Sunteți pe pagina 1din 1

Nume şi prenume elev Data

...................................... ..........................

Aflarea unui număr necunoscut

1. Află numărul necunoscut:


23+ a =105 a · 6= 42 282- a =104
a= .................. a=................... a= .....................
a= .................. a= .................. a= .....................
v: ................... v: .................... v: ......................

a - 89 = 321 8 · a= 56 24 : a= 3
a= .................. a=................... a= .....................
a= .................. a= .................. a= .....................
v: ................... v: .................... v: ......................

2. La ce număr adaug succesorul lui 59 şi obțin 132?

3. Ce număr scad din 804 pentru a obține produsul numerelor 4 şi 9?

4. Mă gândesc la un număr. Ȋl înmulțesc cu 9,scad triplul numărului 3 şi obțin

45.

La ce număr m-am gândit?

5. Să se afle valoarea numerelor a,b,c, ştiind că:

a + b=284

b + c=263

a + b + c = 504