Sunteți pe pagina 1din 2

Metodica predarii activitatilor instructiv-educative în gradinita de copii (scris – definitivat

si oral – gradul II)

Obiective specifice:

1. sa identifice si sa defineasca mijloace si procedee adecvate vârstei prescolare de realizare a


obiectivelor programei pentru toate categoriile de activitati;
2. sa ilustreze solutii noi si variate de rezolvare a problemelor aparute în procesul didactic si sa le
argumenteze din punct de vedere psiho-pedagogic;
3. sa elaboreze proiecte didactice eficiente si coerente pentru activitatile instructiv-educative
desfasurate în învatamântul prescolar.

Itemi:

1.1. corelarea mijloacelor si procedeelor de lucru cu prescolarii cu obiectivele Programei


instructiv-educative în gradinita de copii;
1.2. explicarea unor mijloace si procedee utilizate în activitatile cu copiii de vârsta prescolara.

2.1. selectarea solutiei optime de rezolvare a situatiilor didactice aparute în procesul de predare-
învatare-evaluare a cunostintelor copiilor dintr-un domeniu de cunoastere, pentru o grupa de
vârsta data;
2.2. utilizarea cunostintelor de metodica în contexte variate;
2.3. crearea unor situatii de învatare integrata.

3.1. elaborarea unor obiective operationale clare si corente, în concordanta cu obiectivele de


referinta ale Programei instructiv-educative în gradinita de copii;
3.2. proiectarea evenimentelor didactice în acord cu tipul de activitate; aprecierea corecta a
strategiilor de predare-învatare-evaluare pentru tipul de activitate si grupa de vârsta alese.

Continuturi:

1. Obiectivele cadru, obiectivele de referinta si exemplele de comportamente propuse de


Programa instructiv-educativa în gradinita de copii (pe categorii de activitati)
2. Continut, metode si mijloace specifice activitatilor organizate în gradinita cu copiii prescolari
(pe grupe de vârsta)
3. Forme specifice de realizare a obiectivelor activitatilor organizate cu grupa întreaga, cu grupuri
mici si individual. Modalitati de formare si dezvoltare a independentei si creativitatii copiilor prin
jocuri si activitati la alegere
4. Specificul conceperii, organizarii, desfasurarii si evaluarii diferitelor tipuri de activitati din
gradinita
5. Modalitati specifice de aplicare a jocului ca metoda fundamentala de realizare a obiectivelor
formativ-educative
6. Abordarea grupei pregatitoare din perspectiva reformei si a noului curriculum. Modalitati de
organizare si desfasurare a activitatilor cu prescolarii în vederea structurarii componentelor
aptitudinii de scolaritate
7. Corelatia dintre materialul didactic, strategia didactica si realizarea obiectivelor în cadrul
diferitelor tipuri de activitati. Criterii de selectare a materialului didactic
8. Rolul educatoarei în conducerea si îndrumarea activitatilor cu prescolarii. Respectarea
raportului optim între dirijarea si manifestarea libera, creativa a copiilor
9. Valorificarea valentelor educativ-formative a continutului activitatilor din gradinita în scopul
structurarii premiselor personalitatii copilului prescolar.
10. Repere pentru evaluarea formativ-predictiva a obiectivelor procesului si a rezultatelor
înregistrate în activitatile instructiv-educative desfasurate cu copiii prescolari
11. Construirea mediului educational din perspectiva noii abordari educationale a activitatilor
instructiv-educative în gradinita de copii
12. Metoda proiectelor le vârstele timpurii
13. Metode specifice învatamântului alternativ abordate cu succes în învatamântul traditional din
gradinite
14. Variante de proiectare didactica a activitatilor instructiv-educative din gradinite, în viziune
integrata, interdisciplinara
15. Modalitati de implicare a comunitatii pentru sprijinirea actului educational
16. Notarea sistematica a observatiilor educatoarei asupra evolutiei copilului prescolar, cu referire
la diferitele domenii de cunoastere

Bibliografie:

1. Barta, Andrei si Dragomir, Petrica – “Deprinderi motrice la prescolari”, Editura V&I Integral,
Bucuresti, 1995
2. Breben, Silvia si Matei, Elena – “Cunoasterea mediului – ghid pentru învatamântul prescolar”,
Editura Radical, Craiova, 2001
3. Dumitrana, Magdalena – “Educarea limbajului în învatamântul prescolar” vol.I Comunicarea
orala, Editura Compania, Bucuresti, 1999
4. Dumitrana, Magdalena – “Educarea limbajului în învatamântul prescolar” vol.II Comunicarea
scrisa, Editura Compania, Bucuresti, 2001
5. Dumitrana, Magdalena – “Activitatile matematice în gradinita”, Editura Compania, Bucuresti,
2002
6. Dumitrana, Magdalena – “Dezvoltarea psihica umana”, Editura V&I Integral, Bucuresti, 2000
7. Ionescu, Miron – “Clasic si modern în organizarea lectiei”, Ed.Dacia, Cluj, 1972
8. Ionescu, Miron – “Lectia între proiect si realizare”, Ed.Dacia, Cluj-Napoca, 1982
9. Ionescu, Miron – “Demersuri creative în predare si învatare”, Editura Presa universitara
clujeana, 2000
10. Kolumbus, E.S. – “It is tomorrow yet?” – tradusa în limba româna cu titlul “Didactica
prescolara” de Magdalena Dumitrana, Editura V&I Integral, Bucuresti, 1998
11. Landsheere, G., Landsheere, V. – “Definirea obiectivelor educationale” (trad.), E.D.P.,
Bucuresti, 1979
12. Mitu, Florica – “Metodica activitatilor de educare a limbajului”, Editura Pro Humanitas,
Bucuresti, 2000
13. Neacsu, I. – “Instruire si învatare” – E.D.P., Bucuresti, 1992
14. Paisi, Lazarescu, Emilia si Ezechil, Liliana, – “Laborator prescolar”, Editura V&I Integral,
Bucuresti, 2001
15. Planchard, Emile – “Pedagogie scolara contemporana”, E.D.P., Bucuresti, 1992
16. Popa, Valerica – Activitati de educatie plastica în gradinita, Editura V&I Integral, Bucuresti,
2000
17. Preda, Viorica – “Copilul si gradinita”, Editura Compania, Bucuresti, 1999
18. Preda, Viorica – “Educatia pentru stiinta”, Editura Compania, Bucuresti, 2000
19. Târcovnicu, Victor – “Învatamânt frontal, învatamânt individual, învatamânt pe grupe”, E.D.P.,
Bucuresti, 1981
20. Voiculescu, Elisabeta – “Pedagogie prescolara”, Editura Aramis, 2001
21. Voiculescu, Florea – “Elaborarea obiectivelor educationale. teorie, cercetari, aplicatii”, Editura
Imago, Sibiu, 1995
22. Wallon, Henry – “Evolutia psihologica a copilului”, E.D.P., Bucuresti, 1978
23. *** Documentar metodic, Editura V&I Integral, Bucuresti, 2001
24. *** Metoda proiectelor la vârstele timpurii, Editura V&I Integral, Bucuresti, 2002
25. *** Programa activitatilor instructiv-educative în gradinita de copii, Editura V&I Integral, 2000