Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

“SURPRIZELE ALBINUŢEI ZUM ”

Prof. Mircu Nicoleta –Maria


Grădiniţa P.N. Coşteiu, jud. Timiş

GRUPA : mică
TEMA ANUALĂ DE ÎNVĂŢARE: “ CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?”
TEMA PROIECTULUI : ,, Albine și fluturi cutreieră Pământul!”
TEMA ZILEI: “Surprizele Albinuţei Zum”
FORMA DE REALIZARE:
ACTIVITATE INTEGRATĂ: ADP+ALA+ADE( DLC+DOS)

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE:

ADP: Întâlnirea de dimineaţă: “Bună dimineaţa, copii harnici!”


Tranziţii: „Bat din palme!”

ALA 1: Artă: „Insectele vesele”- colorare în contur


Știință: ,,Piramida insectelor” – identificarea insectelor
Construcţii: ,,Casa albinuţelor - stupul” – Lego

ADE: DLC: „ Albinuța – Memorizare


DOS: “Albinuțele vesele” – Aplicaţie – Activitate practică

ALA 2: Joc de mişcare: “Albinuţa şi florile ”

TIPUL DE ACTIVITATE: predare – învăţare


formare de priceperi şi deprinderi

SCOP: Dezvoltarea deprinderii de a audia si memora un text şi a deprinderii


de exprimare corectă sub aspect lexical, gramatical, stimularea
vorbirii coerente şi expresive;
Dezvoltarea deprinderii de a realiza lucrări practice, valorificând
cunoştinţele de bază instituite.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
ADP: - să discute cu colegii şi cu educatoarea;
- să răspundă corect la întrebări, formulând răspunsuri clare şi
concise;
- să denumească aspecte specifice anotimpului primăvara;
- să recunoască cum este vremea afară prin stabilirea corectă a
jetoanelor specifice calendarului naturii;
- să recunoască global şi contextual cuvinte sau simboluri din
calendarul naturii, din catalog ( prezent, absent );
ALA:
Artă:
- să denumească materialele puse la dispoziţie;
- să păstreze corect poziţia corpului la masa de lucru pentru o bună coordonare
oculo – motorie;
- să aplice culoarea pe suprafaţa de lucru fără să depăşească conturul.

Știință:
- să răspundă corect la întrebări;
- să completeze piramida.

Constucţii:
- să construiască “casa albinuţelor - stupul”, prin îmbinarea cuburilor;
- să lucreze în echipă.

ADE:
DLC:
- să asculte si sa memoreze o poezie, demonstrând apoi , înţelegerea mesajului
transmis de text;
- să recite versurile poeziei „Albinuța” clar, corect şi expresiv,respectând pauzele
impuse de punctuaţie, ritmul, rima,nuanţând vocea în funcţie de mesajul
conţinutului;
- să răspundă corect la întrebările adresate;
- să se exprime corect în propoziţii din punct de vedere gramatical;

DOS: Activitate practică:


- să denumească materialele de lucru;
- să lipească în spaţiul dat ,valorificând experienţa anterioară şi folosind corect
tehnica de lucru însuşită anterior;
- să folosească în mod corect materialele puse la dispoziţie pentru realizarea temei
propuse;
- să execute individual tema dată;
- să analizeze lucrările proprii şi ale colegilor.

ALA 2:
- să respecte regulile jocului şi partenerii de joc;

STRATEGII DIDACTICE:

Metode şi procedee: expunerea, conversaţia, observaţia, explicaţia,


exerciţiul, problematizarea, munca independentă,
demonstraţia, turul galeriei, jocul.

Mijloace de învăţământ:
ADP: calendarul naturii şi jetoane corespunzătoare;
ALA: fişe cu insecte, creioane colorate, panouri pentru
expunerea lucrărilor, piramida insectelor
mămăruță,albinuțe ,fluturași, Lego;
ADE: DLC: planşe care să ilustreze poezia;
DOS:modelul educatoarei, coşuleţe, elemente decupate:
corpul, chipul și aripioarele albinuței,lipici,șervețele.

Forma de organizare: frontal, pe grupuri, individual.

Resurse umane: copiii grupei, educatoarea.


Resurse temporale: o zi.
Locul desfăşurării: sala de grupă.

BIBLIOGRAFIE:

„ Curriculum pentru învăţământul preşcolar 3-6/7 ani” , 2008


Culea L., Sesovici A., Grama F., Pletea M., Ionescu D., Anghel N. – „Activitatea integrată din
grădiniţă” – Ed. Didactica Publishing House, Bucureşti, 2008
Dumitru G., Novac C., Mitrache Al., Ilie V., ş.a – „Didactica activităţilor instructiv – educative
pentru învăţământul preşcolar” - Ed. Didactica Nova, Craiova, 2005
Ciobotaru M., Antonovici Ş., Popescu M., Fenichiu D. – „Aplicaţii ale metodei proiectelor” -
Ed. CD PRESS – ediţia a II- a revizuită, Bucureşti, 2008

SCENARIUL ZILEI

Activitatea debutează cu Întâlnirea de dimineaţă în care copiii au posibilitatea de a-şi


împărtăşi ideile, de a-şi manifesta starea de spirit, de bună dispoziţie. Copiii sunt aşezaţi în
semicerc pentru a avea contact vizual cu toţi membrii grupei.
Salutul se realizează prin tehnica comunicării rotative .Copiii se asează în semicerc. Salutul
pornește de la educatoare și este continuat de toți copiii grupei. Fiecare își salută colegul din partea
dreaptă , adresându-i drept apelativ un nume de insectă:
,,Bună dimineața ,dragi copii
În lumea insectelor începe o nouă zi
Gâze dragi interpretăm,
Cu toții să ne prezentăm,
Bună dimineața ,albinuță/fluturaș/buburuză/omidă/libelulă!
Prezența se realizează într-o manieră interactivă copiii fiind solicitați să aseze albinuțe pe
panoul de prezență însoțindu-și acțiunea de mimarea zborului și de rostirea onomatopeelor
băz,băz,fîl,fîl.
Calendarul naturii este completat în urma întrebărilor adresate de educatoare cu privire la
stabilirea anotimpului, a cărei zile din săptămână suntem, fenomene care caracterizează ziua.
Împărtăşirea cu ceilalţi constituie momentul în care este lansată o discuţie cu cei mici,
referitoare la tema proiectului: ,, Albine și fluturi cutreieră Pământul!”, în cadrul căreia vor
enumera insectele cunoscute. Acest moment solicită întreaga grupă şi contribuie la realizarea unei
intercunoaşteri, la exprimarea liberă în faţa celorlalţi, învăţând în acelaşi timp să se asculte între
ei.
Noutatea zilei. Le voi atrage atenţia copiilor pentru a face un pic de linişte deoarece se aude
in sala de grupă un „zgomot”, parcă ar fi un „zumzăit”. Mă voi îndrepta către locul de unde se pare
că se aude acest „zumzăit” și voi găsi o albină din pluş , o găletuşă cu multe surprize în ea şi o
scrisoare de la „Regina albinelor”. Le voi citi copiilor scrisoarea: „Copii, eu am aflat că voi aţi
învăţat foarte multe lucruri despre insecte , că sunteţi ordonaţi şi că lucraţi foarte frumos la
activităţi cu diverse materiale, că sunteţi harnici ca albinele, ca furnicile. Pentru a mă putea
convinge că este adevărat, am trimis-o pe Albinuţa Zum în recunoaştere, care a pregătit pentru voi
foarte multe surprize. Aceasta îşi va petrece toată ziua la grădiniță. ”

Tranziţia se realizează prin jocul cu text şi cant “Bat din palme ! ”. Le precizez copiilor că
Albinuţa Zum le-a pregătit pe centre de activitate diverse materiale pentru a se convinge de
hărnicia lor. Copiii vor trebui să identifice cărui centru de interes aparțin conform ecusonului purtat
. Astfel se trece la activitatea pe centre, unde vor fi prezentate materialele şi sarcinile de lucru:
- la Artă: copiii trebuie să coloreze insectele prin tehnica colorării în contur
folosind culori potrivite şi fără să depăşească conturul.
- la Știință: copiii vor fi solicitati să identifice insectele și să construiască o
piramidă a insectelor.
- la Construcţii: copiii trebuie să realizeze “casa albinuţelor - stupul” folosind
Lego.

Ziua continuă cu ADE – activitatea integrată DLC+ DOS ( Educarea limbajului+


Activitate practică) după care voi termina activitatea cu jocul de mişcare “Albiniţa şi florile “ (
ALA 2).

CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUARE


EVENIMENT METODE SI MIJLOACE
DIDACTIC PROCEDEE DIDACTICE
Moment Voi asigura condiţiile optime pentru Evaluarea
organizatoric desfăşurarea activităţilor frontală
(Întâlnirea de - aerisirea sălii de grupă;
dimineaţă) - aranjarea mobilierului;
- pregătirea materialului necesar pentru
activitate;
- intrarea ordonată a copiilor în sala de
grupă.
Copiii se vor aşeza în semicerc în zona
unde are loc Întâlnirea de dimineaţă, Conversaţia Calendarul
desfăşurându-se activităţile specifice: naturii
Salutul, Prezenţa, Calendarul
naturii, Împărtăşirea cu ceilalţi.
Voi încheia Întâlnirea de dimineaţă cu
jocul cu text şi cânt” Bat din palme ”

Captarea Se realizează prin surpriza pregătită de Macheta Observarea


atenţiei Albinuţa Zum, în timp ce copiii Observaţia Floarea comporta-
“albinuţe” au fost plecaţi prin câmpii: o Răvaşul mentelor
machetă cu insecte, o floare mare pe copiilor
care vor fi aşezate albinuțele pe care le
vor confecţiona copiii şi un răvaş. În Conversaţia
răvaş Albinuţa Zum îndeamnă copiii să Expunerea
înveţe o frumoasă poezie pe care le-o
voi citi eu.
Reactualiza-rea Copiii se îndreaptă către cele trei centre Conversaţia Evaluare
cunoştinţelor de interes. După intuirea materialelor Explicaţia orală,
se formează grupele de lucru: Individuală şi
Artă: copiii trebuie să coloreze fişe cu insecte; globală
insectele prin tehnica colorării în Exerciţiul creioane
contur folosind culori potrivite şi fără colorate
să depaşească conturul.
Stiință.copiii vor trebui să aseze în piramida
vârful piramidei insecta roșie ,să o conversația jetoane cu
numească și să spună cu ajutorul cui explicația fluturi, albine,
zboară.Pe a doua treaptă se asează exercițiul mămăruță,
insectele de culoare galbenă ,le numesc lipici.
și spun ce foloase ne aduc .Pe a treia
treaptă se asează insectele de culoare
albastră ,le numesc și spun câte aripi
au.
Construcţii: copiii trebuie să realizeze
“stupi pentru albinuţe” folosind Lego.
Tranziţie: se realizează prin cântecul
(CD):
„Albiniţa”

Anunţarea temei Dragi copii, astăzi vom învăţa poezia Expunerea


şi a obiectivelor „Albinuța”,scrisă de un autor
necunoscut şi vom realiza albinuțe
vesele.

Prezentarea Educatoarea familiarizează copiii cu Expunerea Imagini din Evaluare


noului conţinut textul poeziei prin prezentarea acestuia Conversaţia poezie orală,
şi dirijarea sub forma unei naraţiuni. individuală
învăţării Pe baza unor imagini ilustriv-sugestive
le explic expresiile şi cuvintele Explicația
necunoscute : “ispitită “migălos”, Recitarea
“polen” . model
Se va trece la recitarea model a poeziei
de către educatoare.
Voi recita poezia de una – două ori. Textul literar
Urmează învăţarea poeziei de către
copii ,pe fragmente logice(strofe).
Memorarea poeziei se va face pe strofe
şi integral , individual , pe grupuri mici
. Se memorează prima strofă , apoi se
va trece la următoarea strofă care va fi Versuri
repetată împreună cu prima. Se recită
numai individual, pentru urmărirea
corectitudinii pronunţiei cuvintelor.
Apoi se numeşte un copil care îşi va
alege “perechea /copilul” de sprijin şi
poezia va fi recitată în întregime prin
procedeul “când unul tace, celălalt
continuă” să spună textul. Corectează
pronunţia
Albinuța
În grădină de flori plină
Vesel zboară o albină
Zumzăie din floare –n floare Aprecieri
Ispitită de culoare. Procedeul pozitive ale
“Când unul răspunsuri-lor
Florile râd în lumină tace,celălalt
Cântă întreaga grădină continuă”
Ea culege migălos
Polenul cel prețios.
Evaluare
Moment de destindere: globală şi
“Zborul petalelor de flori”-moment de individuală
euritmie.Copiii îşi imaginează că sunt
petalele florilor de cais, care plutesc şi
apoi cad pe pământ.
Mişcare Aprecieri
Tranziţie: joc de mişcare” Noi Explicaţia pozitive
uşor…”: Demonstra-ţia privind
Următoarea tranziţie face trecerea către Observaţia executarea
celălalt moment al activităţii : mişcărilor
realizarea albinuțelor.

Noi uşor ne ridicăm, Exerciţiul


Și rândul îl formăm
Unul după altul
În rând ne așezăm
Unul după altul
Omida o formăm.
Apoi la mese ne-aşezăm,
Şi în linişte aşteptăm,
Să aflăm ce învăţăm!”

Obţinerea Educatoarea îi dirijează către mese şi Modelul Evaluare


performanţe-lor parcurge etapele de mai jos cu ajutorul educatoarei acţional –
şi asigurarea întrebărilor, expli-caţiilor şi coşuleţe, practică
feedback-ului demonstraţiei: elemente
 Intuirea materialului decupate:
didactic; aripioare,
 Intuirea modelului chipul și
educatoarei; corpul
 Explicarea şi demonstrarea Observaţia albinuțelor,
modului de lucru (realizate Conversaţia lipici.
concomitent de către
educatoare) vor evidenţia:
 modul de utilizare a
materialelor de lucru;
 asamblarea corectă a
elementelor .
 respectarea ordinii la
masa de lucru şi a
acurateţei lucrării
Explicaţia
Etapele de lucru: Demonstra-ţia
-Se aplică lipici pe cap, mijlocul
aripioarelor şi se pun pe corpul
albinuței;
-Se aplică ochii albinuței;
 Încălzirea muşchilor mici ai
mâinii conform mişcărilor
sugerate de poezia recitată în
ritm lent de către educatoare:
“Batem palmele de zor,
Batem palmele cu spor!
1 , 2 – 1 , 2; Exerciţiul
Faceţi toţi la fel ca noi!
Pe mânuţe ne spălăm ,
Curat noi ca să lucrăm. Textul poeziei Evaluare
1 , 2 – 1 , 2; ”Batem individuală
Faceţi toţi la fel ca noi! Palmele”
La pian noi acum cântăm,
Linişte!Să ascultăm!”
 Executarea temei de către copii
, în mod individual, Conversaţia Evaluare
conform modelului educatoarei Explicaţia frontală
, utilizând o tehnică de lucru Munca
corectă; ajutorarea copiilor care individuală
solicită sprijin sau adresează
înrebări;
atenţionarea păstrării ordinei şi
disciplinei.
Evaluarea Toate lucrările se vor aşeza pe o floare Floare mare Interpreta-rea
performanţe-lor mare iar copiii le vor analiza în funcţie din carton lucrărilor;
de următoarele criterii:
 Respectarea temei şi a etapelor Lucrările
lucrării; copiilor
 Acurateţea lucrării;
 Finalizarea lucrării.
Copiii trec în şir , pe rând, prin faţa
lucrărilor şi lipesc câte o bulină roşie Analiza
lângă lucrarea preferată, explicând Turul galerie Buline produselor
alegerea făcută. activităţii
ALA2: joc de mişcare: “Albinuţa şi
florile” Exerciţiul
Încheierea Se va face prin aprecierea activităţii şi Conversaţia Recompen-se Aprecieri
activităţii comportamentului copiilor pe dulci verbale
parcursul activităţii de către
educatoare. Pentru meritul lor,
Albinuţa Zum va oferi recompense
dulci din găletuşa ei.