Sunteți pe pagina 1din 6

SESIUNEA Februarie 2010

Grădiniţa cu program prelungit nr. 2, Slatina/ Olt

RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII


- „CUM PREPARĂM ALIMENTELE”-
din cadrul proiectului educativ local „ PENTRU O ALIMENTAŢIE
SĂNĂTOASĂ”

Proiectul educativ „PENTRU O ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ” se


desfăşoară pe durata anului şcolar 2009- 2010 în Grădiniţa cu program prelungit nr.
2, Slatina şi antrenează ca grup ţintă direct preşcolarii celor două grupe mari-
pregătitoare şi părinţii acestora,respectiv grup ţintă indirect, ceilalţi copii din
grădiniţă. .
Prin activităţile concepute să se deruleze pe parcursul anului şcolar 2009-2010,
proiectul educaţional „PENTRU O ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ!” vizează să
faciliteze accesul la o informaţie avizată privind alimentaţia tinerilor şi a adulţilor,
dezvoltarea unor comportamente şi atitudini alimentare care să conducă la
menţinerea sănătăţii întregii familii.

Unitatea organizatoare: Grădiniţa cu program prelungit nr. 2, Slatina/ Olt

INIŢIATORI: DICU MIHAELA, Inst. I G.P.P. NR.2

Coordonatori proiect:
I.S.J. OLT prin:
Inspector şcolar general - prof. MARIUS BĂLAŞA
Inspector şcolar general adjunct - prof. MARIANA GHEORGHE
Inspector şcolar general adjunct - prof. MARIN IONICĂ
Inspectori şcolari de specialitate:
- inspector educativ : prof. MONICA STANCU
- inspector învăţământ preşcolar: prof. CONSTANŢA POPESCU

Parteneri:
- CASA CORPULUI DIDACTIC SLATINA, OLT
Director – prof . TIŢA VICTOR-DUMITREL
Documentarist - PRIOTEASA VICTORIA
„Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă”
Michel de Montaigne

DOMENIUL ŞI TIPUL DE EDUCAŢIE ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ – OM ŞI


SOCIETATE
TIP DE PROIECT – proiect LOCAL
Aplicantul:
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2, STR.TRANDAFIRILOR, NR. 1
BIS, SLATINA, JUDEŢUL OLT, tel. 0249/ 433570

Educaţia pentru sănătate este una dintre componentele educaţiei pentru societate
ce reprezintă o pârghie importantă de acţiune asupra dezvoltării fizice si psihice
optime a preşcolarilor, starea de sănătate a acestora fiind o garanţie a reuşitei
tuturor demersurilor educative întreprinse în grădiniţă.
Proiectul educaţional „PENTRU O ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ!” îşi
propune educarea copiilor dar şi a părinţilor acestora în ideea creării unui mediu
favorabil consumului alimentar sănătos şi a menţinerii unei stări de nutriţie
optime. Iniţiatorii proiectului educaţional au avut în vedere şi Ordinul privind Lista
alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la
baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii , cu intrare în vigoare încă din 18
septembrie 2008. Ordinul a fost elaborat în temeiul art. 9 din Legea nr. 123/2008
pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar.
Proiectul îşi propune organizarea de ateliere de lucru, seminarii, dezbateri, lecţii,
concursuri, activităţi practice, vizite, expoziţii care să asigure educarea adulţilor şi a
copiilor pentru un stil de viaţă sănătos.
SCOPUL URMĂRIT ÎN DERULAREA PROIECTULUI: Educarea
populaţiei tinere şi a adulţilor pentru formarea şi promovarea unui stil de viaţă
sănătos prin cultivarea obiceiurilor şi atitudinilor alimentare sănătoase.

OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII:
- Familiarizarea copiilor cu etapele pregătirii felurilor principale pentru masa de prânz,
felul I - Supă de văcuţă cu tăieţei, felul II- Mâncare de fasole verde cu carne de viţel,
desert- Gogoşi cu iaurt ;
- Implicarea copiilor în pregătirea mesei de prânz:(curăţatul legumelor, frământarea
gogoşilor, aranjarea veselei pe mese).

GRUP ŢINTĂ:
- 50 de preşcolari (5- 6/7 ani )
- 5 cadre didactice implicate în proiect
- 2 asistente medicale
-2 personal – bucătar.
La activitatea „CUM PREPARĂM ALIMENTELE” au participat 47 de
preşcolari din cadrul grupului ţintă, cele 4 educatoare ale celor două grupe, 2 asistente, 2
bucătărese şi directorul unităţii. Copiii şi-au confecţionat bonete de carton aşa cum au
văzut că au bucătarii în emisiunile culinare. De - asemenea, si-au adus de acasă şorţuleţe
viu colorate, pentru a - şi proteja hainele în timpul activităţii pe care ei au numit-o
„PRICHINDEII ÎN BUCĂTĂRIE”.
Activitatea a debutat cu o vizită a copiilor în bucătăria grădiniţei, in timpul
dimineţii, când au observat obiectele de care se folosesc bucătarii de aici, pentru a prepara
micul dejun şi masa de prânz, respectiv 2 aragazuri cu plită, masa de legume, masa de
carne, cele 2 chiuvete – vană, robotul de bucătărie etc.
Au văzut cum se toacă mărunt zarzavaturile pentru supe cu ajutorul robotului de
bucătrie, cum se prepară carnea prin fierberea apei, înainte de a introduce carnea, astfel
încât acesta să - şi păstreze gustul, calitatea şi vitaminele. Asistentele au explicat copiilor
importanţa spălării alimentelor înainte ca acestea să fie gătite. De - asemenea, au pus
accent pe spălarea mâinilor cu apă şi săpun înainte de aşezarea mesei pentru a se feri atât ei
cât şi colegii şi sau familia lor de microbi şi viruşi .
Au fost mult mai activi la realizarea desertului Gogoşi cu iaurt, unde le-
au ajutat pe doamnele bucătărese cu o deosebită plăcere. În finalul activităţii „CUM
PREPARĂM ALIMENTELE”, preşcolarii participanţi au ajutat şi la aşezarea mesei,
aranjând pe mese vesela, şerveţelele, pâinea .
S-a ţinut cont de corelarea scopului cu obiectivele propuse prin activitatea
„CUM PREPARĂM ALIMENTELE”.
Ca metode am folosit: explicaţia, observarea, demonstraţia, munca in
echipă. Considerăm că atât scopul, cât şi obiectivele activităţii concursului au fost atinse.
Copiii au fost încântaţi de activitate exprimându-şi dorinţa de a mai desfăşura şi cu altă
ocazie astfel de activităţi.

COMISIA DE ORGANIZARE A ACTIVIŢĂŢII:


Director: SABINA RAICEA
Inst. I DICU MIHAELA
Inst. I VARZARU ADELA
ED. ANUŢA OTEA
ED. IOANA TUDOR
As. IOANA RAICEA
As. ELENA MITRAN