Sunteți pe pagina 1din 14

coala : Grup colar,, erban Vod Slnic

Data: 07. 06. 2012


Clasa: a III-a
Prof.nv. primar: Minzicu Simona Valenina
Aria curricular: !p"ional
Disciplina: Maemaic di#raci$
Unitatea de nvare: %umere naurale
Subiectul: &robleme di#raci$e
Tipul leciei:de con#olidare
Scopul leciei: 'on#olidarea deprinderilor de a rezol$a di(erie ipuri de probleme
Obiective operaionale:
!1:) # rezol$e di(erie ipuri de probleme *de concenrare a aen"iei,
de lo+ic i per#picaciae, prin -oc, di#r.ndu)#e, +#ind r#pun#uri
/azlii #i dezle+.nd probleme amuzane0
!2:)# redea prin cu$ine proprii e1plica"ia #ina+mei,,maemaic
di#raci$0
!2:)# compun nrebarea re#pec.nd core#pondena numr)#ilaba0
!3:) # de#copere ilul leciei ale+.nd penru coordonaele dae)lierele
core#punzoare0
!4:) # coopereze n realizarea unor #arcini de +rup0
!6:) # inerpreeze pe roluri poezia: ,,S(aul lui 5na#e
Afectiv - atitudinale
# mani(e#e curioziae penru a(larea rezulaelor unor e1erci"ii 6i probleme
propu#e #pre rezol$are0
# per#e$ereze n rezol$area #arcinilor de lucru0
Psi!o - motorii
#)6i adapeze corec pozi"ia *la abl, n banc,, n (unc"ie de #arcinile n$"rii.
"orma de or#ani$are:(ronal,indi$idual,pe +rupe
%etode &i procedee:con$er#a"ia,e1plica"ia,problemaizarea,-ocul didacic,brai#ormin+,
meoda florii de lotus.
'iblio#rafie:
%eculai 7$a#.lcei,e(an 8unariu,9ulian 'ri#ea)&ro+rame 6colare
penru n$"m.nul primar)di#cipline op"ionale,:diura 7##,2000
7dina ;i$ia '/iril)Maemaica,e1erci"ii 6i probleme di#raci$e penru
cla#a a 999)a,:diura <acia,2003
=odica <ine#cu)Maemaic di#raci$,cla#a a 999)a,:diura
'armini#,2007
Valenin =adule#cu)<uelul minii,:diura 8ucure#i
Desf&urarea leciei
Momentele
leciei
Ob.
Oper.
Coninutul instrctiv-educativ Metode i
procedee
Evaluare
formativ
1.Momen
or+anizaoric
2.Veri(icarea
cuno6in"elor
2.'aparea
aeniei
3.7nun"area
lec"iei 6i a
obieci$elor
!1
!2
Se pre+e#c maerialele
nece#are de#(6urrii
lec"iei.Sabile#c lini6ea 6i ordinea
n cla#.
Voi numi un ele$ care $a
preciza ce au a$u de n$"a
penru a#zi.

>mpreun cu ele$ii $om compune
nrebarea:,,V7 &;7':
M75:M759'7?
realiz.nd core#ponden"a dinre
numere #i #ilabe.*7ne1a 1,
Vom pura o di#cu"ie le+a de
#ina+ma
,,M75:M759'7
<9S5=7'59V7
Voi #olicia ele$ii # alea+
penru coordonaele dae
pr"elele care con"in lierele ce
alcuie#c ilul lec"iei:
,,&=!8;:M:
<9S5=7'59V:*7ne1a 2,
Voi prezena ele$ilor o plan6
prin inermediul creia inroduc 6i
aplic meoda:
Floare de lotus,care are
ca ema ilul lec"iei.*7ne1a2,
>mpreun cu ele$ii a$.nd ca
punc de plecare
#ubiecele care apar n enun"ul
con$er#a"ia
e1plica"ia
brai#ormin+
-ocul
didacic
e1plica"ia
e1erci"iul
meoda
didacica:
,,@loare de
lou#
'apaciaea de
a realiza
core#ponden"a
6i de a e1plica
4.<iri-area
n$"rii 6i
realizarea
(eed)baA)ului
!2
!3
unei probleme $om +#i cele op
#ubeme ale emei +enerale0
Subiecele po (i le+ae de
urmoarele
#ubeme:,,'!&99*&:=S!7%:,,
,,&:=S!%7B: <9%
&!V:S59C&!:D99,
,,9M8=7'7M9%5:,
,,7%9M7;:*V9:5E95!7=:,, ,,
!89:'5:,
,,59M&E;, ,,@7M9;97,
,,%EM:=:ec
7#zi, la maemaic di#raci$,
$om cua # dezle+m c. mai
mule probleme amuzane care
#olicia aen"ia,lo+ica #i
per#picaciaea, , n# rebuie #
(i"i aen"i la cerinele problemelor
deoarece 6i"i ca uneori #e a#cund
anumie capcane n modul de
(ormulare .

Se $a realiza apoi un anrenamen
minal prin di$er#e e1erci"ii:
)7(l -umaea lui 200
)7(l #(erul lui 260
)7(l o cincime din 340
)7(l nr de 7 ori mai mic dec
460
)7(l c.ul numerelor 22 6i F0
);a dublul nr 6 adau+ dublul lui
120
)Suma nr 24 6i 4 mpare)o la 20
)>nmul"e6e nr F 6i 7,adau+ apoi
3 6i a(l -umaea numrului
ob"inu0
)M +.nde#c la un numr, 6i l
mpar la 6 6i ob"in 7.;a ce numr
m)am +.ndi?7(la"i -umaea
numrului a(la.
,,)'e $.r# ai =o1ana? nreab
'armen.
)<ac nmul"e6i cu 6 pe cel mai
mic numr de zeci #i #cazi 40,$ei
a(la.
e1erci iul
e1plica"ia
'apaciaea de
n"ele+ere a
cerin"elor 6i
+#irea
r#pun#ului
!4
Voi $e"i puea +/ici?
)8unica #e ndrep #pre pia" cu
un co6 n m.n.>n co6 erau doi
pui6ori,un iepura6 6i o ra".
'.e picioare mer+eau la pia"?
)! bar mealic e#e ia n 4
buc"i.'.e aieuri #e (ac?
)! (ei" 6i duce c.rdul de +.6e
la p6une.! +.#c mer+ea nainea
alor dou,ala nre dou 6i ala
dup dou.'.e +.6e erau n c.rd?
)&e un lac cre#c #umedenie de
nu(eri.:i 6i dubleaz #upra(a"a n
(iecare zi,iar n 20 de zile acoper
n nre+ime lacul. >n c. imp
nu(erii acoper -umae din
#upra(a"a lacului?
)%umi"i 6a#e zile la r.nd,(r #
#crie"i daa #au numele lor.
7$.nd drep #cop ,ca prin
rezol$area problemelor di#raci$e
propu#e care au ca #ubiec una din
#ubemele ale#e,aa6area pealelor
6i nre+irea,,(lorii de luu#)ele$ii
#un #olicia"i # ia din co6ule c.e
o peal de (loare de lou# #
ciea#c #i # +#ea#c #olu"ii
/azlii problemelor propu#e 0 n
aa6area pealei #e $a "ine con de
#ubema crei i apar"ine.
&=!8;:M: &=!&ES: pe
pealele (lorii de lou#:
1.<oi a"i #i rei (ii au m.nca 2
mere.@iecare a m.nca c.e un
#in+ur mr.'um e po#ibil?
*@amilia,
2.'.i ermeni are #uma:
1G2G2G3G4G.......dac e#e un
numr (orma din dou ci(re
idenice?*%umere)5erminolo+ie
maemaica,.
2.<uc.ndu)#e la anrenamen,
=ober 6i rei dinre cole+ii lui dau
Meoda
,,@loare de
lou#
4.!b inerea
per(orman ei
m.na. <e c.e ori d m.na
=ober? '.e #r.n+eri de m.n au
(o#?
*'opii)&er#oane,.
3.7lb)ca)Dpada le)a pre+i
piicilor micul de-un.:a 6ie ca un
ou (ierbe in 2 minue.7 pu#
la (ier nr)un $a# 7 ou. >n c.
imp au (ier cele 7 ou?*5imp,.
4.D=:7%57 #)mbrca c)o
zdrea"
&e)al zrean" l.n+)o zdrean".
'.e zren"e #un n oal?
*&er#ona-e,.
6.&iicii a$eau 7 ce6cu"e cu
(ar(urioare.%eaen,7lb)ca)
Dpada a #par
2 ce6cu"e #i 2 (ar(urioare.'.e
ce6cu"e au rma# (r (ar(urioare?
*!biece,.
7. >n imp ce $ulpea mn.nc 2
pe6i,ur#ul mn.nc 2.:i au
m.nca mpreun 10 pe6i.
'."i pe6i a m.nca ur#ul?
*7nimale,.
F.!ana are o roc/ie ro6ie cu 11
buline albe,iar cele rei ciuperci
cule#e de ea au re#peci$ 7,4 #i 6
buline albe.
'.e buline albe au mai rma#
ne#plae,dac mama ei le)a #pla
cu deer+en?*9mbrcmine,.
*7ne1a 3,
7le probleme propu#e $or aparea
pe ale peale.*7ne1a4,.
:le$ii $or (i #olicia"i ca la
#(.r6iul orei # ia cae o peal de
(loare #i # rezol$e problema
+#i ,ca em penru aca# ,iar
penru ora urmoare # aduc
#pre rezol$are probleme
di#raci$e.
Vor primi o (i6 n care $or a$ea
#arcina # compleeze o po$e#e
(i a de lucru
e1plica"ia
e1erci"iul
6.>nc/eierea
aci$i"ii
lacunara:


Poveste matematic lacunar
A fost odat un mprat care
avea un fiu pe nume Ft- Frumos.
Cnd a mplinit 2 x ! " ani#
feciorul a plecat n lume# s-$i
caute norocul.
A um%lat mult $i a trecut
peste &'( ! &2)* mri $i tot
attea +ri ,cte -. pn a a/uns
la mpratul ,dac nu e Al%# cum
e-.. Acesta avea 20 : a1 ) fete#
toate frumoase. 2entru a se
nsura cu cea mai frumoas ,oare
cum o fi c3emnd- o-.# feciorul a
tre%uit s treac de &2 x 2 : (
ncercri# la care l-a supus
mpratul. A%ia atunci s-a
cstorit cu prin+esa# iar nunta a
+inut '44 : &44 5ile $i tot attea
nop+i.
6i au trit ferici+i pn la adnci
%trne+e....
*5ema)<e ran#cri# po$e#ea
lacunar,
Se (ac apecieri $erbale cu
e$iden"ierea ele$ilor care au
paricipa cu inere# la lec"ie.
Se pune n #cena poezia:,, S(aul
(i a de lucru
'apaciaea de
a complea
corec po$e#ea
lacunar prin
rezol$area
coreca a
e1erci iilor
7.7ci$iae
n
compleare
lui 5na#e.
)-ocuri maemaice 'apaciaea de
a pune n #cena
poezia
DESC!P"O! DE PE#OM$%&'
#O$"E (!%E (!%E S)#!C!E%"
'alculeaz e1erci"iile de
adunare 6i #cdere precum 6i
nmul"irile 6i mpr"irile,
uiliz.nd corec erminolo+ia
#peci(ic.
=ezol$ probleme de
lo+ic 6i
per#picaciae,corec.
7plic cuno6in"ele de la
ale di#cipline n realizarea
#arcinilor de lucru.
'alculeaz e1erci"iile de
adunare,#cdere,nmul"ire 6i
mpr"ire,uiliznd
erminolo+ia #peci(ic*n
(unc"ie de cerin"a (i6ei de
lucru,
=ezol$ probleme de lo+ic
6i per#picaciae,con(orm
cerin"ei (i6ei,cu mici erori0
7plic cuno6in"ele de la
ale di#cipline n realizarea
'alculeaz e1erci"iile de
adunare,#cdere,nmul"ire 6i
mpr"ire,cu #pri-in da0

=ezol$ probleme de lo+ic
6i per#picaciae,cu #pri-in
da0

7plic cuno6in"ele de la
'ompune probleme dup
un e1erci"iu da.
'oopereaz n realizarea
#arcinilor de +rup.
#arcinilor de lucru,cu mici
eziri0
'ompune probleme dup
e1erci"iu da0
'oopereaz aci$ la
realizarea #arcinilor.
ale di#cipline,cu a-uor da0
'ompune probleme dup
e1erci"iu,cu a-uor da0
&aricip la aci$iaea de
+rup.
Descriptori de performan pe *rupe:
SC!!"O!!
#O$"E (!%E (!%E S)#!C!E%"
=ezol$ e1erci"iile
re#pec.nd ordinea
opera"iilor0
!rdoneaz cre#cor
rezulaele ob"inue ob"in.nd
a#(el pro$erbul corec0
Eiliz.nd cuno6in"ele de
la limba rom.n,recunoa6e
con#oanele 6i $ocalele apoi
(ace #uma cu$.nului ceru.
=ezol$ zece din cele
pai#prezece opera"ii,corec0
!rdoneaz cre#cor
rezulaele ob"inue 6i ob"ine
pro$erbul0
Eiliz.nd cuno6in"ele de la
limba rom.n,recunoa6e
con#oanele 6i $ocalele,(ace
#uma cu$nului ceru cu
eroare de calcul.
=ezol$ 6a#e din cele
pai#prezece opera"ii,corec0
!rdoneaz cre#cor
rezulaele ob"inue0

Eiliz.nd cuno6in"ele de la
limba rom.n,recunoa6e
$ocalele 6i con#oanele 6i (ace
#uma ace#ora din cu$.nul
da.

M$"EM$"!C!E%!!
#O$"E (!%E (!%E S)#!C!E%"
=ezol$ problema lo+ic
propu#,cu plan 6i rezol$are0
'ompune o problem dup
e1erci"iu da.
=ezol$ problema doar
#eleci$0
'ompune o problem dup
e1erci"iu da.
=ezol$ o opera"ie din
problema lo+ic propu#0
'ompune o problem dup
e1erci"iu da,doar opera"ia de
adunare.

P!C"O!!
#O$"E (!%E (!%E S)#!C!E%"
=ezol$ e1erci"iile, cau
rezulaul pe (loare apoi
=ezol$ paru e1erci"ii din
cele 6a#e,cau rezulaele pe
=ezol$ dou e1erci"ii din
cele 6a#e,cau rezulaele pe
coloreaz cu aceea6i culoare
(luurele 6i (loarea +#i.
<e#eneaz (luuri cu
aripioarele #ub (orm de
inim.
(loare apoi coloreaz (luurii
6i (lorile care au acela6i
rezula cu aceea6i culoare.
<e#eneaz (luuri cu
aripioarele #ub (orm de
inim.
(loare 6i coloreaz cu aceea6i
culoare (luurele 6i (loarea
+#i0
<e#eneaz (luuri cu
aripioare #ub (orm de inim.

CECE"$+!!
#O$"E (!%E (!%E S)#!C!E%"
'alculeaz corec
re#pecnd ordinea
opera"iilor ce alune adun
$e$eri"a 6i ce mure
man.nc ur#ule"ul0
'alculeaz c.e (lori #un n
+rdin,(olo#ind opera"iile
re#peci$e.
'alculeaz zece din cele
doi#prezece opera"ii0
'alculeaz c.e (lori #un
(olo#ind corec
opera"iile,dup erminolo+ia
#peci(ic.
'alculeaz 6a#e din cele
doi#prezece opera"ii0

'alculeaz c.e (lori #un
(olo#ind opera"iile cerue.
M),!C!E%!!
#O$"E (!%E (!%E S)#!C!E%"
=ezol$ problema rima
apoi $or +#i o melodie
pori$i con"inuului
problemei,diri-.nd0
%ume#c 6a#e zile la
r.nd,(r # #crie daa #au
numele lor.
=ezol$ problema rima
apoi $or +#i melodia
pori$i,cu mici erori0
%ume#c, cu o #in+ur
+re6eal, 6a#e zile la
r.nd,(r a #crie daa #au
numele lor.
=ezol$, #eleci$ ,problema
rima0
%ume#c doar dou zile la
rnd (r a #crie daa #au
numele lor.
SC!!"O!!
1.=ezol$a"i e1erci"iile.7ran-.nd cre#cor rezulaele $e"i ob"ine un pro$erb.
a,226G63:F)H17I
b,2FG* 1016G2,:7I
c,26110)4012I
d,HF)*12:317,I
* 260)cu n$"ura0 77)de$ine0 37)>n"elepciunea0 1F1)oda,

2.'uno#c.nd c o $ocal $aloreaz 4 iar o con#oan 2,care e#e #uma lierelor n
cu$.nul,,M75:M759'J,,?
7%:K7 2
Matematicienii
1.9oana a rezol$a prima din cla# problema da de n$"oare.:a a e1plica problema 6i
alor 2 cole+i.7ce6ia la r.ndul lor,au e1plica)o mai depare la c.e al"i 2 6i (iecare dinre
ace6ia la c.e al"i 2.
;a ncepuul lec"iei,o"i 6iau # rezol$e problema.
'."i ele$i erau n cla#?

2.'ompune"i o problem dup urmorul e1erci"iu:*26G34,:HI
7%:K7 2
7%:K7 4 Cercetaii
1.'alcul.nd corec $e"i de#coperi c.e alune con#um (ia-)everia 6i c.e mure mn.nc
Ursuleul-%artinel.'ompara"i rezulaele.
(ia-)everia:
240)*717)3F:6G41H,I
Ursuleul %artinel:
471GF1:HG*714)H1F,I

2.'alcula"i: c*te flori sunt n #radin?
>n +rdina ce)o iube#c,
@lori (rumoa#e n(lore#c.
;uni ,ase am numra,
>n# -ilnic s-au dublat.
7m mer# n +rdin apoi
S le numr p.n /oi.
>mi pue"i $oi #pune oare
'.e (lori pri$eau la #oare?
7%:K7 3 Pictorii
1. =ezol$a"i e1erci"iile.'ua"i re$ultatul pe floare,apoi colora"i cu aceea6i culoare (luurele
6i (loarea +#i.
2.<e#ena"i (luuri cu aripioarele #ub (orm de inimL
7%:K7 6
Mu-icienii
23M2G12M2
H4)FM4G12
44:4G7M2
12G72:FG4M3
HM3G7M7
6M6:6G6
F7
6F
F4
12
32
22
1.=ezol$a"i problema rima apoi c.na"i un c.nec pori$i con"inuului problemei,
diri-.nd.
,,)eselie mare,,
>n +rdin)i $e#elie,
Se mri)o ia#omie,
@lorile perec/i o $in,
S #e di#reze din plin:
Trei perec/i de $iorele,
Cinci perec/i de alb#rele,
Opt perec/i de bu-orei
i &ase de +/iocei,
Cinci perec/i de +lbenele
i)nc nou de lalele.
i mai $in 6i trei zambile
'ci o erau n +rdin.
Se +.nde6e o albin:
++C*te flori ,oac-n #rdin-++
2.%umi"i 6a#e zile la r.nd,(r # #crie"i daa #au numele lor.