Sunteți pe pagina 1din 1

Criterii de evaluare a compunerilor în clasa a II-a

Nivelul de Descriptori de performanţă


performanţă
Superior Elevul redă o lucrare completă:
( performanţă superioară)  Ţine seama de începutul, desfăşurarea şi sfîrşitul compunerii;
 Respectă relaţia dintre titlu şi conţinut, adică nu se abate de la titlul compunerii;
FB  Dezvoltă planul compunerii cu mai multe propoziţii pentru o idee;
 Scrie fiecare idee a planului din rînd nou şi cu un spaţiu liber mai la dreapta faţă de celelalte rînduri;
 Formulează corect gîndul pe baza expresiilor propuse sau pe baza cunoştinţelor dobîndite;
 Foloseşte multe expresii frumoase selectate din textele citite;
 Evită repetările;
 Scrie lizibil, îngrijit;
 Organizează estetic scrisul în pagină;
 Lasă imaginaţia să zboare.
Mediu Elevul:
( performanţă medie)  Ţine seama de începutul, desfăşurarea şi sfîrşitul compunerii;
 Respectă relaţia dintre titlu şi conţinut, cu mici abateri de la titlul compunerii;
B  Dezvoltă planul compunerii cu cîte 1-2 propoziţii pentru o idee;
 Scrie fiecare idee a planului din rînd nou şi cu un spaţiu libermai la dreapta faţă de celelalte rînduri;
 Formulează cu unele rătăciri gîndul pe baza expresiilor propuse sau pe baza cunoştinţelor dobîndite;
 Foloseşte mai puţine expresii frumoase selectate din textele citite;
 Repetă unele cuvinte;
 Scrie lizibil, îngrijit;
 Organizează estetic scrisul în pagină;

Minim Elevul:
( performanţă suficientă)  Nu ţine seama de începutul, desfăşurarea şi sfîrşitul compunerii;
 Se abate de la titlul compunerii;
S  Nu dezvoltă toate ideile din planul compunerii;
 Nu scrie fiecare idee a planului din rînd nou şi cu un spaţiu liber faţă de celelalte rînduri;
 Formulează incorect gîndul pe baza expresiilor propuse;
 Foloseşte doar 1-2 expresii frumoase selectate din textele citite;
 Face multe repetări de cuvinte;
 Scrie mai puţin îngrijit;
 Nu respectă aşezarea estetică în pagină;