Sunteți pe pagina 1din 2

Jocuri şi activităţi de cunoaştere a mediului, desfăşurate în aer liber

1. Cucostîrcul şi broscuţele

Cucostîrcul stă, ascuns iar broscuţele stau pe frunze de nufăr, desenate cu cretă pe asfalt.
La un moment dat iese cucostrîrcul din ascunziş, zicînd:
Cine cîntă-aici “oac-oac”
Ia fugiţi . Vă vin de hac  »

Cucostîrcul fuge după broscuţe,  broscuţele trebuie să ajungă pe frunzele de nufăr. Broscuţa
prinsă devine cucostrîrc.

2. Somnul mustăcios

Pe asfalt este trasată o linie , care indică graniţa dintre apă şi mal. La 4-5 m de mal stă somnul
(peşte), iar la 1-2 m de mal stau alţi peştişori mai mici.
Toate broscuţele spun în cor :
Lîngă nufărul frumos
Doarme somnul mustăcios
Iată-acuş el se trezeşte
Şi pe toţi ne fugăreşte
Somnul se trezeşte şi fuge după peştişori. Sarcina somunlui este să prindă peştişorii, atîta timp cît
sînt în apă. Dacă peştişorul a trecut de linia , care indică graniţa dintre apă şi mal, somnul nu mai
are dreptul să-l prindă. Peştişorul prins devine somn.

3. Expoziţia veselă
În prealabil colectivul de copii se împarte în 3-4 grupuri. Fiecărui grup i se repartizează un set
de materiale ( 7-8 ) de diferite mărimi; de ex. 7 conuri; 7 pietrcicele; 7 crenguţe; 7 frunzuliţe.
La un moment dat educatorul zice: “Mai mare”. În acest caz copiii trebuie să aranjeze oiectele
primite în ordine descrescătoare ( de la mai mare la mai mic); Dacă educatorul zice “Mai mic”,
copiii aranjeazăobiectele de la mai mic la mare.
4. “Busola”

Un copil , ales pentru jocul dat, priveşte atent, studiază terenul care îl înconjoară. Apoi
educatorul îi leagă ochii. Copilul este rotit de cîteva ori, apoi este dezlegat de la ochi. Educatorul
îi adreasează repede întrebări: “În ce parte se află stîlpul?”, “În ce parte este situat copacul?”, etc.
Apoi copilul este întors la 90 ْ, apoi la 180 ْ
Copilului iarăşi îi sînt adresate întrebări de orientare.

5. “Eu ştiu”
Este un joc cu mingea. Pot juca cîţiva copii ( 2-4) . primul copil ia mingea o loveşte de sol,
spunînd: “Eu ştiu 5 denumiri de arbori: tei, salcie, stejar; pin; măr.” Dacă copilul se greşeşte,
mingea se transmite următorui participant. Dacă nu se greşete, trece la nivelul următor: “Eu
ştiu 5 denumiri de flori ....”, “Eu ştiu 5 denumiri de animale”, etc.

6. «  Numele meu »

Fiecare copil trebuie să-şi găsescă un corp din mediul natural care începe cu prima literă a
numelui său.

7. “ Grila”
Pe asfalt se trasează o grilă. În fiecare pătrăţică a grilei se pune cîte o plantă. Educatorul
numeşte planta o descrie. Apoi copiii sînt rugaţi să se întoarcă cu spatele la grilă În acest
moment educatorul, schimbă cu locul sau elimină din grilă o plantă. Copiii, întorcîndu-se
trebuie să ghicească ce a dispărut sau ce a fost schimbat cu locul.

8. « Fiecare la copacul său »

În prealabil educatorul familiarizează copiii cu diverşi arbori din parc sau pădure, etc. La un
moment dat educatorul zice : « Toţi copiii fug şi se ascund după stejar » sau « fetiţele se ascund
după salcie, iar băieţeii se ascund după pin «