebus unde elevii trebuie cu imagini interactivă
să ghicească motto-ul lecției.

Anunțarea motto-ului și comentarea acestuia


împreună, întreb elevii despre ce cred că vo
Realizarea vorbi astăzi?
sensului 50 Anunț tema nouă, textul Coridorul ispitei.
min Le prezint copiilor portretul autorului și le
vorbesc câte ceva despre el, unele date elevii portret individual,
le notează. frontal
1694 La 21 noiembrie, la Paris, Franta, s-a
nascut François-Marie Arouet, cunoscut sub
numele de Voltaire. A fost un poet,
dramaturg, istoric si filozof francez, dar si un
dusman înrăit al oricarei nedreptati.
A scris așa opere ca “Oedipe “, «
Henriade », "Candide"Cea mai mare
lucrare filosofică a lui Voltaire a fost
"Dictionnaire philosophique"
1778 La 30 mai, in Paris, Voltaire moare.
Însă el continua să devină tot mai cunoscut.
De asemenea, Voltaire reprezinta spiritul cel
mai inalt al epocii sale. Voltaire a fost
O1 inițiator al Revolutiei franceze. Mari realizari
ii sunt atribuite și ca istoric iluminist.
După asta purcedem la lecturarea textului.

Citesc o dată ca model textul după care o dată


în lanț. demontrația
O3 Observăm cuvintele noi\cheie și le citim.
Explic ceea ce nu este clar.
După care elevii sunt provocați să includă Fișă
aceste cuvinte în enunțuri și să le scrie pe Observația
caiete. sistematică
Pentru înțelegerea mai bună a textului
realizăm harta povestirii oral. Harta povestirii
Dacă este nevoie notăm.
Harta povestirii iclude întrebări ca:
Cine este autorul?
O2 Care este titlul? Explicația
Care sunt personajele? Evaluare orală
Cu ce se încheie întâmplarea?
În ce ordine se desfășoară evenimentele?
Ce am învățat noi din acest text?
Apoi vom realiza metoda cvintetul pregătită Cvintetul Tablă
din timp pe tablă.
După care provoc copiii să realizele în perechi
sau individual exercițiul 1 și 2 de la pagina
32.
La exercițiul 6 pagina 33 eu explic copiilor exercițiul
cum se ortografiază cuvintele într-un, s-au
înființat, s-au adus, printr-un.

Scrierea formei scurte a verbului a fi la s-au


Leagă 2 părti diferite de vorbire într un sau
intru un

Cartonașe
Refleție 15
min

Extindere Aprecierea elevilor


10 Sarcina pentru acasă
min Recomandări pentru elevi

S-ar putea să vă placă și