SESIUNEA Februarie 2010 Grădiniţa cu program prelungit nr.

2, Slatina/ Olt RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII - „CUM PREPARĂM ALIMENTELE”din cadrul proiectului educativ local „ PENTRU O ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ” Proiectul educativ „PENTRU O ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ” se desfăşoară pe durata anului şcolar 2009- 2010 în Grădiniţa cu program prelungit nr. 2, Slatina şi antrenează ca grup ţintă direct preşcolarii celor două grupe maripregătitoare şi părinţii acestora,respectiv grup ţintă indirect, ceilalţi copii din grădiniţă. . Prin activităţile concepute să se deruleze pe parcursul anului şcolar 2009-2010, proiectul educaţional „PENTRU O ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ!” vizează să faciliteze accesul la o informaţie avizată privind alimentaţia tinerilor şi a adulţilor, dezvoltarea unor comportamente şi atitudini alimentare care să conducă la menţinerea sănătăţii întregii familii.

Unitatea organizatoare: Grădiniţa cu program prelungit nr. 2, Slatina/ Olt
INIŢIATORI: DICU MIHAELA, Inst. I G.P.P. NR.2 Coordonatori proiect: I.S.J. OLT prin: Inspector şcolar general - prof. MARIUS BĂLAŞA Inspector şcolar general adjunct - prof. MARIANA GHEORGHE Inspector şcolar general adjunct - prof. MARIN IONICĂ Inspectori şcolari de specialitate: inspector educativ : prof. MONICA STANCU inspector învăţământ preşcolar: prof. CONSTANŢA POPESCU

Parteneri:
CASA CORPULUI DIDACTIC SLATINA, OLT Director – prof . TIŢA VICTOR-DUMITREL Documentarist - PRIOTEASA VICTORIA

„Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă” Michel de Montaigne DOMENIUL ŞI TIPUL DE EDUCAŢIE ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ – OM ŞI SOCIETATE TIP DE PROIECT – proiect LOCAL Aplicantul:
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2, STR.TRANDAFIRILOR, NR. 1 BIS, SLATINA, JUDEŢUL OLT, tel. 0249/ 433570

Educaţia pentru sănătate este una dintre componentele educaţiei pentru societate ce reprezintă o pârghie importantă de acţiune asupra dezvoltării fizice si psihice optime a preşcolarilor, starea de sănătate a acestora fiind o garanţie a reuşitei tuturor demersurilor educative întreprinse în grădiniţă. Proiectul educaţional „PENTRU O ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ!” îşi propune educarea copiilor dar şi a părinţilor acestora în ideea creării unui mediu favorabil consumului alimentar sănătos şi a menţinerii unei stări de nutriţie optime. Iniţiatorii proiectului educaţional au avut în vedere şi Ordinul privind Lista alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii , cu intrare în vigoare încă din 18 septembrie 2008. Ordinul a fost elaborat în temeiul art. 9 din Legea nr. 123/2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar. Proiectul îşi propune organizarea de ateliere de lucru, seminarii, dezbateri, lecţii, concursuri, activităţi practice, vizite, expoziţii care să asigure educarea adulţilor şi a copiilor pentru un stil de viaţă sănătos. SCOPUL URMĂRIT ÎN DERULAREA PROIECTULUI: Educarea populaţiei tinere şi a adulţilor pentru formarea şi promovarea unui stil de viaţă sănătos prin cultivarea obiceiurilor şi atitudinilor alimentare sănătoase. OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII: - Familiarizarea copiilor cu etapele pregătirii felurilor principale pentru masa de prânz, felul I - Supă de văcuţă cu tăieţei, felul II- Mâncare de fasole verde cu carne de viţel, desert- Gogoşi cu iaurt ; - Implicarea copiilor în pregătirea mesei de prânz:(curăţatul legumelor, frământarea gogoşilor, aranjarea veselei pe mese). GRUP ŢINTĂ: - 50 de preşcolari (5- 6/7 ani ) - 5 cadre didactice implicate în proiect - 2 asistente medicale -2 personal – bucătar. La activitatea „CUM PREPARĂM ALIMENTELE” au participat 47 de preşcolari din cadrul grupului ţintă, cele 4 educatoare ale celor două grupe, 2 asistente, 2 bucătărese şi directorul unităţii. Copiii şi-au confecţionat bonete de carton aşa cum au

văzut că au bucătarii în emisiunile culinare. De - asemenea, si-au adus de acasă şorţuleţe viu colorate, pentru a - şi proteja hainele în timpul activităţii pe care ei au numit-o „PRICHINDEII ÎN BUCĂTĂRIE”. Activitatea a debutat cu o vizită a copiilor în bucătăria grădiniţei, in timpul dimineţii, când au observat obiectele de care se folosesc bucătarii de aici, pentru a prepara micul dejun şi masa de prânz, respectiv 2 aragazuri cu plită, masa de legume, masa de carne, cele 2 chiuvete – vană, robotul de bucătărie etc. Au văzut cum se toacă mărunt zarzavaturile pentru supe cu ajutorul robotului de bucătrie, cum se prepară carnea prin fierberea apei, înainte de a introduce carnea, astfel încât acesta să - şi păstreze gustul, calitatea şi vitaminele. Asistentele au explicat copiilor importanţa spălării alimentelor înainte ca acestea să fie gătite. De - asemenea, au pus accent pe spălarea mâinilor cu apă şi săpun înainte de aşezarea mesei pentru a se feri atât ei cât şi colegii şi sau familia lor de microbi şi viruşi . Au fost mult mai activi la realizarea desertului Gogoşi cu iaurt, unde leau ajutat pe doamnele bucătărese cu o deosebită plăcere. În finalul activităţii „CUM PREPARĂM ALIMENTELE”, preşcolarii participanţi au ajutat şi la aşezarea mesei, aranjând pe mese vesela, şerveţelele, pâinea . S-a ţinut cont de corelarea scopului cu obiectivele propuse prin activitatea „CUM PREPARĂM ALIMENTELE”. Ca metode am folosit: explicaţia, observarea, demonstraţia, munca in echipă. Considerăm că atât scopul, cât şi obiectivele activităţii concursului au fost atinse. Copiii au fost încântaţi de activitate exprimându-şi dorinţa de a mai desfăşura şi cu altă ocazie astfel de activităţi. COMISIA DE ORGANIZARE A ACTIVIŢĂŢII: Director: SABINA RAICEA Inst. I DICU MIHAELA Inst. I VARZARU ADELA ED. ANUŢA OTEA ED. IOANA TUDOR As. IOANA RAICEA As. ELENA MITRAN