Sunteți pe pagina 1din 14

,,Limba, istoria și pământul sunt cei trei piloni

care țin o națiune – Ion Druță la cei 90 de ani


împliniți”
Ion Druţă (n. 3 septembrie 1928,
satul Horodişte, raionul Donduşeni,
Republica Moldova), scriitor
moldovean.

A lucrat la ziarele “Ţăranul sovietic”. “Moldova


socialistă” şi la revista “Femeia Moldovei”. Primul
volum de schiţe şi nuvele, “La noi în sat”, apare în
anul 1953, urmat de alte lucrări de proză scurtă şi
de romanele “Frunze de dor”, “Povara bunătăţii
noastre”. În anul 1969 se stabileşte cu traiul la
Moscova, publicând şi în limba rusă mai multe
volume de proză, eseistică şi dramaturgie.
La iniţiativa lui Ion Druţă
este înălţat, lângă
Soroca, monumentul
Poetului Anonim, numit
“Lumânarea
Recunoştinţei” (2004).
Ion Druţă la
Intrarea la
Lumânarea
Recunoştinţei
Prozator
"La noi în sat" (nuvele) – 1953
"Poveste de dragoste" (nuvele) – 1954
"Frunze de dor" (roman) – 1957
"Dor de oameni" (nuvele) – 1959
"Balade din cîmpie"(1963) – prima parte a romanului "Povara bunătăţii
noastre", editat integral în anul 1970
"Mozart la sfîrşitul verii! (nuvele documentare despre republicile baltice) – 1970
"Clopotniţa" (roman) – 1972
"Возвращение на круги своя" (nuvelă) – Moscova,1974 („Întoarcerea ţărînei în
pămînt" sau „Anul morţii, anul nemuririi")
"Поле души человеческой" (proză) – Moscova, 1977 („Cîmpul sufletului uman")
"De la verde pîn’ la verde" (volum antologic) – 1982
"Белая Церковь" (roman) – Moscova, 1983 („Biserica Albă")
"Clopotniţa" (roman) – 1984
Избранное (Scrieri, în 2 volume) – Moscova, 1984
„Clopotniţa" (volum de proză) - Bucureşti,1988
"Biserica Albă" (roman) – 1988 ediţie revăzută şi completată – 2006
"Povara bunătăţii noastre" (roman), ediţie revăzută şi completată – 2005
Volume de proză pentru copii
"Cenuşica" (1962)
"Povestea furnicii" (1963), (1996)
"Bobocel cu ale lui" (1972)
"Daruri" (1983)
Dramaturg
"Casa Mare" (1962)
"Doina" (1968)
"Păsările tinereţii noastre" (1971)
"Horia" (1973)
"Frumos şi sfînt" (1974)
"Именем земли и солнца" ( «În numele pămîntului şi al soarelui",
volum de piese, 1977)
«Святая святых" ( «Sfînta Sfintelor", volum de piese, 1984)
"Cervus divinus"
"Apostolul Pavel" (epopee creştină în 2 acte, 1999)
"Căderea Romei"
"Hramul Înălţării"
"Ultima dragoste a lui Petru cel Mare"
"Ужин у товарища Сталина" ("O cină cu tovarăşul Stalin", 2004,
2005)
Eseist
"Lumea lui Cehov" (1959)
"Eminescu, poet naţional" (1970)
"Ora jertfirii" (proză, publicistică şi scrisori inedite
– 1998)
"Lupaniada" (2002)
Scriitorul Ion Druta a fost decorat cu ordinul “Bogdan Intemeietorul”.
Ion Druta, care este membru titular al Academiei de Stiinte si laureat al
Premiului de Stat al Republicii Moldova, a devenit primul cavaler al
ordinului “Bogdan Intemeietorul”.
Înaltă distincţie de stat i-a fost oferita lui Ion Druta “în semn de
profunda gratitudine pentru contribuţia sa deosebita la renaşterea
naţionala, pentru merite în dezvoltarea relaţiilor culturale cu ţările
străine şi activitate prodigioasă în vederea sporirii prestigiului Moldovei
pe plan internaţional”.