Sunteți pe pagina 1din 14

DATA:

PROFESOR: ALEXE OANA

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: G.P.P. NR. 15, FOCŞANI

GRUPA: MARE B „BUBURUZELE”

TEMA: “CUM ESTE, A FOST ŞI VA FI AICI PE PĂMÂNT?”

SUBTEMA: MIJLOACE DE TRANSPORT

MIJLOC DE REALIZARE: ACTIVITATE INTEGRATĂ

TIPUL ACTIVITĂŢII: CONSOLIDARE ŞI VERIFICAREA CUNOŞTINŢELOR

FORMA DE REALIZARE: FRONTAL, PE GRUPURI, INDIVIDUAL

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI:
ADP – Întâlnirea de dimineaţă. Salutul; “ Cu ce-ai ajuns azi la
grădiniţă?”; Completăm în calendarul naturii („Ce zi este astăzi şi în ce dată suntem?;
„Cum este vremea?”); Tranziţie „Avionul” – Joc muzical;
ALA - Știință: „Puzzle cu mijloace de transport”
Artă: „Mijlocul de transport preferat” – Pictură;
Construcții: „Garaje și hangare”.

1
ADE - DLC: „Cu ce călătorim?” – joc didactic
DOS: „Mijloace de transport”- lucrare colectivă

SCOPUL ACTIVITĂȚII : verificarea cunoştinţelor copiilor referitoare la mijloacele de


locomoţie şi de transport; formarea deprinderii de a se exprima în propoziţii şi fraze
corect formulate din punct de vedere gramatical (acord subiect și predicat), consolidarea
unor activități practice.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE :
Domenii experiențiale:
DLC- „Cu ce călătorim?”- joc didactic
- Să denumească corect imaginea reprezentată pe jeton;
- Să alcătuiască propoziții simple sau dezvoltate despre diferite imagini cu
mijloacele de transport;
- Să despartă cuvântul în silabe și să precizeze sunetul inițial;
- Să mânuiască cu atenție plicul și să oprească la semnal;
- Să manifeste interes pentru activitate;
DOS- „Mijloace de transport”- lucrare colectivă
- Să folosească corect tehnicile de lucru însușite anterior: colorare, decupare, lipire;
- Să-și coordoneze mișcările oculo-motorii în vederea realizării temei;
- Să lucreze atent, îngrijit conform cerințelor educatoarei dezvoltându-și gustul
estetic;
- Să ducă la bun sfârșit sarcina începută astfel încât să obțină o lucrare colectivă;
Activități pe centre de interes
Știință: „Puzzle cu mijloace de transport”
- Să reconstituie imaginile din piesele tip puzzle puse la dispoziție;
- Să descrie imaginea obținută prin propoziții simple sau dezvoltate;
2
- Să precizeze numărul de piese folosite;
Artă: „Mijlocul de transport preferat” – pictură
- Să utilizeze adecvat instrumentele și materialele de lucru;
- Să aplice pata de culoare pe o suprafață stabilită ;
Construcții: “Garaje și hangare”
- Să realizeze cu ajutorul pieselor puse la dispoziție diferite construcții;
- Să redea prin îmbinare forma unor clădiri (gara, portul, aeroportul).

ELEMENTE DE JOC: mișcarea plicului, semnalizarea, plasarea ilustrației, aplauze,


paleta colorată, panou pentru buline, buline roșii, buline albastre, ecusoane, ursulețul
Martinel, trofeu.
METODE ȘI PROCEDEE: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul,
problematizarea, memorizarea, expunerea ilustrației, munca individuală, munca în
echipă.
MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT :
DLC: jetoane cu mijloace de transport, tablouri ce ilustrează mijloace de transport
terestre, mijloace de transport aeriene, mijloace de transport navale;
DOS: machetă suport, imagini de colorat, creioane colorate, foarfeci, lipici.

RESURSE - umane: copiii grupei și educatoarea


- temporale: o zi

BIBLIOGRAFIE :

3
1.Curriculum pentru învățământul preșcolar –prezentare și explicitări, Editura
Didactica Publishing House,2009
2. Aplicații ale noului curriculum pentru învățământul preșcolar, vol. I,II,III,
Editura Didactica Publishing House,2009
3. Aplicarea noului Curriculum pentru educația timpurie-o provocare?, Editura
Diana,2009
4. Revista Învățămîntului Preșcolar, 1-2/2011, Editura Arlequin
5. Revista Învățămîntului Preșcolar, 3-4/2012, Editura Arlequin
6.Scrisoarea metodică 2011/2012

4
SCENARIUL ZILEI

Copiii vor intra în sala de grupă în rând câte unul , așezându-se pe scăunele în
formă de semicerc , intonând melodia „Bună dimineața , dragă grădiniță!” .

Ziua debutează cu „Întâlnirea de dimineață”, la care copiii sunt salutați de către


educatoare cu salutul :

„Soarele a răsărit

Toți copiii au venit

Începem o nouă zi

Bună dimineața , copii!”

Aceștia vor răspunde : „Bună dimineața, doamna educatoare!”,urmând să se


salute unul pe altul, de la stânga la dreapta , cu glas tare, clar, uitându-se unul la celălalt,
dandu-și mâna , folosind formula de salut „Bună dimineața !” și numele colegului pe
care îl salută, după care vor rosti versurile :

„În fiecare dimineață/Avem gândul bun pe față/Către soare să privim,/Iubire să


dăruim/De gând rău să ne ferim,/S-adunăm doar bucurie/Și-n lume s-o răspândim!/Și-
atunci orișice copil,/În fiecare dimineață,/Are gândul bun pe față.”

Prezența : „Oare azi cine lipsește?

Să vedem cine ghicește!”

Prezența se face prin strigarea catalogului și consemnarea în acesta a copiilor


absenți .

Împărtășirea cu ceilalți se realizează printr-un dialog despre ce a văzut fiecare în


drum spre grădiniță. Atenția copiilor este îndreptată spre calendarul naturii.

5
Calendarul naturii va fi așezat pe un panou și împreună vom purta o discuție
despre tema săptămânii, despre anotimpul în care ne aflăm, se fac aprecieri asupra zilei
săptămânii în care ne aflăm, motivând de ce am așezat imaginile respective în calendar .
Sunt adresate următoarele întrebări :

- În ce anotimp ne aflăm?

- În ce lună suntem?

- În ce an ne aflăm?

- În ce zi a săptămânii suntem?

- A câta zi din săptămâna este?

- Cum este vremea afară?

Noutatea zilei : „Astăzi este o zi specială pentru noi. Știti de ce? Pentru că vă propun
să desfășurăm cele mai interesante activități în urma cărora voi veți câștiga un trofeu
pe care ni-l va oferi invitatul nostrum surpriză, dar și multe alte premii. Ziua de
astăzi, n-o veți uita niciodată. Vă așteaptă multe surprize. Este specială și pentru
faptul că astăzi avem musafiri pe doamnele educatoare care au venit să vadă câte
lucruri interesante știm despre mijloacele de transport, cât de frumos ne vom juca,
vom cânta, vom despărți în silabe, vom alcătui propoziții, vom colora, vom decupa,
vom lipi și mai ales cum ne vom comporta. Haideți împreună să le urăm „Bun
venit !”.

Urmează gimnastica de înviorare : „Luați seama bine”- joc cu text și cânt.

Rutinele specifice momentului zilei pentru servirea gustării / la spălător .

Copiii sunt îndreptați spre centrele de interes prin metoda mânei oarbe - într-un
săculeț se află mijloace de transport terestre (autoturism), mijloace de transport

6
aeriene(elicopter) și mijloace de transport navale (barcă). Copiii vor veni unul câte unul
și vor extrage din săculeț simbolul centrului unde vor lucra: la sectorul ȘTIINȚĂ
(autoturism)- copiii vor reconstitui imagini din piese de tip puzzle, la sectorul ARTĂ
(elicopter) - copiii vor picta mijlocul de transport preferat, iar la sectorul
CONSTRUCȚII (barcă) - vor realiza o construcție cu tema: „Garaje și hangare” .

Copiii încep activitatea, educatoarea supraveghează modul cum își îndeplinesc


sarcinile, dirijându-i acolo unde este necesar.

Voi face aprecieri individuale și globale asupra modului de desfășurare a


activității. Metodele utilizate pe parcursul desfăşurării activităţilor vor da posibilitatea
fiecărui copil să se manifeste, să acţioneze, să interacţioneze cu ceilalţi copii, să pună
întrebări şi să afle răspunsuri.

7
ETAPELE CONŢINUTUL STRATEGII EVALUARE
ACTIVITĂŢII ŞTIINŢIFIC DIDACTICE
1. Se asigură condiţiile necesare unei bune Conversaţia
Moment desfăşurări a activităţii .
organizatoric Frontal
2. Printr-o scurtă conversație vom Conversaţia
Reactualizarea reactualiza cunoștințele despre
cunoştinţelor mijloacele de transport .
- Despre ce am vorbit în ultima Exercițiul Stimularea
vreme? interesului
- Cum le mai spunem mijloacelor pentru
de transport? activităţi
- Dați exemple de mijloace de Conversația
transport terestre!
- Dar aeriene? Navale? Aprecierea
- Cine poate să-mi spună poezia răspunsurilor
Mijloace de locomoție? Exercițiul corecte
Voi numi un copil care va recita poezia.
Astăzi avem lecție
Mijloacele de locomoție.
Privesc cu mirare
Ce să fie oare?
Vaporul și-o barcă
Plutesc uțor pe apă.
Avionul și elicopterul
Spre cer își iau zborul.
Trenuri și drezine
Merg atent pe șine.
8
Căruța și carul
Bat în lung hotarul.
Autobuzul, bicicleta, Memorizarea
Mașina și camioneta
Toate merg pe stradă, Dacă a recitat
Lumea să le vadă. corect poezia
Metroul, din stație-n stație,
Pe sub pământ merge cu grație. Conversația
Submarinul, pe sub apă,
Vrea vaporul să-l întreacă.
Mijloacele de deplasare
Toate-s bune la mișcare.
3. - Ursuleţul Martinel a aflat că,
Captarea grupa noastră a învăţat despre
atenţiei mijloacele de transport şi pentru Conversaţia Stimularea
că el nu le cunoaşte, ne roagă să îl interesului
ajutăm pentru că trebuie să plece pentru
într-o călătorie, la o grădină activităţi
zoologică. Expunerea
- Ce spuneți? Îl ajutăm? Dacă da,
ursulețul Martinel ne va
recompensa cu un trofeu!
- Vă doriți acest trofeu? Explicația
- Atunci, haideți să începem!

4. Se face direct prin prezentarea tabloului Expunerea Dacă au


Anunţarea unde avem imagini care reprezintă aerul, reținut tema
temei si a apa și uscatul. jocului
obiectivelor - Astăzi, ne vom juca jocul-concurs Explicaţia
9
Cu ce călătorim?, iar după aceea
ne vom împărți pe trei grupe și Stimularea
vom realiza un tablou cu toate Conversaţia interesului
mijloacele de transport învățate.
5. - Acest concurs ne va arăta cine Dacă respectă
Dirijarea recunoaște mai bine mijloacele de Conversația și rețin regulile
jocului transport navale, aeriene și jocului
terestre.
Va trebui să fiți foarte atenți, să vă
exprimați clar, corect și să observați
dacă cineva greșește sau uită să spună Explicaţia
ceva, ca apoi voi să completați și astfel Dacă respectă
să câștigați marele trofeu. și rețin regulile
Ne vom împărți în două echipe Echipa jocului
marinarilor și echipa piloților.
Explicarea și demonstrarea jocului:
-se explică și se demonstrează modul de
desfășurare, precizând sarcinile și Demonstraţia
regulile jocului.
Jocul de probă:
-plicul care conține imagini cu mijloace Dacă respectă
de transport pornește din mână în mână, și rețin regulile
la semnalul verde el se oprește; la Exerciţiul jocului
semnalul roșu copilul la care se află
plicul, îl deschide, arată copiilor
imaginea și o descrie după criteriile
stabilite, cum se numește, părțile Explicația
componente, câte silabe are cuvântul, cu

10
ce sunet începe, formează o propoziție Dacă respectă
simplă sau dezvoltată cu acest cuvânt. Conversația și rețin regulile
Alt copil din aceeași echipă va completa jocului
ce-a omis colegul lui.Apoi, plicul trece
la echipa cealaltă. Pentru fiecare
răspuns corect, echipa va primi o bulină Exercițiul
roșie iar pentru fiecare răspuns greșit
echipa va primi o bulină albastră.
Câștigătoare este echipa care Explicația
acumulează cele mai multe buline roșii
oferindu-i-se trofeul.

5. -Atenție, începem, fiți atenți la imagini, Conversația Aprecierea


Desfășurarea doar un copil dintr-o echipă va da rezolvării
propriu-zisă răspunsul, apoi va răspunde un copil din corecte a
cealaltă grupă. Plicul care conține sarcinilor
imagini cu mijloace de transport Explicația jocului
pornește din mână în mână, la semnalul
verde; el se oprește la semnalul roșu;
copilul la care se află plicul, îl deschide, Demonstrația
arată copiilor imaginea și o descrie după Expunerea
criteriile stabilite, cum se numește,
părțile componente, câte silabe are
cuvântul, cu ce sunet începe, formează o
propoziție simplă sau dezvoltată cu acest
cuvânt. Alt copil din aceeași echipă va
completa ce-a omis colegul lui. Ceilalți
vor fi atenți să vadă dacă ceea ce se Exerciţiul

11
spune este corect sau nu. Apoi, plicul
trece la echipa cealaltă. Pentru fiecare
răspuns corect, echipa va primi o bulină
roșie, iar pentru fiecare răspuns greșit Explicația
echipa respectivă va primi o bulină
albastră. Câștigătoare este echipa care
acumulează cele mai multe buline roșii
oferindu-i-se trofeul.

6. Copilul la care s-a oprit plicul, nu arată Conversația Dacă


Complicarea imaginea celorlalți, încearcă să formulează
Jocului formuleze o ghicitoare sau o propoziție Explicația corect
despre mijlocul de transport pe care l-a propoziții
văzut în plic, iar copiii din echipa lui Problematizarea
încearcă să ghicească despre ce mijloc
de transport este vorba. Exercițiul
Jocul va continua până se vor termina
jetoanele din plic. Vom repeta titlul
jocului. Conversația

7. Voi împărți grupa în trei subgrupe, câte Conversația Dacă ascultă


Asigurarea una pentru fiecare mediu de deplasare. ce au de făcut
retenției și a - Ce v-am spus că vom realiza
transferului împreună? Explicația
- O lucrare care să cuprindă toate
mijloacele de transport.
12
Prezint copiilor planșa suport. Exercițiul
- Ce vedeți voi în această planșă?
- Ce aveți pe măsuțe?
- Pe mese sunt fișe cu mijloace de Expunerea
transport, creioane colorate și
foarfece.
- Vom colora mai întâi mijloacele
de transport de pe fișe, le vom Explicația
decupa și apoi le vom lipi pe
suportul dat astfel încât să
realizăm o lucrare colectivă care
să includă toate mijloacele de Conversația
transport din cele trei medii.
Pentru a lucra cât mai bine, vom face
câteva exerciții de încălzire a mușchilor
mici ai mâinilor :
Mișcăm degețelele Exercițiul Dacă execută
Batem tare palmele corect
Cade ploaia binișor, exercițiile de
Stoarcem rufele ușor. încălzire
Voi anunța începerea lucrării.
Voi ajuta și voi da explicații copiilor Conversația
care întâmpină greutăți. Munca
După terminarea muncii individuale și individuală
pe echipe începem asamblarea lucrării
colective. Lucrul în echipă

8. Anunț încheierea activității, încetarea Explicaţia Aprecierea

13
Încheierea efortului colectiv pentru realizarea temei Demonstraţia rezolvării
activității și cer copiilor să-și exprime opiniile Exerciţiul corecte a
personale despre lucrare. sarcinilor
Vom mai repeta tema jocului. primite.
Le voi înmâna trofeul de la ursulețul
Martinel precum și stimulente dulci.

14