Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ ONLINE

DATA:
NIVELUL: II
GRUPA: Mare
EDUCATOARE:
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
TEMA ANUALĂ: ”Când, cum și de ce se întâmplă?”
PROIECT TEMATIC: ” Anotimpul colorat, toamna”
TEMA SAPTAMÂNALĂ:,,Pe cărările toamnei”.
PROIECT DE O ZI:,,Moș Martin se pregătește de iernat"
FORMA DE REALIZARE: activitate didactică online
DOMENIILE EXPERIENȚIALE: DOMENIUL ȘTIINȚE- Activitate matematică
DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV- Activitate artistico-
plastică
TIPUL DE ACTIVITATE: formare de priceperi şi deprinderi
MIJLOC DE REALIZARE: ”Hrănește ursul?”- Formare de grupe de obiecte de același fel,
mai multe/mai puține sau tot atâtea- exercițiu cu material individual;
” Bârlogul ursului”-pictură
COMPORTAMENTELE URMĂRITE
1. Identifică prin comparare cantitatea ( mult/-e-puțin/-e- tot atâtea) obiectelor de același
tip;
2. Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale şi practice în
conversații şi povestiri creative

OBIECTIVE OPERAȚIONALE
1. Să formeze grupe de obiecte de același fel;
2. Să compare cantitatea fiecărei grupe de elemente folosind termenii ( mult/-e-puțin/-e- tot
atâtea);
3. Să-și exprime creativitatea prin elemente de limbaj plastic specific picturii;

Page 1 of 6
SARCINI DIDACTICE
ADE - Activități pe domenii experiențiale

DȘ- Activitate matematică


- Să formeze grupe de obiecte de același fel;
- Să precizeze: mai multe, mai puține sau tot atâtea elemente în fiecare grupă;
DEC- Educație artistico-plastică
- Să picteze bârlogul ursului;
STRATEGII DIDACTICE:
a. Metode şi procedee: conversația, explicația, demonstrația, problematizarea;
b. Mijloace şi resurse materiale :
Resurse online:
 Introducerea în activitate se realizează prin cântecul ” Ursul doarme și visează” ;
https://www.youtube.com/watch?v=qtCx_YkX7aw
 Momentul de mișcare este realizat acasă indivual prin videoclipurile:
1.” La raspa”
https://drive.google.com/file/d/1Oe4W8VZYijV61pKOnLxEXww_-q3CC94p/view?usp=sharing
2.”Alunelu”
https://drive.google.com/file/d/1Ppo0YV5HfVMUptTKzs5clTzPhuyKVqd5/view?usp=sharing
 Joc chestionar ” mai multe, mai puține, tot atâtea”
https://wordwall.net/ro/resource/6877900/mai-multe-mai-pu%C8%9Bine-tot-at
%C3%A2tea
Resurse materiale: device, siluete de urși, jetoane miere/pești/mure, bețe (instrumente
muzicale), fisă de lucru cu bârlogul ursului, acuarele,pensulă, pahar cu apă.

BIBLIOGRAFIE:

1.Curriculum pentru Educație Timpurie -2019;

2. Repere metodologice pentru consolidarea achizițiilor din anul școlar 2019-2020-Educație


timpurie – nivel preșcolar-Machetat la Editura Didactică și Pedagogică S.A.

Page 2 of 6
SCENARIUL ACTIVITĂŢII

Atenția copiilor va fi captată prin ( cântecul ” Ursul doarme și visează”), videoclip livrat pe
grupul de socializare al clasei https://www.youtube.com/watch?v=qtCx_YkX7aw .
Activitatea începe la ora 9: 00 și se va desfășura pe platforma Google Classroom.
Educatoarea le spune celor mici ca astăzi vor avea de hrănit ursul și vor picta locul unde acesta
va hiberna în anotimpul rece. Fiecare preșcolar are în fața sa o siluetă de urs și jetoane ( pești,
miere, mure). Aceștia, trebuie să formeze grupe de obiecte de același fel, să le compare și să
spună dacă sunt multe, mai puține sau tot atâtea elemente în fiecare grupă.
După realizarea sarcinii de lucru, copiii (asistați de un adult) vor accesa linkul cu dansul ” La
raspa” https://drive.google.com/file/d/1Oe4W8VZYijV61pKOnLxEXww_-q3CC94p/view?
usp=sharing și vor reproduce mișcările și sunetele muzicale.
Apoi, după ce au realizat momentul de mișcare vor picta ”Bârlogul ursului”, materialele fiind
primite la sfârșitul săptămânii anterioare.
Sfârșitul activității online se realizează prin tranziția ” Alunelu” realizat tot cu instrumente
muzicale https://drive.google.com/file/d/1Ppo0YV5HfVMUptTKzs5clTzPhuyKVqd5/view?
usp=sharing .
În continuarea activității ( sau ca activitate de după-amiază), copiii vor accesa linkul
Worldwall și vor bifa răspunsurile corecte ( asistați de un adult)
https://wordwall.net/ro/resource/6877900/mai-multe-mai-pu%C8%9Bine-tot-at%C3%A2tea .

Page 3 of 6
DESFĂŞURAEA ACTIVITĂŢII

SECVENȚE/ CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGIA DIDACTICĂ


EVENIMENTE EVALUARE
METODE ŞI MIJLOACE ȘI FORMA DE
DIDACTICE
PROCEDEE RESURSE ORGANIZARE
MATERIALE
1.Captarea Se va realiza prin livrarea unui cântec Videoclip ”Ursul Individual -
atenţiei și https://www.youtube.com/watch? doarme și
anunțarea temei v=qtCx_YkX7aw pe grupul de visează”
socializare al grupei
2.Dirijarea Preșcolarii vor forma grupe de Conversația Device, Individual; -
învăţării obiecte de același fel le vor compara Explicația videoclipuri
și vor spune cum sunt acestea ( mai Problematizarea cântec/ dansuri,
multe, mai puține, tot atâtea). Exercițiul siluete de urși,
Copiii își vor relaxa mușchii prin jetoane
momentul de mișcare ” La raspa”, miere/pești/mure,
https://drive.google.com/file/d/1Oe4 bețe (instrumente
W8VZYijV61pKOnLxEXww_- muzicale), fisă de
q3CC94p/view?usp=sharing lucru cu bârlogul
după care vor picta bârlogul ursului. ursului,
Activitatea online se termină cu acuarele,pensulă,
tranziția”Alunelu”. pahar cu apă.
https://drive.google.com/file/d/1Ppo0
YV5HfVMUptTKzs5clTzPhuyKVqd

Page 1 of 6
5/view?usp=sharing
3. Realizarea Feed-back-ul va fi oferit la finalul Joc interactiv Individual Feed-back din
feed-back-ului/ zilei, când copiii vor accesa jocul partea părinților
Evaluarea chestionar
activității https://wordwall.net/ro/resource/6877
900/mai-multe-mai-pu%C8%9Bine-
tot-at%C3%A2tea și vor selecta
răspunsurile corecte..

Page 2 of 6

S-ar putea să vă placă și