Sunteți pe pagina 1din 11

GRĂDINIŢA CU P.N.

COASTA LUPEI

COMUNA NICOREŞTI

JUDEŢUL GALAŢI
DATA: 15 ianuarie 2015
EDUCATOARE: ŢAPU EUGENIA-ANIŞOARA
GRĂDINIŢA: COASTA LUPEI
NIVEL: II Grupa: “Puişorii cei isteţi”
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?
TEMA PROIECTULUI: “EMINESCU~ PRIN OCHI DE COPIL”
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE: DLC+DOS
TIPUL ACTIVITĂŢII: transmitere şi însuşire de cunoştinţe
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
DURATA PROIECTULUI: o zi

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE):

DLC: “Somnoroase păsărele”, de Mihai Eminescu - memorizare


DOS: “Lebăda printre trestii“ - aplicaţie

ACTIVITĂŢI PE CENTRE DE INTERES

Bibliotecă: “Repetarea poeziei cu ajutorul imaginilor şi ordonarea cronologică a


acestora”.
“Somnoroase păsărele” – fişă de lucru

Artă: ,,Lebăda printre trestii“- aplicaţie ( tablou)

Joc de masă: “Somnoroase păsărele” – puzzle


“Păsărică treci la cuib !”-labirint
SCOPUL ACTIVITĂŢII:

DLC: Dezvoltarea unei exprimări orale corecte din punct de vedere fonetic , lexical şi
gramatical ;

Dezvoltarea memeoriei logice;

Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral;

Formarea deprinderilor de a memora şi reproduce logic şi voluntar un text


literar;

DOS: Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de


dezvoltare motrică;

Dezvoltarea simţului practic şi estetic;

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

DLC: Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în


calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;
Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că
l-a înţeles;
Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea;

DOS: Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei


activităţi practice;
Să identifice, să proiecteze şi să găsească cât mai multe soluţii pentru
realizarea temei propuse în cadrul activităţilor practice;
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE(DLC):

O1: Să audieze cu atenţie poezia;


O2: Să recite clar, corect şi cât mai expresiv versurile poeziei,respectând intonaţia, ritmul
şi pauzele;
O3:Să-şi îmbogăţească vocabularul cu expresii şi cuvinte noi: ”rămurele”, “suspină”,
“codru”, “trestii”, “feerie”, “Totu-i vis şi armonie”;
O4: Să formuleze propoziţii cu expresiile şi cuvintele noi din poezie;
O5: Să răspundă la întrebări vizând conţinutul poeziei;

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE(DOS):

O6: Să denumească materialele necesare realizării lucrării;


O7: Să decupeze după contur;
O8: Să lipească pe suportul de lucru elemente specifice poeziei ( stele, luna, trestii,
lebăda, nuferi, frunze de nuferi, broscuţă), realizând un tablou;
O9: Să recite strofa din care face parte tabloul realizat;
10: Să participe la analiza critică şi autocritică a lucrărilor.

BIBLIOTECĂ:

O11: Să repete poezia cu ajutorul imaginilor;


O12: Să se exprime corect din punct de vedere gramatical;
O13: Să ordoneze cronologic imaginile din poezie;
. O14: Să rezolve sarcinile fişei de lucru.

ARTĂ:(La acest centru se desfăşoară activitatea DOS)

O15: Să denumească materialele necesare realizării lucrării;


O16: Să decupeze după contur;
O17: Să lipească pe suportul de lucru elementele specifice poeziei( stele, luna, trestii,
lebăda, nuferi, frunze de nuferi şi broscuţa), realizând astfel un tablou);
O18: Să recite strofa din care face parte tabloul realizat;
O19: Să participe la analiza critică şi autocritică a lucrărilor;
JOC DE MASĂ:
O20: Să reconstituie întregul din bucăţi, după imaginea model;
O21: Să repete versurile strofei din care face parte imaginea;
O22: Să descopere drumul pe care-l are de parcurs pasărea până la cuib.

STRATEGII DIDACTICE:

Resurse procedurale: observaţia, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, instructajul


verbal, , jocul, demonstraţia, lucrul în grup,comunicarea rotativă, aprecierea verbală.

Resurse materiale: planşe reprezentând imagini din poezie, elemente pentru


completarea Calendarului naturii, a Prezenţei, a Monitorizării, medalioane, ecusoane pentru
Activitatea de grup, joc de masă – puzzle, fişă de lucru, lipici, foarfece, carioca, suport de
lucru, culori, stele, luna, trestii, lebădă, broscuţă, nuferi şi frunze de nuferi în contur.

Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual.

Metode de evaluare: observarea sistematică a comportamentelor, analiza produselor,


probe practice, aprecierea răspunsurilor copiilor, stimulente.

BIBLIOGRAFIE:

 Dumitru Gherghina, Cornel Novac, Alexandru Mitrache,Didactica activităţilor


instructiv-educative pentru învăţământul preprimar , Ed. Didactica Nova, Craiova
2005
 Revista învăţământului preşcolar, nr. 3-4/2009;
 Revista învăţământului preşcolar, nr.1-2/2010;
 Curriculum pentru învăţămantul preşcolar(3-6/7ani);
 Smaranda Maria-Cioflica,Camelia Lazar, Ziua bună începe la “Întâlnirea de
dimineaţă”,Editura Tehno-Art,Petroşani, 2009.
Activitatea debutează cu Întâlnirea de dimineaţă.
“- Dimineaţă ne-am trezit,
La grădiniţă am venit.
În cerc toţi ne adunăm
Şi frumos ne salutăm.”
Salutul de dimineaţă se realizează prin tehnica comunicării rotative.Copiii se aşază în cerc şi
fiecare copil îşi salută colegul din dreapta lui (- Bună dimineaţa, Alin.). Salutul porneşte de la educatoare şi
este continuat de toţi copiii grupei.
“ Vedem cine e prezent,
Poate cine e absent. “
Prezenţa este realizată astfel: Pe rând, fiecare copil îşi va ataşa, la panoul de prezenţă, imaginea cu
portretul lui Eminescu, în dreptul fotografiei lui, astfel putem vedea cine lipseşte.
“ Calendarul e-cântat
Că va fi iar completat.
Cu zăpadă,vânt furios,
- Haideţi să-l prezentăm frumos!”
Atenţia copiilor este îndreptată spre Calendarul naturii, care va fi prezentat de doi copii prin
intermediul jocului de rol “De-a meteorologul!”
În etapa Împărtăşirea cu ceilalţi copiii sunt întrebaţi ” Ştiţi pe cine sărbătoresc românii, în fiecare
an, pe 15 ianuarie?”
Activitatea de grup o realizez prin jocul de mişcare “Păsărică treci la cuib!”, unde, pe o măsuţă, va
fi amenajat un aspect de pădure, iar pe crengile copacilor copiii vor găsi ecusoane cu păsări şi ecusoane cu
cuiburi de păsări. Aceştia vor avea ca sarcină să îşi aleagă un ecuson (unii vor fi păsări, alţii cuiburi de
păsări), apoi la semnalul meu “Păsărică treci la cuib !” fiecare copil pasăre îşi va căuta un cuib, formând
perechi. Copiii vor face schimb de ecusoane şi vor repeta jocul. Explic regulile jocului, execut jocul de probă,
apoi se trece la desfăşurarea propriu-zisă a acestuia.
Noutatea zilei : o realizez prin apariţia doamnei bibliotecare care le-a adus copiilor cărţi cu poezii
şi basme scrise de poetul Mihai Eminescu, imagini din diverse creaţii ale acestuia, pe care le-am aşezat la
Centrul tematic şi un plic în care se află o surpriză, apoi le prezintă copiilor date despre poet (pe înţelesul
lor), despre ce basme şi poezii a scris acesta. Apoi le propune copiilor, dacă sunt de acord, să înveţe şi ei
astăzi o poezie a marelui poet.
Se trece la memorarea poeziei de către copii. După memorarea poeziei copiii vor lucra la Centrele
de interes puse la dispoziţie.
Tranziţia se va realiza prin intermediul jocului de mişcare „Zburăm ca păsărelele”.
La centrul ARTĂ se va desfăşura activitatea din cadrul Domeniului Om şi Societate şi
anume”Lebăda printre trestii“ – aplicaţie, unde copiii vor decupa după contur, vor lipi pe suportul de lucru
elementele specifice poeziei (stele, luna, trestii, lebăda, nuferi, frunze de nuferi şi broscuţă), realizând astfel
un tablou, vor recita strofa din care face parte tabloul realizat.
La centrul BIBLIOTECĂ copiii vor repeta poezia învăţată şi vor ordona cronologic imaginile
din poezie, apoi vor rezolva sarcinile fişei de lucru.
La centrul JOC DE MASĂ copiii vor reîntregi imagini din poezia învăţată aşezând piesele de
puzzle, vor repeta versurile strofei din care face parte imaginea, vor descoperi drumul parcurs de pasăre
până la cuib.
Copiii, după ce realizează sarcinile de la fiecare centru de interes, vor lua, pe rând, câte un simbol
specific fiecărui centru şi-l va lipi în piept pe ecuson, astfel realizându-se monitorizarea copiilor.

ÎNCHEIEREA ACTIVITĂŢII ZILEI

În încheiere copiii vor audia cântecul “Somnoroase păsărele” interpretat de Tudor Flodor.

EVALUAREA ZILEI

La finalul activităţii vor fi evaluate lucrările copiilor şi aşezate la panoul grupei. Le mulţumesc
copiilor de participarea la activitate şi le amintesc că stăzi l-am omagiat pe marele poet al poporului nostru,
apoi le ofer surpriza (medalioane) de la doamna bibliotecară şi câte o diplomă.
Conţinutul ştiinţific Strategii didactice
Nr. Etapele Resurse Resurse materiale Forme
crt. activităţii procedurale de organizare şi
evaluare
Asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea
activităţii:
1. Moment -aerisirea sălii de grupă;
organizatoric -aranjarea mobilierului;
-pregătirea materialului necesar desfăşurării
activităţii.
2. Captarea Se realizează prin deschiderea plicului surpriză Observaţia -plicul surpriză cu planşe
atenţiei primit de la doamna bibliotecară. În plic se află Conversaţia ce reprezintă imagini din Frontal
planşe cu imagini din poezia „Somnoroase poezie.
păsărele”.
3. Anunţarea - Copii, astăzi, în cadrul domeniului Limbă şi
temei şi a comunicare, vom învăţa poezia “Somnoroase Conversaţia
obiectivelor păsărele” scrisă de marele poet român Mihai Explicaţia Frontal

Eminescu, apoi vom realiza un tablou cu o imagine


din poezie, “Lebăda printre trestii”, vom ordona
cronologic imaginile din poezie, vom rezolva
sarcina didactică a unei fişei de lucru, vom
reconstitui imaginile puzlee-urilor, vom rezolva
sarcina labirintului, vom decupa şi lipi elemente
specifice poeziei, realizând cu acestea un tablou
specific unei imagini din poezie.
4. Dirijarea Voi recita clar, corect şi cât mai expresiv poezia, Explicaţia -panou;
respectând intonaţia, ritmul şi pauzele, apoi voi
învăţării -planşe cu imagini din
explica textul poeziei pe înţelesul copiilor. Mai recit
încă o dată poezia, apoi voi trece la memorarea poezie;
acesteia de către copii.
Demonstraţia
Aşez la panou prima imagine din poezie care
sugerează versurile primei strofe. Conversaţia
Recit prima strofă, apoi mai explic încă o dată
Individual
textul acestei strofe cu ajutorul imaginii. Numesc 2-
3 copii să o repete. Recit a doua strofă, afişez a Frontal
doua planşă, explic textul celei de-a doua strofe, rog
2-3 copii să repete această strofă, apoi repet prima
strofă împreună cu a doua, numesc alţi copii care să
repete cele două strofe, apoi recit cea de-a treia
strofă, afişez a treia planşă, explic textul acestei
strofe, iar apoi numesc 2-3 copii să o repete, trec la
recitarea celor trei strofe, numesc alţi copii să le
repete, recit cea de-a patra strofă, afişez a patra
imagine, explic textul acestei strofe şi numesc 2-3
copii să o repete, apoi recit poezia integral, numesc
2-3 copii să o repete.

5. Obţinerea Voi solicita copiilor să formuleze propoziţii cu Aprecierea


cuvintele şi expresiile noi din text: rămurele, Exerciţiul
performaţei răspunsurilor
suspină, codru, trestie, feerie, “Totu-i vis şi
armonie”.
Frontal
Propun copiilor jocul “Continuă tu !” unde, copiii Explicaţia
numiţi de mine, vor recita în continuare de unde a Individual
Demonstraţia
rămas copilul solicitat înaintea lui. Explic regulile
Jocul
jocului, după care execut jocul de probă, apoi se
trece la executatea propriu-zisă a jocului.
Trecerea la etapa următoare (TRANZIŢIA) o
realizez prin intermediul jocului de mişcare: Jocul
Frontal
„Zburăm ca păsărelele”.

6. Asigurarea În continuare, copiii vor lucra pe centre de interes.


retenţiei şi a Activitatea de la Domeniul Om şi Societate se va
feedbak-ului desfăşura la centrul Artă.
Se prezintă centrele de interes copiilor. Conversaţia
La centrul Artă se va desfăşura activitatea din Instructajul -suport de lucru (tablou); Individual
cadrul Domeniului Om şi Societate şi anume verbal -lipici; Pe grupe
„Lebăda printre trestii“, unde fiecare copil îşi va Explicaţia -siluete de decupat şi Observarea
realiza propriul tablou. Exerciţiul decupate (lebădă,nuferi, sistematică a
Se realizează exerciţii pentru încălzirea articulaţiilor trestii,luna,stele,broscuţă) copiilor
şi muşchilor mici ai mâinilor prin interpretarea -carton colorat
cântecelului „Mişcăm degeţelele”.
La centrul de interes Bibliotecă, copiii au de -imagini din poezie;
repetat versurile poeziei „Somnoroase păsărele” cu -fişă de lucru;
ajutorul imaginilor, de ordonat imaginile cronologic -carioca;
şi de rezolvat sarcinile fişei de lucru „Somnoroase -creioane colorate.
păsărele” (ANEXA 1). -jetoane monitorizare
La centrul Joc de masă, copiii realizează -carioca
puzzle-uri cu imagini din poezie. Vor reîntregi -labirint
imaginea, aşezând piesele de puzzle pe suportul de -joc puzzle
lucru şi vor rezolva sarcina labirintului - pata-fix
„Somnoroase păsărele” (ANEXA 2). -jetoane monitorizare
Folosind procedeul „Mâna oarbă”, copiii sunt -jetoane cu sigla
rugaţi să extragă din coşuleţ un jeton cu sigla centrelor de interes
centrului de interes. În funcţie de jetonul ales copiii -ecuson suport.
se vor aşeza la centre. Individual
Voi supraveghea activitatea copiilor şi voi oferi Observarea
explicaţii suplimentare acolo unde este necesar. sistematică a
copiilor
După realizarea sarcinilor de la centrul ales, copiii
vor lipi jetonul cu sigla sectorului pe ecusonul
suport din piept, realizându-se monitorizarea
copiilor la centrele de interes.
7. Evaluarea Se realizează evaluarea lucrărilor, evidenţiindu-se Panou Frontal
efortul colectiv şi individual. Individual
Se fac aprecieri frontale şi individuale asupra Analiza lucrărilor
modului cum au lucrat copiii şi la centrele de
interes. Se realizează miniexpoziţia „Eminescu ~
prietenul copiilor”, unde sunt expuse lucrările
copiilor.
8. Încheierea În încheierea activităţii integrate, copiii vor audia Conversaţia stimulente Frontal
activităţii cântecul „Somnoroase păsărele”, interpretat de Individual
Tudor Flodor, apoi doamnele bibliotecară şi
educatoare, mulţumesc copiilor pentru efortul
depus la întreaga activitate şi le oferă acestora
recompense (medalioane şi diplome).