Sunteți pe pagina 1din 6

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR DE

CONSILIERE CU PĂRINȚII

GRUPA MICĂ „B”

ANUL ȘCOLAR 2017 – 2018

EDUCATOARE:
Prof. ADELA VUG
Prof. RODICA BLOJU

DIRECTOR,
Prof. MOCANU MARICELA
Ce este consilierea? Ce rol are dascălul în acest proces? Care sunt metodele şi mijloacele adecvate care se
folosesc?
În sens larg, consilierea reprezintă o acţiune complexă prin care se urmăreşte sugerarea modului de a proceda
sau a modului de comportare ce trebuie să fie adoptat într-o situaţie dată sau, în general, în viaţă şi activitatea
cotidiană.
Consilierea este o relaţie guvernată de principii, caracterizată de aplicarea uneia sau mai multor teorii
psihologice şi a unui set de deprinderi de comunicare la preocupările intime ale subiectului, la problemele şi
aspiraţiile sale.
Consiliere este un proces intensiv de acordare a asistenţei psihopedagogice copiilor, şi celorlalte persoane
implicate, reprezintă o acţiune care implică o relaţie interpersonală între dascălul care desfăşoară o activitate cu
unul sau mai mulţi elevi, părinţi / tutori, prin care se urmăreşte sugerarea modului de a proceda sau a modului de
comportare ce trebuie adoptat, cu scopul obţinerii celor mai bune rezultate în plan instructiv- educativ.
Rolul consilierii este acela de a preveni situaţiile de criză personală, educaţională şi socială, se urmăreşte
dezvoltarea personală şi inserţia socială a elevilor. Aceste activităţi urmăresc să cultive imagini de sine pozitive,
responsabilitatea personală faţă de sine şi ceilalţi, faţă de societate în ansamblu, creşterea capacităţilor de luare a
deciziilor, păstrarea echilibrului în situaţii de succes sau eşec, creşterea rezistenţei la frustare, la critică, pentru o
autoevaluare realistă a potenţialului propriu, pentru cunoaşterea clară a calităţilor personale şi a punctelor slabe.

1.ARGUMENT

Nevoia de a forma o echipă între cadrele didactice şi părinţi este justificată de scopul comun al acestora –
educarea fiinţei umane în devenire. Esenţial este ca cei doi factori să-şi dirijeze acţiunile spre realizarea acestui
deziderat.
Conştientizând că fiecare copil are nevoie de atenţie atât din partea educatoarelor la grupă, cât şi din partea
părinţilor acasă, trebuie să ne străduim împreună şi să reuşim să punem în valoare ceea ce el are bun şi să
dezvoltăm lucrul respectiv, să-l îndrumăm pe un anumit traseu în viaţă.
Rolul grădiniţei devine din ce în ce mai important în societatea actuală. Realizarea unui parteneriat eficient
educatoare- copil- părinte este unul dintre cerinţele actuale ale procesului instructiv- educativ.
Există însă şi situaţii în care apar bariere de comunicare între cadrele didactice şi părinţii copiilor, între părinţi şi
copiii acestora având drept cauze lipsa de experienţă cât şi lipsa spiritului de echipă, atât la unii cât şi la ceilalţi.

2. SCOPUL

Înlăturarea barierelor de comunicare între cadrele didactice şi părinţii preşcolarilor, între părinţi şi copiii
acestora astfel încât să se creeze un mediu de încredere, echilibrat, în care copilul să se manifeste neîngrădit,
cultivarea si dezvoltarea parteneriatului dintre familie şi grădiniţă.

3.TIPURI DE ACTIVITĂŢI

-lectorate cu părinţii,
- întâlniri,
-discuţii individuale,
-activităţi comune (părinţi, copii, cadre didactice, alţi factori educaţionali),
-chestionare pentru părinţi,
- prezentări power- point.
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE CONSILIERE CU PĂRINŢII

GRUPA MICĂ “B”

SEMESTRUL I

NR.
CRT. DATA TEMA ACTIVITĂŢII MIJLOC DE REALIZARE

- Prezentarea proiectului de parteneriat


“ Prima zi de grǎdiniţǎ ” grădiniţă-familie
1. 11. 09. 2017 -Chestionare /-Dezbateri / -Propuneri
- ședință cu părinții - Prezentarea structurii anului şcolar:
2017- 2018.
-Alegerea comitetului de părinți.

2. 21. 09. ‘17 Prevenirea dificultăţilor de integrare a copiilor -Informare,


Adaptarea copilului la mediul grădiniţei -.Sugestii

3. 28. 09.’17 Ce învățăm la grupa mică? -Discutii

4. 05. 10. ‘17 Particularităţile de vârstă ale copiilor de 2-3 ani -Consiliere curentă

5. 12. 10.’17 De vorbă cu părinții! -Masă rotundă


Importanța parteneriatului grădiniță-familie -Discuţii

6. 19. 10. ‘17 Importanța relațiilor de familie în viața Relatări, expuneri


copilului -Prezentarea de către părinţi
Grădinița- prima școală a democrației!
7. 26. 10. ‘17 Nevoia de autonomie a copilului -Consiliere curentă

Competențe și responsabilități parentale


8. 09. 11. ‘17 Parteneriatul grădiniță – familie ( referat) -Consiliere curentă

9. 16. 11. ‘17 Sfaturi pentru părinți…de la copilul lor! - Discuții cu psihologul.

10. 23. 11. ‘17 Cei șapte ani de acasă! -Discuții cu psihologul.

Implică-te și tu în activitatea grădiniței! – realizarea programului pt.serbarea de


11. 30. 11. ‘17 Crăciun - Propuneri, sugestii, discuții .
- ședință cu părinții -Propuneri pt. activ. comună cu părinții de
Moș Nicolae.
12. 07. 12. ‘17 Ce pot face două mâni dibace! -Activitate comună cu părinții.
„ Ghetuța pentru cadouri! ”

13. 14. 12.’ 17 Copilul timid. - Consiliere curentă.

14. 21. 12.’ 17 Vine Moș Crăciun! - Serbarea Crăciunului !

- - Referat
Sănătatea copilului- o alimentație sănătoasă! -Dezbateri
15. 18. 01.’ 18

Limbajul copiilor și mediul social. Comunicări, discuţii,prezentarea planului


de recuperare şi dezvoltare în sem. al II-lea
16. 25. 01. ‘17

Rolul adultului în dezvoltarea globală a


17. 01. 02. ‘17 copilului. Activități zilnice ale copilului în
familie -Consiliere curentă

SEMESTRUL al II-lea
NR.
CRT DATA TEMA ACTIVITĂŢII MIJLOC DE REALIZARE

-Prezentare material, discuţii


1. 15.02.2018 Uite câte știu...! -Analiza activităților, a evaluării
- ședință cu părinții sumative pe sem. I
-Propuneri pt. activitatea comună cu
părinții pe luna martie.
Despre pedeapsă ... -Dezbateri
2. 22. 02. 18 Copiii între indulgența maximă și severitatea -Sugestii
excesivă a părinților. - Întâlnire cu psihologul.

3. 01. 03. 18 Mătțișoare pentru mama! -Acțiune comună cu mămicile.

-Program artistic
4. 08. 03. 18 Împreună și la grădiniță ! - Dăruirea mamelor unor diplome
speciale

5. 15. 03. 18 Sfatul pedagogului - Motivarea copilului -Prezentare material, dezbateri

6. 22. 03. 18 Copilul stângaci - Discuții cu psihologul .

7. 29. 03. 18 O zi in familie. -Consiliere curentă.

8. 12. 04. 18 “O zi eco în grădiniţă! “ -Activitate de reciclare

9. 19. 04. 18 Totul pentru copilul meu! - Ședință cu părinții.


- Propuneri pt. activ. de final.
- Sugestii

10. 24.04 .18 Minte sănătoasă în corp sănătos -Masă rotundă


-Discuții cu asistenta.

- Dezbateri
„Complicaţii psihice la copilul cu tulburări de -Sugestii
11. 03. 05. 18 limbaj” - Întâlnire cu psihologul.

12. 10. 05. 18 Educarea copilului în spiritul valorilor morale. - Consiliere curentă.
13. 17. 05. 18 Eu și familia mea! -Consiliere curentă

14. 24. 05 .18 La mulți ani copile, drag! - Realizarea unei atmosfere de
sărbătoare pentru copii

15. 31. 05. 18 Grădinița , universul meu! -Prezentare ppt.din timpul activităților,
pe parcursul anului.

16. 07. 06. 18 Cum a fost împreună? -Ședință cu părinții.


-Informarea părinților asupra activ.
desfășurate în anul școlar 2016 – 2017.

17. 14.06. 18 Mă așteaptă grupa mijlocie! - Vă invităm la Carnaval!