Sunteți pe pagina 1din 30

G.P.N.

Doanca
comuna Doanca, județul Olt

Ne ju căm cu meseriile
– proiect de activitate integrată –

1
PROIECT DIDACTIC
UNITATEA DE ȊNVĂȚÂMÂNT: G.P.N. Doanca
DATA:
GRUPA: mijlocie
PROPUNĂTOARE: Buruntia Mirela
TEMA ANUALĂ: Cum şi cum vreau să fiu?
TEMA PROIECTULUI TEMATIC: Ce miros au meseriile?
TIPUL DE ACTIVITATE: consolidare
FORMA DE ACTIVITATE: activitate integrată ALA1 + ADE (DS + DOS) + ALA2
CATEGORII DE ACTIVITĂȚI:
 ADP
 Rutine
 Tranziții
 ALA1 – activități liber alese
 Bibliotecă: Citim despre meserii
 Artă: „Ce mi-ar placea sa fiu cand voi fi mare?” – desen
 Construcții: ,,Un cartier nou la noi in oras” – cuburi
 ADE – activități pe domenii experiențiale
 Activitate integrată (DS + DOS) „Ne jucam cu meseriile”

2
 DS – cunoasterea mediului – convorbire
 DOS – decupare, asamblare şi lipire

 ALA2
 Joc distractic: „Vindeca pacientul” (anexa 1)
SCOPUL:
 consolidarea cunostintelor referitoare la meserii;
 consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică;
 dezvoltarea simţului estetic şi practic

OBIECTIVE CADRU:
 dezvoltarea capacității de exprimare orală, de înțelegere şi utilizare corectă a semnificațiilor structurilor verbale orale;
 stimularea curiozității privind explicarea şi înțelegerea lumii înconjurătoare;
 formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor produse finite.
OBIECTIVE DE REFERINȚĂ:
 să utilizeze desene, simboluri pentru a transmite o anumită semnificație;
 să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unor activități practice;
 să cunoască diferite materiale de lucru;
OBIECTIVE OPERATIONALE ALA 1
 să coloreze elemente specifice meseriei pe care doresc să o practice când vor fi mari;
 să construiască diferite clădiri pentru a da naştere unui nou cartier în oraşul său , cu diferite cuburi ;

3
 să identifice imagini despre meserii , unelte, obiecte;
 să comunice verbal cu partenerii de la masa de lucru;
 să răsfoiască şi să verbalizeze imaginile văzute în cărţi sau reviste;
 să se comporte adecvat în diferite contexte sociale.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE ADE:


 cognitive
 O1 – să recunoască profesiile sau meseriile pe baza unor imagini;
 O2 – să recunoască meseriile din ghicitori
 O3 – să asocieze imaginea profesiei sau meseriei cu imaginea uneltelor necesare pentru desfăşurarea ei;
 O4 – să alcătuiască puzzle-ul descoperind meseria;
 O5 – să asocieze şapca su meseria corespunzătoare;
 O6 – să participe la activitatea de grup atât în calitate de auditor, cât şi de vorbitor;
 psiho-motorii
 O7 – să confecţioneze produsul finit;
 O8 – să denumească materialele puse la dispoziție, utilizându-le;
 O9 – să lucreze curat şi îngrijit pe parcursul activității, păstrând o ținută adecvată în bancă;
 afective
 O10 – să coopereze în realizarea sarcinilor;
 O11 – să-şi exprime părerea despre lucrarea proprie şi despre lucrările colegilor utilizând criteriile de evaluare date.
STRATEGII DIDACTICE: inductiv-semialgoritmice

4
FORMA DE ORGANIZARE: frontal-individuală, pe echipe, pe centre de interes
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, lucrul individual, turul galeriei, analiza
MIJLOACE ŞI MATERIALE: imagini şi jetoane cu meserii, creioane colorate, cuburi, lipici, foarfece, cartoane şi hârtii colorate şi albe,
laptopul, videoproiectorul, lucrarea model, plansa. jetoane, globul magic
EVALUARE: aprecieri verbale, autoevaluare, examinare prin probă practică
DURATA: o zi
BIBLIOGRAFIE:
 Revista învățământului preşcolar 3- 4/2011, editura Arlequin;
 Ghid orientativ – Laura Mara Culea, editura Diana;
 Curriculum pentru învăţământul preşcolar- editura Didactica Publishing House, 2009;
 Ziua bună începe la „Ȋntâlnirea de dimineață” – Smaranda Maria Cioflica, editura Didactica Pre;
 Pedagogie preşcolară, Elisabeta Voiculescu, editura Aramis;
 Totul ... pentru copil (ghid pentru educatoare), prof. Rodica Gavra, editura Diana.

5
SCENARIUL ZILEI
ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ

Salutul: „Dimineaţa a sosit/ În semicerc ne adunăm/ Cu toţii să ne salutăm/ Bună dimineaţa dragi Isteţi,/ Mă bucur că sunteţi aici /
Bună dimineaţa meşteri mari !” – copiii se vor saluta în sensul acelor de ceasornic, unul după altul folosind un nume de meserie – ex: ,,Bună
dimineaţa brutari!”, ,,Bună dimineaţa politisti!” ...
Se va realiza şi prezenţa ( După ce ne-am adunat / Si frumos ne-am salutat / Colegii ne-am întâlnit / Oare cine n-a venit?”) în ordinea
strigării de către educatoare din catalogul grupei, iar copiii îşi vor alege jetonul cu semnul care-i reprezintă pe fiecare şi îl vor aşeza în copac.
Jetoanele rămase le va număra un copil şi le va aşeza în buzunarul absenţilor. Se numără apoi fetiţele de către un băiat şi băieţii de către o fetiţă.
Se va alege copilul zilei care mă va ajuta să conduc mai departe întâlnirea de dimineaţă şi pentru a ajuta la organizarea activităţii, a
aranja, împărţi materialele.
Calendarul naturii: Se va discuta despre cum este vremea în acea zi, se va alege data şi se va completa trenulețul vremii.
Împărtăşirea – se vor numi trei fetiţe şi trei băieţi care să împărtăşească cu colegii de grupă ideile, gândurile visele lor din noaptea ce a
trecut, o întâmplare petrecută în familie.
Se trece la gimnastica de înviorare care se face prin câteva versuri:
„Dacă vreau să cresc voinic
Fac gimnastică de mic:
Merg în pas alergător,
Apoi sar într-un picior,

6
Mă opresc, respir uşor
Întind braţele să zbor
Toată lumea e a mea
Când mă aşez la podea!
Ăsta-i doar un început!
Ia priviţi cât am crescut!”
...... şi prin cântecelele ,,Ce miros au meseriile?” şi ,,Bat din palme”.
Noutatea zilei se va anunţa de către educatoare Activitatea va începe prin captarea atenţiei copiilor printr-o conversţie referitoare la cea
mai frumoasă meserie, după care se vor dezlega câteva ghicitori. Copiii vor fi aşezaţi pe scăunele în forma de semicerc.
Tranziţie:
„Bat din palme – clap-clap-clap
Din picioare trap-trap-trap
Ne-nvârtim, ne răsucim
Şi spre sectoare pornim!”
Cu ajutorul globului magic copiii vor alege câte un jeton care le va preciza sectorul la care vor lucra.
Sarcinile sectoarelor sunt următoarele:
Bibliotecă: - copiii vor avea de citit si sorat imagini despre meserii
Artă: - copiii vor avea de desenat ce vor sa devina cand vor fi mari
Construcţii: - la acest sector copiii vor avea de construit din piese, noul cartier
Prin metoda „Turul galeriei” copiii vor aprecia munca colegilor de grupă. Voi aprecia şi eu munca micuţilor per ansamblu.
Tranziţie:

7
„Câte unul pe cărare
Mergem veseli către baie, “Rândul iute să-l formăm
Mergem ca să ne spălăm Lângă uşă ne-aşezăm
Şi cuminţi să aşteptăm
Curăţei să arătăm.”
Pe mânuţe ne spălăm
Este timpul să mâncăm

8
Le propun copiilor să facem o călătorie în lumea meseriilor dar nu oricum ci vom străbate un labirint în care vom întâlni fel de
fel de sarcini pe care trebuie să le rezolvăm. Acest labirint va fi străbătut de două echipe: echipa poliţiştilor şi echipa asistentelor. Le
prezint copiilor labirintul pe care-l vom avea de stăbătut, pentru a putea ajunge la „Castelul meseriilor”. În acel castel vor ajunge doar
acei copii care vor fi atenţi şi care vor rezolva corect sarcinile care vor fi pe traseu şi bineînţeles vor acumula cât mai multe steluţe.

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂȚII

NR. EVENIMENTE ACTIVITATEA PROPUNĂTOAREI ACTIVITATEA STRATEGII DIDACTICE EVALUAREA


CR INSTRUCȚIONALE COPIILOR METODE ŞI MIJLOACE
T PROCEDEE ŞI
MATERIALE
1 Moment Se crează condiții ergonomice pentru

9
organizatoric desfăşurarea activităților. Copiii sunt atenți şi Activităţi de
Pregătirea grupei Aerisirea şi pregătirea sălii de grupă nerăbdători să înceapă întărire a
pentru activitate pentru activitate. o nouă zi. sarcinilor
Aranjarea mobilierului, stabilirea formulate
liniştii şi asigurarea unei atmosfere
propice pentru buna desfăşurare a
activităţii.
2 Captarea atenţiei Activitatea va începe prin captarea Copiii răspund la
atenţiei copiilor printr-o conversţie întrebări. Evaluarea orală
referitoare la cea mai frumoasă meserie, conversaţia
după care se vor dezlega câteva
ghicitori. Copiii vor fi aşezaţi pe
scăunele în forma de semicerc
3 Le propun copiilor să facem o
Reactualizarea călătorie în lumea meseriilor dar nu Copiii lucreaza pe conversatia Imagini
cunoştinţelor oricum ci vom străbate un labirint în centre Jetoane
care vom întâlni fel de fel de sarcini pe Creioane
care trebuie să le rezolvăm. colorate
Pentru inceput prescolarii vor avea de Coli
rezolvat sarcinile de la fiecare centru: Cuburi
 Bibliotecă: Citim despre meserii
 Artă: „Ce mi-ar placea sa fiu cand
voi fi mare?” – desen
 Construcții: ,,Un cartier nou la noi
in oras” – cuburi
4 Anunțarea temei şi a Se va preciza că activitatea de astăzi
obiectivelor activității se numeşte „Ne jucam cu meseriile” şi Prichideii sunt atenți conversația
se va desfăşura sub forma unui drum. la explicațiile mele.
Copiii au de parcurs astfel un labirint ce
va fi străbătut de două echipe: echipa explicația

10
poliţiştilor şi echipa asistentelor. Le
prezint copiilor labirintul pe care-l vom
avea de stăbătut, pentru a putea ajunge Copilul repetă titlul
la „Castelul meseriilor”. În acel castel activității.
vor ajunge doar acei copii care vor fi
atenţi şi care vor rezolva corect sarcinile
care vor fi pe traseu şi bineînţeles vor
acumula cât mai multe steluţe. Tot
astăzi vom realiza şi marinari pentru
vaporul grupei mijlocii.
Se pune un copil să repete titlul
activității de astăzi pentru a se
sistematiza.
5 Desfăşurarea Expun in fata copiilor o plansă
invatarii (labirint) cu ajutorul carei voi realiza Sunt atenţi în
intregul demers didactic. Copiii vor rezolvarea sarcinilor. expunerea videoproiector activităţi de
avea astfel de trecut mai multe probe: întărire a
Proba 1 sarcinilor
La prima probă prichindeii au de planşe formulate
identificat, pe baza ghicitorilor, meseria
corespunzatoare.
Proba 2 exercițiul
Cea de-a doua proba se desfasoara bolul magic
pe covor, acolo unde sunt imprastiate
unelte si oameni. Sarcina copiilor este aprecieri verbale
aceea de a alatura fiecarui om uneltele
corespunzatoare meseriei lui.
Proba 3 conversația
Prescolarii au de aflat cui îi aparţine Sunt atenți la corectarea
fiecare pălărie. corectitudinea exercitiul eventualelor

11
Proba 4 răspunsurilor date de panou greşeli
Urmează ultima sarcina, aceea de a colegi şi îi ajută acolo conversaţia aprecieri verbale
invarti roada profesiilor. Copiii au de unde este cazul. colective şi
spus rolul fiecarei meserii pentru individuale
oameni.
5 Obținerea La finalul activitatii copiii Copiii rezolva fisa de planşe
performanței interpretează cântecul „Ce miros au lucru. exercițiul
meseriile”.
.
DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE Copiii sunt atenți la
(DOS) explicațiile
Activitate practică educatoarei. explicația
Se anunță preşcolarii că ce-a de-a
doua activitate din ziua de astăzi este o
activitate practică. Ei vor trebui să
realizeze marinari, folosind decuparea,
asamblarea si lipirea. conversația
Se realizează intuirea materialului de
către copii, cerându-li-se să recunoască
materialele pe care le au pregătite pe
masă.
Se prezintă planşa model, copiii foarfecă,
observând-o. şabloane,
Se trece apoi la explicarea tehnicilor lipici
de lucru: Copiii prezintă
 se decupează marinarul si hainele materialul pe care-l au observația lucrarea
lui; pe masă. model
 se lipesc hainele pe marinar
 se pune marinarul pe suport (pai) Copiii observă
 se pun marinarii in vapor. modelul educatoarei. explicația

12
Se demonstrează modul de lucru,
dându-li-se explicații permanent.
Se pune un copil să repete tehnicile de Prichindeii sunt
lucru, pentru a vedea dacă ele au fost atenți la succesiunea
înțelese. tehnicilor de lucru.
Înainte de a trece la executarea
lucrării, voi cere copiilor să exerseze demonstrația
câteva exerciţii de încălzire a
muşchilor mici ai mâinii: morişca, Copilul prezintă
închiderea şi deschiderea pumnilor, tehnicile de lucru.
cântatul la pian etc.
,, Ploaia cade neîncetat
Vârful degetelor bat. Se fac exerciții
Degetele-mi sunt petale, pentru încălzirea
Le deschid ca pe o floare. muşchilor mici ai
Şi apoi le răsfirăm, mâinii.
Şi la un pian cântăm.
Frecăm palmele de zor
Să avem la lucru spor. ’’
Se urează “Spor la lucru!”! şi se dă
astfel startul începerii lucrului
individual pe un fond muzical.
Voi supraveghea modul în care copiii Copiii realizează
îşi realizează lucrările, iar dacă va fi lucrările. laptopul
nevoie voi interveni cu explicaţii lucrul
individuale. Voi încuraja pe cei mai individual foarfecă,
puţin abili şi voi urmări ca toţi copiii să- şabloane,
şi ducă munca la bun sfârşit. lipici
Voi urmări corectitudinea şi
acuratețea lucrărilor.

13
Când majoritatea copiilor au terminat,
voi da preavizul şi apoi semnalul de
încetare a lucrului.
Se expun toate lucrările la panou,
după care se vor observa şi se vor
analiza, ținându-se cont de aspectul şi Se analizează
corectitudinea execuției lucrărilor. Se lucrările de la panou.
iau în calcul criteriile de evaluare analiza
Ȋncheierea activității Incheierea activitatii o realizez prin Copiii sunt atenți la Aprecieri finale
jocul cu carácter sportiv “Vindeca aprecierile educatoarei conversația individuale şi
pacientul”. (anexa 1 ) şi cu bucurie recompense colective
Se vor face aprecieri verbale asupra recompensa.
modului de participare a copiilor la
activitate.
Pentru executarea corectă a
tablourilor şi pentru întreaga activitate
desfăşurată în ziua respectivă, copiii vor
primi şi câte o recompensă – o
prăjiturică.

Anexa 1

JOC DISTRACTIV

„VINDECA PACIENTUL!” – joc cu caracter sportiv


14
DESCRIEREA JOCULUI:

Efectivul grupe de copii este împărţit în două echipe, egale ca număr, aşezate pe două şiruri. Fiecare are în mână o cutie de
medicamente. Pe terenul de joc, înaintea fiecărei echipe de medici, se desenează câte o spirală cu lungimea de 5 – 6 m. La capătul
fiecărei spirale se plasează căte o păpuşă ( iepuraş, ursuleţ, etc.) pe câte un scăunel cu un coşuleţ ataşat. La comanda dată, primii
medici aleargă in spirală, lasă câte o pastilă la pacient în coşuleţ, se întorc tot prin alergare în spirală, predau cutia de medicamente
următorilor coechipieri, aceştia parcurg acelaşi traseu, iar ei se aşează la coada şirurilor.Câştigă echipa care a parcurs prima traseul.

Obiective:
 O1. – să perceapă componentele spaţio-temporale (durată, localizare);
 O2. – să-si dezvolte atenţia şi capacitatea de organizare;
 O3. – să se orienteze în spaţiu / să se raporteze la un reper dat.
 O4. – să respecte regulile jocului stabilite de comun acord în cadrul grupului;
 O5. – să participe activ şi afectiv la joc aducându-şi contribuţia la reuşita echipei;
 O6. – să joace ( utilizând corect regulile) jocuri cu caracter sportiv.

15
16
17
GHICITORI DESPRE MESERII

Când nu este semafor


Strada poţi s-o treci uşor Dimineaţa îţi zâmbeşte
El maşinile le-opreşte Când la grădiniţă vii
Doar să treci...şi le porneşte... Pentru şcoală pregăteşte
(agentul de circulaţie) Grupa-ntreagă de copii...
(educatoarea)
Cine zboară fără să zboare?
(aviatorii şi pasagerii aparatelor de zbor) Înaintea cui 
Trebuie să-şi scoată fiecare pălăria?
Stă cu spatele la rege (Frizerul)
Dar regele nu se supără.
(Birjarul) Tunde cu îndemânare
Şi îţi face şi cărare
Cu arome îmbietoare O frizură să-ţi stea bine
Pâinea rumenă apare Nu-l întrece orişicine.
Din cuptorul dogorit (frizerul)
Cine o scoate mulţumit?
(brutarul) Ţevi,conducte instalează
În perete le fixează
Ciorbe, supe, sărmăluţe Iar în urmă el ne lasă
Sosuri calde, chifteluţe Apa şi căldura-n casă.
Pregăteşte iscusit (instalatorul)
Că e meşter la gătit.
(bucătarul) Ea ne e a doua mamă
Şi ne învaţă doar la şcoală.
Cine le face pe toate cu măsură? (învăţătoarea)
(Croitorul)

18

S-ar putea să vă placă și