Sunteți pe pagina 1din 1

A

Denumirea organului fiscal local


de la domiciliul/sediul persoanei
care nstrineaz
CIF/Cod SIRUTA
Adresa
TeL/fax/e-mail
REMTII1)
Nr. ............/..............20...
Rol nr.: ..........................
Original
Copie

Denumirea organului fiscal local


Vnztorul nu are debite la
data de nti a lunii urmtoare
nregistrrii
actului
de
nstrinare-dobndire2)
(se completeaz i pe copii):
Prenumele........................
Numele............................
Funcia..........................
LS.

CONTRACT DE
NSTRINARE - DOBNDIRE
A UNUI MIJLOC DE TRANSPORT

(1) PERSOANA CARE NSTRINEAZ Subsemnatul(a)3)Subscrisa.......................................................................................................,


cu domiciliul/sediul n ROMNIA/......................, judeul.................................., codul potal............................, municipiul/oraul/comuna
........................................................., satul/sectorul.................................., str. .................................................................................... nr. ......,
bl...................., sc.............., et. ............, ap ..............., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paaport seria ............ nr..............................,
C.N.P./C.I.F4)............................................................, tel/fax .........................................., e-mail ..............................................................., i
domiciliul fiscal n ROMNIA/ ........................................................, judeul ............................................, codul potal .............................,
municipiul/oraul/comuna. ................................................, satul/sectorul . ......................................, str. .......................................................
.................................................................................................... nr........., bl. ................., sc. ........., et. ......., ap. .........., reprezentat prin 5)
...................................................................................................., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paaport seria ....... nr. ..............., C.I.F
.................................................................., tel./fax........................................, e-mail ................................................., n calitate de
....................................................................................................
(2) PERSOANA CARE DOBNDETE Subsemnatul(a)3)Subscrisa.......................................................................................................,
cu domiciliul/sediul n ROMNIA/......................, judeul.................................., codul potal............................, municipiul/oraul/comuna
........................................................., satul/sectorul.................................., str. .................................................................................... nr. ......,
bl...................., sc.............., et. ............, ap ..............., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paaport seria ............ nr..............................,
C.N.P./C.I.F4)............................................................, tel/fax .........................................., e-mail ..............................................................., i
domiciliul fiscal n ROMNIA/ ........................................................, judeul ............................................, codul potal .............................,
municipiul/oraul/comuna. ................................................, satul/sectorul . ......................................, str. .......................................................
.................................................................................................... nr........., bl. ................., sc. ........., et. ......., ap. .........., reprezentat prin 5)
...................................................................................................., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paaport seria ....... nr. ..............., C.I.F
.................................................................., tel./fax........................................, e-mail ................................................., n calitate de
....................................................................................................
(3) OBIECTUL CONTRACTULUI
Mijlocul de transport: marca............................................tipul.................................., numr de identificare....................................................
serie motor ................................., capacitatea cilindric ............. cm3, greutate maxim admis (pentru remorci/semiremorci) ...................
tone, numr de nmatriculare/nregistrare ................................., data la care expir inspecia tehnic periodic............................................,
numrul crii de identitate a vehiculului .............................., anul de fabricaie........................., norma euro..............., dobndit la data de
......................................, conform act.......................................................................................
(4) PREUL n cifre..............................lei, n litere.............................................................................
(5) Persoana care nstrineaz menionat la punctul (1) declar c mijlocul de transport este proprietatea sa, liber de orice sarcini.

De asemenea, declar c a predat persoanei care dobndete menionate la punctul (2) vehiculul, cheile, certificatul de nmatriculare i cartea de
identitate a vehiculului, primind de la aceasta preul prevzut la punctul (4).
Persoana care dobndete menionat la punctul (2) declar ca a primit de la vnztorul menionat la punctul (1) al mijlocului de transport
cheile, certificatul de nmatriculare i cartea de identitate a vehiculului, achitnd persoanei care nstrineaz preul menionat la punctul (4).
Anexe la contract: Da
Nu
Att persoana care nstrineaz, ct i dobnditorul declar, cunoscnd prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificrile i
completrile ulterioare, privind falsul i uzul de fals, c toate informaiile nscrise n prezentul document corespund realitii.
ncepnd cu data semnrii, dobnditorul are calitatea de proprietar de drept i de fapt asupra mijlocului de transport ce face obiectul
prezentului contract de nstrinare-dobndire, prelund toate obligaiile prevzute de lege, inclusiv cele legate de transcrierea vehiculului pe
numele su, n maximum 30 de zile de la data ncheierii prezentului act.
Data i locul ncheierii contractului ........................................../.....................................................
Semntura persoanei care nstrineaz .......................................... Semntura persoanei care dobndete.............................................
1)
2)

3)
4)
5)
6)

REMTH" - Registrul de eviden a mijloacelor de transport supuse nmatriculrii/nregistrrii de la organul fiscal local al
persoanei care nstrineaz
Prin completarea de ctre organul fiscal local a cartuului B se atest ndeplinirea prevederilor art. 159 alin. (5) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedur fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, nemaifiind necesar eliberarea unui
certificat de atestare fiscal Cartuele A i B se completeaz de organul fiscal local unde este nregistrat mijlocul de transport al
persoanei care nstrineaz.
Se completeaz n cazul persoanelor fizice.
Se completeaz: codul de identificare fiscal (codul numeric personal, numrul de identificare fiscal, dup caz).
Se completeaz n cazul persoanelor juridice.
Motenitorii trebuie s fac dovada proprietii cu certificatul de motenitor sau, n lipsa acestuia, cu sentina judectoreasc,
dup caz.

Copie 1 - 4 Conform cu originalul


(Se semneaz doar pe copii.)
Semntur
Vnztor
Cumprtor
.........................
...........................

C
Denumirea organului iiscal local de la domiciliul
persoanei care dobndete
CIF/Cod SIRUTA
Adresa
Tel./fax/e-mail
REMTII7)
Nr................../........................20......

Prenumele .....................................................................
Numele ...........................................................................
Funcia ............................................................................
LS.

7)

REMTII - Registrul de eviden a mijloacelor de transport supuse nmatriculrii/nregistrrii de la organul fiscal local al persoanei care dobndete. Se completeaz pe exemplarul original care rmne la
dobnditor, pe exemplarul-copie care nsoete declaraia de impunere i pe exemplarul-copie care se depune la organul competent privind nmatricularea/nregistrarea/radierea mijloacelor de transport.
Cartuul C se completeaz de organul fiscal local de la domiciliul persoanei care a dobndit mijlocul de transport.
Informaiile referitoare la transmiterea dreptului de proprietate se comunic i se menioneaz n Registtul naional de eviden a permiselor de conducere i a vehiculelor nmatticulate; aceast meniune nu produce efectul juridic al ttanscrierii
ttansmiterii dreptului de proprietate.