Sunteți pe pagina 1din 3

AVIZAT

DIRECTOR,

PLANIFICAREA SĂPTĂMÂNALĂ
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE/EVALUARE

Activitate metodică săptămânală


Activitate de consiliere educațională a părinților

TEMA ANUALĂ: „ CÂND, CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?”


PROIECT TEMATIC : „BUCURIE DĂRUIM, BUCURIE NOI PRIMIM ”
Page 1 of 3
SUBTEMA:„COLINDĂM, SĂNĂTATE VĂ URĂM !”
PERIOADA: 14.12.2020 - 18.12.2020

DATA INTERVAL
ZIUA ORAR ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE DIMINEAŢA
8:00- ADP: Rutine, Tranziții: „O căciulă, hanorac,/ Iarna cu ele mă îmbrac” (deprinderea de a se îmbrăca adecvat)
10:00 Moment de mișcare: „Gingle bells” https://www.youtube.com/watch?v=qmVaEn57EHY
LUNI: 14.12.2020

ALA: joc liber


ADE: A.I: DȘ1: Cunoașterea mediului : „Colinde și obiceiuri românești” – convorbire
10:00- https://www.youtube.com/watch?v=pt2u6gWM-rE
12:00 DOS 1: Educație pentru societate: ” Povestea bradului”- lectura educatoarei https://www.youtube.com/watch?
v=mqW9zi_sUN0
ALA:
Artă : „Steaua”- confectionare https://www.youtube.com/watch?v=-50JfxTmgiw
8:00- ADP: Rutine, Tranziții: „Ce primesc impart!” ( deprinderea de a împărți cu ceilalți)
JOI:17.12.2020 16.12.2020MIERCURI: MARȚI: 15.12.2020

10:00 Moment de mișcare: „Împreună ne jucam, împreună ne mișcăm!” https://www.youtube.com/watch?


v=YeQyXj_CnUc
10:00- ALA: Joc liber
12:00 ADE: A.I. DLC- Educarea limbajului: „Colinde, colinde” de Mihai Eminescu- lectura educatoarei
https://www.youtube.com/watch?v=NM8TwpXyjs0
DȘ2: Activitate matematică ” Să găsim vecinii numerelor, cine este primul, al doilea… !”- joc didactic
https://www.youtube.com/watch?v=Q6Tm3zvy2EY
8:00- ALA: Rutine, Tranziții: „Învăț să fac o urare!” ( deprinderea de a adresa urări tradiționale)
ADP:
10:00 Moment de mișcare: „Gimnastica de dimineață” https://www.youtube.com/watch?v=jUNBugrF1iU
ADE: A.I. DOS 2 : Activitate practică ” Flori pentru sorcovă”- răsucire hârtie https://www.youtube.com/watch?
v=_Pg_c-nQeR0
DLC: „Ce indică săgeata?” – Formulare propoziții https://www.youtube.com/watch?v=vQ-
10:00- CYSSSxnI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR33UANfMqFIDmEjIYEIFu6lzBkPeMF-fU3g628VdYd4-
12:00 RfCvkAoCrIglKk
ALA:
8:00- Artă: „Flori
ADP: Rutine,pentru sorcovă”-
Tranziții răsucire
: „Primim, dar hârtie
și oferim” ( deprinderea de a primi și oferi ajutorul)
10:00 Moment de mișcare : „Dansul zăpezii” https://www.youtube.com/watch?v=4OMH9MHIm-I
ALA: Joc liber
10:00- ADE: DEC 1: Educție artistico plastică: „Coroniță de brad”- amprentare
12:00 DȘ2 : Activitate matematică ” Bunățățuri am primit și-ntre noi le-am împărțiț”- (Predarea numărului 6)
https://www.youtube.com/watch?v=PTXuBcH533Q
ALA :
Bibliotecă: „Scriem litera C”- exercițiu grafic
Joc de rol : „Pregătim bunătăți pentru cei dragi”

Page 2 of 3
8:00- ADP: Rutine, Tranziții: ” Sunt de ajutor în casă!”( deprinderea de a se face util)

VINERI: 18.12.2020
10:00 Moment de mișcare: ” 5 minute de mișcare” https://www.youtube.com/watch?v=ygs_RZe8wd8
ALA: Joc liber
ADE: DEC 2: Educație muzicală„Colinde, colinde ” – învățare cântec https://www.youtube.com/watch?
v=stoE292HDRg
DPM : Educație fizică: „Am pornit la colindat”- parcurs aplicativ https://www.youtube.com/watch?
10:00- v=J18U3KjHmuQ
12:00 ALA:
Artă: ” Îngeri din hârtie”- confecționare https://www.youtube.com/watch?v=B5jpdme2tn0

ZIUA INTERVAL TEMA


ORAR
LUNI 12:00-15:00 Crearea resurselor necesare desfășurării activității didactice on-line specifice pentru activitățile de dezvoltare personală și
pentru momentele de mișcare planificate pentru săptămâna în curs.
MARȚI 12:00-15:00 Studierea materialelor pentru învatământul preșcolar ( Suportul pentru curriculum preșcolar,Ghidul )
MIERCURI 12:00-15:00 Căutarea materialelor pe diferite canale media.Căutarea si împătășirea părinților de fișe individuale
JOI 12:00-15:00 Consultarea cu colegele în privința completării condicii si a fișei de prezență.
Completare de documente
VINERI 12:00-15:00 Stabilirea planificării pentru săptămâna urmatoare.Căutarea de materiale pe diferite platforme.
ACTIVITATE METODICĂ

ZIUA INTERVAL TEMA


ORAR
LUNI 17:00- Întâlnire online cu preșcolarii și părinții acestora prin intermediul platformei zoom : discuție despre tema
18:00 săptămânii, dificultăți întâmpinate, alte aspecte .
ACTIVITATE DE CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ A PĂRINȚILOR

Page 3 of 3

S-ar putea să vă placă și