Sunteți pe pagina 1din 14

Cizmulițele nerăbdătoare

În ajunul zilei de 6 și pe ea:


decembrie cizmulițele Anei,
- Hei, nu l-ai văzut pe Moș
bine curățate și lustruite,
Nicolae?
așteptau lângă fereastră.
Lângă ele, ghetuțele lui Matei - Miau! Miau! a zis pisicuța.
și cele ale micuțului Alex Atunci cizmulițele au mers
stăteau la fel de strălucitoare, mai departe. Au trecut pe
așteptând.
lângă niște nuielușe desprinse
Deodată cizmulițele Anei din salcia de lângă casă.
au zis:
- Bună, nuielușelor, voi
- Noi nu mai putem aștepta! l-ați văzut pe Moș Nicolae?
Oare când vine Moș Nicolae?
Când? Oare vine acum?
Celelalte ghetuțe s-au uitat
la ele liniștite și au zis:
- Aveți răbdare!
Dar cizmulițele Anei
nu mai aveau răbdare. Au
urcat pe pervazul ferestrei și,
deschizând ușor fereastra, au
sărit afară. Acolo l-au întâlnit
pe Grivei: Dar acestea erau ocupate
- Hei, l-ai văzut pe Moș cu altceva și abia s-au întors
Nicolae? au întrebat ele. înspre ghetuțe să le spună:

- Ham! Ham! a răspuns - Întoarceți-vă acasă,


Grivei. cizmulițelor, e mai bine așa!
Mai departe au întâlnit-o pe Dar cizmulițele au
pisicuța familiei. Au întrebat-o continuat. La un moment dat

Pagina 1 din 2 vizitează twinkl.ro


Cizmulițele nerăbdătoare

s-a făcut frig, tot mai frig și cizmulițele și-au dat seama că nu
mai știu drumul de întoarcere. Atunci s-au oprit și au oftat:
- Of, mai bine rămâneam acasă și aveam și noi răbdare, la fel
ca celelalte perechi de încălțăminte.
Atunci deasupra lor au simțit respirația caldă a unui măgăruș.
Și-au ridica privirea și au văzut lângă măgăruș un bătrân cu
barbă albă și cu ochi buni și blânzi.
- Haideți acasă! A spus acesta zâmbind.
Dimineața, când s-au trezit, cizmulițele erau pline de
bomboane și portocale, iar într-un colț, o nuielușă cu sclipici le
făcea cu ochiul. Oare a fost totul doar un vis?

Pagina 2 din 2 vizitează twinkl.ro


Ghetuțele colorate
Afară ningea îndesat. În luminile de afară părea că cineva
presară zahăr praf peste lume. În fiecare casă era câte o luminiță,
iar la fiecare luminiță se puteau zări copilași care își lustruiau
ghetuțele.
Într-o casă, lăsată lângă pervazul ferestrei, stătea cuminte
o pereche de ghetuțe. Pe lângă ea era veselie, toate încălțările
așteptau cu nerăbdare sosirea Sfântului Nicolae. Ghetuțele
acestea erau însă triste. Așa cenușii cum erau și triste, mai că ți
se părea că nimic frumos nu o să se întâmple în următoarele ore.
Ghetuțele erau sigure că nu o să fie umplute cu nimic, fiindcă
știau ele că posesorul lor, un băiețel frumușel foc, mai făcuse și
năzbâtii.
Era din ce în ce mai târziu, luminile se stingeau încet din
fiecare casă. Ghetuțele au adormit triste și gri lângă fereastră.
Dimineața însă, mare le-a fost mirarea când au observat că nu
mai sunt cenușii, ci sunt multicolore. Erau pline de bombonele
colorate, iar într-una dintre ghetuțe era...

vizitează twinkl.ro
Moș Ion Roată și Unirea
adaptare după Ion Creangă

În 1857, pe când Țara Românească și Moldova, deși


Românească și Moldova erau sunt două țări surori, sunt
țări diferite, românii din despărțite și se dușmănesc
cele două țări au început între ele. Vorbim aceeași
să vorbească despre Unire. limbă, avem aceleași obiceiuri
Câțiva boieri mai importanți și ne închinăm la fel, de aceea
din Iași, printre care și Mihail vrem să ne unim cu toții
Kogălniceanu, s-au gândit într-o singură țară, așa cum
să facă o ședință la care să și strămoșii noștri și-au dorit.
îi invite și pe țărani, lucru Înțelegeți?
ce până atunci nu se mai Toți țăranii spuseră că
întâmplase. înțeleg. Doar unul dintre ei,
Doreau ca în acea ședință să pe nume Ion Roată, spuse că
explice țăranilor ce înseamnă aceste hotărâri trebuie luate
Unirea și să se exprime fiecare doar de boierime, căci pe ei
dacă sunt de acord cu Unirea i-a înzestrat Dumnezeu cu
celor două țări sau nu. înțelepciune.
- Eu cred că treaba asta se
Așa că, au chemat din
poate face și fără noi, spuse
fiecare județ câte un țăran.
Moș Ion Roată, pentru că noi
I-au adus pe toți la Iași, i-au
știm doar să învârtim sapa,
îmbrăcat frumos cu mantale
coasa și secera.
albe și căciuli noi, de se mirau
țăranii ce li se întâmplă. - A trecut vremea aceea în
care numai boierii luau decizii
Apoi, unul dintre boieri,
în țară, spuse boierul. Acum a
începu să le explice cu blândețe:
venit timpul să luăm cu toții
- Iată de ce ați fost chemați parte la binele și fericirea țării.
aici. De sute de ani, Țara Munca și câștigul, drepturile

Pagina 1 din 2 vizitează twinkl.ro


Moș Ion Roată și Unirea

și îndatoririle trebuie să fie Unde-s mulți, puterea crește


aceleași pentru toți. Și dușmanul nu sporește.
Toți țăranii spuseră că Și de data aceasta, toți
înțeleg ce înseamnă Unirea. țăranii înțeleseră ceea ce
Doar Moș Ion Roată nu boierul dorea să le explice,
înțelegea. doar Moș Ion Roată, nu. Puțin
Atunci, boierul se hotărî să deranjat, boierul îi ceru lui Moș
îi arate lui Moș Ion Roată un Ion să explice ce nu înțelege.
exemplu. Îl chemă în grădină, - Nu vă fie cu supărare.
îi arătă un bolovan mare și îi Dar dumneavoastră ne-ați
ceru să îl aducă în casă. D a r cerut doar nouă, țăranilor, să
bolovanul era prea greu și Moș ducem bolovanul. N-ați pus
Ion Roată nu reuși să îl aducă umărul cu noi la dus așa cum
singur. ați spus mai devreme.
Atunci, boierul spuse altor Toți țăranii fură de acord
3 țărani să îl ajute pe Moș Ion cu Moș Ion, iar boierul nu mai
Roată. Toți patru, reușiră să spuse nimic pentru că Moș Ion
ridice bolovanul pe umeri și îl Roată le dădu tuturor o lecție
aduseră în mijlocul sălii unde despre însemnătatea unirii.
se ținea ședința. În acea zi, Moș Ion Roată
- Ei, oameni buni, vedeți? a demonstrat tuturor că și
S-a dus Moș Ion și n-a putut țăranii sunt înțelepți.
face treaba singur. Dar când
v-ați dus câțiva în ajutor,
treaba s-a făcut cu mare
ușurință, greutatea n-a mai
fost aceeași. Vorba cântecului:
Unde-i unul, nu-i putere
La nevoi și la durere;

Pagina 2 din 2 vizitează twinkl.ro


Ce sărbătorim la 1 Decembrie?
Cu mult timp în urmă, Deși Mihai Viteazul a
românii erau separați și murit, românii nu au uitat
trăiau în trei țări diferite: că el a reușit ceea ce toți își
Țara Românească, Moldova doreau. Dar pentru câteva sute
și Transilvania, deși oamenii de ani, unirea nu s-a mai putut
care locuiau în aceste trei țări realiza.
vorbeau aceeași limbă, aveau După vreo 250 de ani de
aceleași obiceiuri și aceleași la moartea lui Mihai Viteazul,
credințe. un alt domnitor curajos și
Văzând ei că seamănă inteligent pe nume Alexandru
atât de mult, s-au gândit că Ioan Cuza a reușit să unească
ar fi bine să locuiască toți în din nou Țara Românească și
aceeași țară și au început să se Moldova. De această dată,
gândească să UNEASCĂ toate unirea nu a mai putut fi
cele trei țări într-una singură, distrusă.
mai mare. Cu trecerea anilor, Deși Țara Românească
dorința lor de a se uni a crescut și Moldova erau acum unite
tot mai mult. într-o singură țară, toți își
Primul moment în care au doreau ca și Transilvania să se
reușit să facă un mic pas spre unească împreună cu ele. Acest
unire a fost pe timpul domniei lucru s-a realizat după încă 60
lui Mihai Viteazul. Acesta era de ani. După un război lung și
un domnitor viteaz, după cum îi greu care a cuprins întreaga
era și numele, și a reușit pentru lume, numit Primul Război
câteva zile să fie domnitor Mondial, Țările Române au
în două țări în același timp: primit aprobarea să se unească
Moldova și Țara Românească. toate într-o singură țară cu
Dar după câteva zile, dușmanii numele de România.
au reușit să despartă din nou Această victorie o
cele două țări. sărbătorim în fiecare an, pe

Pagina 1 din 2 vizitează twinkl.ro


Cizmulițele nerăbdătoare

data de 1 Decembrie. De atunci, Țara Românească, Transilvania


și Moldova nu au mai fost despărțite.
De 1 Decembrie, în toate orașele și satele din România se fac
serbări în stradă și ceremonii.
Anul trecut, s-au împlinit 100 de ani de la această mare
victorie și bucurie. Și în fiecare an, toți românii spun cu speranță:

LA MULȚI ANI, ROMÂNIA!

Pagina 2 din 2 vizitează twinkl.ro


Sfântul Nicolae
Cine a fost Sfântul Nicolae?
Sfântul Nicolae s-a născut în urmă cu aproape 2000 de ani.
El este originar din Lichia, azi situată în Turcia.
El a trăit cu tatăl și cu mama sa. A fost singur la părinți,
neavând frați sau surori.

În copilărie și tinerețe
Sfântul Nicolae a fost un copil bun la suflet de la o vârstă
foarte fragedă.
El își împărțea jucăriile cu prietenii săi.
Când a fost tânăr, părinții săi au murit. Atunci, a mers să
locuiască cu un unchi de-al său care era episcop.

Ajutându-i pe cei nevoiași


Sfântul Nicolae a folosit banii rămași de la părinți pentru a-i
ajuta pe cei bolnavi, săraci sau cu nevoi.
El și-a dedicat întreaga sa viață slujindu-L pe Dumnezeu.
Sfântul Nicolae și cele trei fete sărace
Există multe povești despre miracolele săvârșite de Sfântul
Nicolae.
Una dintre cele mai cunoscute povești este cea a celor trei
fete sărace.
A fost odată un om care avea trei fete.
El era atât de sărac încât nu avea posibilitatea realizării
unei nunți pentru fiecare fată. Acest lucru a atras rușine asupra
familiei sale.
Sfântul Nicolae l-a auzit pe săracul bărbat vorbind și a dorit
să îl ajute. El n-a dorit să-l stânjenească pe săracul om așa că, a
privit pe furiș prin fereastra casei omului și a așteptat până când

Pagina 1 din 2 vizitează twinkl.ro


Sfântul Nicolae

s-au dus cu toții la culcare.


În timp ce toată familia dormea, Sfântul Nicolae a pus
trei punguțe cu monede de aur în ciorapii fetelor care atârnau
deasupra șemineului.
A doua zi dimineață, când s-a trezit, omul a fost tare bucuros.
Sfântul Nicolae n-a dorit niciun fel de mulțumiri pentru
generozitatea sa. El a fost mulțumit doar să știe că acea familie
era acum fericită.

Sfânt protector
Un sfânt protector este un sfânt cu adevărat special care
protejează anumite categorii de oameni.
Sfântul Nicolae este protectorul marinarilor, al arcașilor, al
copiilor și al săracilor.

Sfântul Nicolae în zilele noastre


Sfântul Nicolae, pe care îl putem numi
și Moș Nicolae se sărbătorește în seara de
6 decembrie, el aducând cadouri copiilor.
Generozitatea și spiritul său continuă
vii, aducând zâmbete pe buzele copiilor
din întreaga lume.

Pagina 2 din 2 vizitează twinkl.ro


Povestea nașterii lui Iisus
Îngerul Gabriel a vizitat-o un staul.
pe Maria și i-a spus că va avea
În același timp, unor
un copil pe care îl va chema
păstori li s-a arătat un înger.
Iisus. Acest copil va fi fiul lui
Acesta le-a spus păstorilor că
Dumnezeu.
fiul Domnului s-a născut în
Betleem. Păstorii au pornit
către Betleem pentru a-l vedea
pe pruncul Iisus.
Departe spre răsărit, trei
crai au văzut pe cer o stea
mare și luminoasă. Ei au știut
că acest lucru înseamnă că s-a
născut un nou rege și au pornit
la drum, urmând steaua.
În drumul lor, ei au trecut
pe la palatul regelui Irod. Irod
Maria i-a spus lui Iosif ceea a fost curios să afle despre
ce îi spusese îngerul Gabriel; noul rege; el i-a întrebat pe cei
ei s-au pregătit pentru sosirea trei crai unde se afla pruncul.
pruncului sfânt.
Cei trei crai de la răsărit
Maria și Iosif au fost au ajuns în Betleem. Ei i-au
nevoiți să călătorească la adus pruncului Iisus daruri:
Betleem pentru plata unei noi aur, smirnă și tămâie.
taxe. Maria a mers călare pe
În acea noapte, cei trei
un măgar.
crai au avut un vis care i-a
Un hangiu cumsecade avertizat că nu trebuie să-i
i-a lăsat pe Iosif și Maria spună lui Irod unde se află
să înnopteze în staulul său. pruncul Iisus. Astfel, ei nu
Pruncul Iisus s-a născut într- s-au mai întors pe la palatul

Pagina 1 din 2 vizitează twinkl.ro


Povestea nașterii lui Iisus

regelui Irod.
Irod a început să caute pruncul Iisus. El a dat ordin ca toți
copiii mici din Bethlehem să fie uciși.
Iosif a avut un vis în care un înger i-a spus să-i ducă pe
Maria și pruncul Iisus în Egipt.
Maria și Iosif au călătorit cu pruncul Iisus spre Egipt și acolo
au fost în siguranță.

Pagina 2 din 2 vizitează twinkl.ro


E aproape Crăciunul!

Într-o dimineață de Ești entuziasmat?


decembrie, numărând în
- Sigur că da, George! a
calendarul Advent zilele
răspuns tata. Fac pregătirile
rămase până la Crăciun,
pentru masa de Crăciun
George s-a entuziasmat foarte
deoarece avem mulți invitați
tare. Și-a mâncat ciocolățica
– costițe, sarmale, varză
din spatele ferestrei deschise
acră și nu putem să uităm
și l-a luat pe prietenul său de
de cârnăciori pentru unchiul
nădejde, ursulețul Po.
Ionel. Plus cozonacii cu nucă,
- Po, e aproape Crăciun! preferații mei.
Ești încântat? - l-a întrebat el.
Cu ursulețul Po după el,
George a țopăit fericit în sufragerie George a găsit-o
până în bucătărie, unde tata pe mama, care sorta cu grijă
scria o listă de cumpărături: câteva cutii de carton din pod.
„...pătrunjel, morcovi, costițe, George s-a strecurat împreună
nuci...” mormăia el cu voce cu ursulețul său, sărind în
tare. spatele mamei.
- Tati, e aproape Crăciunul! - Mami, e aproape

Pagina 1 din 3 vizitează twinkl.ro


E aproape Crăciunul!

Crăciunul! Ești încântată? întâmpinat-o la ușă, pe care


mama o împodobise cu o
- O, da, cu siguranță!
frumoasă coroniță de brad.
Tocmai ce căutam luminițele
noastre frumoase pentru ca să - E aproape Crăciunul!
putem apoi cumpăra bradul Buni, ești entuziasmată?
de Crăciun. Putem apoi să-l
- Bineînțeles, deoarece
decorăm cu toții cu globuri și
perioada Crăciunului este foarte
beteală.
specială și încântătoare. La
- Ura! a exclamat George biserică îmi întâlnesc prietenii
ieșind țopăind. cu care sărbătorim împreună
nașterea lui Iisus. Slujba este
Fratele mai mic al lui
deosebită și colindăm multe
George era în camera sa
colinde frumoase.
jucându-se cu trenulețul său.
Sora mai mare a lui
- Salut, Emil, e aproape
George a ajuns împreună cu
Crăciunul! Pun pariu că ești
prietena sa cea mai bună. Se
încântat, nu-i așa?
pregăteau să meargă la târgul
- Va veni Moș Crăciun? a de Crăciun, echipate cu fular,
întrebat Emil. Crezi că vom mănuși și patine.
primi cadouri în seara de
- Corina, e aproape
Crăciun?
Crăciunul! Ești entuziasmată?
- Sigur vom primi dacă
- Da, e vacanță și ne
suntem cuminți, l-a asigurat
vom întâlni cu prietenii. Vom
George, așezându-se alături cu
petrece și ne vom juca multe
ursulețul său pentru a se juca
jocuri. Dacă vrei, poți participa
împreună cu trenulețul.
și tu la unul dintre ele.
Mai târziu în acea seară,
Sâmbătă, George l-a
bunica a trecut pe la ei.
văzut pe unul dintre vecinii săi
George a fost primul care a
afară. L-a salutat din geam, cu

Pagina 2 din 3 vizitează twinkl.ro


E aproape Crăciunul!

ursulețul Po în mână. este minunată pentru a


ne demonstra bunătatea,
- Bună dl. Suomi, e aproape
adevăratul spirit al Crăciunului.
Crăciunul! Sunteți încântat?
Ne place să ne înfofolim bine și
strigă el.
să mergem la colindat.
- Oh, bună George, i-a
Într-o altă zi, mai aproape
răspuns bărbatul cu un zâmbet.
de Crăciun, George s-a așezat
Perioada Crăciunului este o în sufragerie cu ursulețul său.
perioadă veselă și încântătoare.
În religia noastră, noi nu o - Vezi tu Po, multă lume
sărbătorim ca sărbătoare e la fel de entuziasmată ca
religioasă, dar ne bucurăm de și noi și mi-am dat seama că
Crăciunul înseamnă lucruri
vizitele în familie și de bucate
diferite pentru fiecare. Unii se
speciale. Distrează-te băiete!
bucură de masa de Crăciun,
E seară și mătușa lui alții de decorații, de petreceri,
George a trecut pe la ei, așa că de cadouri sau de amintirea
el se gândi să mai întrebe pe faptului că Iisus s-a născut.
cineva. Însă, știi ceva? Indiferent de
ce ne place fiecăruia, cu toții
- Mătușa Angela, e
putem face un lucru: Crăciunul
aproape Crăciunul! Sunteți
este perfect pentru a petrece
entuziasmată? a întrebat-o el.
timp cu familia și cu cei dragi
- O, da! i-a răspuns și pentru a fi super buni și
aceasta. Perioada Crăciunului super amabili unii cu alții!

Pagina 3 din 3 vizitează twinkl.ro

S-ar putea să vă placă și