Sunteți pe pagina 1din 2

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

2
AVIZAT,
SLATINA
DIRECTOR,
GRUPA PREGĂTITOARE B

EDUCATOARE: DICU MIHAELA

TEMATICA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE SPECIFICE DIRIGENŢIEI ŞI SUPORTUL EDUCAŢIONA


L OFERITE PĂRINŢILOR
ÎN ANUL ŞCOLAR 2009-2010
O ORĂ /SĂPT.(18 săpt. x 1oră)

Săpt. Data şi ora Tema activităţii


Semnătura cadrului didactic
1. 18.09.2009,ora 17,30 Alegerea Comitetului de părinţi la grupa pregăti
toare B.Organizare clasei.
Probleme organizatorice.Discuţii
2. 25.09.2009,ora 17,30 Prezentarea Regulametul de ordine interioară;
Regimul zilnic al preşcolarului. Dezbatere
3. 02.10.2009,ora 17,30 Surse de informare privind educaţia părinţilor.
Prezentare Ppt + dezbatere
4. 09.10.2009,ora 17,30 “Care este specificul vârstei preşcolare?”
Discuţii
5. 16.10.2009,ora 17,30 “Codul bunelor maniere pentru copii”Discuţii.
6. 23.10.2009,ora 17,30 Prevenirea şi combaterea bolilor de sezon şi a g
ripei porcine. Prezentare + distribuire fly- ere. Discuţii
7. 30.10.2009,ora 17,30 Chestionar pentru părinţi în vederea corelării e
xigenţelor instituţiei cu aşteptările părinţilor.
8 13.11.2009,ora 17,30 “10 pentru părinţi”- Educaţia părinţilor. Dezba
teri
9. 20.11.2009,ora 17,30 “Cum să devii un părinte competent”- Educaţia pă
rinţilor. Dezbateri.
10. 27.11.2009,ora 17,30 “Sindrom hiperchinetic”- copii hiperchinetici Re
ferat + Dezbatere
11. 04.12.2009,ora 17,30 “Cum să ne alimentăm sănătos?” Oportunitatea pri
vind derularea proiectului educaţional “PENTRU O ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ”
12. 11.12.2009,ora 17,30 Părinţii - model pentru viitorul adult
13. 18.12.2009,ora 17,30 “Cum îmi ajut copilul să depăşească emoţiile neg
ative?” Dezbatere
14. 08.01.2010,ora 17,30 “Climatul afectiv al familiei şi personalitatea
copilului-Cum să devii un părinte competent?” Referat + Dezbatere
16. 15.01.2010,ora 17,30 “Strategii de comunicare nonverbală în vederea d
ezvoltării cooperării dintre preşcolari”- Ateliere mixte de lucru
17. 22.01.2010,ora 17,30 “Prevenirea abuzului şi violenţei în familie şi
în societate”. Referat + Dezbatere
18. 29.01.2010,ora 17,30 “Drepturile copilului- iniţiere în spiritul valo
rilor democratice” . Dezbatere
19. 12.02.2010,ora 17,30 Chestionar pentru părinţi privind relaţiile grăd
iniţă- familie.Discuţii
20. 19.02. 2010,ora 17,30 Influeţe negative ale lumii moderne.Referat. Dez
batere
21. 26.02. 2010.,ora 17,30 ADHD, pe scurt hiperactivitate
22. 5.03. 2010,ora 17,30 “Invitaţie la dialog” Discuţii
23. 12.03.2010,ora 17,30 “Codul bunelor maniere pentru copii”Discuţii.
24. 19.03.2010,ora 17,30 „HRANĂ SĂNĂTOSĂ PENTRU COPIII NOŞTRI”
Prezentare + distribuire fly- ere. Discuţii
25. 26.03.2010,ora 17,30 Chestionar pentru părinţi în vederea corelării e
xigenţelor instituţiei cu aşteptările părinţilor.
26. 2.04.2010,ora 17,30 “Să ne cunoaştem copilul”- Educaţia părinţilor.
Dezbateri
27. 16.04.2010,ora 17,30 Inteligenţele multiple - Educaţia părinţilor. D
ezbateri.
28. 23.04.2010,ora 17,30 Atelier “Să ne cunoştem copilul”
29. 30.04.2010,ora 17,30 “Abuzul in familie”.ReferatDezbatere
30. 7.05.2010,ora 17,30 “Modelul parental”Referat. Dezbatere
31. 14.05.2010,ora 17,30 DEZVOLTAREA REPERTORIULUI EMOŢIONAL ÎN GRADINIŢĂ
PRIN MODELUL EDUCATIONAL CIRCLE TIME. Dezbatere
32. 21.05.2010,ora 17,30 Familia si factorii de ordin familial care pot d
etermina inadaptare şcolară, eşec. Referat + Dezbatere
33. 28.05.2010,ora 17,30 Trãim în lumea realã 1 (stil de viaţã sãnãtos: a
limentaţie, substanţe, sex) . Educaţia părinţilor. Dezbatere.
34. 4.06.2010,ora 17,30 “Prevenirea abuzului şi violenţei în familie şi
în societate”. Referat + Dezbatere