Sunteți pe pagina 1din 5

PEDAGOGIE

I.Problematica educatiei si invatamantului in societatea contemporana.Inovatie si reforma in scoala


romaneasca:
a)Educatia si provocarile lumii contemporane. Dinamica relatiei educatie de baza / educatie
permanenta / auto educatie
b)Alternative la invatamantul prescolar din Romania :Waldorf , Step by step , Montessori , Planul
Jena .
c)Dimensiunea europeana a invatamantulul prescolar.
IV.Problematica sistemului institutional de invatamant in Romania.Locul si rolul segmentului
prescolar in sistemul de invatamant .
a)Sistemul de invatare-concept , functii , structura , tendinte de evolutie
b)Evolutii ale conceptiei despre integrarea subsistemului invatamantului prescolar in cadrul
sistemului ; actualitate si perspective
V.Concepte fundamentale si tipuri de curriulum in Teoria curriculum-ului
a)Definitivarea si analiza conceptelor:finalitate , ideal , scop , obiectiv , sarcina , profilul
educational al copilului prescolar , arie curriculara , ciclu curricular
b)Tipuri de curriculum
IX.Probleme teoretice si practice ale reformei curriculum-ului cu referire la invatamantul
prescolar
XIII. Predarea concept , modele de predare fundamentate pe teorii ale invatarii.Eficacitate si
eficienta in predare
a)Aspecte specifice ale predarii in invatamantul prescolar
b)Eficacitate si eficienta in predarea la prescolari
XVII .Comunicarea si relatiile de comunicare pedagogica . Structura , mecanisme , forme , stiluri ,
eficacitate.Aplicatii
a) Comunicare concept , structura , functii si conditii de eficienta
b)Aspecte specifice ale comunicarii didactice in invatamantul prescolar
c)Caracteristicile demersului de,,influent educationala in invatamantul prescolar
d)Implicarea sociala si personalitatea copilului :complianta comportamentala in grupa
e)Comunicarea interpersonala
f)Climat educational in gradinita
METODOLOGIE
I.Obiectivele educationale in invatamantul prescolar

a)Scopul activitatilor instructiv-educative din invatamantul prescolar


b)Functii specifice ale obiectivelor educationale din invatamantulul romanesc
c)Clasificarea obiectivelor educationale : obiective cadru si obiective de referinta specifice
domeniilor de continut , operationale pentru domeniile de continut
d)Obiective ale jocurilor si activitatilor alese , specificul lor
IV.Modalitati de organizare a grupei pentru activitatile de invatare
a)Exigente psihopedagogice si ergonomice privind organizarea grulei de copii
b)Organizarea grupei de copii in cadrul activitatilor zilnice (cu toata grupa , cu grupuri mici , in
perechi , individual )
c)Modele de aranjare spatiala a grupei de copii (cerc , semicerc , clasa)
d)Organizarea grupei combinate
VIII. Pregatirea copilului pentru integrarea optima in activitatile de tip scolar
a)Conceptul de maturitate scoalara(aptitudine e scolaritate); criterii de definire si viziunea
integratoare a definirii acestuia 9 pregatirea copilului , pregatirea scolii , pregatirea familiei )
b)Copilul domenii de maturizare , sanatate si dezvoltare fizica ; dezvoltare socio-emotionala ;
motivatia pentru invatare ; dezvoltarea limbajului si capacitatea de comunicare ; dezvoltarea
cognitiva si cunostintele generale ; deprinderi motrice utile invatarii)
c)Variabilitatea standardului de maturitate pentru scoala ritm individual de dezvotare , diferente
de educatie , mediu socio cultural , eventuale dizabilitati s,a,m,d,
d)Scoala-cunoasterea trebuintelor copiilor si oferirea conditiilor de indeplinire a acestor trebuinte
e)Familia;rolul familiei in dezvoltarea socio-emotionalaa copilului
IX.Valorificarea valentelor formative ale alternativelor educationale utilizate in invatamantul
prescolar
a)Prezentarea principalelor alternative educationale: Waldorf , Montessori ,Freinet , Planul Jena ,
abordarea integrata a limbajului si invatarea prin cooperare
b)Tehnici de lucru utilizate in cadrul alternativelor educationale ; posibillitatile de transfer in
invatamantul traditional
X.Modalitati de implicare a comunitatii pentru sprijinirea actului educational
a)Relatia gradinita-familie comunitate
b)Parteneriatul fundament comun de actiune ; unitate de conceptie si de actiune in beneficiul
copiilor
c)Parteneriate viabile si activitati comune de invatare , activitati de imbunatatire a mediului
educational , proiecte de curriculum colaborativ , participare la luarea deciziilor etc
d)Strategii de cooperare si colaborare
e)Practici si programe pe care gradinita le poate folosi pentru implicarea comunitatii in actul
educational (ex:pentru dezvoltarea abilitatilor parentale , pentru imbinatatirea comunicarii ,
pentru voluntariat , pentru conducere si sustinere etc)

XI.Abordari specifice ale copiilor cu CES


a)Definirea conceptului de copil cu cerinte speciale (copii supradotati sau copii dezavantajati)
b)Copilul supradotat : identificare , caracteristici , problemele care pot aparea in sala de clasa ,
actiunea educationala diferentiata / individualizata
c)Copilul cu tulburari de invatare :definirea conceptului , criterii de indentificare , caracteristici
tipuri de tulburari , actiunea educationala diferentiata
d)Copilul hiperactiv : identificare , caracteristici , abordarea educationala a copilului prescolar
hiperactiv
e)Copilul cu deficiente senzoriale:surditate , cecitate , motorii , intelectuale , caracteristici
generale ale fiecarui tip de deficienta
f)Scoala incluziva-educarea copiluli cu deficiente sau provenit din mediii defavorizare, in conditiile
integrarii in gradinita de masa
XII Stimularea potentialului creativ al prescolarilor in cadrul activitatii din gradinita
a)Factori de personalitate care conditioneaza creativitatea , cognitivi si de procesare intelectuala ,
aptitudini speciale , factori nonintelectuali si nonaptitudini
b)Factori de personalitate care inhiba sau blocheaza reativitatea copiilor
c)Conceptul de potential creativ
d)Specificul; creativitatii la varsta prescolara :comportamnt , precocitate , capacitati exceptionale
e)Stimularea creativitatii prescolarilor , obiecive , criterii , metode , instrumente de evaluaredisney

Lit.pt.cop. - 1.Caracterizarea lui Harap Alb; 2.Specificul lit pentru copii


Metodica - 1.Relatia obiective-continuturi-strategii-evaluare in cadrul activ. integrate
2.Materialele de joc din gradinita
Psihopedagogie - tipuri/forme de evaluare a rezultatelor cop. prescolar
dezvoltarea psiho-fizica a cop. presc.
a literatura pentru copii:
1. poezia "Dorinta" de M. Eminescu;
2. definitia basmului si clasificarea lui;
3. de alcatuit o fraza formata din 11 propozitii, conform schemei date.
- la metodica:
1. tipurile de joc, aspecte specifice ale jocului in gradinita;
2. de formulat obiectivele pentru un joc didactic la alegere.
La pedagogie mie mi-a picat pe bilet:
1. Importanta paradigmei curriculumului;
2. Continutul procesului de invatamant
La literatura pt. copii : Universul satului in poezia romana si Ispravile lui Pacala de Petre Dulfu iar la
gramatica au fost trei subiecte destul de grele.

La metodica am primit: Jocul ca activitate formativ-instructiva in cadrul activitatilor


complementare si Proiectarea didactica in cadrul ativitatilor integrate si interdisciplinare cu
exemple de la grupa.
Pe biletul meu de la psihopedagogie au fost urmatoarele subiecte:
1. Planificarea semestriala
2. Metode si tehnici de evaluare a rezultatelor si a progreselor copilului prescolar
ubiecte - sesiunea august 2011, educatoare, gradul II, Suceava.
Metodica predarii activitatilor instructiv-educative:
I. Obiectivele educationale in invatamantul prescolar (cu referire la finalitati - ideal, scop,
obiective - clasificarea obiectivelor, operationalizarea obiectivelor, conditii de operationalizare,
exemplificare).
II. Jocul didactic in activitatile din cadrul domeniului Stiinte.
III. Portofoliul - metoda alternativa de evaluare in invatamantul prescolar.
Limba si literatura romana:
I. Basmul cult (o opera la alegere din programa)
II. Gramatica:
-o fraza de analizat
-de precizat felul predicatelor
-de specificat felul propozitiilor din fraza data
-de transformat o propozitie dezvoltata in propozitie simpla
-de despartit in silabe patru cuvinte
-de precizat sinonimele a patru cuvinte si de alcatuit propozitii cu ele
-de alcatuit familia lexicala a unui cuvant si de alcatuit cu un substantiv si un adjectiv din familia
lexicala propozitii
-de aratat polisemia cuvantului "care".
Psihopedagogie:
I.Exercitiul ca metoda in invatamantul prescolar
II. Valentele formative ale mijloacelor didactice
III. Un exemplu de item deschis.
Alte subiecte din cadrul probei orale:
- blocajele creativitatii
- testul docimologic
- autoevaluarea
- calitatile unui bun educator
- clasificarea itemilor
- studiu de caz

- lucru cu manualul
- de explicat diverse citate
- personalitatea (afectivitate, voita, gandire, memorie, imaginatie, s.a.)
- si altele ...