Sunteți pe pagina 1din 10

Data:

Obiectul : Limba română


Modulul V
Subiectul: Textul Cheița, după Mircea Sântimbreanu.
Exerciții de utilizare a diversilor tipuri de lectură
(explicativă, selectivă) pentru formarea deprinderilor
de a citi corect, conștient, fluid și expresiv.
Durata: 45 min

Subcompetenţele specifice:
2.1 Utilizarea eficientă a tehnicilor de lectură corectă,
conştientă şi fluidă în scopul extinderii cîmpului vizual, a
vitezei şi a ritmului de citire.
2.12.Utilizarea rațională a diversilor sensuri ale cuvîntului-
antonime, sinonime în comunicări orale și scrise.

Obiectivele operaţionale:
O ₁ - să citească textul expresiv utilizînd diferite tipuri de
lectură (selectivă, explicativă, în lanț, independentă);
O ₂ - să alcătuiască enunțuri cu cuvinte noi;
O ₃ - să determine învățătura textului;
O ₄ - să demonstreze abilităţi de lucru în echipă;
O ₅ - să citească corect, conştient, fluid şi expresiv textul;
O₆ - să scrie lizibil, îngrijit şi corect.

Strategii didactice:
a) matode şi tehnici : observaţia, conversaţia, exerciţiu,
demonstrarea, descoperirea, povestirea, jocul didactic,
lucrul independent, lucrul în grup, lucrul în pereche,
lectura, acrostih, puișor de cuvinte, brainstormingul,
asocieri libere .

b) materiale utilizate: manual, imagini , caietul elevului, fişe,


calculator.
1
Desfăşurarea activităţii
Etapele lecţiei, Ob Timp Metode şi
evenimentele Activitatea învăţătorului şi a elevilor procedee
instrucţionale
Evocarea Asigur condiţiile optime pentru buna desfăşurare a 1 Conversa
lecţiei. Elevii îşi pregătesc cele necesare pentru lecţie min ţia

Sus frumos v-ați ridicat


Rîndurile ați îndreptat
Și în liniștea cea mare
Voi în bănci v-ați așezat
Brain
Am pentru voi o surpriză.
stormin
O să încercăm să descoperim ce este înăuntrul. gul
Adresați întrebări despre formă, mărime,
culoare. (Lăcat) Păzește ușa.
Ce știți despre lăcat?(mare, se deschide cu
cheia)
-Ce știți despre cheie?La ce ne trebuie ea?Ce
putem descuia cu ea?
-Cum credeți cheia aceasta se potrivește?(Nu)
(Fiecare lăcățel se deschide cu cheia lui

-Găsiți semnificația cuvîntului cheia


Cititului Asaltul
Sol Ușii de idei
Mecanicului Cheia
Înțelepciunii
Succesului Rebusului 5
min
-Care este cheia succesului?învățătura, munca
Astăzi ve-ți obține cîte o cheiță a succesului
dacă ve-ți lucra în colaborare.

Realizarea Astăzi vom citi textul Cheița, de Mircea


sensului Sîntimbreanu .

2
Mircea Sîntimbreanu (n.7 ianuarie 1926, d. 19
august 1999 ) a fost un scriitor român, director
al editurii Albatros, publicist, scenarist și Conver
producător de film. Este cunoscut mai ales ca sația
scriitor de literatură pentru copii .8 ani a lucrat 5
ca profesor de istorie.Experiența cu micii elevi l- min
a ajutat să înceapă să scrie primele sale cărți Observa
pentru copii. Din anul 2000.Școala poartă ția
numele de Mircea Sîntimbreanu.El a scris
următoarele opere
Cărți: Să stăm de vorbă fără catalog
Recreația mare
Cu și fără ghiozdan
Demon
Nu pot parcurge lectura textului pînă nu strația
stabilim dacă cunoașteți sensul cuvintelor date.
O2
-Veți întîlni astăzi cuvinte necunoscute:
Nichelate-lucioase
Șerpuitori-care descrie o linie ondulată
A isprăvi-a termina, a sfîrși
Pivniță-beci
-Alcătuiți cu ele propoziții.
O1 Lectura
Lectura textului. textului
1. Citirea în gînd. Cine finisează lectura ridică
mîna sus.
(În timpul lecturii subliniați personajele
întîlnite)Costel,bunica,tata,
-Ce text ați lecturat?
-Cine este autorul?
Să vedem ce personaje ați descoperit?

O5
2.Citirea textului în întregime.3-4 copii 5
-Fiți atenți după ce vom lectura textul ve-ți min
determina de ce autorul a întitulat textul Cheie?

3.Citirea împreună.Citim doar primul


aliniat.După fiecare propoziție batem din
palme.
-Din ce cauză Costel e amărît de atîtea zile?Și-a

3
pierdut cheița Conversa
-Cum sînt patinele noi ale băiatului?(Patinele ția
erau ușoare, nechelate și atît cît trebuie de
tăioase.) 5
-Ce înseamnă nechelate? min
-Găsiți în fragmentul citit propoziția în care se
spune :Ce fel de patinator este Costel? (Costel
era un patinator iscusit, deoarece zbura ca o Descope
nălucă pe luciul patinoarului, tăia cu rirea
O1 îndemînare opți șerpuitori, legănîndu-se în
timpul muzicii.)
4. Citim al doilea fragment în lanț.

-Pe unde a căutat el cheița? (El a căutat cheița


mai întîi prin buzunare, prin sertare, în pat,
apoi a scuturat salteaua și cearșafurile).
O5 -Găsiți și citiți propozițiile interogative
Povesti
5.Citește al III fragment. (1 copil) rea
Care este replica mamei?
Cine dorește să ne povestească acest fragment.

6.IV fragment.Citim de la ultima propoziție spre


prima în lanț.

-Din ce cauză erau nemulțumiți ai casei? (Toți


ai casei erau nemulțumitori, deoarece Costel nu
înceta căutatul cheiței și nu începea pregătitul
lecțiilor )
-Ce îl îndemnau ei pe Costel să facă?
-Ce sfat i-ați da voi tînărului patinator?
(Ca să-și facă temele apoi să se joace. După ce ți-
ai respectat obligațiunile de a-și pregăti temele 5
ai dreptul la odihnă) min
-Ați pierdut vreodată ceva, vreun lucru?
Cum la-ți găsit?

- Ce ați învățat din acest text?Care este ideia Descope


O 3 textului (Nimic nu este mai frumos pentru un rirea
copil decît să fie ordonat, harnic,sincer. Timpul
organizat și folosit rațional este o mare bogăție
pentru un elev. De aceea, gîndiți-vă cum îl
folosiți în fiecare zi. Timpul pierdut fără rost nu

4
mai poate fi recuperat. ) 5 Descope
min rirea
Lucrul la tablă
-Ordonați ideile principale ale textului:
Costel a pierdut cheița de la patine.
În prima zi cheița n-a fost găsită.
Cercetările au continuat și în ziua următoare.
Băiatul nu și-a găsit astîmpăr nici în a treia zi.

Găsiți explicațiile următoarelor expresii.


“sărea în sus ” unul după altul
“zbura ca o nălucă” tresărea
“n-avea habar” foarte repede
“a luat la rînd” nu avea nici o idee

Jocul: Semaforul. Învățătorul spune Jocul


cuvinte/îmbinări de cuvinte, iar elevii arată “Semafo
cercul corespunzător regulii. Cercul roșu – rul”
substantive; cercul galben-adjective; cercul
verde –verbe. Cuvinte: amărît, și-a pierdut
cheița, tăia, patinuar, lucioase, dulapuri, caută,
băiat.

O 6 Lucrul cu caietul(independent)
Varianta 1
3 Lucrul
Găsiți în text sinonime pentru cuvintele : min pe
Supărat-amărît variante
Iute-repede
Agitație-zarvă
Pepene-castravete
Beci-pivniță
Zăpăcită-amețită

Varianta 2

Găsiți în text antonime pentru cuvintele :


Grele-ușoare
Vechi-noi
Nopți-zile

5
Jos-sus
Urcă-coboară
A găsit-a pierdut

Rezervă
Ex.10. Transcrieți dialogul pe caiete, punînd semnele de
punctuație necesare:

-Bunico, n-ai văzut cheița de la patinele mele? a întrebat


Costel.
-N-am văzut-o, scumpule, răspunse bătrîna.
De ce n-am, n-ai s-a scris cu cratimă. 5
(U se omite și se pune cratimă.) min

Lucrul în grup.
O4
1. Găsiți în text adjective pentru următoarele
substantive: Alcătuiți cu una din ele propoziții.

colțișor (nescotocit)
pat (înarmat)
bunica (amețită)
Costel (amărît) Lucrul în
Tata (enervat) grup
patine (noi)Are 2 sensuri. Alcătuiți propoziții
cu diferite sensuri.

2.Găsiți cît mai multe cuvinte din literele


cuvîntului patinoar
Pat,nor, roi, tai, nai, tir, Ana, Tina, noi, iar, ton,
nota,tare, rai, roata.
3.Cu literele acestui cuvînt alcătuiți un text
Propozițiile să fie legate între ele.(Iarna)

Pămîntul este acoperit cu zăpadă.


Afară e liniște.
Totul este alb.
Iarna toți copiii se bucură de acest
onotimp.
Neaua s-a lăsat peste sat
E minunată iarna!
O6

Gr.4 Alcătuiți o compunere cu cuvintele date:


Reflecția iarna, fulgi, patine, gheață, copii. 5

6
min Lucrul în
Ați muncit azi la lecție și ați obținut cheița pereche
succesului și vă ofer. Lucrăm în perechi.
1. Care este titlul textului?
2. Care este autorul textului?
3. Cînd și unde se desfășoară acțiunea din
text? Conversa
4. Care sunt personajele textului? ția
5. Ce ne învață textul
6. Numiți un proverb despre timp?
7. Voi avea succese la învățătură dacă......
8. Cum vă petreceți timpul liber?
(Numiți ce activități puteți îndeplini în afara
școlii. (Jocuri la aer liber, mersul la bicicletă,
sport, vizitarea unor muzee, parcuri,vizionarea
unor spectacole, participarea la anumite
concursuri, întîlniri cu prietenii, citirea cărților.
)Satisfacții mari aduc și micile activități din
gospodărie: ajutorul acordat părinților.

Rezervă Ex.8
Restabiliți cuvîntul
Găsiți în text alte trei cuvinte care fac parte din aceeași
familie.

-ti- pa- -tor -na- patinator


(patinoar, patine, patina)

Iată acum o să vizionați un desen animat de 5


min. ……

1
Debrifarea Notarea ------------------------------------------- min
O5
Tema pentru acasă:
Ex.8,9 pag.112

7
Debrifarea O ₅ Notarea ------------------------------------------- 1
min
Tema pentru acasă:
Ex.8,9 pag.112

8
Lucrul
indepen-
dent

O₆

3
min

O₃

Debrifarea 2
min

9
10