Sunteți pe pagina 1din 4

Grădinița Electromagnetica, sector 5, Bucure ști

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE


–COMUNICARE SCRISĂ-
GRUPA MARE

Educatoare Ana Bâra

1
Grădinița Electromagnetica, sector 5, Bucure ști
ARGUMENT
Domeniul limba si comunicare are patru obiective cadru ce trebuie atinse de catre
prescolari la finalul grupei mari. Unul din aceste obiective este dezvoltarea capacitatii de
a intelege si transmite intentii, ganduri, semnificatii milocite de limbaul scris. !ornind
de la acesta imi propun sa realizez un optional de e"ercitii grafice prin intermediul caruia
urmaresc sa formez copiilor comportamente necesare #nsu$irii scrierii, $i posibilitatea de
%a scrie&. 'ptionalul planificat este o succesiune de elemente grafice, care respecta
ordinea elementelor care vor compune mai tarziu, literele de mana. Grupa mare are la

bază te(nologii
adoptate educa)ionale
promovează educa)ia$i individualizată
con)inuturi carecunuaccent
le copiază pe celeformative.
pe valen)e $colare. *trategiile
De aceea
am considerat că trebuie să acordăm aten)ia $i locul cuvenit comunicarii scrise, astfel ca
la intrarea #n $coala copilul să de)ină toate capacită)ile pentru trecerea la activitatea de
scriere+ dezvoltarea mu$c(ilor mici ai mâinii, deprinderea de orientare #n pagină ,
respectarea unui model dat, etc.
Am creat pentru ei fise atractive, am ales un caiet special de grafisme, instrumente
de lucru prin intermediul carora copilul să invete sa păstreze o pozi)ie corectă a corpului,
fără rigiditate, #n timpul trasarii, să identifice $i să reproducă elemente de limba scris, să
respecte cerin)ele date de educatoare+ păstrarea alineatului, distan)ei #ntre spa)iile de scris,
mânuirea corectă a creionului, trasarea cursivă a semnelor grafice, direc)ia de trasare,
modul de a$ezare a rândurilor, locul de a$ezare a semnelor grafice #n rând, dimensiunea $i
propor)ia semnelor, astfel #ncât activitatea să respecte regula de aur, '-U.

OBIECTIV
DezvoltareaCADRU
capacită)ii de a #n)elege $i transmite inten)ii, gânduri, semnifica)ii milocite
de limbaul scris.

OBIECTIVE DE REFERINTA:
• *a utilizeze efectiv instrumentele de scris, stapanind deprinderile motrice
elementare necesare folosirii acestora/
• *a utilizeze desene, simboluri pentru a transmite semnificatie/
• *a descopere ca scrierea indeplineste anumite scopuri, cerinte sociale si sa se
foloseasca de aceasta descoperire/
• *a inteleaga semnificatia cuvintelor, literelor si cifrelor, invatand sa le traseze/
• *a recunoasca literele alfabetului si alte conventii ale limbaului scris/
• *a recunoasa cuvinte simple si litere in conte"te familiare.
MODALITATI DE E VALUARE:
01nformarea $i afi$area optionalului #n locuri accesibile părin)ilor/
0!ăstrarea fiselor #n locuri accesibile copiilor/
0Atragerea părin)ilor #n activită)ile desfă$urate/
0!opularizarea optionalului #n cadrul -omisiei 2etodice

BIBLIOGRAFIE: CURRICULUM - ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR ; CE NE INVATA


ROBOTEL , ELEMEN TE DE LIMB AJ SCRI S, EDITU RA CAB A , COMUNICARE ORALĂ ŞI
SCR ISĂ N !RE ŞCOL ARITATE "

A#ti$itati %&m I
2
Grădinița Electromagnetica, sector 5, Bucure ști
Nr
C!t"!#t#r" ACTIVITATI DE INVATARE
crt
E"ercitii de trasare
PUNCTUL
3. !AA41A
-E4U 1*6EA6
E"ercitii de trasare
LINIA ORI$ONTALA
7. -oasem nasturi
-ompleteaza ce lipseste

8. LINIA VERTICALA E"ercitii de trasare


-osul cu bunatati
9ructe de toamna
COMBINATII DE LINII ORI$ONTALE SI E"ercitii de trasare
:. VERTICALE egume personificate
!atratele (azlii
E"ercitii de trasare
5.
LINIA OBLICA -rizantema

;.
LINIA OBLICA SPRE STANGA E"ercitii de trasare
9runze de toamna
E"ercitii de trasare
<. COMBINATII DE LINII OBLICE
LINIA FRANTA e ucam,de
E"ercitii suntem
trasareatenti
=.
Gardul
>.

3?. E"ercitii de trasare


COMBINATII DE LINII ORI$ONTALE % • G(etuta lui mos nicolae
VERTICALE % OBLICE
• *ania lui mos craciun
33. • *telute colorate

E"ercitii de trasare
37. LINIA ONDULATA LUNGA
6roiene de zapada

38. LINIA ONDULATA SCURTA E"ercitii


-ostumuldenational
trasare

3:. COMBINATII DE LINII ORI$ONTALE % E"ercitii de trasare


VERTICALE % OBLICE % ONDULATE Bucuria zapezii
EVALUARE

A#ti$itati %&m&%tru' a' II '&a


Nr
C!t"!#t#r" ACTIVITATI DE INVATARE
crt
3
Grădinița Electromagnetica, sector 5, Bucure ști
E"ercitii de trasare
3 SPIRALA 2E-1

E"ercitii de trasare
2 LINIA CURBA DESC&ISA *'@1 DE !E*6E
GA4DU
E"ercitii de trasare
LINIA CURBA INC( ISA
3 9A49U411 @BU4A6'A4E
OVALUL 2141A!'DU
E"ercitii de trasare
LINIA CURBA INC( ISA
4 Buburuza
CERCU L
2ingea cu buline
E"ercitii de trasare
5 COMBINATII DE LINI I GHIOCELUL
LALELE ,LALELE
E"ercitii de trasare
6 NODUL
FLORI DE PRIMAVARA
E"ercitii de trasare
7 COMBINATII DE LINI I
PUISORUL

8 BAST ONAS E CU MANE RUL IN SUS E"ercitii de trasare


MANERUL UMBRELEI
E"ercitii de trasare
9 BASTO NASE LEG ATE
Gardul
E"ercitii de trasare
10 BASTO NASE CU MANE RUL IN JOS
CUIERUL
E"ercitii de trasare
11 BASTO NASE LEG ATE
CORTINA
E"ercitii de trasare
12 )ALE
LEBADA
E"ercitii de trasare
13 BUCLE IN SUS
Galetuse colorate
14 BUCLE IN JOS E"ercitii de trasare
PALARII DE SOARE
E"ercitii de trasare
15 LITER E
STIU SA IMI SCRIU NUMELE
E"ercitii de trasare
16 EVALUARE
SCRIEM O SCRISOARE

 in saptamana S !"## $# $%&"' ! (## $# )%*  nu se desfasoara optionalul