Sunteți pe pagina 1din 1

ACTIVITATEA METODICA SAPTAMANALA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 7 BRASOV


DOMENIUL DE
COMPETENTA
COMUNICARE
(2 saptamani , luna X)

UNITATI

1. Comunicarea
interpersonala
educatoare-copil
2. Comunicarea intre
cadrele didactice)
RELATIA
1. Cultivarea relatiei
GRADINITA-FAMILIE familie-unitate scolara
(3 saptamani,luna X, XI) 2. Implicarea familiei in
activitati formativeducative
3. Coordonarea
activitatilor extrascolare
COOPERARE SI
1. Activitatea si lucrul in
CONTRIBUTIE INTR- echipa
UN GRUP
(2 saptamani, luna XI)
CURRICULUM
1. Proiectarea anuala a
( proiectare didactica)
continuturilor de invatare
(12 saptamani, luna XII, 2. Elaborarea planificarii
I , II, III)
anuale si a planificarilor
calendaristice pe proiecte
tematice
3. Elaborarea proiectului
de activitate
4. Elaborarea
materialului didactic
5. Organizarea si
amenajarea spatiului de
joc si de invatare
FORMAREA
1. Coordonarea jocurilor
COPIILOR
liber-creattive
(7 saptamani, luna III,
2. Coordonarea jocurilor
IV, V)
didactice
3. Desfasurarea
activitatilor de predareinvatare
4. Formarea deprinderilor
EVALUAREA
1. Metode si procedee de
COPIILOR
evaluare a prescolarilor
(2 saptamani,luna V, VI)
DEZVOLTARE
1. Directii de dezvoltare
PROFESIONALA
profesionala a
(1 saptamana, luna VI)
educatoarei

NR
ORE
3
3
3
3
3
6

3
6
9
9
9
9
3
6
6
6
6
3

CONTINUTURI
-expunere Rolul si functiile
comunicarii
-aplicatii practice: comunicarea
si tipurile de comunicare
-evaluarea activitatii
-expunere: Rolul familiei in
unitatea prescolara
-aplicatii practice: invitati,
parinti, chestionare pentru
parinti, activitati demonstrative
cu implicarea parintilor
-evaluarea activitatii
-demonstrarea unor tehnici de
lucru in echipa; exersarea unor
tehnici de munca in echipa, pe
teme si centre de interes diferite
-analiza continuturilor adaptate
generale ale invatarii la ciclul
prescolar, modalitati de de
elaborare a planificarilor anuale;
-modele de elaborare a
proiectelor didactice;
-materiale didactice create de
educatoare, cu aplicabilitate in
procesul invatarii; demonstratii
practice; analize de pret; utilitate
si eficienta
-antrenamentul creativ al
prescolarilor si participarea
educatoarei la coordonarea
jocurilor
-noi dimensiuni ale activitatii de
predare-invatare in gradinite
-cum si ce deprinderi esentiale
sunt necesare
-teste psihologice aplicate
copiilor; analiza produselor lor
-noi tehnologii ale informatiei si
alternative ale formarii
profesionale continue