Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

Data: 30 ianuarie 2018


Clasa : V-a
Disciplina : Educaţia tehnologică
Profesor : Artemii Oxana
Modulul : Arta acului
Subiectul lecţiei: Motive populare și ornamente pentru decorarea mileului
Tipul lecţiei : de formare a priceperilor şi deprinderilor
Subcompetență : Prezentarea elementelor, fragmentelor compoziţiei decorative a milieului imaginat.
Obiective operaţionale: Elevul va fi capabil:
O1 – să definească noțiunea de ornament;
O2 – să identifice structura unui ornament;
O3 – să enumere tipurile de motive ornamentale în broderie;
O4 – să realizeze schema unui model de motiv ornamental pentru decorarea mileului;
O5 – să –şi dezvolte capacitatea de a lucra în grup şi individual;
O6 – să respecte regulile tehnicii securităţii şi normele sanitaro-igienice în timpul lucrului;
O7 – să manifeste interes pentru însuşirea meşteşugului popular prin executarea practică a unor obiecte.
Strategii didactice:

Metode şi tehnici: conversaţia, explicaţia, observarea, demonstraţia, ciorchinele, eseu nestructurat,


,lucrul practic.
Mijloace didactice: modele de scheme de motive ornamentale, hârtie, clei, creioane, carioce, foarfece, postere, marchere.

Forme de activitate: frontal, individual, în grup.

Surse informaţionale:

1. Curriculum şcolar pentru clasele V-IX, Educaţia tehnologică, Chişinău, 2006.


2. Eşanu A.,Şaragov I., Educaţia tehnologică, manual clasa V-VI, ARC, Chişinău, 2011.
3. Eşanu A., Şaragov I., Ghid la educaţia tehnologică, ARC, Chişinău, 2006.
4. Eşanu A., Ghid la educaţia tehnologică, Clasa V-IX, Lumina, Chişinău, 2001.
Desfăşurarea activităţii

Etapele lecţiei Obiective Activitatea profesorului Activitatea elevului Evaluare


operaţionale

I. Momentul Dragi elevi, vă salut. Aşezaţi-vă comod şi simţiţi-vă


organizatoric bine. Astăzi ne vom grăbi încet.
Evaluare
- Motto – ul lecţiei: iniţială
O7 Sunt atenţi la conţinutul
„ Rodul muncii este cea mai perfectă desfătare.”
proverbului apoi îl comentează
Se controlează lucrul efectuat pe acasă:
Se propune: Metoda „Ciorchinele” (lucrul în grup)

O5 Grupul “Acele” completează Evaluare


Articole brodate grilele libere “Obiecte formativă
II. Evocare utilitare”;
Grupul “Firele” –
Obiecte Piese de port Obiecte de
“Piese de port popular”;
utilitare popular ritual Grupul “ Foarfecele”-
“Obiecte de ritual”

- Astăzi vom vorbi despre ornamente.


- Noțiunea de „ornament”
Elevii sunt atenți la noțiunile
O1 * ORNAMENT ~ Element care ornează ceva; element Evaluare
spuse de profesor.
decorativ. formativă
* ORNAMENT - Element decorativ format din
motive brodate, croșetate, sculptate, pictate etc. și aplicate
O7 pe pânză, pe obiecte, pe tipărituri, pe Informația este afișată pe tablă
manuscrise, pe monumente etc. și este studiată de clasă
Evaluare
Structura unui
formativă
ornament
III. Realizarea
sensului O2
Element Compoziție
Motiv Informația este afișată pe tablă
ornamental ornamentală
ornamental și este studiată de clasă
reprezintă un este formată
este alcătuit
pătrat, un din două sau
din două sau
triunghi, un mai multe
O7 mai multe
romb, un motive
elemente –
cerc, o floare, ornamentale.
două sau
o frunză etc.
câteva
triunghiur
opuse la vârf,
o stea, o floare
cu frunze, cu
petale, o
pasăre etc.

O3 Tipurile motivelor ornamentale:


1. Geometrice – puncte, linii, figuri geometrice.
2. Fitomorfe - plante, frunze, flori, fructe ("spicul Evaluare
de grau", "ghinda", "stiulete", "afina", Informația este afișată pe tablă formativă
O5 "strugurele", "marul", "parul", etc) și este studiată de clasă
3. Zoomorfe – animale ("cornele berbecului" si
"fruntea boului")
4. Avimorfe – insecte ( "vrabia", "porumbelul",
"cocorii", "rândunica", "găinușa".)
5. Antropomorfe - siluete de femei sau unele parti
ale corpului omenesc („ochiul”)
6. Skeomorfe - obiectele de munca faurite de
mana omului ("cârligul","grebla", "furca",
"sapa", "jugul")
7. Motive simbolice - se referă la o lume
imaginară, legată si de vechile concepții
religioase.

- Astăzi vom realiza câte o schemă grafică pentru


decorarea mileului.

IV. Reflecție O4 Lucrul practic:


O5 - Se execută schema grafică pe hârtie în pătrățele Lucrează independent. Evaluare
O6 Respectarea RTS și NSI în formativă
timpul lucrului

O7 - Propune să scrie un eseu din 3-4 propoziţii Realizează eseul lucrând în Evaluare
despre motivele populare în arta broderiei. grup. formativă

V. Extensie O2 - Apreciază elevii cu note.


O3 - Propune temă pentru acasă: să continuie redarea Elevii notează tema pentru Evaluare
O4 sgemei grafice a motivelor ornamentale. acasă. sumativă
- Să selecteze proverbe despre muncă.

S-ar putea să vă placă și